V.R.S.
81K

Poznaj swój sobór (5): Sacrosanctum Concilium

podtytuły własne Zasada udzisiejszenia (aggiornamento) i wymiar ekumeniczny “Sobór święty postawił sobie za cel: (…) lepiej dostosować do potrzeb naszych czasów podlegające zmianom instytucje, …More
podtytuły własne
Zasada udzisiejszenia (aggiornamento) i wymiar ekumeniczny
“Sobór święty postawił sobie za cel: (…) lepiej dostosować do potrzeb naszych czasów podlegające zmianom instytucje, popierać to, co może ułatwić zjednoczenie wszystkich wierzących w Chrystusa” (SC 1)
“Matka Kościół pragnie dokonać ogólnego odnowienia liturgii. Liturgia bowiem składa się z części niezmiennej, pochodzącej z ustanowienia Bożego, i z części podlegającej zmianom, które z biegiem lat mogą lub nawet powinny być zmienione, jeżeli wkradły się do nich elementy, które niezupełnie dobrze odpowiadają wewnętrznej naturze samej liturgii, albo jeżeli te części stały się mniej odpowiednie.” (SC 21)
“Z biegiem wieków do obrzędów sakramentów i sakramentaliów przedostały się elementy, które w naszych czasach nie dość jasno wyrażają ich naturę i cel, i (…) nadto niejedno w nich należy dostosować do potrzeb naszych czasów” (SC 62)
“Sobór święty oświadcza, że święta Matka Kościół uważa za równe w prawach i godności …More
Anieobecny
Mój...?
V.R.S.
To jest skierowane do tych, którzy piszą na okrągło: "sobór nic nie zmienił", "to tylko sobór mediów a nie prawdziwy sobór", "to tylko duch soboru", i inne tym podobne, oderwane od rzeczywistości banialuki.
V.R.S.
A żeby nie było że ten antyrealizm to problem jedynie polskojęzycznej sekcji tego forum to tu ma pan świeży tekst w duchu "posoborowego indultyzmu", który ignoruje rzeczywistość (tj. literę tekstów VII) i przyjmuje aprioryczne założenie że każdy zawarty tam passus da się interpretować w duchu hermeneutyki ciągłości:
“The Hermeneutics of Benedict XVI” — Talk by Fr Alfredo Morselli
Na drugim …More
A żeby nie było że ten antyrealizm to problem jedynie polskojęzycznej sekcji tego forum to tu ma pan świeży tekst w duchu "posoborowego indultyzmu", który ignoruje rzeczywistość (tj. literę tekstów VII) i przyjmuje aprioryczne założenie że każdy zawarty tam passus da się interpretować w duchu hermeneutyki ciągłości:
“The Hermeneutics of Benedict XVI” — Talk by Fr Alfredo Morselli

Na drugim biegunie są sedewakantyści, którzy starają się stworzyć maksymalnie uproszczony model opisu sytuacji, w którym wnioskowanie (w znacznej części indukcyjne) wygląda mniej więcej tak: (a) Jan XXIII zwołał VII (b) VII zawiera teksty nieortodoksyjne to: (1) VII nie może być soborem powszechnym zatem (2) Jan XXIII nie mógł być papieżem zatem (3) Jan XXIII musiał popełnić jakąś herezję (doszukuje się jej np. w Pacem in terris 14) żeby nie być papieżem
peccator ecc
SC 36§1 ?
V.R.S.
Chodzi panu o to:
W obrządkach łacińskich zachowuje się używanie języka łacińskiego...
ale...
Ponieważ jednak we Mszy świętej, przy sprawowaniu sakramentów i w innych częściach liturgii używanie języka ojczystego nierzadko może być bardzo pożyteczne dla wiernych, można mu przyznać więcej miejsca...
Zgodnie z art. 36 niniejszej Konstytucji można pozwolić we Mszach odprawianych z udziałem wiernych …More
Chodzi panu o to:
W obrządkach łacińskich zachowuje się używanie języka łacińskiego...

ale...
Ponieważ jednak we Mszy świętej, przy sprawowaniu sakramentów i w innych częściach liturgii używanie języka ojczystego nierzadko może być bardzo pożyteczne dla wiernych, można mu przyznać więcej miejsca...

Zgodnie z art. 36 niniejszej Konstytucji można pozwolić we Mszach odprawianych z udziałem wiernych na stosowanie języka ojczystego w odpowiednim zakresie, zwłaszcza w czytaniach i „modlitwie powszechnej”, oraz jeżeli warunki miejscowe tego wymagają, w tych także częściach, które należą do wiernych...

i można iść jeszcze dalej:
... Jeżeliby jednak okazało się gdzieś potrzebne szersze zastosowanie języka ojczystego we Mszy świętej, należy zachować postanowienie art. 40 niniejszej Konstytucji

to cóż zasada niesprzeczności po raz kolejny została po macoszemu potraktowana (upraszczając: zachowujemy język łaciński ale stosujemy język ludowy)

Jaki ostatecznie miało to skutek: widać po NOMie w całej okazałości.
V.R.S.
N.b. Podobny myk zrobiono potem z Komunią do ręki , legalizując ją początkowo w Memoriale Domini (1969) jako wyjątek - indult a potem jak kto wyciągał rękę to papa Wojtyła dawał.
Vittorio,Andreas
Dramat jeśli nie słucha się słów Maryi z Fatimy a wypowiada się, że czuć swąd szatana w Kościele. I mamy co mamy - każdy powinien to rozpoznać
Anieobecny
Takie to proste...
Uciekajmy się więc...