ros-ann
407

Mt 25:14-30 -- The Parable of the Talents - Int kont fidil fil-ftit; idħol fl-hena ta’ sidek.

03:10
- SATURDAY MORNING GOSPEL OF WEEK 21 IN ORDINARY TIME -- - IN YEAR A, SUNDAY GOSPEL OF WEEK 33 IN ORDINARY TIME - Evanġelju Int kont fidil fil-ftit; idħol fl-hena ta’ sidek. Mt 25, 14-30 …Iżjed
- SATURDAY MORNING GOSPEL OF WEEK 21 IN ORDINARY TIME --
- IN YEAR A, SUNDAY GOSPEL OF WEEK 33 IN ORDINARY TIME -
Evanġelju
Int kont fidil fil-ftit; idħol fl-hena ta’ sidek.
Mt 25, 14-30
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew
F’dak iż-żmien, Ġesù qal din il-parabbola lid-dixxipli tiegħu: [Mt:25:14] "Għax dan bħal wieħed li kien se jsiefer, u sejjaħ lill-qaddejja tiegħu u ħallielhom ġidu f'idejhom. [Mt:25:15] Lil wieħed tah ħames talenti, lil ieħor tnejn, u lil ieħor wieħed, kull wieħed skond il-ħila tiegħu. U siefer.
[Mt:25:16] Dak li kien ħa l-ħames talenti mar minnufih iħaddimhom u qala' ħamsa oħra. [Mt:25:17] Hekk ukoll dak li kien ħa tnejn qala' tnejn oħra. [Mt:25:18] Iżda dak li ħa wieħed mar ħaffer fl-art u ħeba flus sidu. [Mt:25:19] Wara ħafna, sid dawk il-qaddejja raġa' lura u beda jagħmel il-kontijiet magħhom. [Mt:25:20] Resaq quddiemu dak li kien ħa ħames talenti u ġieblu ħames talenti oħra. 'Sinjur,' qallu, 'ħames talenti ħallejtli f'idejja; hawn, ara, qlajt ħamsa …Iżjed
Eva
”It was also not exactly in “the spirit of dialogue” to install indisputably pagan images in churches in the central city of Christianity. And to conduct pagan rituals in the very gardens of the …Iżjed
”It was also not exactly in “the spirit of dialogue” to install indisputably pagan images in churches in the central city of Christianity. And to conduct pagan rituals in the very gardens of the Vatican.”
thecatholicthing.org

Pachamama Sleeps with the Fishes - The Catholic Thing

So. . . . The greatest headline from yesterday: “Pachamama sleeps with the fishes.” A reference, for those who do not already know the history of …
Tesa
21156

Defeated at the battle of the Tiber

R.I.P. Pachamamas. Won by special Catholic forces.Iżjed
R.I.P. Pachamamas.
Won by special Catholic forces.
Eva
"Don’t expect to be recompensed for your goodness [by the Vatican].”
Eva
Pachamama godess is sleeping with the fishes
Pazzo illajkjat dan.
ros-ann
475

23rd Dec -- Lk 1:57-66 -- The Birth of John the Baptist - It-twelid ta' Ġwanni l-Battista

01:05
Evanġelju It-twelid ta’ Ġwanni l-Battista. Lq 1, 57-66 Qari mill-Evanġelju skont San Luqa F’dak iż-żmien, [Lq:1:57] Eliżabetta għalqilha ż-żmien biex teħles, u kellha tifel. [Lq:1:58] Il-ġirien u …Iżjed
Evanġelju
It-twelid ta’ Ġwanni l-Battista.
Lq 1, 57-66
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa
F’dak iż-żmien, [Lq:1:57] Eliżabetta għalqilha ż-żmien biex teħles, u kellha tifel. [Lq:1:58] Il-ġirien u qrabatha semgħu li l-Mulej wera ħniena kbira magħha, u marru jifirħu magħha. [Lq:1:59] Meta mbagħad fit-tmien jum ġew biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni lit-tifel riedu jsemmuh Żakkarija għal missieru, [Lq:1:60] imma qabżet ommu u qalet: "Le, iżda Ġwanni jkun jismu." [Lq:1:61] Qalulha: "Ma hemm ħadd li jismu hekk fost qrabatek!" [Lq:1:62] Mbagħad bdew jistaqsu bis-sinjali lil missieru x'ried isemmih, [Lq:1:63] u hu talabhom xi ħaġa fuqiex jikteb, u kiteb hekk: "Ismu huwa Ġwanni." U kulħadd baqa' mistagħġeb. [Lq:1:64] Dak il-ħin stess Żakkarija nfetaħlu fommu, lsienu nħall, u beda jitkellem u jfaħħar lil Alla. [Lq:1:65] U l-ġirien tagħhom ilkoll qabadhom il-biża', u bdew ixandru dawn il-ġrajjiet kollha ma' l-għoljiet kollha tal-Lhudija, [Lq:1:66] u kull min kien jismagħhom kien iżommhom f'qalbu u …Iżjed
HerzMariae
disrn.com

Chinese authorities demolish megachurch, arrest pastors – Disrn

Chinese authorities destroyed a 3,000-seat megachurch in Anhui province and detained its pastors over the weekend, ChinaAid reports. No legal papers…
Tesa
218

What's the problem?

Credit: Robert Hoover
ros-ann
588

Mt 7:1-5 -- Judging Others - Neħħi l-ewwel it-travu li għandek f’għajnek int.

01:16
MONDAY GOSPEL OF WEEK 12 IN ORDINARY TIME Evanġelju Neħħi l-ewwel it-travu li għandek f’għajnek int. Mt 7, 1-5 Qari mill-Evanġelju skont San Mattew F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu:…Iżjed
MONDAY GOSPEL OF WEEK 12 IN ORDINARY TIME
Evanġelju
Neħħi l-ewwel it-travu li għandek f’għajnek int.
Mt 7, 1-5
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew
F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: [Mt:7:1] "Tiġġudikawx, biex ma tkunux iġġudikati; [Mt:7:2] għax bl-istess ġudizzju li tagħmlu intom, tkunu ġġudikati; u bl-istess kejl li tkejjlu intom, jitkejjel lilkom.
[Mt:7:3] Xi trid tħares lejn it-tibna li hemm f'għajn ħuk? Għax ma tarax it-travu li għandek f'għajnek int? [Mt:7:4] Jew kif tmur tgħid lil ħuk, 'Ħa nneħħilek it-tibna minn għajnek,' meta inti stess f'għajnek għandek travu? [Mt:7:5] Ja wiċċ b'ieħor, neħħi l-ewwel it-travu li għandek f'għajnek int, ħalli mbagħad tara sewwa tneħħi t-tibna minn għajn ħuk!
Il-Kelma tal-Mulej R/. Tifħir lilek Kristu .
en.news
258

“No Default” in the Vatican – APSA President

“There is no default in the Vatican,” Bishop Nunzio Galantino, the president of the Administration of the Patrimony of the Apostolic See (APSA), told Avvenire.it (October 22). “We only need a spendin…
AlexBKaiser
blogspot.com

Meet Kyle J Baker SJ, the Stalinist Hippy Trying to Get Catholics Banned from Twitter

Yes, Kyle J Baker is a Jesuit. Or, perhaps I should say, of course he is. I know what you're thinking, and you're right. He also has been called a …
ros-ann
576

Jn 17:20-26 - Jesus Prays for All Believers - Biex isiru ħaġa waħda għalkollox.

01:20
- THURSDAY GOSPEL OF WEEK 7 OF EASTER -- - IN YEAR C - ALTERNATIVE SUNDAY GOSPEL OF WEEK 6 OF EASTER - When the Solemnity of The Ascension of The Lord is celebrated on Sunday of week 7 of Easter -…Iżjed
- THURSDAY GOSPEL OF WEEK 7 OF EASTER --
- IN YEAR C - ALTERNATIVE SUNDAY GOSPEL OF WEEK 6 OF EASTER - When the Solemnity of The Ascension of The Lord is celebrated on Sunday of week 7 of Easter
- IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 7 OF EASTER - When the Solemnity of The Ascension of The Lord is not celebrated on Sunday of week 7 of Easter
Evanġelju
Biex isiru ħaġa waħda għalkollox.
Ġw 17, 20-26
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann
F’dak iż-żmien, Ġesù rafa’ għajnejh lejn is-sema talab u qal: [Ġw:17:20] "M'iniex nitlob għal dawn biss, imma wkoll għal dawk li għad jemmnu fija bis-saħħa tal-kelma tagħhom; [Ġw:17:21] nitolbok li jkunu lkoll ħaġa waħda. Kif inti fija, Missier, u jiena fik, ħa jkunu huma wkoll ħaġa waħda fina, biex hekk id-dinja temmen li inti bgħattni. [Ġw:17:22] Il-glorja li int tajt lili jiena tajtha lilhom, biex ikunu ħaġa waħda bħalma aħna ħaġa waħda: [Ġw:17:23] jiena fihom u inti fija, biex isiru ħaġa waħda għalkollox, ħalli d-dinja tagħraf li inti bgħattni u li …Iżjed
Tesa
“shocking” dispute over Asia’s largest Church news agency.
mattersindia.com

Asia’s largest Church news agency divided, readers baffled

By Jose Kavi New Delhi, October 19, 2019: Readers and associates of Union of Catholic Asian News (UCA News) seem confused and shocked after two …
en.news
645

Vatican's "Pachamama Is not Pachamama" Sham Fails

So far, speakers for the Amazon Synod tried hard pretending that the omnipresent idol Pachamama was not "Pachamama" but a "female statue" or a "symbol of life, fertility and Mother Earth." However, …
ros-ann
772

Jn 7:1-2, 10, 25-30 -- ...Jesus Goes to the Festival of Tabernacles - ...Fil-festa ta' l-Għerejjex

01:47
FRIDAY GOSPEL OF WEEK 4 OF LENT --- They would have arrested him, but his time had not yet come --- Evanġelju Fittxew li jaqbdu lil Ġesù, iżda s-siegħa tiegħu kienet għadha ma waslitx. Ġw 7, 1-2.…Iżjed
FRIDAY GOSPEL OF WEEK 4 OF LENT
--- They would have arrested him, but his time had not yet come ---
Evanġelju
Fittxew li jaqbdu lil Ġesù, iżda s-siegħa tiegħu kienet għadha ma waslitx.
Ġw 7, 1-2.10.25-30
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann
F’dak iż-żmien, [Ġw:7:1] Ġesù baqa' jdur fil-Galilija, għax ma riedx joqgħod idur fil-Lhudija billi l-Lhud kienu qegħdin ifittxu li joqtluh. [Ġw:7:2] Kienet qorbot għal-Lhud il-festa ta' l-Għerejjex. [Ġw:7:10] Wara li ħutu telgħu għall-festa tela' hu wkoll, mhux bid-dieher, imma bil-moħbi. [Ġw:7:25] Xi wħud min-nies ta' Ġerusalemm qalu: "Dan m'huwiex dak li qegħdin ifittxuh biex joqtluh? [Ġw:7:26] Araw, b'wiċċu minn quddiem qiegħed jitkellem, u ħadd ma hu jgħidlu xejn. Jaqaw tassew li l-kbarat għarfu li dan hu l-Messija? [Ġw:7:27] Imma dan nafu minn fejn hu; il-Messija, meta jiġi, ħadd ma jkun jaf minn fejn ikun ġej."
[Ġw:7:28] Ġesù, huwa u jgħallem fit-tempju, għolla leħnu u qal: "Intom lili tafuni, u tafu wkoll minn fejn jien. Jiena ma ġejtx …Iżjed
Gesù è con noi
12185

Headlines — October 21, 2019

02:59
Go to our website to watch thousands of hours of Catholic content. www.churchmilitant.com Sign up for a Premium account. www.churchmilitant.com/gopremium Follow us on Social Media! CM Twitter …Iżjed
Go to our website to watch thousands of hours of Catholic content. www.churchmilitant.com Sign up for a Premium account. www.churchmilitant.com/gopremium Follow us on Social Media! CM Twitter – twitter.com/church_militant (@Church_Militant) Michael Voris — twitter.com/michael_voris Christine Niles — twitter.com/christineniles1 Facebook – www.facebook.com/ChurchMilitantcom/ (ChurchMilitantcom) Instagram – www.instagram.com/churchmilitantcom/ (@churchmilitantcom) Write to us! Questions? questions@churchmilitant.com Got a news tip? tips@churchmilitant.com General inquiries: contact@churchmilitant.com
DEFENSA DE LA FE
CHURCH MILLITANT IS A REAL CATHOLIC MEDIA THANKS GOD.
advoluntas@aol.com u wieħed aktar illajkjaw dan.

AMAZON WOMEN...PRIESTS? (Synod Spokesman Jumps the Gun)

02:34
This is a clip from the RTV video from Rome -- The Sham Is On: Women Priests and Global Warming. We're releasing it as a stand-alone because we believe is a fairly serious synodal "slip up". Michael …Iżjed
This is a clip from the RTV video from Rome -- The Sham Is On: Women Priests and Global Warming. We're releasing it as a stand-alone because we believe is a fairly serious synodal "slip up". Michael Matt filmed Edward Pentin asking one of the drafters of the Instrumentum Laboris--Archbishop Erwin Krautler--about women priests. Incredibly, the Archbishop straight up admitted he's in favor of women priests, just before a Vatican press handler managed to whisk him away. For more Remnant coverage of the Amazon Synod don't forget to subscribe to this channel and also to visit our website every day: remnantnewspaper.com/web/index.php
laurelmarycecilia
"...the wheels are coming off this machine..." The 'Catholic wheels' are coming off - clearly. However, the 'pagan wheels' are being put on. The vehi…Iżjed
"...the wheels are coming off this machine..." The 'Catholic wheels' are coming off - clearly. However, the 'pagan wheels' are being put on.
The vehicle is planned to cart the economic, political, and organizational assets of the Church into the enthusiastic service of the NWO which includes a one World Religion serving the Masonic/Illumaniti/Marxist Ideal
advoluntas@aol.com illajkja dan.
ros-ann
819

Mt 1:1-25 -- The Genealogy of Jesus Christ -Ktieb in-nisel ta’ Ġesù Kristu, bin David.

04:49
24th December GOSPEL, Vigil Mass (The Gospel in shorter form is, Mt 1:18-25) Evanġelju Ktieb in-nisel ta’ Ġesù Kristu, bin David. Mt 1, 1-25 Bidu tal-Evanġelju skont San Mattew [Mt:1:1] Ktieb in-nise…Iżjed
24th December GOSPEL, Vigil Mass (The Gospel in shorter form is, Mt 1:18-25)
Evanġelju
Ktieb in-nisel ta’ Ġesù Kristu, bin David.
Mt 1, 1-25
Bidu tal-Evanġelju skont San Mattew
[Mt:1:1] Ktieb in-nisel ta' Ġesù Kristu, bin David, bin Abraham. [Mt:1:2] Abraham nissel lil Iżakk, Iżakk nissel lil Ġakobb, Ġakobb nissel lil Ġuda u lil ħutu, [Mt:1:3] Ġuda nissel lil Fares u lil Żaraħ minn Tamar, Fares nissel lil Ħesron, Ħesron nissel lil Aram, [Mt:1:4] Aram nissel lil Għamminadab, Għamminadab nissel lil Naħson, Naħson nissel lil Salmon, [Mt:1:5] Salmon nissel lil Bogħaż minn Raħab, Bogħaz nissel lil Għobed minn Rut, Għobed nissel lil Ġesse.
[Mt:1:6] Ġesse nissel lis-sultan David. David nissel lil Salamun mill-mara ta' Urija, [Mt:1:7] Salamun nissel lil Robogħam, Robogħam nissel lil Abija, Abija nissel lil Asa, [Mt:1:8] Asa nissel lil Ġosafat, Ġosafat nissel lil Ġoram, Ġoram nissel lil Għużżija, [Mt:1:9] Għużżija nissel lil Ġotam, Ġotam nissel lil Aħaż, Aħaż nissel lil Ħeżekija, [Mt:1:10] …
Iżjed
Sensus Fidelium
12259

Take Courage, Son, Your Sins are Forgiven You

11:16
Go to confession. For more please visit www.institute-christ-king.org/wausau-sermons & remember to say 3 Hail Marys for the priest The website sensusfidelium.us Paypal, Bitcoin, Anedot, Stripe, …Iżjed
Go to confession.
For more please visit www.institute-christ-king.org/wausau-sermons & remember to say 3 Hail Marys for the priest
The website sensusfidelium.us
Paypal, Bitcoin, Anedot, Stripe, Square & PO Box donations - sensusfidelium.us/donate-support/
Patreon -- www.patreon.com/SensusFidelium
BitChute --- www.bitchute.com/channel/2DfNS9O91Ms0/
Donations to Sensus Fidelium is 501(c)3 tax deductible
Seidenspinner
“There is no obstacle for a man who wants to be saved other than negligence and laziness of soul.” St. Anthony the Great
pmfji u wieħed aktar illajkjaw dan.

Throwing the Pachamama idols in the River Tiber part 2

01:56
Pachamama idols thrown into the Tiber river! Subscribe KOC Youtube: www.youtube.com/channel/UCkjQo2xfk85Or2… MAKE KOC your homepage today. We have LINKS to all of the CATHOLIC NEWS agencies …Iżjed
Pachamama idols thrown into the Tiber river!
Subscribe KOC Youtube: www.youtube.com/channel/UCkjQo2xfk85Or2…
MAKE KOC your homepage today. We have LINKS to all of the CATHOLIC NEWS agencies you need to stay in the loop!: knightsofchristendomblog.blogspot.com
Donate for our healthcare needs, family expenses, and to help the KOC message of Christendom against the godless liberty grow:
www.givinggrid.com/KnightsOfChristendom/
mystic
mmmm. Pachamamas were converted into poohsticks.
la verdad prevalece
These are the precepts and judgments, that you must do in the land, which the Lord the God of thy fathers will give thee, to possess it all the days …Iżjed
These are the precepts and judgments, that you must do in the land, which the Lord the God of thy fathers will give thee, to possess it all the days that thou shalt walk upon the earth. Destroy all the places in which the nations, that you shall possess, worshipped their gods upon high mountains, and hills, and under every shady tree: Overthrow their altars, and break down their statues, burn their groves with fire, and break their idols in pieces: destroy their names out of those places. (Deuteronomy 12)
Ara 3 kummenti oħra
ros-ann
597

Lk 16:19-31 -- The Rich Man and Lazarus - Il-parabbola ta' l-għani u Lazzru

01:47
THURSDAY GOSPEL OF WK 2 OF LENT --- IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 26 IN ORDINARY TIME --- Evanġelju Lazzru, il-ħażin irċevieh f’ħajtu, issa hu qiegħed jitfarraġ. Lq 16, 19-31 Qari mill-Evan…Iżjed
THURSDAY GOSPEL OF WK 2 OF LENT ---
IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 26 IN ORDINARY TIME ---
Evanġelju
Lazzru, il-ħażin irċevieh f’ħajtu, issa hu qiegħed jitfarraġ.
Lq 16, 19-31
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa
F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-Fariżej: [Lq:16:19] "Mela kien hemm raġel għani, jilbes il-porpra u għażel mill-ifjen; l-hena tiegħu kien li kuljum jagħmel ikla mill-aħjar. [Lq:16:20] U wieħed fqir jismu Lazzru, li kellu ġismu ġerħa waħda, kien imur jinxteħet ħdejn il-bieb ta' daru, [Lq:16:21] bix-xewqa li jixba' b'dak li jaqa' mill-mejda ta' l-għani. Sa l-klieb kienu jmorru jilagħqu l-ġrieħi tiegħu.
[Lq:16:22] Ġara li l-fqir miet, u l-anġli ħaduh fi ħdan Abraham. Mbagħad miet ukoll l-għani, u difnuh. [Lq:16:23] Dan, kif sab ruħu fi tbatijiet ħorox f'Art l-Imwiet, rafa' ħarstu, u mill-bogħod lemaħ lil Abraham, b'Lazzru fi ħdanu. [Lq:16:24] U għolla leħnu u qallu, 'Missier Abraham, ikollok ħniena minni u ibgħat lil Lazzru jbill tarf sebgħu fl-ilma ħa jtaffili n-nixfa li …Iżjed
Jungerheld
2496
Novella Nurney u wieħed aktar illajkjaw dan.