Bos016
3743
stacja7.pl

Maryja jako świątynia. Dziś święto Ofiarowania Matki Bożej | Stacja7.pl

Protoewangelia św. Jakuba, czyli wczesny chrześcijański apokryf, najwięcej opowiada o dzieciństwie Matki Bożej. Według niego …
Matricaria
Ludzie od dawna otrzymywali przekazy mistyczne na temat Matki Boga aby nie tylko zaspokoili swą ciekawość ale mieli żywe nabożeństwo do wybranki Nieba i zawiązali z Nią serdeczne więzi.Modlitwa Różańcowa to ciągłe przyzywanie Ducha Świętego w tajemnicy Zwiastowania by nam też się stała wola Boża bez przeszkód z naszej strony.
"Najświętsza Maryja Panna dojrzewała wobec Boga i wobec ludzi. Nikt …More
Ludzie od dawna otrzymywali przekazy mistyczne na temat Matki Boga aby nie tylko zaspokoili swą ciekawość ale mieli żywe nabożeństwo do wybranki Nieba i zawiązali z Nią serdeczne więzi.Modlitwa Różańcowa to ciągłe przyzywanie Ducha Świętego w tajemnicy Zwiastowania by nam też się stała wola Boża bez przeszkód z naszej strony.

"Najświętsza Maryja Panna dojrzewała wobec Boga i wobec ludzi. Nikt nie zauważył niczego niezwykłego w Jej zachowaniu, chociaż bez wątpienia podbijała serca tych, którzy byli wokół Niej, dlatego że świętość zawsze przyciąga, tym bardziej w przypadku Tej, która była Cała Święta. Maryja była uśmiechniętą, pracowitą, zawsze pogrążoną w Bogu dziewczyną, i wszyscy dobrze się przy Niej czuli. W chwilach modlitwy, jako dobra znawczyni Pisma Świętego, z pewnością nieraz powtarzała proroctwa, które zapowiadały nadejście Zbawiciela. Uczyniła je swoim życiem, przedmiotem refleksji, motywem swoich rozmów. To wewnętrzne bogactwo rozlało się później w Magnificat, wspaniałym hymnie, który wygłosiła, usłyszawszy pozdrowienie swojej kuzynki Elżbiety."

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
Matricaria
Nie miała lekko ,Maryja była dzieckiem które dorastało z dala od rodziców,służyło swoją pracą świątyni by w nieustannych postach,umartwieniach posłusznie zaprawiać się do arcywymagającej misji Wcielenia Bożego . Dlatego chrześcijańscy rodzice tak chętnie zawierzali Matce Bożej swoje dzieci w trosce o ich przyszłość,pragnęli dla nich życia w pełni wartościowego a znając swoje ludzkie ograniczenia …More
Nie miała lekko ,Maryja była dzieckiem które dorastało z dala od rodziców,służyło swoją pracą świątyni by w nieustannych postach,umartwieniach posłusznie zaprawiać się do arcywymagającej misji Wcielenia Bożego . Dlatego chrześcijańscy rodzice tak chętnie zawierzali Matce Bożej swoje dzieci w trosce o ich przyszłość,pragnęli dla nich życia w pełni wartościowego a znając swoje ludzkie ograniczenia bardziej ufali Służebnicy Boga która najpokorniej w świecie zniosła ziemskie cierpienia i prześladowania, otrzymując za wierność wieniec chwały w Niebie.

"W 543 roku, tuż obok dawnej świątyni jerozolimskiej konsekrowano nowy kościół poświęcony Matce Bożej i przypominający o jej ofiarowaniu w świątyni.
Być może wspomnienie Ofiarowania NMP stanowi zaproszenie, aby w adwencie bliżej zaprzyjaźnić się z Matką Bożą, która w ciszy oczekuje na wypełnienie się wielkiej tajemnicy pochodzącej od Ducha Świętego i zwiastowanej 8 miesięcy wcześniej przez archanioła Gabriela."
Ofiarowanie NMP: tak Maryja była szykowana na mieszkanie Ducha Świętego, z którego wyjdzie Chrystus
Bos016
Kościół czci to wydarzenie jako kolejny wymiar refleksji teologicznej nad powierzeniem się Maryi Bogu. “Maryja przez całe życie była oddana Bogu – od momentu, w którym została niepokalanie poczęta, poprzez swe narodziny, a potem ofiarowanie w świątyni.
Stała się w ten sposób doskonalszą świątynią niż jakakolwiek świątynia uczyniona ludzkimi rękami.
Od wieków Maryja była przeznaczona w Bożych …
More
Kościół czci to wydarzenie jako kolejny wymiar refleksji teologicznej nad powierzeniem się Maryi Bogu. “Maryja przez całe życie była oddana Bogu – od momentu, w którym została niepokalanie poczęta, poprzez swe narodziny, a potem ofiarowanie w świątyni.

Stała się w ten sposób doskonalszą świątynią niż jakakolwiek świątynia uczyniona ludzkimi rękami.

Od wieków Maryja była przeznaczona w Bożych planach dla wypełnienia wielkiej zbawczej misji.

Upatrzona przez Opatrzność na Matkę Zbawiciela, przez samo to stała się darem dla Ojca” – czytamy w jednym z opisów liturgicznych tego święta.