Janko333
282.8K

Nebojte sa mať deti. Mali by ste sa báť, že žiadne nebudete mať!

Liberáli radia o jedno dieťa menej a zachrániš planétu. A toto je nebeská rada od Panny Márie: Nebojte sa mať deti. Mali by ste sa radšej báť, že žiadne nebudete mať! Čím viac detí budete mať, tým lepšie!Mirjana v Medžugori povedala: “Áno Panna Mária to povedala. Ja tiež viem, prečo to povedala… ale viac vám povedať nemôžem. Keď sa odhalia tajomstvá, ľudia pochopia, prečo bolo pre nich také dôležité mať veľa detí. Všetci čakáme na Triumf Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.”

V tradičnom katolíckom chápaní sa 2. cieľ: manželská intimita, podriaďuje vždy 1.cieľu, plodenie dietok.

Biblia hovorí: Ale žena spasí sa rodením detí, ak vytrvajú vo viere a láske, v posväcovaní a v triezvosti.
1.Timotejovi - kap. 2. 15

Mať jedno alebo aj dve deti, to je len ako byť matkou v skúšobnej dobe.
Viac tu: Ja a mojich päť detí

Posledný zápas medzi Pánom Ježišom a kráľovstvom satana bude o manželstvo a rodinu. Už Pius XII. na to naliehal: "Ak sa modlíte ruženec všetci spolu, zakúsite vo vašich rodinách pokoj, budete mať vo vašich domovoch jednotu duší.
ZAPAS O RODINU

Tajomstvá Medžugoria - prichádza nová éra? - Slovenský dohovor za rodinu

V tradičnom katolíckom chápaní sa 2. cieľ: manželská intimita, podriaďuje vždy 1.cieľu, plodenie dietok.

Sv. Augustín hovorí: keď sa manželstvo zameriava na pôžitok alebo sa to aspoň vychutnáva, to je už hriech: ale preto že je to V RÁMCI MANŽELSTVA TEN HRIECH JE LEN VŠEDNÝ. Je to slabosť bez ktorej by sa manželia mali usilovať zaobísť a venovať sa len splodeniu a výchove dietok.

V manželstve hovorí sv. Augustin prízvukuje objektivný zmysel: udržovanie života ľudstva - splodenie a výchova detí. Ako jesť a piť je pre zachovanie života - hoci je pritom aj pôžitok - SPRAVODLIVÝ JEDIA A PIJÚ NIE TAK PRE POŽITOK, AKO PRE ZACHOVANIE ŽIVOTA. PODOBNE SPRAVODLIVÝ SI BERÚ MANŽELKY NIE PRE ROZKOŠ, ALE PRE DETI, ABY SA ZACHOVALO POKOLONIE. A KEBY BOLO MOŽNE MAŤ DIETKY BEZ SÚLOŽE, SPRAVODLIVÝ BY TO PRIJALI S OHROMNOU RADOSŤOU.
Tak aj v manželskej povinnosti zmyselní ľudia nehľadajú manželky pre iné ako pre rozkoš a preto su sotva s nimi spokojný.
Kto siaha po tele manželky viac, než vyžaduje cieľ - totiž splodiť dietky - ten koná proti tým zákonom podľa ktorých sa ženil. Je to hriech ale všedný. Apoštol to dovoľuje z obavy pre nezdržanlivosť ( 1.Kor. 7,5-7)
Katolícka mravouka pozná dva hlavné ciele manželstva:
1. Plodenie a výchova detí
2. Dobro manželov
V tradičnom katolíckom chápaní sa 2. cieľ podriaďuje vždy 1.cieľu.
Svätý Augustín hovori : manželstvo je Božia ustanovizeň , na uplatnenie Božej vôle v živote človeka

Čo Boh ustanovil na plodenie a výchovu detí to manželia zneužívajú pre svoju osobnú rozkoš a najrozmanitejšími spôsobmi zamedzujú počatie dieťaťa.

25. júla 1968 Vatikán vydal encykliku pápeža Pavla VI. s názvom Humanae Vitae („O ľudskom živote“), ktorá obsahovala náčrt katolíckeho pohľadu na antikoncepciu. Akékoľvek potešenie z pohlavného styku je vedľajším produktom plodenia a jeho cieľom je posilniť puto medzi manželom a manželkou – tieto putá vytvárajú ideálne prostredie na výchovu detí.

1) odmietnutie uznania za Božích „služobníkov“ a „spolupracovníkov“ pri odovzdávaní života;
2) nárok byť „rozhodcami“ Božieho plánu;5
3) degradácia ľudskej sexuality a tým aj vlastnej osoby a manželského partnera;
4) falšovanie sexuálneho jazyka
5) odstránenie akéhokoľvek odkazu na hodnotu života;
6) smrteľná rana („falšovanie vnútornej pravdy“) samotnej manželskej lásky.
Toto dôrazne zdôraznil už Pavol VI. v Humanae vitae. vzájomný akt lásky, ktorý ohrozuje schopnosť odovzdávať život, ktorú Boh Stvoriteľ vložil odporuje konštitutívnej koncepcii manželstva, a s vôľou Autora života, použiť tento božský dar a zároveň zničiť, hoci len čiastočne, jeho zmysel a účel je v rozpore s prirodzenosťou muža a ženy a ich najintímnejšieho vzťahu, a preto je protirečenie Božiemu plánu a jeho vôli“ láska je darovať sa v osobnej celistvosti.

Antikoncepcia nielen že vyvoláva potrat, ale už samotné použitie je hriechom. DOSLOVA: antikoncepcia je ochrana pred nežiaducim tehotenstvo pomocou antikoncepčných metód. pre mužov: prezervatív je jednou z najpoužívanejších hriešnych metód antikoncepcie. Ejakulát zostane po styku v prezervatíve a nedostane sa do pošvy partnerky. V každom prípade je to hriešna metóda. Je to falšovanie vnútornej pravdy manželského zväzku. Katolícka cirkevná hierarchia je proti všetkým formám umelej antikoncepcie

antikoncepcia pre ženy: pesary a špongie, krémy a globuly, vnútromaternicové telieska. Antikoncepcia i sterilizácia je v rozpore s kresťanskou vierou. Sexualita je od Boha a práve v manželstve je na ňu Bohom daný priestor. Dnes hovoria, najprv kariéra, dom a potom rodina a deti. Roky prejdu a žena má zrazu 30 a dieťa ledva jedno. Hlavné je, že doma má zverinec ZOO.

V Deuteronómiu čítame veľmi silné slová:
Pozrite: Ja som sám jediný a niet Boha okrem mňa; ja zabíjam, aj život navraciam, zraňujem, aj uzdravujem; a niet toho, kto by z mojej ruky vykĺzol! (Dt 32,39)
používanie antikoncepcie je zásahom do tejto božskej moci nad životom. Niekto by mohol povedať: Cirkev by mala v tejto veci viac dôverovať manželom. Ide však o to, že samotní manželia používaním antikoncepcie prestávajú dôverovať Bohu, pretože si sami prisudzujú moc dávať alebo odopierať život.

V staroveku sa toto spojenie objavovalo ešte v slove farmakeia, ktorým sa označovali antikoncepčné prostriedky (napr. jed), ako aj veštenie a čarodejníctvo.

Toto slovo je použité v známom texte svätého apoštola Pavla, ktorý hovorí o skutkoch tela: A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota žiarlivosť, hnevy, a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. (Gal 5,19–21)

Treba poznamenať, že v starovekých modlárskych kultúrach pohanské obrady plodnosti často zahŕňali sexuálne orgie.

Ženy zapojené do týchto zvrátených rituálov nechceli rodiť deti cudzím ľuďom, preto sa snažili vyhnúť počatiu alebo zodpovednosti za dieťa tým, že plod potratili. Starogrécki „lekárnici“ preto vyrábali „lieky“ z jedovatých bylín, aby sa posvätné prostitútky tohto „problému“ zbavili. Aj Soran z Efezu, lekár, ktorý žil v 2. storočí pred Kristom, vo svojej knihe s názvom Gynekológia používa aj slovo farmakeia na označenie elixírov používaných ako antikoncepcia, aj abortívum.

Podobne chápal toto slovo aj svätý Hippolyt Rímsky, ktorý kritizoval užívanie týchto „liekov“ (farmakois) kresťanskými ženami za účelom dosiahnutia neplodnosti.

Na Silvestra roku 1930 rímskokatolícka cirkev oficiálne zakázala akékoľvek „umelé“ prostriedky na kontrolu pôrodnosti. Kondómy, diafragmy a cervikálne čiapky boli definované ako umelé, pretože blokovali prirodzenú cestu spermií počas pohlavného styku. Zasahovať do Božej vôle bolo smrteľným hriechom a dôvodom na exkomunikáciu.
Aj manipulácia s „mužským semenom“ sa rovná vražde. Zasahovať do Božej vôle bolo smrteľným hriechom a dôvodom na exkomunikáciu.


Kto vôbec nechce mať deti je sebec a to je hriech, ale aj ten, kto naplodí deti a nestará sa o ne, je tiež sebec. Každý sexuálny styk v manželstve robený bez úmyslu splodiť dieťa je hriech. To je v priamom rozpore s Bibliou. Hriech a moderná mágia. Čo ste nevedeli o antikoncepcii - Christianitas

Musíme propagovať katolícke rodiny, hlavne veľké katolícke rodiny. Apelujem na rodičov, buďte štedrí. Prijmite všetky deti, ktoré vám Boh dáva. A samozrejme, prirodzené plánovanie rodičovstva sa niekedy používa ako trik na antikoncepciu. To nie je Boží plán. Boha nemôžete oklamať. Ani s prirodzeným plánovaním rodičovstva.
Keď raz predstúpite pred Jeho súd, vy, katolícki rodičia, ktorí robíte prirodzené plánovanie rodičovstva s antikoncepčnou mentalitou, alebo s toľkými výhovorkami, keď sa tam objavíte, bude všetko jasné, už nebudú žiadne výhovorky. A uvidíte všetko zanedbanie. Boh vám ukáže všetky deti, ktoré sa mohli narodiť, ktorým ste zabránili narodiť sa prirodzeným plánovaním rodičovstva. Mohli byť svätými. Mohli byť občanmi neba. A vy ste im nedali život a mohli ste im ho dať. Kvôli nedostatku viery a dôvery v Boha.
Keď vám Boh dá dieťa, bude to On, kto sa prvý o dieťa postará, nie vy. Ale vy si myslíte: Musím sa postarať o deti, musím teraz zastaviť počet detí, pretože ja..., je to v mojej moci... Nie, nie je to vo vašej moci. Každé dieťa, ktoré Boh dá, On zaopatrí. Prečo? Potvrdzuje sa to v celej histórii. Jednoducho je to dokázané. Opýtajte sa veľkých rodín.
Preto na vás nalieham, aby ste boli veľkorysí a prijali deti, ktoré vám Boh dáva, a Boh vás veľmi odmení. Žijeme, drahí rodičia, nielen pre tento krátky dočasný život. Sme stvorení pre večnosť. Máme tieto Božie milosti k dispozícii a keď o nich prosíme, Boh nám ich vždy dá. Rodina je teda prvým opevnením proti všetkým útokom na vieru.“ 🏰 ⚔️
~ Biskup Athanasius Schneider

Tajomstvom štastného manželstva je nájsť niekoho, kto miluje Boha viac ak teba!

Povieš si, nájsť takého manžela je veľmi ťažké. Ja ti na to odpoviem: manželský partner sa nehľadá, ale vymodlí. (Dcéry jeruzalemské, zaprisahávam vás: Nezobúdzajte ani nerušte lásku, kým sa jej samej nezachce. Pieseň piesní 8 | Svatepismo.sk

🌹 Každý deň sa modlite za svojho manžela. 🙏 Požiadajte svätého Jozefa, aby mu pomohol byť dobrým manželom a otcom. Potrebuje vás, vy ste jeho najbližším človekom. Pozdvihnite ho každý deň k nášmu Nebeskému Otcovi. Požiadajte nášho Pána, aby ho chránil a aj vaše manželstvo. Aký úžasný dar je manželka, ktorá sa modlí za svojho manžela! 💝

"Najvačším nepriaľom Cirkvi je nevzdelanosť katolíkov vo viere." Pápež Pius X.

Panna Mária povedala, že mnohí uveria, až keď príde to sľúbené znamenie, že tam potom pobežia, aby prosili o milosť odpustenia, ale už bude neskoro. Čas milosti, ktorý prežívame teraz, sa skončí.

Viac tu: MEDZUGORIE :: Ježiš Mária

JEŽIŠ A MÁRIA SPOJENÉ SRDCIA. Nikto a nikdy, na zemi i nebi, nebude...

LEVY PRICHADZAJÚ

Doporučujem knihu levy prichádzajú - prečo Európa a Amerika smerujú k novej tyranii. Túto knihu ocenil aj pápež Benedikt XVI. Levy prichádzajú

Planned Parenthood je témou číslo jeden potrat a jeho dostupnosť na požiadanie. Ale pracovníci tejto organizácie sú ochotní pomôcť pasákom detských prostitútok poskytnutím potratu, ked tieto náhodou neželane otehotnejú, i dalšími radami. V januári 2011 sa podaril dvom aktivistom pro-life organizácie Live Action husársky kúsok.

Navštívili potratovú kliniku Planned Parenthood v New Jersey a vydávali sa za pasáka a prostitútku. Svoj rozhovor s manažérkou kliniky Amy Woodruff si tajne nafilmovali a zverejnili". Na videu sa „pasák" dôverne pýta manažérky na radu, čo v prípade, ked' neplnoletá prostitútka otehotnie, pýta sa, či je možný potrat, pýta sa na antikoncepciu pre ňu. Manažérka rady ochotne poskytuje. Ponúka ich s vedomím, že tým radí zločincom, ako majú zneužívať deti v sexbi-znise, čo je ťažký zločin.

Manažérka tiež koná s vedomím, že detské prostitútky, o ktorých je reč, prichádzajú na územie Spojených štátov nelegálne v rámci obchodovania s ľuďmi — dalšieho ťažkého zločinu. Démon potratu sa spája s démonom zneužívania detí. Aktivistom Live Action sa podarilo natočiť i video z podobnej akcie pod tým istým krytím v troch zariadeniach Planned Parenthood vo Virgínii. Prístup pracovníkov týchto potratových kliník bol všade taký istý ako v New Jersey. Potrat — tó je niečo ako sviatosť.

Potrat pre Planned Parenthood posväcuje i spoluprácu so zločinom. Takéto video vám však nepremietnu na CNN, nájdete ho iba na internetových pro-life stránkach. Tretina ročného rozpočtu Planned Parenthood, vyše 300 miliónov dolárov, pochádza z vládnych zdrojov, teda z peňazí daň' ových poplatníkov.

Vláda USA označuje boj proti obchodovaniu s ľudmi za jednu zo svojich priorít. Zvykne hodnotiť a poučovať iné štáty na svete, ako si majú počínať v boji s týmto druhom zločinu. V čase, ked' som bol ministrom vnútra, (V. PALKO) občas ma novinári žiadali, aby som sa vyjadril k názoru americkej vlády na úspešnosť Slovenska v tejto oblasti. V USA je federálnym zločinom aj obchodovanie s ľudskými orgánmi. V lete 2015 uniklo na verejnosť tajne nahrané video, z ktorého vyplýva, že Planned Parenthood obchoduje s orgánmi z telíčok potratených detí.

Doktorka Deborah Nucatolaová na videu vysvetruje, že orgány sa predávajú po 30 až 100 dolárov, najväčší záujem je o pečene, potom o srdcia, ale objavil sa záujem i o pľúca.

V roku 2011 sme čítali, že vo švédskej škôlke už nehovoria o chlapcoch a dievčatách ako o „ňom" a o ,nej", ale používajú rodovo neutrálne zámeno. Podobné správy prichádzajú dnes z Char-lotteville v Severnej Karolíne. Učiteľom bolo odporučené vedením, aby detičky v škole neoslovovali ako „chlapček" alebo „dievčatko".'6 Ked' chlapček povie, že je dievča, alebo naopak, tak je to tak a rodičov o tom netreba informovať. A, samozrejme, ked' sa chlap cíti byť ženou, tak mu treba umožniť chodiť na ženské toalety. Pýtate sa prečo? Ale ved' odpoved' určite poznáte.

Ludské právo. Vláda prezidenta Obamu rozposlala v roku 2016 školám list s odporúčaniami, ako sa správať voči žiakom, ktorí sú „trans-gender". Podľa listu má byť rakýmto žiakom umožnené navštevovať toa-lety a sprchy pánske i dámske. Škola, ktorá sa podľa toho nezariadi, môže mať na krku súdne konanie a krátenie federálnych finančných príspev-kovi7 Vláda tiež pripravovala podobné nariadenie o tom, že transgender bezdomovci majú právo byť ubytovaní aj v ženských ubytovniach pre bezdomovkyne. Milý otecko, ak tvoja dospievajúca dcéra stretne na dámskej toalete zarasteného chlapíka, tak je to vraj všetko v poriadku. Chlapík je iba transgender, teda on to hovorí, nuž ako to možno spochybňovať. Dejú sa síce incidenty, ked' takíto chlapíci začnú dievčatká obťažovať, ale to je zrejme nevyhnutná daň za pokrok... Pred šesťdesiatimi rokmi bol potrat takmer všade ilegálny a morálne odsúdeniahodný. Tento prístup bol nemenný po tisíce rokov. V päťde-siatych rokoch prišla smršť zákonov v komunistických krajinách legali-zujúcich potrat a o dvadsať rokov neskôr táto vina prešla cez západnú Európu. Počet potratených detí v tomto priestore sa odvtedy ráta už na stovky miliónov. Len v USA ich bolo potratených od verdiktu „Roevs Wade" vyše päťdesiat miliónov. Pre ľavicových politikov je „právo ženy na potrat" nedotknuteľnou posvätnou kravou.

Posťažovať sa dnes na rozvodovú pandémiu to sa už akosí nEpatri. Rozvod je len iný „lifestyle«. A ako sme už počuli, všetky ,.lí-festyle" sú si rovné. Nebudeš odsudzovať... Tisíce rokov bolo manželstvo zväzkom medzi mužom a ženou. Kresťanská Európa rozšírila skoro do celého sveta koncept monogamného rnanželstva medzi jedným mužom a jednou ženou. Homosexualita sa tiskročia tolerovaIa niekedy viac, niekedy menej, ale vyhlasovaŕ zvázok medzi dvomi mužmi za manželstvo bolo vždy niečím nepredstaviterným.

Bolo to niečím nepredstaviteľným ešte pred tromi-štyrmi desiatka-mi rokov. Prvým štátom, ktorý legalizoval registrované partnerstvá, bolo Dánsko v roku 1989 (bol to zaujímavý rok, však?). Dnes je registrované partnersrvo osób rovnakého pohlavia uzákonené vo všetkých štátoch zá-padnej Európy a razí si cestu i do Európy východnej. Vo väčšine krajín, v Španielsku, Belgicku, Holandsku, Nórsku, Francúzsku, Írsku, Veľkej Briránii a v d'alších je to už manželstvo osôb rovnakého pohlavia. Keby pred páŕdesiatimi rokmi začal učiteľ deťom v škole rozprávať o tom, že dvaja chlapi v posteli sú úpine v poriadku, prišiel by o miesto a mal by opletačky so zákonom. Dnes môže prísť o miesto v niektorých krajinách, ak také niečo povedať odmietne. Sárn americký prezident Ba-rack Obama predstúpil pred študentov strednej školy, aby propagoval potraty a otvorené homosexuálne vzťahy v armáde. Stalo sa tak napriklad v júni 20] 2 na strednej škole v Durhame v štáte New Hampshire." Ked v roku 2013 vo Francúzslw presadila Hollandova socialistická vláda zákon o manželstve osôb rovnalcého pohlavia, predkladateľka zá-kona ministerka spravodlivosti Christiane Taubiraová povedala, že zákon je prejavom „antropologickej revolúcie". Aj keiľ z opačného Libord, v ná-zve toho, čo sa deje, sa úpIne zhod13 zult-ormiĺ wito knihy. Nu1„ aspofi je nám všetkým jasné, o čo ide. Dnešná západná spoločnosť už nevie rozoznať mužov od žien. Nie, to nie je žart. Isteže vieme, že pohlavie je okrem pohlavných orgánov

potratová kultúra, je pripad doktora Kermita Gosnella a jeho spolupracovníkov z potratovej klinik vo Philadelphii. Prokuratúra obžalovala v predvečer 38. výroč'ia RoeY vs. Wade" Gosnella za to, že z kliniky urohil skuročný dom hrôzy.") Potraty robil v ôsmom mesiad tehotensrva žien, bábätká usmrcoval v lone matky. Nechal deti narodiť sa a potom im, živým a dýchajúcim, nožnicami prestrihával chrbtice.

Zdokumentovaných prípadov bolo sedem, ale pravdepodobne ich boli srovky. Gosnellova spolupracovníčka Tina Baldwinová vypovedala o tom, ako Gosnell žartoval, ked' sa narodené dieťatko zvíjalo prí preťatí krku: „Je to, ako ked' kurčaťu odseknete hlavu."" Gosnell podľa spolu-pracovníčky nevedel zabíjať deti v lone matky, preto to robil nelegálne až po ich. narodení.

Ak by to bol vedel, konal by legálne. Zarábal vyše milióna dolárov ročne.21 V roku 2013 súd vo Philadelphii odsúdil Kermita Gosnella na doživotné väzenie. Médiá o procese informovali. Najkratšie, ako sa len dalo. Keď bol Barack Obama ešte iba senátorom v senáte štáru Illinois, hlasoval proti zákonu s názvom Born Alive Infant Protection Act.22Bol to zákon, ktorý prikazoval lekárovi poskytnúť ošetrenie dieťaťu, ktoré prežilo pokus o umelý potrat a narodilo sa. Impulzom pre zákon boli prípady detí, ktoré prežili potrat, narodili sa a lekár ich nechal narodené, žijúce a dýchajúce, umrieť. Obamovo hlasovanie ukazuje korene „gos-nellovčíny". Toto nie je filmový horor. Toto je realita, do ktorej sa euroamerická dvilizácia dostala iba za dve generácie. Kedže však oči sú schopné pravdivo vnímať realitu potratu, táto realita nesmie byť vizuálne prístup-ná. Preto sociálna sieť facebook blokuje obrázky potrateného dieťatka, ale návod, ako chemickými prostriedkami sama sebe privodiť potrat, na facebooku zverejnený byť môže." Revolučne sa vyvija i argumentácia v prospech potratu. Za posledné desaťročia je argumentačný mainstream stále charakterizovaný vetou: „

Friedrich Nietzsche: Antikrist
Koncom roka 2010 priniesli agentúry správu, že rocková hviezda Elton John a jeho registrovaný partner, kanadský filmový producent David Furnish sa stali „hrdými rodičmi"'. Malý Zachary Jackson Levon John--Furnish sa narodil na Vianoce v Kalifornii náhradnej matke. Oboch registrovaných partnerov to stálo stotisíc libier. Médiá malého Zacharyho v ponáške na malého Ježiška nazvali „Christmas baby". Faktom je, že i narodenie tohto dieťaťa ohlasuje príchod nového veku. Veku, ktorý má poprieť to, čo zvestovalo narodenie dieťaťa pred dvetisíc rokmi. Ako uviedol denník Daily Mail, v počítačovej evidencii bol v kolónke „otec" uvedený Elton John a v kolónke „matka" David Furnish. Nie je známe, kto je náhradná matka, ktorá Zacharyho donosila a porodila.

Nie je známe, či táto matka bola i darkyňou vajíčka. Nie je známe, kto je donorom spermií. Je to jeden z dvoch registrovaných partnerov alebo niekto tretí? Nie je známe, či to bude niekedy známe malému Zacharymu, ked' vyrastie a začne premýšľať o svojom pôvode. Koľko „rodičov" Zachary vlastne bude mať? Troch? Štyroch? Piatich? Nevieme. Ale „krstnou" sa stala Lady Gaga. „Bude to pre neho srdcervúce, keď si raz uvedomí, že nedostal matku." Nie, to nehovoríme my. To povedal o malom Zacharym sám Elton John v americkej televízii NBC v roku 2012.2 V roku 2013 si Elton John s partnerom podobným spôsobom obstarali ďalšieho chlapca menom Elijah. Táto správa nie je dnes už niečím ojedinelým. Zaujala tým, že išlo o známe celebrity. Už predrým prinášali médiá správy o ešte bizarnejších udalostiach. V novembri 2010 päŕdesiatročná Mexičanka donosila a po-rodila chlapca, ktorý dostal meno Dario. Vajíčko nebolo jej, dodala ho neznáma darkyňa. Darcom spermií bol Mexičankin tridsaťjedenročný homosexuálny syn. Dnes už malý Dario zrejme chodí do školy. Ako nazýva ženu, ktorá ho porodila? Mama? Stará mama? Koncom roka 2010 agentúry priniesli správu, že herečka Nicole Kidmanová a jej partner, spevák country hudby Keith Urban, budú mať

Významný sociológ Fritz Sack je členom kuratória AHS i poradného zboru Humanistickej únie. Napriek tomu však členstvo v poradnom zbore Humanistickej únie v podstate nikoho spoločensky nediskvalifikuje. V USA je najznámejšou organizáciou bojujúcou za legalizáciu sexu s maloletými North American Man-Boy Love Association (NAMBLA). Zástancom práva NAMBLA na verejné vyslovovanie týchto názorov bol i hlavný predstavitel „beatnickej generácie" Allen Ginsberg.

V poéme „America" Ginsberg spomína, ako bol v detstve komunistom, že sa za to nehanbí a ako ho matka brala na schôdze komunistickej bunky.37 Ginsberg je cľalším príkladom celebrity, ktorá od anarchokomunizmu prešla k sexuálnej anarchii. V kultovom autobiografickom románe „Na ceste" od Ginsbergovho beatnického kolegu Jacka Kerouaca je Ginsberg zobrazený v postave menom Carlo Marx. Tú istú cestu prešiel komunista a homosexuál Harry Hay38, legenda a zakladateľ amerického hnutia homosexuálov. V osemdesiatych ro-koch malo homosexuálne hnutie istý problém s NAMBLA a snažilo sa NAMBLA vylúčiť zo svojich radov. Mnohým sa zdalo, že sex s deťmi je predsa len trochu priveľa. Nie však Harrymu Hayovi. Ten sa opakovane staval proti vylúčeniu NAMBLA. Komentátor Jeffrey Lord uvádza tento Hayov výrok na fóre Newyorskej univerzity z roku 1983: „... ak sú rodičia a priatelia gayov skutočnými priateľmi gayov, potom by vedeli od svojho homosexuálneho dieťaťa, že vzťah so starším mužom je presne to, čo trinásť-, štrnásť- či pätnásťročné deti potrebujú viac ako čokoľvek iné na svete." Ani z Haya to neurobilo izolovanú osobu vo verejnom živote. V roku 2001 na obvyklej gayparáde v San Franciscu Harry Hay defiloval pod poradovým číslom 31 a skoro hned' za ním s číslom 34 pochodovala Nancy Pelosiová, kalifornská kongresmanka za Demokratickú stranu, budúca predsedníčka Snemovne reprezentantov — dolnej komory ame-rického Kongresu." Z obdivu voči Harrymu Hayovi sa v minulosti vy-znal i radikálny podporovateľ homosexuálnej agendy Kevin Jennings, ktory' sa s nástupom prezidenta Baracka Obamu stal riaditeľom Úradu proti potratom.

LEVY PRICHÁDZAJÚ
Všimnime si, ako Hitler nezabudol použiť výraz „po čo najstarostlivejšom zvážení (bei kritischster Beurteilung. Hitler tým dáva jasne najavo, že síce treba konať, ale nie hocijako. Treba konať zodpovedne. Dáva najavo, že tento príkaz treba vyplniť, ale neslobodno ho zneužívať. Opäť si nemožno nespomenúť na všetky formulácie v moderných zákonoch o eutanázii, ktoré majú vyzerať ako spoľahlivé poistky proti možnému zneužitiu eutanázie. Formulácie, ktoré majú všetkých presvedčiť, že nemôže dôjsť k ničomu zlému, že eutanázia sa bude robiť iba správnym spôsobom, v prípadoch, ktoré sú skutočne odôvodnené. Velkým symbolom je i dátum Hitlerovho listu. Je známe, že Hitler ho napísal v októbri 1939, ale antidatoval ho a je na ňom dátum l. september 1939 — deň začiatku druhej svetovej vojny. Pripomína nám to skutočnosť že máj 1945 nebol úpiným ukončením tragédie, ktorá sa začala 1. septembra 1939. Časť tej tragédie, s prerušením na pár desaťročí, dnes pokračuje legalizáciou eutanázie v niektorých krajinách Európy.

Začalo sa to v Holandsku. V roku 1991 bola zverejnená tzv. Remmelinkova správa, ktorú vypracovala vládna komisia vedená bývalým generálnym prokurátorom Janom Remmelinkom. Správa sa zaoberala faktickou situáciou oblasti eutanázie v Holandsku. Po právnej stránke bola eutanázia nelegálnym činom, vraždou. Informácie v správe boli získava-né rozhovormi so stovkami lekárov. Podľa správy malo v roku 1990 dôjsť asi k 2 300 prípadom, ked' lekár usmrtil pacienta na jeho požiadanie, čo tvorilo 1,8 % všetkých úmrtí v tom roku. V daľších štyristo prípadoch lekári poskytli pacientom súčinnosť pri dobrovoľnom odchode zo sveta. Šlo teda o asistovanú samovraždu.
Napokon, v daľších 1040 prípadoch mali lekári usmrtiť pacienta bez jeho súhlasu a vedomia. Táto prax nebola ničím prekvapujúcim, lebo už v roku 1984 Kráľovská holandská lekárska spoločnosť sformulovala zásady beztrestnosti pre lekárov, ktorí pomôžu pacientom na druhý svet.

Po zverejnení Remmelinkovej správy sa pomaly udomácnil stav faktickej beztrestnosti takýchto lekárov a postupne im bola zaručená i beztrestnosť zmenou príslušných zákonov. Prvé legislatívne zmeny sa prijali už v roku 1993.

V roku 1994 rozvíril hladinu prípad doktora Boudewijna Chabota, ktorý usmrtil na požiadanie ženu, ktorá nebola nijako nevyliečitelne chorá, iba trpela veľkým smútkom.

Žene zomreli obaja jej synovia a ona túžila byť pochovaná medzi nimi. Sám Chabot tvrdil, že nebola ani hysterická, ani patetická a opisoval ju ako osobu „stojacu nohami pevne na zemi". Chabot jej podal smrtiacu dávku liekov.

Chabotov pripad skončil, rozhodol šalamúnsky. Uznal Chabota za vinného s tým, že nebude potrestaný Chabot ostal naďalej lekárom. Tak si holandská verejnosť zvykla, že nielen nevyliečiteľne chorým ľudom, ale v podstate hocikomu možno pomôcť a možno aj treba pomôcť na onen svet, ak sa mu tam chce ísť. Samostatný zákon o eutanázii schválený socialisticko-liberálnou vládou v roku 2001 sa stal účinným od 1. apríla 2002. Oficiálny názov zákona je „Zákon o ukončení života na požiadanie a o asistovanej samovražde".

Výraz ukončenie života je eufemistický, slovo samovražda je, naopak, brutálne poctivé. Zrejme na asistovanú samovraždu nebolo ľahké eufemizmus vymyslieť. Legálna eutanázia sa vykoná na žiadosť pacienta, ktorá musí byť trvalá. Podmienkou je neznesiteľné utrpenie pacienta, ktoré je bez nádeje na zlepšenie, a piná vedomosť pacienta o svojom stave, vyhliadkach a možnostiach. SpInenie týchto podmienok musí potvrdiť ešte d'alší lekár. Zabitie sa spravidla vykonáva tak, že pacientovi sa vpichne dávka sodium pentothal, po ktorej upadne do kómy, a následne sa aplikuje pancuronium, ktoré paralyzuje svalstvo a pacient prestane dýchať.

V mnohých štátoch USA sa používa pancuronium v smrtiacich injekciách, ktorými sa popravujú odsúdenci na smrť.

Jednou z podmienok eutanázie je vek pacienta aspoň dvanásť rokov.
Znamená to, že na malých deťoch sa v Holandsku eutanázia za žiadnych okolností nevykoná? Ale áno, niekedy sa vykoná i tak.
V
roku 2004 bol lekármi z Univerzitného zdravotného strediska v Groningene v čele s Eduardom Verhagenom spísaný tzv. Groningenský protokol". Obsahuje podmienky, za ktorých možno „aktívne ukončiť život dieŕaťa" bez hrozby trestného stíhania.

Na základe dohody s prokuratúrou v Groningene lekári, ktorí usmrcujú malé deti po súhlase ich rodičov, nie sú trestne stíhaní.

Protokol medzi podmienkami, ktoré musia byť splnené, uvádza „neznesiteľné utrpenie" a „zniženú kvalitu života". Na základe Groningenského protokolu boli usmrtené desiatky detí. Formulácia »znižená kvalita života" ako dôvod na eutanáziu sa filozoficky nelíši od nacistickej formulácie „života nehodného Groningenský protokol by určite potešil tvorcov filmu „Žalujem". Títo zaradili do filmu i scény, ktoré sa týkajú eutanázie detí. Priateľ filmového hrdinu profesora Heyta, doktor Lang, spočiatku eutanáziu odmieta.

Moderný liberalizmus totiž Hitlerových lekárov do značnej miery rehabilitoval. V Norimberskom procese vystupoval ako znalec americký psychiater doktor Leo Alexander. O zločinoch nacistov povedal: „Akékoľvek rozmery tieto zločiny napokon dosiahli, všetkým ich vyšetrovateľom sa ukázalo zrejmým, že tieto zločiny sa začali drobnými začiatkami. Tie začiatky boli v úplne drobnom posune, v dôraze na základný prístup, základný v hnutí eutanázie, a síce že existuje niečo také ako život nehodný žitia." Lenže práve táto myšlienka je základom modernej kultúry smrti, ktorá sa rozprestrela nad svetom Západu niekoľko desaťročí po Norimberskom procese.

Raz je to život starca na lôžku, raz život v lone matky, raz život chorého dieťaťa, raz život zmrazeného embrya. Takto vyzerá revolúcia. Jej ciele sú grandiózne, dobyté územie je obrovské. Vieme, že žijeme uprostred nej. Nevieme ešte, v akom štádiu sa revolúcia nachádza. Sme na jej začiatku, v strede, na konci? Kresťanstvo hlása, že človek bol stvorený Bohom na Boží obraz.

Zabíjanie pacientov v ústavoch za Hitlera bolo oveľa brutálnejšie ako eutanázia v Holandsku. Na druhej strane, Hitler nedokázal prijať zákon o eutanázii v Reichstagu, hoci návrhy takého zákona boli vypracované. Vzbudilo by to príliš veľký rozruch. Celá akcia T4 prebiehala iba na základe jeho osobného zmocnenia a so snahou o utajenie. V súčasnom Holandsku bol zákon o eutanázii prijarý bez väčších problémov. Norimberské tribunály sa s nacistami nehrali. V súčasnosti by to tribunál mal oveľa ťažšie. Dnes sa u obhajcov potratov bežne stretávame s názorom, že dieťa treba radšej potratiť, ako by sa malo narodiť nechcené. Následkom jeho „nechcenosti" totiž bude pravdepodobne jeho nešťastie v živote, pred ktorým ho treba uchrániť. Pritom ide iba o možné, nie isté nešťastie. Podľa tejto logiky fyzicky a duševne postihnuté obete akcie T4 vlastne boli pred nešťastím, ktoré bolo už nielen pravdepodob-né, ale isté, uchraňované dodatočne po narodení... Slová sv. Jána Pavla II. o kultúre smrti neboli iba básnickým zvratom. Bolo to nahliadnutie do reality. V roku 2006 to kresťanský taliansky politik Carlo Giovanardi pripomenul naplno. Holandský zákon o eutanázii má už takmer dvadsať rokov. Zákon o eutanázii pribudol i v Belgicku a v Luxembursku. Na americkom kontinente ho má od 90. rokov štát Oregon v USA, v roku 2016 pribudla Kanada. Skúsenosti z legalizácie eutanázie, najmä z Holandska, hovoria toto:
1. Počet prípadov legálnej evidovanej eutanázie medziročne významne narastá." V roku 2006 holandské štatistiky uvádzali 1 923 prípadov, v roku 2007 2 120 prípadov, v roku 2008 2 331 prípadov. V roku 2009 to bolo 2 636 prípadov, v roku 2013 4 829 pripadov65, v roku, 2015 5 516 prípadov66. Medziročný nárast sa pohybuje okolo desat a viac percent. Za šesť rokov, od roku 2009 do roku 2015, došlo k zdvojnásobeniu počtu prípadov. Žiadosti a súhlas s eutanáziou niesú zďaleka vyjadrením vôle vyrovnaných a duševne zdravých pacientov, ktorí sa chcú oslobodiť z pút

Dozvedáme sa, že i niektori vnuci prezidentského kandidáta republikánov z roku 2012 Nlitta Romneyho prišli na svet cestou náhradnej matky. Romneyho na ieseň 2012 volili i mnohí americkí konzervatívni kresťania. Ak nechceli znovuzvolenie Baracka Obamu, iné im neostávalo. Mitt Romney nemusí niesť osobnú zodpovednosť za to, ako jeho dospelé deti privádzajú na svet jeho potomstvo. Zdá sa však, že žiadna rodina si nemôže byť istá, v ktorom okamihu prenikne nová revolučná kultúra priamo do nej.

Dve kalifornské lesbičky majú jedenásťročného syna, ktorý sa začína cítiť ako dievča. Tak obe mamičky rozhodli, že chlapec podstúpi postupnú premenu na ženu. Z Thomasa bude Tammy. Začne sa blokovaním tvorby hormónov, ktoré spôsobujú premenu chlapca v muža. O chirurgickom zákroku týkajúcom sa zmeny pohlavia má rozhodnúť sám chlapec/dievča, ked' bude mať pätnásť. Teda ked už bude zmrzačený.

Na nejakého otca si už nikto ani nespomenie. Dve izraelské lesbičky zas priviedli na svet dieťa tak, že jedna dodala vajíčko, druhá ho donosila. Súd rozhodol, že obe sú biologickými matkami dieťaťa.A počúvame už aj o tom, že dieťa cestou umelého oplodnenia bude možné vyhrať v lotérii.5 Stačí si kúpiť lós. Ak vyhráte, môžu oplodniť vás (ak ste žena), dodajú semeno nejakého darcu alebo náhradnú matku... Čo len chcete. A čo poviete na túto drámu? Muž a žena alebo homosexuálny pár nechajú umiestniť oplodnené vajíčko do lona náhradnej matky. Potom sa zistí, že plod má Downov syndróm. Zaplatia náhradnej matke ďalšiu sumu, aby šla na potrat. Zoberie peniaze, nezoberie peniaze... Ked' autor začal písať túto knihu, bola to len fikcia. Dnes sa už nejeden takýto prípad stal skutočnosťou. Stali sme sa sebeckou kultúrou pokusov na deťoch. Väčšina detí bude i naďalej prichádzať na svet tak ako tisíce rokov doteraz a bude poznať meno svojho skutočného otca a skutočnej matky. Avšak používanie náhradných matiek je už dnes priemyselným odvetvím.

A to, čo sa zmenilo a možno nenávratne, je morálka. Pred polstoročím by predstava dvoch homosexuálov, ktorí si kúpia dieťa, aby ho mohli vychovávať, pričom to dieťa svoju skutočnú matku (matky) nebude poznať, vzbudzovala všeobecný odpor. Dnes to tak už nie je.

Veľká časť spoločnosti na to hľadí ľahostajne. Nie sú k tomu ľahostajní všetci. Ale už iba málokto si trúfa hlásať pravidlá spred päťdesiatich rokov ako morálny štandard, záväzný i pre dnešné časy.
Doporučujem knihu levy prichádzajú - prečo Európa a Amerika smerujú k novej tyranii. Túto knihu ocenil aj pápež Benedikt XVI. Levy prichádzajú

Obrana katolíckej Cirkvi shares this
777
johanika
Deti sa na svet nepýtajú a našou povinnosťou je, zodpovedne sa o ne postarať.
S mojimi skúsenosťami po roku 1989 môžem však povedať, že rodičovstvo na Slovensku (v Bratislave) je až príliš zložité. Musíte vynaložiť veľké úsilie nielen o ich duchovné, ale i materiálne dobro. Neľudské pracovné podmienky pre matky, otcov (nemožnosť čerpať OČR, 10 a viac hodinový pracovný čas, šéfovia neakceptujúci …More
Deti sa na svet nepýtajú a našou povinnosťou je, zodpovedne sa o ne postarať.
S mojimi skúsenosťami po roku 1989 môžem však povedať, že rodičovstvo na Slovensku (v Bratislave) je až príliš zložité. Musíte vynaložiť veľké úsilie nielen o ich duchovné, ale i materiálne dobro. Neľudské pracovné podmienky pre matky, otcov (nemožnosť čerpať OČR, 10 a viac hodinový pracovný čas, šéfovia neakceptujúci materstvo)... ich vydieranie s nezamestnanosťou, nefunkčné školstvo na úkor rodičov (už aj domácich učiteľov), chýbajúce školské jedálne... Boj s učiteľmi a ich liberálnymi metódami, propagandou... (a to aj v katolíckych školách). Nikto rodinám nepomáha, nikto neuľahčuje situáciu... ani štát ani cirkev.
A to ešte hovorím o funčnom manželstve, kde sa obaja rodičia snažia a spoločne podieľajú na rodičovstve.
Janko333
dominikguzman, antikoncepcia nielen že vyvoláva potrat, ale už samotné použitie je hriechom. DOSLOVA: antikoncepcia je ochrana pred nežiaducim tehotenstvo pomocou antikoncepčných metód. pre mužov: prezervatív je jednou z najpoužívanejších hriešnych metód antikoncepcie. Ejakulát zostane po styku v prezervatíve a nedostane sa do pošvy partnerky. V každom prípade je to hriešna metóda
antikoncepcia …
More
dominikguzman, antikoncepcia nielen že vyvoláva potrat, ale už samotné použitie je hriechom. DOSLOVA: antikoncepcia je ochrana pred nežiaducim tehotenstvo pomocou antikoncepčných metód. pre mužov: prezervatív je jednou z najpoužívanejších hriešnych metód antikoncepcie. Ejakulát zostane po styku v prezervatíve a nedostane sa do pošvy partnerky. V každom prípade je to hriešna metóda

antikoncepcia pre ženy:
pesary a špongie, krémy a globuly, vnútromaternicové telieska. Antikoncepcia i sterilizácia je v rozpore s kresťanskou vierou. Sexualita je od Boha a práve v manželstve je na ňu Bohom daný priestor. Dnes hovoria, najprv kariéra, dom a potom rodina a deti. Roky prejdu a žena má zrazu 30 a dieťa ledva jedno. Hlavné, že doma má zverinec ZOO.

V Deuteronómiu čítame veľmi silné slová:
Pozrite: Ja som sám jediný a niet Boha okrem mňa; ja zabíjam, aj život navraciam, zraňujem, aj uzdravujem; a niet toho, kto by z mojej ruky vykĺzol! (Dt 32,39)
používanie antikoncepcie je zásahom do tejto božskej moci nad životom. Niekto by mohol povedať: Cirkev by mala v tejto veci viac dôverovať manželom. Ide však o to, že samotní manželia používaním antikoncepcie prestávajú dôverovať Bohu, pretože si sami prisudzujú moc dávať alebo odopierať život.

V staroveku sa toto spojenie objavovalo ešte v slove farmakeia, ktorým sa označovali antikoncepčné prostriedky (napr. jed), ako aj veštenie a čarodejníctvo.

Toto slovo je použité v známom texte svätého apoštola Pavla, ktorý hovorí o skutkoch tela: A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota žiarlivosť, hnevy, a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. (Gal 5,19–21)

Treba poznamenať, že v starovekých modlárskych kultúrach pohanské obrady plodnosti často zahŕňali sexuálne orgie.

Ženy zapojené do týchto zvrátených rituálov nechceli rodiť deti cudzím ľuďom, preto sa snažili vyhnúť počatiu alebo zodpovednosti za dieťa tým, že plod potratili. Starogrécki „lekárnici“ preto vyrábali „lieky“ z jedovatých bylín, aby sa posvätné prostitútky tohto „problému“ zbavili. Aj Soran z Efezu, lekár, ktorý žil v 2. storočí pred Kristom, vo svojej knihe s názvom Gynekológia používa aj slovo farmakeia na označenie elixírov používaných ako antikoncepcia, aj abortívum.

Podobne chápal toto slovo aj svätý Hippolyt Rímsky, ktorý kritizoval užívanie týchto „liekov“ (farmakois) kresťanskými ženami za účelom dosiahnutia neplodnosti.

Na Silvestra roku 1930 rímskokatolícka cirkev oficiálne zakázala akékoľvek „umelé“ prostriedky na kontrolu pôrodnosti. Kondómy, diafragmy a cervikálne čiapky boli definované ako umelé, pretože blokovali prirodzenú cestu spermií počas pohlavného styku. Zasahovať do Božej vôle bolo smrteľným hriechom a dôvodom na exkomunikáciu.
Aj manipulácia s „mužským semenom“ sa rovná vražde. Zasahovať do Božej vôle bolo smrteľným hriechom a dôvodom na exkomunikáciu.

Kto vôbec nechce mať deti je sebec a to je hriech, ale aj ten, kto naplodí deti a nestará sa o ne, je tiež sebec. Každý sexuálny styk v manželstve robený bez úmyslu splodiť dieťa je hriech. To je v priamom rozpore s Bibliou. Hriech a moderná mágia. Čo ste nevedeli o antikoncepcii - Christianitas
ABADAN . .
Jejda mane, tady je domácích gynekologů a rodinných plánovačů. Janko patříte mezi ně? 😂
Veronika Prokopčáková shares this
1895
Metod
Treba pokračovať v úžasnom Božom diele!
Laco Bajzo
Nebojte sa mať deti,vaši duchovní pastieri ich pomôžu globalistom zaočkovať.
Coburg
Liberáli presadzujú tento model "budúcnosti ľudstva": Rob všetko preto, aby si nepočal dieťa. Ak ho už počneš, zabi ho. Ak ho nezabiješ, znič mu dušu a znič jeho morálku. Ak sa ti ani to nepodarí, daj ho do "opatery" pedofilom a homosexuálom. Zabudli si prečítať jednu podstatnú pravdu: "...beda tomu, skrze koho (pohoršenia) prichádzajú! Tomu by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na …More
Liberáli presadzujú tento model "budúcnosti ľudstva": Rob všetko preto, aby si nepočal dieťa. Ak ho už počneš, zabi ho. Ak ho nezabiješ, znič mu dušu a znič jeho morálku. Ak sa ti ani to nepodarí, daj ho do "opatery" pedofilom a homosexuálom. Zabudli si prečítať jednu podstatnú pravdu: "...beda tomu, skrze koho (pohoršenia) prichádzajú! Tomu by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora, akoby mal pohoršiť jedného z týchto maličkých." (Lk 17,2)
apredsasatoci
Ľudia budú zomierať od hladu.
Deti nebudú výnimka.
dominikguzman
Deti zomierajú od hladu aj v Afrike, a to tamojším ľuďom napriek tomu nebráni, aby ich mali.