Janko333
Janko333
1.5K
Ako demaskovať transrodové šialenstvo LGBT za 2 minúty. Slovo rodina je odvodená od slova rodiť, homosexuáli môžu založiť čokoľvek.... ale nikdy nie rodinu! Svätý Albert Veľký uvádza štyri dôvody …More
Ako demaskovať transrodové šialenstvo LGBT za 2 minúty. Slovo rodina je odvodená od slova rodiť, homosexuáli môžu založiť čokoľvek.... ale nikdy nie rodinu! Svätý Albert Veľký uvádza štyri dôvody, prečo považuje homosexuálne činy za najohavnejšie.
Zrodili sa zo šialenstva; sú nechutne, odporné; tí, ktorí sa na nich stanú závislými, sú zriedka oslobodení od tejto neresti; sú nákazlivé ako mor, a rýchlo prechádza z jednej osoby na druhú. Kto iného človeka zvádza k hriechu, napodobňuje diabla, lebo diabol je sám zlý a chce aj iných urobiť zlými.
Muž chce implantát dělohy pro první „transgender potrat“

- Ako sa vyhnúť peklu?
- Ježiš ma oslobodil z homosexuality - Luca di Tolva
- Čo s hriechom, ktorý neľutujem?
- ÚTOK NA RODINU
- SODOMA GOMORA - HOMOSEXUALITA - Potrat očami Boha - Ako satan kradne čas na Boha - Sila modlitby ruženca - Ruženec nás zachránil! - Osobný súd a posledný súd - Kto ohovára, aj ten, kto ohováranie počúva, majú v sebe diabla - Svätý Páter Pio - ohováranie …
More
02:03
Janko333
523.7K
Sila modlitby ruženca. Víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie už začalo. Jednou z odpovedí, odkiaľ ruženec pochádza, nie je nikto iný ako Ježišova mama, Panna Mária. Tradícia hovorí, že dala …More
Sila modlitby ruženca. Víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie už začalo. Jednou z odpovedí, odkiaľ ruženec pochádza, nie je nikto iný ako Ježišova mama, Panna Mária. Tradícia hovorí, že dala svätému Dominikovi vo videní v roku 1208. Tradícia hovorí, že dala svätému Dominikovi vo videní v roku 1208. Ako opísali sestry dominikánky zo Springfieldu, Illinois , Dominik sa kráčal po lese v Toulouse vo Francúzsku a modlil sa za výzvy, ktorým čelil pri riešení „kacírskych sekt“. A po troch dňoch modlitby a pôstu mal videnie anjelov pri ohnivej guli, po ktorom počul, ako mu Panna Mária hovorí, aby sa modlil „jej žaltár“. A tak sa ho začal modliť a aj kázať vo Francúzsku.
sv. Alanus vytvoril „bratstvá ruženca“, skupiny laikov, ktorí súhlasili s modlitbou ruženca ako pravidelnou súčasťou ich duchovnej praxe.
15 prísľubov Panny Márie na modlitbu ruženca
Okrem odpustkov spojených s ružencom Panna Mária zjavila svätému Dominikovi a blahoslavenému Alanovi de la Roche ďalšie výhody pre tých, ktorí …More
06:54
Anton Frantisek shares this
Lukaš 1 shares this
5 more comments
Janko333
432K
Ruženec nás zachránil! V modlitbe ruženca spoznáte najväčšiu radosť a východisko z každej situácie! Modlitba s Pannou Máriou koná zázraky. Keď nosíš ruženec, satana bolí hlava. Keď ho používaš, on …More
Ruženec nás zachránil! V modlitbe ruženca spoznáte najväčšiu radosť a východisko z každej situácie! Modlitba s Pannou Máriou koná zázraky.
Keď nosíš ruženec, satana bolí hlava. Keď ho používaš, on padá. Keď vidí, ako sa modlíš, omdlieva, sv. Páter Pio. Svätý Vincent de Paul odporúčal dať napríklad stranou iné modlitby, len nevynechávať ruženec.
Svätý Alfons bol ochotný vynechať aj obed, pretože ruženec pokladal za dôležitejši. V blahorečeni sv. Jana Massiasa, dominikána, sa mu na smrteľnej posteli zjavila Panna Mária a povedala mu, že ustavičnou modlitbou ruženca vyslobodil z očistca milión štyristotisíc duší. Pápež Gregor XVI. Nariadil, aby toto číslo bolo zaznamenané pri blahorečení na povzbudenie všetkých ctiteľov svätého ruženca.
Panna Mária nám hovorí o sile modlitby: „V modlitbe spoznáte najväčšiu radosť a východisko z každej situácie, ktorá je bezvýchodisková… kto sa modlí nebojí sa budúcnosti, nebojí sa zla a nemá v srdci nenávisť, má nádej a milosrdnú lásku, vidí svetlo. Modlitba …More
05:19
Marieta Ria shares this
apredsasatoci
To nás presne čaká. Pritom PS vo vláde nikdy nebolo. Čím to je? Čím to je? Vystačíme si aj s progresívnym Smerom!🤮More
To nás presne čaká. Pritom PS vo vláde nikdy nebolo. Čím to je? Čím to je?
Vystačíme si aj s progresívnym Smerom!🤮
5 more comments
Janko333
4906

DUCHOVNÉ ZRKADLO DUŠE

Páv je obrazom pýchy Cap je obrazom nečistoty, telesnosti, necudnosti, smilstva a všetkých podobných hriechov Ošípaná (sviňa) predstavuje pažravosť, obžerstvo, opilstvo Ropucha, ktorá sa plazí po …More
Páv je obrazom pýchy
Cap je obrazom nečistoty, telesnosti, necudnosti, smilstva a všetkých podobných hriechov
Ošípaná (sviňa) predstavuje pažravosť, obžerstvo, opilstvo
Ropucha, ktorá sa plazí po zemi a žije v bahnivých kalužiach, predstavuje lakomstvo
Had, ktorý zviedol našich prarodičov, závidiac ich nevinnosť a blaho, je pravým obrazom závisti a podvodu.
Tyger, najdravejšie zviera, je obrazom hnevu a pomsty chtivosti
Korytnačka je obrazom lenivosti a vlažnosti, tieto veci pozbavujú človeka každej chuti k dobrému a sú počiatkom neprávosť
Srdce neobráteného človeka, v ktorom sa hriech úplne vyvinul. Hľa, takýto je stav neobráteného človeka. Správne stojí napísané o nom, že je „mŕtvy vo vinách a v hriechoch." Ef. 2, 1.
Kto ohovára, aj ten, kto ohováranie počúva, majú v sebe diabla Osobný súd a posledný súd V takom srdci má diabol svoj trón; okolo neho je plno rozličných hriechov, znázornených zvieratmi. Snáď sa môj čitateľ zhrozí pri pohľade na tento obraz a pomyslí si: „to nie je možné …More
apredsasatoci
Za tento článok ťa musím Jano333 pochvaliť! 😘
Jozef Christian
aj ked najdôležitejším su stavy veriaceho človeka, ktoré su opísané na konci, predsa ma zaujali aj stavy hriešnikov a tiež, čo znamenaju nečisté …More
aj ked najdôležitejším su stavy veriaceho človeka, ktoré su opísané na konci, predsa ma zaujali aj stavy hriešnikov a tiež, čo znamenaju nečisté zvieratá. Pripomenulo mi to nedávny članok, kde sa vysvetlovalo, prečo Boh použil zvierata ako egyptske rany.
Tu prikladam výklad mien démonov, ktorí suvisia s významom svojho pôsobenia vo svete:
Sedem kniežat Pekla: :: Peklo-anjeli-démoni
2 more comments
Janko333
41.9K

Osobný súd a posledný súd

Svätý Ján Vianney hovorí, viete, že budeme súdení dvakrát: na konci sveta (pred všetkými ľuďmi) a hneď priamo po smrti, osobný súd? Akože si môžeš sľubovať zajtrajší deň, hovorí svätý Augustín, …More
Svätý Ján Vianney hovorí, viete, že budeme súdení dvakrát: na konci sveta (pred všetkými ľuďmi) a hneď priamo po smrti, osobný súd? Akože si môžeš sľubovať zajtrajší deň, hovorí svätý Augustín, keď nevieš ani to, či máš ešte hodinu života? Svätá Terézia varuje: Ak nie si pripravený zomrieť dnes, boj sa, že zomrieš zle.
- Čo s hriechom, ktorý neľutujem?
Sloboda voľby - zradca Judáš
Na konanie dobra si dostal prítomnosť! Čas je poklad, ktorí sa nachádza len v tomto živote! Čas je poklad, ktorý sa nachádza len v tomto živote. Niet ho ani v pekle, ani v nebi.
V pekle odsúdenci nariekajú: Oh, kiež by mi bola darovaná hodina! Zaplatili by akúkoľvek cenu za hodinu času, v ktorej by mohli napraviť svoje nešťastie. Ale túto hodinu nikdy nedostanú.
- Čas je vzácny
- Kto ohovára, aj ten, kto ohováranie počúva, majú v sebe diabla
- Česť a dobré meno blížneho Hneď po smrti nasleduje okamžite osobný súd, a na konci sveta všeobecný súd pred celým svetom - Aj more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom. …More
mariamilucka shares this
Obrana katolíckej Cirkvi shares this
2 more comments
Janko333
1593.4K

Kto ohovára, aj ten, kto ohováranie počúva, majú v sebe diabla

Kto ohovára, aj ten, kto ohováranie počúva, majú v sebe diabla. Jednému sedí na jazyku, druhému na uchu. Svätý Bernard. Svätý Páter Pio o hriechoch niektorých kňazov a biskupa vedel , ale nikdy …More
Kto ohovára, aj ten, kto ohováranie počúva, majú v sebe diabla. Jednému sedí na jazyku, druhému na uchu. Svätý Bernard.
Svätý Páter Pio o hriechoch niektorých kňazov a biskupa vedel , ale nikdy nevyťahoval ich hriechy, a už vôbec nie verejne, lebo toto robí iba satan. Keď mu krivdili, on sa za nich modlil. Sv. Ján Vianney: beda, nezačínajte si s ľuďmi, ktorí zle hovoria o kňazoch.
Hovoriť zle o služobníkoch Cirkvi, je smrteľným hriechom. Boh to stavia na úroveň osobného zneváženia. A preto hovorí Duch Svätý skrze Proroka Zachariáša 2:12: Kto sa vás dotkne, dotkne sa zrenice môjho oka. Sv. Ján Vianney.
Pozri video: Svätý Páter Pio - ohováranie je hriech
Osobný súd a posledný súd
DUCHOVNÉ ZRKADLO DUŠE
Sv. František Saleský: Drahá Filotea, zaprisahávam ťa, nikdy nikoho neohováraj. Neuver hneď vymysleným hriechom blížneho, nevynášaj jeho tajné hriechy, ani nezveličuj jeho známe hriechy. Boh to nenávidí.
Ohováranie, nactiutŕhanie sú smrteľným hriechom. Ohováranie je jedným z najhorších …More
Otakar Holzmann shares this
Hebrejské slovo, které se ve Starém zákoně překládá jako „pomluva“, lze definovat jako „člověk, který vyjevuje tajemství, člověk, který roznáší …More
Hebrejské slovo, které se ve Starém zákoně překládá jako „pomluva“, lze definovat jako „člověk, který vyjevuje tajemství, člověk, který roznáší povídačky nebo milovník skandálů. Pomluva, posuzování, donášení
David Petr Dvořák
@Obrana katolíckej Cirkvi A co když kněz zneužíval děti?
58 more comments
Janko333
11.3K
Pán Boh nás ochraňuj pred liberálmi! Kto miluje nebezpečenstvo, zahynie DÉMONSKÉ ÚČINKY SVETSKEJ HUDBY V čom spočíva to, že rocková hudba je schopná uviesť poslucháča do stavu tranzu a urobiť ho …More
Pán Boh nás ochraňuj pred liberálmi! Kto miluje nebezpečenstvo, zahynie
DÉMONSKÉ ÚČINKY SVETSKEJ HUDBY
V čom spočíva to, že rocková hudba je schopná uviesť poslucháča do stavu tranzu a urobiť ho prístupným pre médiá (démonické vplyvy)?
Hlasitosť
Na rockových koncertoch a diskotékach sa môže dosiahnuť hlučnosť až 120 dB, čo odpovedá hlučnosti tryskového lietadla z bezprostrednej vzdialenosti. Ďalšie zvýšenie hlučnosti spôsobuje už bolesť, resp. roztrhnutie ušného bubienka. Priemerné hodnoty pri "walkmane" so slúchadlami sú 80--110 dB, pris stereozariadeniach so slúchadlami 85--100 dB.
Vysoká hlasitosť spôsobuje neuveriteľný sluchový stres. Z nadobličiek sa pritom vylučuje stresový hormón adrenalín
C9H13O3N, ktorý má štrukturálny vzorec

HO -- C -- CH = C -- CH -- CH2 !! ! ! ! HO -- C --CH = CH OH NH--CH3 Toto sa deje automaticky pri každej stresovej situácii. Keď sa však jedná o dlhotrvajúci, krajne silný stres, dochádza k nadprodukcii adrenalínu. Takéto množstvo adrenalínu už nie je únosné …More
01:54
Anton Frantisek shares this
Janko333
4945

Blahoslavený Carlo Acutis

Blahoslavený Carlo Acutis: každý deň chodil na sv. omšu a ťahal aj rodinu. Modlil sa pred a po omši. Každý týždeň chodil na spoveď, každý deň sa modlil ruženec, a každý deň sa zasväcoval Panne …More
Blahoslavený Carlo Acutis: každý deň chodil na sv. omšu a ťahal aj rodinu. Modlil sa pred a po omši. Každý týždeň chodil na spoveď, každý deň sa modlil ruženec, a každý deň sa zasväcoval Panne Márii.
Neporušené telo
: Carlovo telo bolo exhumované 23. januára 2019 a nájdené „v normálnom stave. Od pohrebu neuplynulo mnoho rokov, A časti tela boli anatomicky spojené. Celistvé telo vo všetkých jeho častiach prekvapilo ako lekára, tak aj jeho matku Antoniu Salzano. Telo Carla Acutisa bolo nájdené „celistvé“
- Sv. Katarína Labouré jej telo absolútne neporušené
- neporušené telo sv. Kláry
- Svätý Charbel
- Zázračné telo sv. Charbela Makhloufa - Verím.sk
- Neporušené telo blahoslaveného „Kristovho dievčaťa” – Modlenie.sk – modlitba online
- Sv. Rita patrónka nemožného - Neporušené telo slovenského farára Juraja Vrtíka - Slovenský dohovor za rodinu - Andrej Bobola, kňaz, rehoľník a mučeník : Životopisy svätých - Zjevení.cz | Zázraky: Neporušenost těla po smrti - Svatá Bernadetta SoubirousMore
Camil Horall
Je zvláštne...že Tajomný a Vševedúci Pán Boh si berie k sebe tie najkrajšie kvety mladosti ľúbeznej vône .ktoré vykvitli tu na zemi...najčistejšie,…More
Je zvláštne...že Tajomný a Vševedúci Pán Boh si berie k sebe tie najkrajšie kvety mladosti ľúbeznej vône .ktoré vykvitli tu na zemi...najčistejšie,spanilé ľalie a ruže mladosti...ktoré len nakrátko zažiarili a skrášľovali temnú,hmlistú,ponurú zem...a odchádzajú ako drahocenné poklady do nebeských výšin blaženosti až pred trón Boží...Na zemi ostáva po nich žiarivá ostrá stopa hodná nasledovania...Ale i taký je náš Boh-Otec na nebesiach...
Camil Horall
Príklad pre mládež a mladíkov...ako žiť čisto a pre Boha...
2 more comments
Janko333
21835

Ježiš žiada zasvätenie!

Pán Ježiš žiadal kráľa Ľudovíta XIV, aby zasvätil Francúzsko. Pán nebol nespokojný, jeho prosba nebola splnená. Kráľ na to nedbal a skončil veľmi žalostne. V zjaveniach Pána sv. Margity Alacoque (…More
Pán Ježiš žiadal kráľa Ľudovíta XIV, aby zasvätil Francúzsko. Pán nebol nespokojný, jeho prosba nebola splnená. Kráľ na to nedbal a skončil veľmi žalostne. V zjaveniach Pána sv. Margity Alacoque (1647-1690) Žiadal Pán Ježiš kráľa Ľudovíta XIV, aby zasvätil Francúzsko jeho Najsvätejšiemu Srdcu! Zasvätenie Najsvätejšiemu Božskému Srdcu sa mala začať od kráľa Ľudovíta XIV francúzskeho a jeho dvora, a odtiaľ sa mala rozšíriť do celého kresťanského sveta na celom svete.
Kráľ na to nedbal, namiesto aby sa tešila prisľúbenému mieru a víťazstvu nad svojimi nepriateľmi, musela pretrpieť ukrutnosti revolúcií 1779, 1830 a 1848.
Keď sa o to pokúsil kráľ Ľudovít XVI, bolo už neskoro, krajina už bola podmínovaná a on zomrel pod gilotínou. Francúzska revolúcia s cieľom odstrániť kráľovu absolutistickú moc, koniec takzvaného starého režimu. Francúzska revolúcia je pokračovaním celoeurópskej revolúcie liberálmi do dnešných čias. Ich cieľom bolo odstrániť Kresťanstvo. Znaky falošných prorokov
bola dobou …More
Lukaš 1 shares this
Obrana katolíckej Cirkvi shares this
One more comment
Janko333
221.5K

Ekvádor - prvý štát na svete zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu

Prvou krajinou zasvätenou Božskému Srdcu sa stal Ekvádor. O zasvätenie Ekvádora Božskému Srdcu sa zaslúžil jeho prezident Gabriel García Moreno. Na ktorého liberáli za toto spáchali atentát. Ježiš …More
Prvou krajinou zasvätenou Božskému Srdcu sa stal Ekvádor. O zasvätenie Ekvádora Božskému Srdcu sa zaslúžil jeho prezident Gabriel García Moreno. Na ktorého liberáli za toto spáchali atentát. Ježiš žiadá zasvätenie
Narodil sa roku 1821 ako najmladší z ôsmich detí. Jeho otec pochádzal zo Španielska. Gabriel vyštudoval právo a začal pracovať ako právnik. Zároveň bol politicky činný. Ekvádor ako bývalá španielska kolónia získal nezávislosť roku 1830. V tom čase sa zmietal vo vnútorných nepokojoch. Liberáli a slobodomurári sa snažili v krajine získať moc.
Za články odsudzujúce korupciu vo vláde sa García Moreno dostal trikrát do vyhnanstva. V roku 1850 precestoval Francúzsko, Anglicko a Nemecko. Po návrate do Ameriky sa stretol s jezuitmi a spoznal, že nie sú takí zlí, ako sa o nich hovorilo. García Moreno skončil vo vyhnanstve v Paríži, kde znovu objavil silu svojej kresťanskej viery.

Tam chodil na svätú omšu každý deň, takisto sa denne modlieval ruženec a raz za týždeň sa spovedal.
Po …More
Lukaš 1 shares this
Camil Horall
Ecuador -Rovník má 3 veľké osobnosti -sestru Marianu od Ježiša... Mimoriadne a významné Zjavenia Panny Márie Dobrej … prezidenta svätca-Gabriela …More
Ecuador -Rovník má 3 veľké osobnosti -sestru Marianu od Ježiša...
Mimoriadne a významné Zjavenia Panny Márie Dobrej …
prezidenta svätca-Gabriela Morena....
Mimoriadne a významné Zjavenia Panny Márie Dobrej … a
slovenského misionára -otca Jána Šuťku -medzi Indiánmi kmeňa Šuarov
Páter Ján Šutka-misionár v Ekvádore,indiáni kmeňa Šuarov 1930-2014
2 more comments
Janko333
11.2K

Rockový rytmus má korene v satanské woodoo

Jedna posadnutá satanistka mi povedala: „Pozor na hudbu! Ani neviete, ako si satan cez ňu získava a ovplyvňuje ľudí.“ Mnohé hudobné kapely doslova živorili na hudobnej scéne, pokiaľ za slávu …More
Jedna posadnutá satanistka mi povedala: „Pozor na hudbu! Ani neviete, ako si satan cez ňu získava a ovplyvňuje ľudí.“ Mnohé hudobné kapely doslova živorili na hudobnej scéne, pokiaľ za slávu neuzavreli s diablom zmluvu. A potom sa odrazu dostali na svetovú slávu.
Hudba z vnuknutia zlého ducha, nech by bola akákoľvek pekná a kvalitná, privoláva zlého ducha k tomu, ktorý ju počúva.
Rockový rytmus má korene v démonské woodoo. Woodoo je zosielanie zlých duchov - je schopná uviesť do tranzu a urobiť prístupným pre démonické vplyvy. V kultúrach ako sú africké a indiánske kmene, tanec tam nie je zábavou, ale rituálom na privolanie a vzyvanie ich božstiev démonov.
Aleister Crowley ktorý je považovaný za najväčšieho satanistu XX. storočia doporučoval. Mládež treba učiť, ako sa dostať do tranzu, a tak mohli nadviazať kontakt s démonickým svetom.
Navrhuje tri metódy:
1. hudbu založenú na silnom rytme, opakovaní a monotónnosti
2. zamorené prostredie: alkohol, cigarety, drogy, nemravné reči atď.
3…More
Lukaš 1 shares this
Janko333
252.7K

Hippies, hudba a umenie ako nástroj pre diabla

Okultizmus má veľa podôb - jedným z nich je Hippies a hudba. Ken Kesey, bol spojivom medzi hippies, stal sa dobrovoľným pokusným králikom projektu MK Ultra, na ňom testovali LSD, a túto drogu …More
Okultizmus má veľa podôb - jedným z nich je Hippies a hudba. Ken Kesey, bol spojivom medzi hippies, stal sa dobrovoľným pokusným králikom projektu MK Ultra, na ňom testovali LSD, a túto drogu spropagoval. Išlo o veľký experiment s mysľami mladých ľudí a hnutím hippies, do ktorého bola zapojená spravodajská služba. LSD brali herci a hudobníci a vďaka týmto experimentom vznikol prúd psychedelického rocku.
ZLÉ ÚČINKY SVETSKEJ HUDBY
V čom spočíva to, že rocková hudba je schopná uviesť poslucháča do stavu tranzu a urobiť ho prístupným pre médiá (démonické vplyvy)?
Hlasitosť
Na rockových koncertoch a diskotékach sa môže dosiahnuť hlučnosť až 120 dB, čo odpovedá hlučnosti tryskového lietadla z bezprostrednej vzdialenosti. Ďalšie zvýšenie hlučnosti spôsobuje už bolesť, resp. roztrhnutie ušného bubienka. Priemerné hodnoty pri "walkmane" so slúchadlami sú 80--110 dB, pris stereozariadeniach so slúchadlami 85--100 dB.
Vysoká hlasitosť spôsobuje neuveriteľný sluchový stres. Z nadobličiek sa pritom …
More
Lukaš 1 shares this
Anton Frantisek shares this
5 more comments
Janko333
5273.5K
Pri atentáte na Fica mali podľa plánu liberálov a USA zomrieť Fico, pravdepodobne aj strelec. Vrah bol len nástrojom liberálov a médii, ktorí od COVIDU roky cielene vymývali ľudom rozum k nenávisti …More
Pri atentáte na Fica mali podľa plánu liberálov a USA zomrieť Fico, pravdepodobne aj strelec. Vrah bol len nástrojom liberálov a médii, ktorí od COVIDU roky cielene vymývali ľudom rozum k nenávisti. Za atentátom stoja CIA, MIG a MOSAD a Soros. Fico bol prekážkou globalistov. Fico je otvorený odporca dohody Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Vyhlásil, že SK nepodpíše žiadne dohody oslabujúce suverenitu národa.
V novembri Fico označil Pandemickú dohodu za „ nezmysel“, ktorý „mohli vymyslieť len chamtivé farmaceutické firmy, ktoré začali vnímať odpor niektorých vlád proti povinnému očkovaniu. Fico ostro kritizoval mainstreamové médiá, a globalistického miliardára Georga Sorosa, známeho z financovania radikálnej ľavice. A hlavne Fico odmieta vojnu proti Rusku. Lebo vie, že je
Rusko je poslednou prekážkou svetového poriadku.
V novembri 2021 Fico označil novinárov za „Sorosov skorumpovaný gang svíň, na ktorých už vrie voda. Ľudia ako Šimečka Naď, Petr Pavel, Fiala a spol, pod vlajkou …More
06:03
Frog
Zo zatiaľ dostupných dokumentov je už teraz jasné, že všetko bolo dopredu veľmi dobre pripravené priamo z najvyšších miest. Ale ide tu skutočne iba …More
Zo zatiaľ dostupných dokumentov je už teraz jasné, že všetko bolo dopredu veľmi dobre pripravené priamo z najvyšších miest. Ale ide tu skutočne iba o nejaký súboj slovenských politických frakcií? Nie je za tím niečo viac? Veď Fico nie je nenahraditeľný ako treba Kennedy, ktorý sa stal pre svetovládne mafie veľmi nebezpečným, keď im chcel odobrať Federálny rezervný fond a otvorene rozprával o ich tajnom vplyvu na mocenské štruktúry v USA. Aj keby Fico atentát neprežil, jeho agendu by v Smere prevzal po ňom jeho nástupca. Navyše opozícia by takýmto činom sama seba veľmi poškodila, aj jej prívrženci by ju ako vrahov viac nevolili. Včera bol v Zoznam správach spomenutý aj Ficov zdravotný stav, vraj je už roky chorý so srdcom a má voperovaný bypass. A s tým chodí na kontroly k lekárom do Izraela! Nepriateľ Sorošov, a Izrael sa oňho stará? A on tým lekárom veril? Ďalej, vzhľadom k tomu, že na svetové rozmery je Slovensko len malá, bezvýznamná krajina, o Ficovom atentáte široko rozprávali …More
Caesar
Suhlasim s panom Harabinom: Simecku zatknut a PS rozpustit. Simecka je zid! Aj americky agent.More
Suhlasim s panom Harabinom: Simecku zatknut a PS rozpustit.
Simecka je zid! Aj americky agent.
30 more comments
Janko333
2112.9K

Robil som satanistické rituály na potratových klinikách

Robil som satanistické rituály na potratových klinikách: Keď sme vošli do kliniky a pozreli sa na ulicu, videli sme na ulici kresťanov, ktorý sa modlili na kolenách ruženec. V ten deň naplánovaný …More
Robil som satanistické rituály na potratových klinikách: Keď sme vošli do kliniky a pozreli sa na ulicu, videli sme na ulici kresťanov, ktorý sa modlili na kolenách ruženec. V ten deň naplánovaný potrat nekonal. Myslím si, že sa mi to stalo asi trikrát. Tri krát ... ale vtedy mi to nedošlo. Totiž, všetky tri zmarené potraty možno pripísať iba modlitbám, ktoré sa konali vonku. Satan priznáva moc Panny Márie a ruženca
Keď sa idete na také akcie modliť, buďte v stave milosti (vyspovedaný bez ťažkého hriechu). Vezmite si so sebou fľašu svätenej vody. Nestriekajte ju na ľudí, ktorí tam sú, pretože sa môže stať, že sa ocitnete na súde. Viete, títo ľudia vás zažalujú aj za najhlúpejšie veci.
Keď tam pôjdete a budete odtiaľ odchádzať, určite pokropte sv. vodu seba samých. Pokropte ňou všetkých členov vašej rodiny. Noste sa sebe posvätené veci - Medailu nazvanú Zázračná medaila venovala svetu Panna Mária. Ideálne by bolo, keby ste predtým ako tam pôjdete šli na svätú spoveď a sväté prijímanie …More
Obrana katolíckej Cirkvi shares this
Lukaš 1 shares this
11 more comments
Janko333
11.2K

Bola zatknutá za „modlenie“ pred potratovou klinikou

Isabel Vaughan bola dvakrát zatknutá za modlitbu pred potratovou klinikou: Vaughan-Spruce je členkou 40 Days for Life, organizácie so sídlom v USA, ktorá organizuje protesty proti potratom mimo …More
Isabel Vaughan bola dvakrát zatknutá za modlitbu pred potratovou klinikou: Vaughan-Spruce je členkou 40 Days for Life, organizácie so sídlom v USA, ktorá organizuje protesty proti potratom mimo kliniky v Amerike, Európe, subsaharskej Afrike, Ázii a Austrálii.
Jej taktikou je organizovať „modlitebné vigílie“ mimo potratovej kliniky alebo v ich blízkosti a tvrdia, že modlitbou duchovne zablokovali li 132 potratových centier. The Global Network Behind Arrested Anti-Abortion Protestor
- Potrat očami Boha
Bývalý satanista vysokým čarodejník Zachary King
Robil som satanistické rituály na potratových klinikách: dnes som katolík. Raz som prišiel k potratovému zariadeniu a na oboch stranách ulice stáli ľudia.
Na jednej strane boli ľudia, ktorí sa modlili voči potratom a na druhej strane som bol ja a ľudia, ktorí boli očividne za potraty a ktorí kričali nadávky na modliacich kresťanov. Keď sme vošli do kliniky a pozreli sa na ulicu, videli sme na ulici kresťanov, ktorý sa modlili na kolenách. V …More
dyk
A naši politici sa proti tomu neozvu, že sa ľudia zatvárajú za modlitbu? Keď teraz budú ticho, potom môžu aj ich zavrieť.
Janko333
3162.6K

Česť a dobré meno blížneho

Ohovárať znamená toľko, ako vyjavovať chyby a omyly blížneho za účelom poškodenia jeho mienky. Tento hriech možno spáchať rozličným spôsobom. Ohováranie, očierňovanie a nactiutŕhanie môžu byť …More
Ohovárať znamená toľko, ako vyjavovať chyby a omyly blížneho za účelom poškodenia jeho mienky. Tento hriech možno spáchať rozličným spôsobom. Ohováranie, očierňovanie a nactiutŕhanie môžu byť smrteľným hriechom. To závisí od výčitiek, ktoré adresujeme druhému, čiže od matérie, a tiež od postavenia, aké ohováraná osoba zastáva.
Najlepšie ako zistíš či sa dopúštaš hriechu ohovárania, zistíš po MODLITBE a spytovaní svedomia. Svätý František Saleský: O verejných, všeobecne známych hriešnikoch môžme voľne rozprávať, ale i to nech sa deje vždy v duchu lásky, nie škodoradostne. Výnimkou sú len zaťatí nepriatelia Cirkvi, rozkolníci a ich zástancovia. Týchto treba čo najostrejšie pranierovať, aby ich každý poznal (nie škodoradostne) Lebo je príkazom lásky i krikom zaplašiť a odohnať vlka, keď prepadol ovce. Keď posudzujú blížneho, pochybuj o jeho vine! Svätý František Saleský z knihy Filotea str. 358. Základným pravidlom je toto: Keď posudzujú blížneho, vždy pochybuj o jeho vine! Svätý František …More
Otakar Holzmann shares this
Obrana katolíckej Cirkvi shares this
17 more comments
Janko333
3987

Sloboda voľby - zradca Judáš

Musíme sa teda báť vynášania unáhlených súdov. Na základe unáhlených súdov odsúdili Ježiša. Musíme sa báť vynášania unáhlených súdov, lebo neraz sa presvedčíme, že sme sa mýlili a potom to budeme …More
Musíme sa teda báť vynášania unáhlených súdov. Na základe unáhlených súdov odsúdili Ježiša. Musíme sa báť vynášania unáhlených súdov, lebo neraz sa presvedčíme, že sme sa mýlili a potom to budeme ľutovať, ako to ľutovali tí sudcovia, ktorí na základe obvinenia dvoch falošných svedkov odsúdili na smrť čistú Zuzanu, pričom jej nedali čas na obranu. Tak konali aj zlostní Židia, ktorí Kristovi povedali, že je diablom posadnutý, tak postupovali aj farizeji voči Magdaléne: okríkli ju ako hriešnicu, hoci si dôkladne neoverili, či nezanechala zlý život. A predsa ju videli smutnú a uplakanú pri nohách Ježiša. Tak isto farizej, o ktorom hovorí Ježiš Kristus v Evanjeliu: myslí zle o mýtnikovi, upodozrieva ho a odsudzuje, a pritom sa opiera len o domnienky – nechcel vidieť, ako sa mýtnik bije do pŕs, ako rosí slzami dlažbu svätyne a prosí Boha o milosrdenstvo.
Česť a dobré meno blížneho
Osobný súd a posledný súd
Sv. Anton Paduánsky - Proti zradcovi Judášovi, ktorý zapredal Ježiša jeho nepriateľomMore
Církví Boha živého
Metod Desatero: nezabiješ
Metod
Samovražda je najťažši hriech!
One more comment
Janko333
31.2K
Čo by si mal vedieť, keď sa modlíš? K Bohu má prísť každý, keď ho ťaží hriech. Diabol sa preto tak namáha, aby dušu odvrátil od modlitby, lebo vie, že duša, ktorá vytrvá v modlitbe, je pre neho …More
Čo by si mal vedieť, keď sa modlíš? K Bohu má prísť každý, keď ho ťaží hriech. Diabol sa preto tak namáha, aby dušu odvrátil od modlitby, lebo vie, že duša, ktorá vytrvá v modlitbe, je pre neho stratená. — Ó, aké poklady si zhromaždujeme modlitbou!
niekto namieta: Môj život bol v minulosti neporiadny! — Si chorý, môj drahý? Nevieš, že kto viac chorlavie, viac potrebuje lekára a lieky? Ježiš v najsvätejšej Sviatosti Oltárnej je lekárom i liekom. Zaštep si do srdca slová sv. Ambróza: — Kedže stále hreším, stále musím užívať liek.
Tretí zas hovorí: Som málo horlivý! — citová horlivosť nie je potrebná. Boh ju nedáva vždy ani svojim najmilším dušiam. Stačí, keď máš snahu, a chceš sa polepšiť. Ján Gerzon vraví, kto nepristupuje k sv. prijímaniu preto, že necíti pobožnosť, akú by chcel, podobá sa človeku, ktorý sa nepribližuje k ohňu, lebo necíti teplo.
Boh je ochotný obohatiť každého, kto Ho vzýva: Modlitba nie je len užitočná, ale i nevyhnutná k spáse. Sv. Augustín, Kto o ňu prosí, dostane …More
01:53
Jozef Jozef Tkáč shares this
Lukaš 1 shares this
One more comment
Janko333
7233.6K

Znaky falošných prorokov

Najlepší spôsob ako spoznať falošnú cirkev a proroka, je neprítomnosť Panny Márie a ruženca. Kedže satan je klamár, dokonca ani to nezaručuje pravosť darov. Kde je Panna Mária, tam je aj Ježiš. Kde …More
Najlepší spôsob ako spoznať falošnú cirkev a proroka, je neprítomnosť Panny Márie a ruženca. Kedže satan je klamár, dokonca ani to nezaručuje pravosť darov. Kde je Panna Mária, tam je aj Ježiš. Kde Panna Mária nie je, nie je ani Ježiš! Ak chce Boh niekoho spasiť, vnukne mu lásku k Panne Márii. Sv. Alfonz Liquori.
Je celkom možné, že sa pápeži pomýlia a robia hriechy. Aj sv. Peter zlyhal. Ale žiaden svätý kvôli hriechom pápeža katolícku Cirkev neopustil !!!!!!!
Znaky falošných prorokov:
hlásanie evanjelia prosperity, zisku a zdravia. (žiadne utrpenie, kríž, obeta) Dávajme si pozor na spoločenstvá, kde sa nehovorí o Panne Márii a sú odtrhnutí od kat. Cirkvi. Panna Mária je prvou a pravou charizmatičkou cirkvi. Ona je prostrednicou všetkých milostí. Prvý a pravý charizmatik je Panna Mária, znakom pravého charizmatika je ju uznáva, a modlí sa ruženec.
Je pápež František heretik
Kto nie je s pápežom nie je v pravde
Všimnite si, výrok ktorý používajú faloš. charizmatici, používal to aj …More
Anton Frantisek shares this
mariamilucka shares this
28 more comments
Janko333
42.4K
Láska je niečo celkom jednoduché, a preto nikto z nás pred Bohom nebude môcť povedať, že to nevedel. Drahé deti, pri pohľade na vás mi srdce zviera bolesťou. Kam kráčate deti moje? Vari ste až …More
Láska je niečo celkom jednoduché, a preto nikto z nás pred Bohom nebude môcť povedať, že to nevedel. Drahé deti, pri pohľade na vás mi srdce zviera bolesťou. Kam kráčate deti moje? Vari ste až natoľko uviazli v hriechu, že sa neviete zastaviť? Ospravedlňujete sa hriechom a podľa hriechu žijete. Pokľaknite pod kríž a pohliadnite na môjho Syna. On premohol hriech a zomrel, aby ste vy, deti moje, mohli žiť. Dovoľte mi, aby som vám pomohla nezomrieť ale naveky žiť s mojím Synom. Panna Mária bola veľmi smutná. Celé video tu: Uvolněte se, prosím - Iveta Hudáková
PRÍDE KLAMSTVO AKÉ SVET NEZAŽIL
Satan priznáva moc Panny Márie a ruženca
Víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie už zača…
JEŽIŠ A MÁRIA - SPOJENÉ SRDCIA. Nikto a nikdy, na …
Ako viem, kedy mi hovorí Boh? Ako rozlíšiť falošné
Ivetka Korčáková z Litmanovej - o spovedi a rozhodnutí sa človeka pre Boha alebo diabla - Slovenský dohovor za rodinu
03:06
Otakar Holzmann shares this
Obrana katolíckej Cirkvi shares this
2 more comments