38:58
Janko333
149120.1K
Démonizmus v charizmatických kresťanských kruhoch. Návrat do katolíckej Cirkvi, Mudr. Hunák. Biskup Judák varuje pred GODZONE, CAMPFEST a sektou Bethel. Budte opatrní voči falošním darom, pretože …More
Démonizmus v charizmatických kresťanských kruhoch. Návrat do katolíckej Cirkvi, Mudr. Hunák. Biskup Judák varuje pred GODZONE, CAMPFEST a sektou Bethel.

Budte opatrní voči falošním darom,
pretože zlí duchovia môžu tiež používať dar jazykov. Raz bola seansa, kde ľudia prosili v jazykoch, a tieto dary jazykov boli zaznamenané na magnetofónovej páske. Osoba, ktorá mala dar porozumenia jazykom, rozumela, že to boli všetko kliatby - bolo to rúhanie a znesvätenie jazykov proti Bohu

Falošní proroci sú tu: Falošný prorok sa podlizuje ľuďom, ide mu o počty. Sú veľmi populárni, lebo hovoria, čo chcú ľudia počuť. Skutočný prorok hovorí pravdu, pretože miluje ľudí, pretože prichádza od Boha. Falošní proroci dnešného času nehovoria o kríži, o spoluutrpení s Ježišom.Títo falošní proroci hovoria, že Ježiš to všetko už spravil, že my už nemusíme robiť nič, veď Ježiš si to všetko už zobral na kríž, všetko by malo už byť v poriadku, ale tak to nie je, takto to nemá zmysel. Utrpenie má zmysel, ak sa na to pozrieme inak – cez Písmo. Ako hovorí Pavol: ,,Nechcem poznať iného, ako Ježiša ukrižovaného.“ Preto kríž protestantov nemá na sebe Ježiša. Ďalším poznávacím znakom falošných prorokov je neprítomnosť Panny Márie. Pana Mária tam vždy musí byť, ona je prvou charizmatičkou cirkvi. Ona je prostrednicou všetkých milostí. Ona nás vedie a kričí: ,,Nechoďte za falošnými prorokmi. Nechoďte len tam, kde je dobre a príjemne, kde sa ľudia len bavia a podskakujú, lebo o to tu nejde.“ Najlepší spôsob od rozoznania falošného proroka je v Biblii v liste Galanťanom: ,,Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty!

►►► Satan v hudbe ♫ umení a charizmy
►►► Nebezpečenstvo charizmatických hnutí - svedectvo bývalého evanjelikálneho charizmatika

►►► MUDr. Otakar Hunák - Prednáška o skúsenostiach s charizmatickými hnutiami
►►► Tomáš Haburaj - Exorcizmus

Tomáš HABURAJ, kňaz o Godzone a Campfest. Všetci, ktorí chodíte na charizmatické obnovy, chvály Godzone a Campfest, ...buďte opatrní ! NEODPORÚČAM, aby laici na niekoho kládli ruky.... Nie je to potrebné pre spásu a môže to narobiť viac škody ako úžitku. Nikdy nedovoľte, aby na vás vkladali ruky osoby, ktoré sa chvália obrátením (novoobrátenci i ktokoľvek) a majú za sebou nejakú výraznú hriešnu minulosť. Po katolíckej charizmatickej obnove vkladaním rúk prišla na modlitbu osoba spolu s rodičom. Pociťovala strach a neistotu. Pri modlitbe démon reagoval agresivitou.

Pýtal som sa ho: "Prečo si do nej vošiel?" Odpovedal: "Lebo chcela byť výnimočná." Matka tej osoby bola nahnevaná z dôvodu, že pustila dieťa na katolícku akciu a dieťa skončilo posadnuté. Išlo o charizmatické vkladanie rúk od laika, ktorý sa prehlasuje za laického evanjelizátora.
Vtedy hovorím matke: Ja mám moc od cirkvi, ktorá mi bola delegovaná pri vysviacke od apoštolov (kňazi) Prečo sa nikto nepýta, odkiaľ má moc tento evanjelizátor?.... Nehľadajme neistú pomoc, ak nevieme odkiaľ pochádza. Aj keby sa kryla za Božie slovo, ruženec, chvály. Môže byť v jednom srdci Duch Svätý a démoni? Ako môže vstúpiť do srdca duch pokory, ak je v srdci väčšia túžba po tom, aby som mal duch. zážitok a bol výnimočným? V inom prípade mi osoba, ktorá bola ťažko posadnutá, začala tvrdiť, že má dar jazykov, dar uzdravovať.
Samozrejme to nebola pravda, pretože démon chcel odviesť túto osobu cez falošné duch. charizmy od sviatostného života.
Prečo to robíš?" pýtam sa démona. "Lebo sú hlúpi a vždy ich oklamem (cez emocionálne duch. zážitky) tvrdil diabol.

Znaky falošných prorokov, spoločenstiev do ktorých netreba vstupovať:
- hlásanie len evanjelia prosperity, zisku, zdravia (žiadne utrpenie, kríž, obeta a pod.), Ježiš už vykonal všetko čo je potrebné za nás, my nemusíme robiť nič len uveriť
- neprítomnosť Panny Márie (nehovorí sa o nej, prípadne sa považuje len za matku Ježiša, neprejavuje sa jej zvláštna úcta)
- neúcta k Eucharistii a pápežovi, odmietanie svätých, Panny Márie a sv. spovede


Piotr Glas - kto sú falošní proroci? Ako ich rozoznať? 1. časť. - Slovenský dohovor za rodinu

Keby Luther bol v pokore vystupoval len proti prechmatom, páchaným pri hlásaní odpustkov, bol by si zaslúžil vďaku Cirkvi. On však okrem odsudzovania týchto prechmatov hlásal aj bludy, a preto sa dostal do konfliktu s Cirkvou.

Panna Mária: najľahšia, najkratšia, najistejšia a najdokonalejšia cesta k Ježišovi.


Biskup Judák varuje pred Godzone a sektou Bethel
Mudr. Hunák + otec biskup Viliam - Manželstvo v sekte - Ars amandi 13.3.2018
Pápež Benedikt XVI: “Rocková hudba je nástrojom protináboženstva. Pápež vyžadoval, aby sa počas Omše nepoužívali gitary a včera napomenul kňazov za teatrálnosť pri službe.
Satan v hudbe ♫ umení a charizmy
Godzone projekt čerpá z cirkvi Bethel, ktorá vykazuje znaky New Age a okultizmu POZOR! Godzone projekt čerpá z New Age a okultizmu?

MUDr. Otakar Hunák - Prednáška o skúsenostiach s charizmatickými hnutiami
Každý kto si myslí že nadprirodzený dar od Boha, by sa mal prísne skúmať. Tak to robili prvý aj kresťania a svätý. Dôležitejšie než prijímať nebeské videnia je dostať pod kontrolu vlastné sebectvo a mať trpezlivosť s blížnymi. Svätý Filip Neri. Jean Charlier Gerson Bol jeden z najvätších teologov svojej doby. PRAKTICKÉ PRAVIDLÁ K POSUDZOVANIU ZJAVENIA CHARIZEM. OSOBNÉ ZJAVENIA SA NESMÚ PRÍJIMAŤ AŽ DO SMRTI TEJ OSOBY. I osoba, ktorá už mala pravé zjavenia, môže byť druhýkrát klamaná.
ROZLISOVANIE DUCHOV

Bethel Church - Ostrzeżenie przed okultyzmem - FULL VERSION - PL

Duchovný boj a rozlišovanie duchov :: Ježiš Mária
Vojtech Kodet - Charizmaticke hnutia
Prípad Šinčchondži / Odídenci hovoria o tajomnej sekte, cirkvi varujú, odborníci volia opatrnejší tón

Korejská sekta Shincheonji/ Šinčchondži

Ako zomrel Martin Luther ?! :: KAUZY

Pavel IV. a heretici jeho doby | Lumen de Lumine

Katolik.cz

Diabolsky duch Jezabel
Satan priznáva moc Panny Márie a ruženca. Panna Má…
JEŽIŠ A MÁRIA - SPOJENÉ SRDCIA. Nikto a nikdy, na …
Duchovná slepota - Je to strašné čo sa nám deje, a…
Joga a bojové umenie - čo je za tým? Svedectvo kňaza

Čierna a biela mágia - čo je za tým?

Okultné pozadie psychológie

Nekatolíci o orodovaní svätých.
Luther:
„Čo sa týka orodovania svätých, mám za to a pevne
držím s celou kresťanskou Cirkvou, že svätých máme ctiť
a vzývať ... Niekto by mohol namietnuť: Čo sú nám svätí platní?
Toľko, ako sú vám na prospech vaši blížni. Tým hovorievate:
Modli sa za mňa k Bohu! Teda hovorievajte tiež: Sv. Peter, sv.
Pavol, orodujte za nás! Nehrešíte, ak ich prosíte za prímluvu“.
(Luther: Corect. nonnullor. articulor.; Sermo in festo s. Joannis
Bapt.)
Oekolampadius: „Čo sa mňa týka, neodvažujem sa zapierať,
že svätí orodujú za nás, a tiež by som si netrúfal tvrdiť, že vzývať
ich o pomoc bolo by bezbožnosťou a modlárstvom. Odporúčať
sa orodovaniu svätých je obyčaj autorizovaná sv. Jánom
Zlatoústym, sv. Gregorom Naziánskym a skoro všetkými
východnými a západnými cirkvami.“ (Adnot in hom. s. Joannis
Chrysostomi.)
(Bottau—Rekem: Katolícky svetonázor obhájený nekatolíkmi. Str.
137.

Voltaire o jedinosti Boha.
Jednota v zákonoch riadiacich obeh nebeských telies,
jednota v pohybe našej zemegule, v každom rode i druhu
živočíšstva, rastlinstva a nerastov dokazuje jedinú hýbajúcu bytosť
... V celej prírode panuje jednota. Zákony pohybu a gravitácie sú
nezmeniteľné... Je teda len jedna, večná Mocnosť, od ktorej závisí
všetko, ale podstata tejto Mocnosti je pre mňa nepochopiteľná.
(Oeuvres, sv. 59. str. 195, 130.)
(Bottau-Rekem: Katolícky svetonázor obhájený nekatolíkmi, str. 16 )

Úcta mariánska.
Zvláštna úcta, ktorú načim vzdávať Márii, nesmie sa diať
len ústami alebo klaňaním sa, klakaním, obnažením hlavy,
sochami, obrazmi, chrámami na jej počesť, pretože to všetko
robia i pohani: my musíme ctiť Máriu z celej duše, zo všetkej
svojej sily a v pravde. Ak ju tak ctíme, tak uvažujúc o jej pokore
a milosti, ktorou ju Boh obdaril, vo svojom vnútri cítime radosť
— znak to pravých ctiteľov Márie. (Luther: Commentarius super
B. M. V. canticum.) (Bottau—Rekem: Katolícky svetonázor
obhájený nekatolíkmi. Str. 137.)
Slová Oekolampadia24
A vlastne, prečo by som nemiloval tú, ktorú miloval Boh,
ktorá dala svetu Syna Božieho a nášho Spasiteľa, ktorú ctili anjeli
a archanjeli, ktorú vzýva ľudské pokolenie a ktorá sa nazýva
kráľovnou milosrdenstva!? Aká to milosť, aká to božia láska, že
dal takú presvätú matku svojmu Synovi, a nám tak mocnú
ochrankyňu vo všetkých veciach. (Oekolampadius: Sermo de
laudando in Maria Deo.)
(Bottau—Rekem: Katolícky svetonázor obhájený nekatolíkmi. Str.
138.)

Nekatolíci o očistci.
Luther: „Pevne verím, ba tvrdím, že viem, že je očistec;
v Písme sv. sa robí o ňom zmienka, ako sa možno o tom
aj presvedčiť.“ (V lipskej dišpute.)
Diderot49: „Keď sa slovo očistec výslovne aj nenachodí
v Písme, očistec je tam predsa len jasne naznačený na tých
miestach, kde sa doporučuje modlitba za mŕtvych, ako v 2
Makabejskej 11, 43 a v epištole 2 Timotejovi 1, 18. Okrem toho
ešte aj cirkevná tradícia ustálila tento článok o očistci, ale

49 Denis Diderot, čítaj Dydró (1713—1784) francúzsky encyklopedista.
191
protestanti ho zavrhli.“ (Encyklopédie, čl. Purgatoire.)
Johnson: „Veľká väčšina ľudí nežije tak sväto, aby si zaslúžila
nebo, a zasa nie tak hriešne, aby si zaslúžila peklo; preto
sa zaľúbilo Bohu určiť miesto, kde sa duše istými trestami
očisťujú.“ (Nekrvavá obeta.)
Lessing50: „Ten prostredný stav duše medzi najvyššou
blaženosťou a večným trestom — očistec — ako o ňom ako
o všeobecne známej veci učí stará Cirkev, naši reformátori zavrhli,
ale nemali ho zavrhovať preto, že sa tu a tam staly v tej veci
prechmaty. (Theol. Aufsätze, 1770.)
(Bottau—Rekem: Kat. svetonázor obhájený nekatolíkmi. Str.
135—136.

Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajteduchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.Božieho Ducha poznáte podľa tohoto: Každý duch, ktorý vyznáva, že JežišKristus prišiel v tele, je z Boha. Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie jez Boha. To je duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde, a užteraz je na svete.“ (1 Jn 4,1-3)
-----------------------------------------------------------------
Nase telo je chramom Ducha Svätého. Ved Boh za to trestal smrtou lebo mu to je ohavnostou ! Boh to zakazuje.

Preco chces zohyzdovat tento chram, ktory vytvoril sam Boh ako ten najkrasnejsi chram nejakymi dajsimi kresbami ?
Boh vytvoril tvoje telo aj nato aby aj tymto dielom bol oslaveny aby tvoje telo bolo dostatocne pripravene pre Ducha Svateho.
Ziaden tvor nie je chramom Ducha Sveteho iba clovek !
Bohu sa nepaci ked zasahujes do jeho diela.

Boh nechce aby si sa zvyraznoval pred nikym. Je to pycha ?
V súvislosti s tetovaním a piercingom dobrým testom je odpovedať sina otázku, či úprimne a s čistým svedomím môžeme poprosiť Boha, abypožehnal a použil si túto aktivitu na svoje dobré účely.

"Či teda jete alebo pijete a čokoľvek činíte, všetko čiňte na slávuBožiu" (I Kor. 10:31)"Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom DuchaSvätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste samisvoji? Veď veľmi draho ste boli kúpení! Oslávte teda Boha svojím telomi svojím duchom, čo oboje náleží Bohu." Táto veľká pravda by mala maťvplyv na to, čo robíme a kam až chceme zájsť so svojím telom.

Ak naše telá patria Bohu, mali by sme si byť istí, že máme Jeho jasnýsúhlas predtým, než ich pomaľujeme tetovaním alebo prizdobímepiercingom.

Kto je tým anjelom, čo robí znamenia a zázraky na zhromaždeniach Todda Bentleyho?

1. z vyhľadávača Google: „Emma-O, Kráľ Pekla. Žije vo veľkom zámku pokrytom zlatom, striebrom, perlami a drahokamami ...“

2. Galaťanom 1,8: „Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty!“

3. Kto je anjel Emma-O? Je takisto známy v japonskej mytológii ako Emma Hoo.

4. Emma-O, lživý démon, ktorý sám seba nazýva anjelom. Tvrdí sa, že tento démon „slúžil“ spolu s reverendom Williamom Branhamom, slávnym uzdravovateľom skrze vieru, ktorý hlboko padol do falošného učenia predtým, ako zomrel. (Zašlo to tak ďaleko, že) William pred smrťou veril, že je bohom.

Dovoľte mi na začiatok povedať toto: skutočné prebudenia sa nedejú na základe moci anjelov. Pravdivé prebudenia a (oživenia viery v cirkvi) prichádzajú v moci Svätého Ducha. Boh koná vo Svojej zvrchovanosti tak, že postaví ľudí pred pravdu o tom, ako na tom naozaj sú, v akom stave je ich duša. Usvedčí ich z hriechov a potom im zjaví Božiu lásku a súcit a ukáže im, že kvôli nim poslal na svet Svojho drahého Syna iba preto, aby zomrel strašnou smrťou namiesto nich. Prebudenie má teda za výsledok vstup miliónov ľudí do Božieho kráľovstva. Démonický anjel zvaný Emma nemá absolútne nič spoločného so spásou alebo so zázrakmi z Božích rúk. Svätý Duch nikdy nevyzdvihne jednotlivcov ako výnimočné osobnosti, pretože práca Ducha je pritiahnuť ľudí k Ježišovi Kristovi, usvedčiť ich a po pokání prinavrátiť k Bohu.

Podľa Todda Bentleyho (citát): „Emma, (je) prorocký (veštecký) anjel.“
Tento najnovší kresťanský idol (!) sa propaguje skupinou „Latter Rain Movement“ (Hnutie neskorý dážď. Neskorý dážď sa v Biblii uvádza ako podmienka dobrej úrody, žatvy). Vyzerá divne, správa sa podivínsky a vyučuje mnohé divné, nebiblické doktríny, pričom uskutočňuje znamenia a zázraky prostredníctvom anjela svetla (pozn. na videozáznamoch na internete sa tento démon manifestuje predovšetkým svetelnými efektmi alebo ohňom, viď stránku youtube.com).

Bentley vraví:

„Teraz budem hovoriť o anjelskom zážitku s Emmou. Bob Jones sa ma dvakrát pýtal na tohto anjela už v roku 1980 v Kansas City: „Todd, už si sa niekedy stretol s anjelom zvanom Emma?“ Spýtal sa ma to tak, akoby očakával, že sa mi Emma zjavuje. Povedal mi, že Emma bol anjel, ktorý spôsobil odštartovanie prorocké hnutie v Kansas City v 80-tych rokoch. Spýtal som sa ho: „Bob, a kto je Emma?“ Odvetil mi, že to bol anjel, ktorý materinsky stál pri kolíske a potom toto prorocké hnutie (iný význam slova veštecké hnutie) po celý čas „vyživoval“. V priebehu nasledovných pár týždňov som slúžil v meste Beulah v Severnej Dakote. Uprostred služby som sa rozprával s Ivanom a ďalšou osobou, keď vstúpil(a) Emma. Ako som ostal civieť na anjela s vytreštenými očami, „Pán“ mi povedal: „Toto je Emma.“ Nestrieľam si z vás. Vznášala sa niekoľko centimetrov nad podlahou. Vyzerala skoro ako Kathryn Khulman (svojrázna známa evanjelizátorka) na starých videozáznamoch, keď ešte nosila biele dlhé šaty a budila dojem, že sa kĺže po pódiu. Emma vyzerala nádherne a mlado – asi na 22 rokov – a zároveň staro. Zdalo sa, že nesie v sebe všetku múdrosť, cnosti a milosti vymenované v Prísloviach 31.“

(pozn. Nasledovné riadky sú učenia východných náboženstiev a autor ani prekladateľ sa nijako nestotožňujú so žiadnou časťou uvedeného učenia. Text je čisto informatívny.)

Emma-Hoo (alebo Jama-radža) má svoj trón v pekle. Má členstvo v budhistickom panteóne už v raných dejinách ako božstvo poverené výkonom odplaty (za hriechy) podľa (stanoveného) zákona. Emma-Hoo je vládcom pekelného sveta a zároveň najvyšším sudcom v pekle. Umelci je zobrazený(á) tak, že sedí za svojím (pracovným) stolom a má na sebe rúcho čínskych sudcov. Má sestru.

Iný zdroj vraví toto:

Peklo, alebo Džigoku, je podsvetie. Pozostáva z ôsmych „rajónov“ ohňa a ôsmych oblastí, kde je ľad. Popri nich existujú aj ďalšie pridružené (náhradné, podporné, výpomocné) časti pekla a ich „šéfom“ je Emma-Hoo alebo Ama-radža. Je zároveň zvrchovaným sudcom pekla. Pod sebou má systém osemnástich generálov a osemdesiatich tisícov mužov. Uvádza sa v sudcovskej róbe a na hlave má čiapku s menom Emma. Má krutý, až zúrivý výraz tváre.

Emma-Hoo súdi iba mužov, rozhodnutie o osude žien je v rukách jeho sestry. Hriešnik sa predvedie pred tohto strašného sudcu, ktorý sedí medzi dvoma zotnutými hlavami s menami Miru-me a Kaga-hana, pred ktorými sa nič nedá ukryť. Hriešnikovi ukážu v obrovskom zrkadle všetky jeho hriechy. Tieto hriechy sa potom odvážia a Emma-Hoo vynesie rozsudok. Odsúdenec následne odchádza do určitej oblasti pekla podľa rozsahu jeho hriechov, ak jeho dušu nezachránia modlitby ešte žijúcich ľudí. V tom prípade boh Bohisattva ho zachráni a hriešnik sa znovuzrodí (viera v reinkarnáciu) buď znovu na zemi alebo ide do raja. (2)

Učenie o zvrátených, temných silách sa do japonského učenia dostala pomerne neskoro. Učenie z Indie a čínske doktríny o jin a jang sa zmenili a vyústili do vzniku učenia o démonoch.

Démoni alebo „Oni“ pekla sa odlišujú od Oni na zemi. pekelní majú červené alebo zelené telá s hlavami vola alebo koňa. Ich prácou je loviť hriešnikov a brať ich do pekla.

Démoni gaki sú neustále v ohni pod bohom pekla, ktorý má meno Emma-Hoo. Sú sužovaní večným smädom a hladom a majú obrovské bruchá. Sú to zákerní démoni, ktorí môžu nadobudnúť tvar živého tvora alebo neživého objektu. Sú neviditeľní, ale ich prítomnosť sa prejavuje spevom, pískaním alebo vravou.

V deviatom storočí sa verilo, že veľmi (duchovne) nadaní ľudia ich dokážu vidieť (bežní smrteľníci ich vidieť nemôžu). Majú moc ovládať duše mŕtvych ľudí a manifestovať sa pozostalým príbuzným v podobe zosnulého.

Ešte spomenieme démonov zodpovedných za choroby a epidémie (sú oblečení v červenom) a démoni Oni, ktorí boli pôvodne ženami a zmenili sa na démonov pod vplyvom silnej žiarlivosti alebo žiaľu. Všeobecne ich pokladajú za veľmi nebezpečných a ich verzie nájdeme aj v budhizme.

Na tomto obrázku ukazuje Todd Bentley tetovanie japonských Kandži symbolov na svojej ruke
Obrázok blogu

Mohlo by to byť meno Emma ?
Umenie japonského tetovania sa datuje asi do roku 5000 pred Kristom. Je veľmi pravdepodobné, že existovalo ešte predtým, no zo spomínaného obdobia máme prvé fyzické dôkazy o jeho existencii – hlinené sošky s vyrytými alebo pomaľovanými znakmi tetovania po celej hlave. Historici a archeológovia tvrdia, že tieto znaky mali špeciálny náboženský alebo magický význam pre tých, ktorí ich mali na tele. (5)

5. „Dovoľte mi povedať toto: anjeli v Biblii sa nikde nezjavujú v podobe žien.“ (Pat Holliday, učiteľka a evanjelizátorka)

Todd Bentley je služobník (?) konajúci pod mocou (ženského) anjela s menom Emma. Je hitom sezóny a skrze neho sa deje veľmi mocné falošné prebudenie v ospalom mestečku Lakeland na Floride. Zbiehajú sa tu ľudia z celého sveta, pretože jeho služba sa propaguje mocnými a vplyvnými vodcami (rôznych cirkví) a televíznym kanálom God Television (pozn. ja osobne zatiaľ viem o dvoch jeho fanúšikoch – Stefan Driess a hnutie Brotherhood of Martyrs – Bratstvo mučeníkov. Pozor zvlášť na Stefana Driessa, mal svojho času dosť článkov aj na stránke horiaciker.sk)

Títo vodcovia tvrdia, že ľudia sú uzdravovaní skrze veľké zázraky. Mnohí veria, že toto prebudenie pochádza z „Božieho vyliatia.“ Malá otázka – akého boha majú na mysli?

Candy Henderson (známe meno v protestanskej cirkvi) napísala toto:

„Moja priateľka Pat z Kanady mi porozprávala čosi, čo vyučoval Todd Bentley ... bolo to kázanie o „anjelovi financií“ ... potom upadol do tranzu, v ktorom sa ocitol podľa jeho slov „v nebi v jednej miestnosti“, zvanej sála s pokladom. Boli tam zlaté mince, a Todd si ich začal pchať do všetkých vreciek, ktoré na sebe mal ... tento záznam je na webe, môžeš sa na to pozrieť sám ... prvé, čo mi napadlo po prečítaní tohto článku bola modloslužba a klaňanie sa bohu, v Biblii je pod menom Mamon ... a že Toddova reakcia bola iba odrazom toho, čo má vo svojom srdci – chamtivosť a žiadostivosť po bohatstve. Je to tak scestné – všetko, čo sa tam deje ... a tiež som počula inú osobu, ako to rozlíšila povedala, že na tej celej veci už spočíva Boží súd ...“

Patricia King bola osoba, ktorá mala na Toddda Bentleyho najväčší vplyv v jeho začiatkoch. Vyšla z okultizmu a snažila sa „pokresťančiť“ okultné praktiky, učenia a symboliku. Na jej zhromaždeniach sa diali divné manifestácie, ako napríklad zhmotňovanie zlatého prachu, drahokamov, pierok (údajne anjelských) a objavovanie sa anjelov, ktorí sa manifestovali v podobe svetla (!) a vyhlasovali o sebe, že sú Božími vyslancami ...

Ďalším podobným „služobníkom“ je Bill Johnson. Má svoje pôsobisko v Reddingu v Kalifornii. Založil tam zbor „Cirkev Bethel“ a tiež spolupracoval s Patriciou King, pozýval ju kázať do svojho zboru a poriadal s ňou konferencie. Bill Johnson sa venuje „uzdravovaniu“ s tým, že sa sústreďuje na robenie zázrakov pred očami veriacich aj neveriacich ... Má zjavne falošné učenie a nariadenia pre svojich žiakov. Vymýšľa rôzne frázy a slogany a presviedča ostatných, že pochádzajú z Biblie ... nasledujú ho hlavne mladí ľudia, ktorí dychtia po tom, aby sa „naučili“ robiť zázraky v škole, ktorú si založil. Mladí vychádzajú z jeho školy s tým, že si tiež vymýšľajú svoje údajne biblické heslá ako napr. „Boh je (stále) v dobrej nálade“ ...

(patricia King pokračuje:) „To, čo Johnson vyučuje je tak chaotické, že je veľmi divné, ako mu to toľko ľudí „zhltne aj s navijakom“ a k tomu dosvedčujú, že všetko, čo on hovorí, je od Boha ...

Dokonca sa mi stalo, že na mňa kresťania agresívne zaútočili, keď som ich varovala pred falošnými učiteľmi a ich zákernom vplyve so snahou odlákať od Krista. Poukázala som na časti Písma, kde Ježiš sám varuje pred lživými znameniami a zázrakmi, ktoré môžu zviesť, pokiaľ je to možné, aj vyvolených ... Vysvetľovala som im, ako nám Zjavenie sv. Jána ukazuje schopnosť antikrista uzdravovať,

ako on sám bude uzdravený zo smrteľnej rany, aby to svet uvidel a nechal sa tým zviesť...

V zjavení je opísané, ako sa bude antikrist manifestovať obrovskou mocou uzdravovať, aby za ním šli celé zástupy tak, akoby to bol Kristus sám ... no len málo ľudí bolo ochotných počúvať. Falošne ma obvinili z farizejstva, zo zákonníctva a extrémizmu, z toho že nemám v sebe dosť lásky, že trhám Telo Kristovo atď. (Obvinili ma), že označujem pravého proroka za falošného. Toto je doba, keď sa dostávame do pôrodných bolestí ... a bude sa to iba zhoršovať ... pretože títo istí ľudia, ktorí sú zvedení a oklamaní, budú presvedčovať ďalších ľudí okolo seba o tejto lži a budú si pritom myslieť, že tým slúžia Bohu ...“ (6)

Todd Bentley vyšiel takisto z prorockého hnutia, a je naozaj iba málo „služobníkov“, pred ktorými som musel verejne varovať ľudí tak, že som konkrétne uviedol ich meno. Áno, jeho „služba“ je tak zlá a nebezpečná.

Falošný anjel predvádza (na jeho mítingoch) tie najpodivnejšie veci, ako zjavovanie zlatého prachu (na otvorených stránkach Písma, videla som fotky, pozn.), imaginačná vizualizácia „Tretieho neba“, ktorá pochádza priamo z New Age atď (pozn. imaginačné hry sú veľmi nebezpečná okultná metóda ako ovládnuť vaše nevedomie, veľmi sa šíri hlavne vo forme hier u detí napr. na letných táboroch atď). Navyše tieto javy sú sprevádzané prejavmi „sily“, takže nebezpečenstvo je tu niekoľkonásobné. (7)

Pravé hnutie prichádza skrze „vyliatie Ducha Svätého“ a je nevyhnutne spojené s hlbším poznaním Boha a zjavenie Krista ako Jeho svätého Syna.

Centrom pravého prebudenia a jeho srdcom je Kristus a moc Svätého Ducha, ktorá spôsobuje pokánie, spásu ľudí a prijatie základnej doktríny, že Ježiš Kristus je jediná Cesta, Pravda a Život.

On je jediné pravé Svetlo. K tomu Písmo vraví (mnohokrát), že Boh nenadŕža žiadnym osobám.

Anjeli sú poslami Boha Otca, ktorý ich posiela na zem kvôli špeciálnym úlohám. Ľudia vo Svätom Písme nikdy nevyhľadávali anjelov, a nikde nenájdeme, že by im čokoľvek prikazovali urobiť. Nikdy nerobili zázraky (robil ich Boh, oni maximálne čosi oznámili ľuďom, čo majú urobiť, alebo sami vykonali nejakú úlohu na priamy Boží príkaz). Takisto nikdy nevyučovali Božie Slovo (nemajú na to autoritu, tú majú iba Kristus a tí, ktorým to On Sám zveril, teda Boží synovia a dcéry, pozn.).

Boh používa anjelov na vykonanie úloh, a na vyučovanie a zázraky k nám poslal Svojho Syna, ktorý zase predal moc vyučovať Božie Slovo a robiť zázraky v Jeho mene tým, ktorí v Neho uveria. Nemáme takisto právo rozkazovať anjelom, aby nám slúžili podľa našich prianí a vôle, pretože sú podriadení priamo Otcovi. Aj samotný Ježiš povedal, že by mohol poprosiť Otca, a On (teda Boh Otec!) by Mu poslal celý armádu anjelov na pomoc.

„Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých, a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia jeho mocnej sily, ktorú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a v nebi posadil po svojej pravici nad každé kniežatstvo, mocnosť, silu a panstvo a nad každé iné meno, ktoré možno vysloviť nielen v tomto veku, ale aj v budúcom.

Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom.“ (Ef 1:17-23)

V publikácii Angel Fire (Ohnivý anjel) od dr. Pat Holliday, PhD sa uvádza, že hnutie New Age sa silne rozmohlo za posledných pár desaťročí po celom západnom svete. Mnoho ľudí vyhľadáva zážitky s anjelmi ... s anjelmi svetla. Autorka tu vysvetľuje Biblický pohľad na anjelov, ich pozíciu v Božom kráľovstve a ich postavenie v ľudskom živote.

Tiež varuje pred veľkým nebezpečenstvom uctievať anjelov ako svojich učiteľov (osobný guru) a utiekať sa k nim ako k zdroju poznania, útechy atď (hlavne k tým, čo sa nám zjavia, pozn.).

Písmo vraví, že Ten, kto nám zjavuje pravdu, je Svätý Duch, a predmet a obsah zjavenia je vždy Kristus Sám.

(pozn. On je Učiteľ, Radca a zdroj každého poznania ako vtelené a živé Božie Slovo) patholliday.com/dlguard/cart/

Keď vyhľadávame duchovné zážitky a prosíme, aby k nám prišiel nejaký anjel, diabol nám určite pošle ... nejakého svojho. Keď sa sústreďujeme na to, aby sme nadviazali rozhovor s mŕtvymi, stane sa to isté – navštívi nás démon v podobe žiadaného človeka. Démoni vedia taktiež veľmi dobre napodobniť prejavy Svätého Ducha

To, čo sledujeme, je úkaz spojený s poslednými časmi v Cirkvi. Vo svetle týchto všetkých prejavov vraví apoštol Pavol toto:

„Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho kráľovstvo: Hlásaj Slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou (v doktrínach). Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie (pravé doktríny), ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. Ty však buď vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo evanjelistu, plň svoju službu.“ (2 Tim 4:1-5)

(v zátvorke je alternatívny preklad z King James Bible)

Všimnite si, čo vraví prvý verš: „Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom...“ Spomeňte si, komu toto vraví – tomu, kto vyučuje Božie Slovo ! (8)

Vodcovia kresťanských zborov nie sú ochotní konfrontovať šíriace sa diabolské doktríny (s pravými doktrínami) a ignorujú moc ich učenia. Semináre zanedbávajú svoju úlohu upozorňovať na prudký vzrast New Age a jeho prijímanie pastormi zborov. Dôsledkom toho je neznalosť a neschopnosť rozlíšiť ideológiu New Age od zdravého učenia.

Tieto ideológie používajú vybrané časti Písma, prekrútia ich a pomocou nich zavedú nové doktríny, ktoré nie sú pravdivé. Ducha zákonníctva sa takto dostáva do mnohých kresťanských zborov a skupín a šíri falošné učenie ako podhubie, z ktorého rýchlo vyrastajú celé zástupy falošných prorokov a učiteľov. Týmto ľuďom sa veľmi v takomto prostredí darí, keďže nám ponúkajú takmer dokonalú imitáciu Ježiša, Jeho spásy, Jeho cirkvi a Jeho evanjelia. Apoštol Pavol vopred varoval Cirkev pred satanovým vniknutím cez svojich agentov, keď napísal:

„Bojím sa však, aby sa vaše zmýšľanie neskazilo a neodchýlilo od úprimnej a čistej oddanosti Kristovi, ako keď had zviedol Evu svojou ľstivosťou.

Lebo vy spokojne znesiete, keď niekto príde a hlása iného Krista, akého sme my nehlásali, alebo prijímate iného Ducha, akého ste nedostali, alebo iné evanjelium, aké ste neprijali.“ (2 Kor 11,3:4)
Pán nám prisľúbil, že pekelné brány Jeho Cirkev nepremôžu. Chvála buď Bohu za toto zjavené poznanie a za to, že mnoho pastorov a učiteľov v Tele Kristovom sa stávajú obozretní a začínajú si uvedomovať, že sa nachádzajú na vo vojenskej zóne a okolo zúri boj. Zobúdzajú sa do reality, že sa potrebujeme proti týmto veciam rozhodne a radikálne postaviť. Biblia nás varuje, že satan môže nad nami získať prevahu, ak budeme ignorovať prostriedky jeho boja proti nám (2 Kor 2:11).

Satanovou stratégiou je obrať Cirkev o jej autoritu a prisvojiť si slávu Ježiša Krista pre seba, no jeho plán zlyháva, akonáhle to odhalíme. Pastieri znovu začínajú používať svoju duchovnú autoritu a skrze Božie Slovo vybojovať územia, ktoré Satan ukradol pre seba. Začínajú naozaj bojovať a brániť vieru, ktorá bola raz a navždy daná ako dar Božím svätým.

Myslieť si, že sa deje veľké prebudenie, je obrovský omyl. Práve naopak, Písmo nám hovorí, že predtým, než sa zjaví syn zatratenia, antikrist, nastane veľký odpad od viery. Tento odpad môžeme sledovať v súčasnosti.

„Prosíme vás, bratia, nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy a naplašiť ani duchom ani slovom ani listom, údajne naším, akoby už Pánov deň nastával. Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom. Lebo nenastane, kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Bohom alebo čo sa uctieva, takže sa posadí v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha.“ (2 Sol 2:2-4)

Čo sú vlastne tie diabolské doktríny? Aký je výsledok ducha omylu? Môže duch smilstva vládnuť v Cirkvi? Apoštol Pavol varoval kresťanov pred zvodcami, ale aj pred tým, aby sme si dávali pozor a neklamali ani sami seba (1 Kor 3:18). Ježiš tiež upozorňoval veriacich pred oklamaním:

„Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: »To som ja« a: »Ten čas je už blízko.« Nechoďte za nimi!“ (Luk 21:8)

„Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. Ale zlí ľudia a zvodcovia budú spieť k horšiemu, budú strhávať do bludu a sami budú blúdiť. Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil.“ (2 Tim 3:12-14)

Herézia a telesnosť

Apoštol Pavol poukázal na heréziu ako na dielo telesnosti (Gal 5:20). Zvrátená túžba človeka stať sa samostatným a čerpať životnú silu zo seba samého – hrozný výsledok jeho pádu – je za všetkými učeniami, ktoré nám hladkajú uši (klamstvom a polopravdami) presne tak ako za orgiami alebo vraždami.

Človek, ktorý sa riadi svojou prirodzenou mysľou nechápe prácu Svätého Ducha. Bezhlavo sa vrhá do „náboženstva“ a natoľko sa nechá pohltiť dogmami určitej skupiny alebo organizácie, že už nevidí nič iné. Takýto človek sa stane natoľko horlivým pre ideu, ktorú si prisvojil, že sa začne stavať ku všetkému vojensky, militantne až kým mu úplne nestvrdne srdce. (10)

Galaťanom 5:24 odpovedá na ďalší problém herézie: „Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami.“ Boh na Kristovom kríži odsúdil a vyniesol aj rozsudok nad padlým egoistickým životom tela (doslova self-life, teda život orientovaný na seba samého a zachovanie seba).

Ukázal nám, čo máme urobiť s našou telesnosťou, a je na nás, či sa pre to rozhodneme zo slobodnej vôle. Ak sa triezvym spôsobom a v tichosti začneme pozerať na seba ako na „mŕtvych hriechu, ale živých v Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána, (Rim 6:11)“, zistíme, že Sám Duch Svätý začne jednať s našimi prirodzenými sklonmi a túžbami nasledovať fascinujúce teórie a s nutkaním nasledovať prívržencov rôznych extrémnych a falošných hnutí.

Prečo Boh dopúšťa heréziu?
Ale prečo Boh toto všetko dopustí? Zmätok a oklamanie nastane, akonáhle sa ohlasuje iné evanjelium (ako to od Boha). Rozdelenie a spory nastupujú, keď sa ľuďom kážu veci, ktoré sa v Písme nevyskytujú. Prečo teda Boh dopúšťa heréziu, keď je ohrozená spása ľudí a ich duchovné zdravie?

Odpoveď na tieto mätúce otázky nájdeme opäť v Písme:

„Lebo musia byť medzi vami aj rozkoly, aby sa ukázalo, kto z vás sa osvedčí.“ (1 Kor 11:19)

Cirkev najjasnejšie žiari, keď jej služobníci sú plní Svätého Ducha a tak, naplňujúc požiadavky Písma pre svätosť, stoja proti temnote tohto sveta. A Biblia je takisto plná svedectiev o pravých ako aj o falošných učiteľoch a prorokoch.

Prorok nebol nikdy prijatý ako Boží vyslanec kvôli rozsahu jeho popularity. Väčšina Izraelitov neprijímala Jeremiáša, aj keď vravel posolstvo od Boha. Tým, že odsúdil hriech národa, vzbudil proti sebe veľkú vlnu nepriateľstva, a to ako vo svojom rodnom meste, tak aj v Jeruzaleme (Jer 11:18-23).

Tým, že smelo hovoril, pritiahol na seba hnev autorít, predovšetkým kvôli jeho predpovede o zajatí a zničení Jeruzalema. Počas Joachimovej vlády bol nútený sa skrývať, a samotný kráľ prejavil svoje opovrhovanie Božím slovom tým, že dal vyrezať Jeremiášove proroctvo zo zvitku a spáliť. Vybral si radšej veci, ktoré sa mu počúvali lepšie a zúril proti Jeremiášovi tak, že ho dal hodiť do jamy (cisterny?). Falošní proroci, ktorí účinkovali v Jeremiášovej dobe a ktorí si kupovali popularitu príjemnými a ušiam lahodiacimi proroctvami, sa stratili z dejín a zabudlo sa na nich, no meno Božieho proroka Jeremiáša sa zachovalo dodnes a poznajú ho dokonca aj neveriaci.

Jeremiáš sa osvedčil tým, že jeho proroctvá sa naplnili. "Človek nemá v moci svoju cestu, človek nemá v moci svoju púť ani usmernenie svojich krokov.“ (Jer 10:23) Jeho výroky majú platnosť ako vtedy, keď ich písal. Bohužiaľ, ľudia hľadajúci materiálny úspech v tomto svete nechápu, čo vôbec znamená duchovný úspech z duchovného hľadiska.

Ježiš sa musí stať dominantnou časťou našej osobnosti, aby sme sa stali známymi vo svete (nie kvôli nám samým, ale) kvôli tomu, že sme Boží. Ako sa učíme poslušnosti a závislosti na vyučovaní Ducha Svätého, sme čoraz viac schopní vidieť a rozoznať satanove diela od Božích.

Herézie existujú od nepamäti, ale Svätý Duch ich postupne odhaľuje skrze Slovo ... „aby sa ukázalo, kto z vás sa osvedčí.“ (1 Kor 11:19). Keď sme plní Ducha, rozoznáme rozdiel medzi pravými Božími služobníkmi a tými falošnými.

Skutočná viera je mať úplnú dôveru v Boha, že pracuje pre nás a je na našej strane. Neviera spôsobuje to, že nie sme schopní počkať, kým zasiahne Boh, ale ženieme sa vpred a rýchlo sa snažíme pomôcť si sami. Takto sa okrádame o dary, ktoré má Boh pre nás pripravené, lebo

„Od večnosti nepočuli, neslýchali, oko nevidelo okrem teba Boha, ktorý by sa zastal tých, čo v neho dúfajú.“ (iný preklad: Lebo od počiatku sveta nebolo slýchať, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh pripravil pre tých, čo na neho čakajú) (Iz 64:3)

Nie je to teda viera plus čosi iné, čo sa od nás očakáva – je to iba viera samotná!

Čo je na Bentleyho tetovaní – čo znamenajú znaky na jeho koži?
Obrázok blogu

Na jeho nohe môžeme vidieť vytetovaného démonického boha.

Nemôžem vám interpretovať všetko, čo má na tele, lebo nie som okultista ... prv než som bol spasený, balansoval som na hranici okultizmu a čítal knihy s touto tematikou. Budem hovoriť iba o tých pár veciach, ktoré som rozoznal.

Japonské tetovanie si znovu získava popularitu v strednej vrstve (pravdepodobne v USA, pozn.). Mladí Japonci si bežne dávajú tetovať telo tak, ako v USA bežne vidíme klasické americké motívy a rôzne indiánske tetovania. Tieto bežne tetovačky sú jednorazovou záležitosťou.

Tradičné japonské irezumi sa robí iba špecialistami (pozn. drvivá väčšina je zasvätená, čosi ako reikisti a pod.). Keďže japonské irezumi sú koplikované a detailné, zaberajú mnoho času a sú nákladné. Tradičný „body-suit“ (potetovanie celého tela, čo zahŕňa končatiny, chrbát a hruď), v prípade, že si ho chodíme dávať robiť na etapy s frekvenciou raz do týždňa, zaberie aj päť rokov a stojí v prepočte okolo jedného až jeden a pol milióna korún !!! (11)

Vyzerá to ako Ježišova práca?
Tetovanie je hádam najstaršou formou umenia. Tetovanie v dejinách nebolo považované iba za umenie, ale spájalo sa s určitou formou vzbury. Ľudia mu pripisovali magické a tajomné účinky a používali ho na zobrazenie plodnosti (znak zeme, obrazy žien), na označenie duchovného vodcu, kvôli zabezpečeniu si života po smrti atď. V dnešnej dobe je tetovanie implantát mikropigmentu do kože ľudí alebo zvierat.

U zvierat sa značkuje napr. dobytok ako jeho identifikácia, kým u ľudí sa považuje za kozmetickú úpravu. V mnohých častiach sveta sa tetovanie robí aj pre šťastie alebo pre udržanie zdravia (povery). (12)

Na prostrednom prste má Todd prsteň s hlavou leva. Čo znamená tento znak v okultizme?

1. publikácia J.E. Cirlota: „Boh Apolón sa v alchýmii a mytológii spája so slnkom. Zlaté vlasy obklopujúce jeho hlavu reprezentujú slnečné lúče. Spája sa vo zverokruhu so znamením leva. Meno Apolón znamená „z hlbín leva“ a uctieva sa skrze slnko ako božstvo. Lev ako božstvo nemá nič spoločné s Kristom !

Ďalšie znaky:

2. Neviem, čo znamenajú písmená na jeho prstoch.

3. Pri palci má nejaký hebrejský znak.

4. na ruke má šľahajúce plamene siahajúce k zápästiu.

5. Hexagram je najbežnejší symbol, ktorý používajú satanisti a bosorky pri obradoch.

6. písmená zo zjavenia 4:7 - Prvá bytosť sa podobala levovi, druhá bytosť sa podobala býkovi, tretia bytosť mala tvár ako človek a štvrtá bytosť sa podobala letiacemu orlovi.“

7. Vševidiace oko je boh slobodomurárov.

8. na druhej ruke má obrátený kríž, čo je symbol antikrista.

9. na palci má ďalšie nečitateľné písmená.

10. Šedý mimozemšťan je pri náramkových hodinkách.

11. Ruža v okultizme je znakom Rozenkruciánov.

12. Tetovanie King of ... Lord, v preklade „Kráľ ... Pána“

13. Démonická tvár

14. Znak orla. Používa sa na vonkajšiu manifestáciu náboženského vyznania (napr. animizmus) a duchovnej orientácie. U Keltov (aj Indiánov) znamenal príslušnosť ku kmeňu a postavenie v ňom. Používajú ho hlavne „bajkeri“, extrémisti, (americkí) patrioti a ochrancovia životného prostredia. Značí „osvietenie“, duchovnú moc a duchovný rast. Vyskytuje sa v americkej armáde, u Egypťanov je uctievaný ako boh, u Grékov je posvätným označením boha Dia (Zeus) a u Druidov (od ktorých máme Helloweeen, pozn.) je najvyšším bohom.

Tetovanie zvierat je spojené s duchovnými obradmi prenosu duše a vlastností zvieraťa na človeka.

15. Sú ľudia, ktorí veria tomu, že keď Ježiš povedal „Ja Som Cesta,“, klamal. Veria, že je veľa ciest k Bohu. Bohužiaľ, satanovou veľkou zbraňou proti nám je falošné náboženstvo postavené na človeku ako na nadprirodzenom kanále pre duchovno (akéhokoľvek druhu, pozn.). Mnoho zborov týmto „mnohým cestám“ uverilo (v rámci falošnej tolerancie) a ponúkajú veriacim imitáciu pravej viery a imitácie pravých darov namiesto tých skutočných. Božie Slovo nás napomína, že týchto duchov je celá hromada:

„Nemôžete piť Pánov kalich aj kalich zlých duchov; nemôžete mať podiel na Pánovom stole aj na stole zlých duchov. Alebo chceme dráždiť Pána (k žiarlivosti)? Sme azda silnejší ako on?“ (1 Kor 10:21)

Nové svetové náboženstvo je už medzi nami. Ono nám hovorí, že môžeme byť v akomkoľvek náboženstve, ucitevať kohokoľvek, najelov aj démonov, vrátane uctievania seba samého a všetko je v poriadku, kým nezačneš tvrdiť, že Ježiš Kristus, ten ukrižovaný v tele, je jedinou možnou Cestou späť k Bohu.

Kazatelia sa správajú ako chuligánska banda, ženy hystericky kričia a správajú sa ako posadnuté

Video na You Tube – Skupina (doslova banda) Todda Bentleyho v telocvični:

Todd má na sebe hrubú reťaz na nohaviciach a kope do ženy na zemi, aby sa ešte viac zmietala v kŕčoch. Jeho skupina sa smeje na ľuďoch, čo sú na zemi, ako mu pomáhajú v jeho práci. V skutočnosti vyzerajú ako „Skupina pekelného anjela“ pri svojej „službe v telocvični.

Slúžim modlitbami oslobodenia už 33 rokov a môžem vám z tejto pozície povedať, že toto je čistá démonizácia ľudí, vyvolávaná bandou chuligánov. Slúžil som mnohokrát aj v Afrike a manifestácia, prejavujúca sa počas tohto „prebudenia“ je totožná s démonickými prejavmi, s akými som sa stretol v Afrike.

Jediný rozdiel je v tom, že kým sa tam vyháňajú, tu sa nazývajú „pomazanie Duchom Svätým“. Silné bludy sa spájajú s divnými znameniami a zázrakmi ... Toto môže viesť ľudí k bránam pekla.

Todd Bently
Obrázok blogu

Tetovanie na kolene zobrazuje leva a baránka, podľa 1. Petrovho listu

(pozn. upútalo ma, že toto tetovanie má na kolene, na ktorých sa, logicky, kľačí, pričom tetovanie démonov má na rukách, ktoré používa na vykonávanie svojej „služby“...)

„Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete.“ (1 Pt 5:8-9)

„Milovaní, nečudujte sa, keď ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli, akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné! Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení; lebo Duch slávy, a Boží na vás spočíva. Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej alebo zločinec alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan; nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom. Lebo je čas, aby sa začal súd od Božieho domu. Ale ak sa začne od nás, aký bude koniec tých, čo neveria Božiemu evanjeliu?! A ak sa spravodlivý ťažko zachráni, kde sa podeje bezbožný a hriešnik? Preto aj tí, čo trpia podľa Božej vôle; nech dobrými skutkami (iný prekl. skutkami, ktoré sú podľa Boha správne) odporúčajú svoje duše vernému Stvoriteľovi.“ (1 Pt 4:12-19)

„A nečudo, veď sám satan sa tvári ako anjel svetla. Nie je teda divné, keď sa aj jeho služobníci vydávajú za služobníkov spravodlivosti. Ale ich koniec bude taký, aké sú ich skutky.“ (2 Kor 11:14-15)

Nie je teda nič prekvapujúce sledovať, ako prízemní, zvrátení ľudia pochybného charakteru majú imidž najvyššej svätosti, a dokonca sa stávajú prominentnými kazateľmi spravodlivosti. No budú súdení ako každý iný – nie podľa ich postavenia a vzhľadu, pretože Boha nemožno oklamať ... ale podľa svojho charakteru a ovocia, ktoré zanechajú. A toto ovocie je oklamanie. (15)

„Ježiš mu vravel: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!" (Ján 5:8)

Ako mnoho z nás, aj tento muž pri Siloe čakal, že sa s ním udeje zázrak a dostane nejaké znamenie. Neúnavne ležal pri rybníku, no neprišiel za ním žiadny anjel, aby ho uzdravil. Napriek tomu však veril, že zázrak skrze anjela je jeho jediná šanca. Neprebral však iniciatívu a neobrátil sa na Toho, kto bol blízko neho a mohol ho uzdraviť v jedinom momente. (pozn. bol to Ježiš, ktorý prišiel za ním, chromý ho neoslovil ako prvý).

Sme často v rovnakom postavení: čakáme, kedy pocítime určitý konkrétny pocit, alebo zažijeme výnimočný zážitok, prípadne odstaneme nebeskú víziu. Tí z nás, ktorí sú sústredení na takéto veci, čakajú zbytočne. Hoci musíme pripustiť, že v určitých prípadoch dostanú niektorí z nás výnimočné znamenia od Pána, sú dosť zriedkavé, a žiadny človek nemá právo sa ich pre seba dožadovať.

Je veľmi smutné pomyslieť na tie tisíce a desaťtisíce ľudí, ktorí dychtivo očakávajú a sú úplne koncentrovaní na to, že im pomôže určitý spôsob alebo prostriedok na uzdravenie, určitá služba alebo pomazanie, určitý služobník alebo určitá overená forma modlitby. (pozn. spoliehanie sa viac na formu a obrad ako na Ducha, ktorý pôsobí skrze modlitbu).

Vo svojom čakaní mrhajú nerozumne svojím časom, a to úplne zbytočne. Tieto úbohé duše totiž vo svojom čakaní zabúdajú na Spasiteľa, ktorý je prítomný a ktorý ich jemne volá, aby k Nemu vzhliadli a boli zachránení. Áno, mohol by ich všetkých zachrániť v jedinom okamihu, ale oni radšej budú očakávať na anjela alebo na zázrak podľa svojich predstáv.

Dôverovať Mu je istá cesta ku každému požehnaniu a On Sám je hoden každej dôvery – dá sa na Neho spoľahnúť za každých okolností. Neviera však spôsobuje, že čakáme na studenej zemi vedľa rybníka Betsaida namiesto toho, aby sme dali prednosť Jeho hrejivej náruči plnej lásky.

Kiež by Pán vzhliadol na tie zástupy, ktorých sa toto týka ; kiež by odpustil tým, ktorý pohrdli Jeho láskou a božskou mocou. Kiež by ich znova privábil k Sebe, vytrhol zo zúfalstva a vlial novú vieru, aby v jej sile povstali zo svojich miest a vykročili za Ním.

Pane, vypočuj naše modlitby v túto pokojnú večernú chvíľu, aby za úsvitu nového dňa sme začali vidieť a aby sme žili.

Drahý čitateľ, týka sa niektorá s týchto vecí aj teba? (16)

youtube.com/null

Odkazy:

1) David Wilkerson, The Great Apostasy!, Newsletter, N.Y. N.Y.

2) New Larousse Encyclopedia of Mythology. Pq. Japanese Mythology, pg. 421.

3) Ibid, New Larousse Encyclopedia of Mythology

4) dsfy.com/kanji_symbol_character_translation.htm

5) tattoojohnny.com/japanese-tattoo-designs.asp

6) Candy Henderson lifeisknowingjesuschrist@yahoo.com

7) A FALSE HEALING REVIVAL? –Florida -Andrew Strom.

8) Rick Renner, Seducing Spirits and Doctrines of Demons, Last Day Supernatural Confrontation, Pillar Books, P.O. Box 471692, Tulsa, Ok. 74147-1692.

9) Ibid

10)Ibid

11)tao-of-tattoos.com

12)Eagle Tattoos - Eagle Tattoo Design - American Eagle Tattoo Design

13)Eagle Tattoos - Eagle Tattoo Design - American Eagle Tattoo Design

14)Ibid (from Barnes' Notes, Electronic Database Copyright © 1997, 2003 by Bible soft, Inc. All rights reserved.)

15)Charles Spurgeon, (from Barnes' Notes, Electronic Database Copyright © 1997, 2003 by Bible soft, Inc. All rights reserved.

Moje postrehy z videozáznamov uvedených v tomto dokumente:
- Todd sa pohybuje po pódiu v tranze, ktorý je zjavne démonický – má nekoordinované pohyby, je zjavne nervózny a stále dvíha ruky po „modlitbe“, aby mu tlieskali

- vždy, keď sa udeje „zázrak“, dvihne ruky a žiada aplaus

- jeho tzv. extázy (aspoň nie všetky) nie sú pravé, pretože napriek tomu, že je údajne vytrhnutý do neba, dokáže jasne artikulovať, opisovať čo vidí v súvislých vetách, a hoci sa mu trasie celé telo, ruka s mikrofónom je v pokoji a mikrofón drží v ruke kupodivu veľmi pevne ...

- zázraky robi v mene „bang“ a nie v mene Ježiš (videla som tri záznamy po sebe a v iba jednom povedal „v mene Ježiš, aj to až po vykonaní „zázraku“)

- z množstva záznamov, ktoré som si pozrela, spomenul Ježiša ledva raz ... hovorí o „Pánovi“, pričom mi osobne nie je jasné, koho myslí (mimochodom, satanisti a ľudia v okultizme kľudne povedia, ze Ježiš je ich Pán - je totiž veľa falošných Ježišov ... napríklad reinkarnovaný Ježiš alias Krišna a podobne. Jediné, čo nedokáž povedať, je Jánov test: „ten Ježiš, Božie Slovo ktoré sa stalo telom, ktorý zomrel na kríži za moje hriechy a vstal z mŕtvych, je môj osobný Pán a Spasiteľ“. Na tomto je vidieť, aká je modlitba kréda nesmierne dôležitá pri rozoznávaní a aké je dôležité sa ho často modliť!!!)

- NA FOTKÁCH zachytávajúcich „zázraky“ sú vidieť plamene a elektrické výboje nad ľuďmi. Všetko je to podmazané hudbou od New Age speváčky Enya

- Na jednej fotke ženy je vidieť falošné stigmy, z ktorých vychádzajú ohnivé lúče a tvoria svetlené zoskupenia okolo ľudí

- sú tam fotografie zhmotneného zlatého prachu a diamantov – pripomína to istého indického „proroka“ spred pár rokov, ktorému sa sypal piesok z rúk a tvrdil, že je reinkarnáciou Krista

- na jednom zázname vyzýval Boha a kričal na Neho, že si žiada vidieť Ho z tváre do tváre

- Jeden zo zážitkov, ktoré opisoval, bol niekoľkohodinový tranz. Keď sa po ňom prebral, zistil, že je na pódiu a vyučuje „Božie“ slovo už aspoň dve hodiny. Nemal teda vôbec nemal potuchu, ako sa tam dostal a čo tam vlastne tie dve hodiny robil a rozprával !!! Duch Svätý nikdy neoberie ľudí o slobodu a vedomie (podľa osobných skúseností, keď má človek silný zážitok s Pánom, vždy je pri plnej sile svojej vôle a kedykoľvek sa môže rozhodnúť odmietnuť ho. Pri okultnom tranze sa však stáva presne to, čo Bentleymu – náhle človek zistí, že bol v tranze bez jeho vedomia – deje sa to totiž mimo ľudskú kontrolu, presne ako jemu)

- mnohí kazatelia sa dali na jeho stranu, aj takí, ktorí mali celkom dobré články na nete. (viď Stefan Driess, kedysi bol aj na horiaciker.sk) Treba si všetkých overovať, lebo dobré meno kresťana nezaručuje pravosť všetkého, čo tvrdí. Takže smelo do modlitieb a prosme o mocný dar rozlišovania duchov ...
Nech vás chráni Pán od každej lži a uvedie do plnosti pravdy ...
Viem, že klamstvo, ktoré príde natento svet, bude také veľké, že otrasie najsilnejšími! Bude toklamstvo, ktoré tento svet ešte nezažil.
Rozumieš? Ale keď zostaneš pri svojej Mame, vtedy ťa to klamstvo nemôže strhnúť

Najhoršie je, keď zostaneš vlažným. Keď nevieš, čo chceš.

Otázka:
Když se mě někdo zeptá, co nebo kdo to jsou charismatici, v podstatě vím své, ale nevím, jak mu to přesněji sdělit. Napsali byste o nich něco více?
A ještě by mě zajímalo, proč je docela dost lidí nemá rádo a považuje je sektu.
Odpověď:
Charismatické hnutí se začalo v katolické církvi prosazovat po 2. vatikánském koncilu, ve velkých protestantských církvích se charismatické skupinky objevují už v 50. letech 20. století. Ale samotné letniční hnutí – jak se také charizmatické proudy označují pro svůj těsný vztah s Letnicemi čili vylitím Ducha Svatého – se objevuje na přelomu 19. a 20. století. V centru Katolické charismatické obnovy je důraz na působení Ducha Svatého, znovuobjevení tajemství Letnic. Charismatická obnova (CHO) proto pořádá různé semináře života z víry, které mají vést k prohloubení křesťanského života a poznání, jak je Bůh prostřednictvím svého Ducha aktivní ve svátostech a tím i v životě křesťanů. Hlavním pojmem CHO je tzv. „křest v Duchu Svatém“ nebo „hlubší vylití Ducha Svatého“. Účastníci CHO mají zažít podobnou zkušenost, jaká je popsána ve Skutcích apoštolů ve 2. kapitole: hluboká radost, touha po modlitbě, různá charizmata a v neposlední řadě i modlitba v jazycích. Cílem CHO není vytvořit ligu elitních křesťanů vyššího řádu, již by se dívali „spatra“ na ostatní, ale má být jednou z mnoha cest, jak prohloubit a zintenzivnit křesťanský život. Zda se právě v této formě člověk najde, záleží pak na mnoha faktorech, jak vlastní mentalitě, tak v setkání s konkrétními osobami CHO apod. A zde bych viděl i možný důvod, proč se někteří lidů vůči CHO dosti silným způsobem vyhraňují. Jednoduše jim tato spiritualita nevyhovuje, není kompatibilní s jejich mentalitou, mají třeba osobní zkušenost s určitým „úletem“ elitářství, vydělování se z farností a rozbíjení společenství nebo sami neměli možnost CHO poznat a kritizují spíše své vlastní domněnky nebo mají vnitřní nedůvěru či odpor vůči všemu novému, co se neshoduje s jejich „tradičním pojetím“. To jsou některé z možných důvodů, které mě napadají, konkrétní příčiny je třeba hledat u těch, kdo takovou pozici zastávají. Já osobně znám mezi členy CHO mnoho velmi dobrých lidí a nemám důvod toto hnutí nějakým způsobem odsuzovat.
K seznámení s CHO mohou posloužit i internetové stránky Katolická charismatická obnova.

Proroctvo o zjaveniach v Medžugorii – Verím.sk

ÚTOK NA RODINU: LGBTIQ, FEMINIZMUS, CHORÉ UMENIE. Feminizmus nesúhlasí…

Vojtech Kodet - Charizmaticke hnutia

Festival Pohoda je výplod pekla ☠ Za všetko hovorí vyjadrenie hlavného organizátora Kaščáka, v Rádiu FM: „národne, kresťansky a podobne orientované kapely nemajú miesto na festivale Pohoda. Už samotný názov festivalu pohoda je diabolský. V pohode hreš, v pohode droguj, v pohode propaguj LGBT, v pohode šíri nánavist voči kresťanstvu a Rusku. Tí čo sú tam prítomní nebudú bez následkov, mali navštíviť exorcistu. Oni sa vedome či nevedome klaňajú démonom. Boli prípady keď len jeden vstup na takýchto podujatiach bol potrebný exorcista. Napr. Techno party, rock, aj disco. Bud mali ľudia psychické problémy, strata viery, atď. Nie je hudba ako hudba. Hudba sveta je otrávená so sladkými melódiami a silným jedom. Jedna posadnutá satanistka mi povedala: „Pozor na hudbu! Ani neviete, ako si satan cez ňu získava a ovplyvňuje ľudí.“Niektoré hudobné kapely doslova živorili na hudobnej scéne, pokiaľ neuzavreli s diablom zmluvu S DIABLOM. A potom sa odrazu dostali na svetovú slávu. Viac tu: VZNIK ROCKOVEJ HUDBY :: Ježiš Mária
Svedectvo hudobníka
Rock, popová, svetská hudba čo je za tým = satanska hudba HUDBA - DIABOL MEDZI NOTAMI - JEZIS MARIA - AIR BACH

Festival pohoda je novodobá oslava satana. Semenisko zvrátených ľudí až po politikov, a zvedených obetí sú ich najväčšou tragédiou. V súvislosti s týmto ročníkom festivalu vyjadril Kaščák hrdosť na účinkovanie zvrátenej a extrémistickej kapely Pussy Riot. Paradoxné je, že členky kapely boli odsúdené za výtržnosti motivované náboženskou neznášanlivosťou. Vulgárnym spôsobom zneuctili Chrám Krista Spasiteľa v Moskve.

Vznik rocku. VZNIK ROCKOVEJ HUDBY :: Ježiš Mária Už samotný názov festivalu pohoda je diabolský. V pohode hreš, v pohode droguj, v pohode propaguj LGBT, v pohode šíri nánavist voči kresťanstvu a Rusku. Oni sa vedome či nevedome klaňajú démonom. T čo sú tam prítomní nebudú bez následkov, mali navštíviť exorcistu. Festival pohoda je novodobá oslava satana Bála.
Semenisko zvrátených ľudí až po politikov. slovenský folkový pesničkár Samuel Kovalčík,na festivale Pohoda vystupuje pod pseudonymom Zabiť Františka Je to normálne? A takýto zabijaci verejné vystupujú? Miesto kostolov budovali výšiny Bálovi, aby v ohni spaľovali svoje dietky na obetu Bálovi. Postavil aj oltár Bálovi. ktorý vybudoval v Samarii (Trenčíne pohoda). A vyhodil sa odporný a zlý vred na ľuďoch, ktorí mali znamenie šelmy, a na tých, ktorí sa klaňali jej obrazu. Opustili totiž Pána a slúžili Bálovi a aštartám. Biblia Kniha SUDCOV 2:13 zemavek.sk/…pohoda-verejne-odhalil-svoju-ideologicku-podstatu/
Festival POHODA, praktická ukázka "tolerance" hnutí LGBT, útok na biskupa Haľka Na festival Pohoda rovno z púte v Levoči? -

Festival Pohoda: Stojíme za biskupom Haľkom alianciazanedelu.sk/archiv/1874
Jozef Jozef Tkáč shares this
21.7K
Bohus Vratko
falošný prorok,,,,davame si pozor zvlášť na toho z Vatikánu
Lucie Donátová shares this
1349
Deponativ.info
Co je tedy nebezpečím a co se proti touto čemusi doporučuje???
Církví Boha živého
Hlásat něco, co ví jen pramálo lidí, ale hlásat právě něco takového před mnoha lidmi přinese onen výsledek. Totiž výsledek ten, že těch mnoho lidí se bude podivovat. Pokud jste to nepochopili, těch málo lidí na počátku situace, co onu událost věděla, ale bylo jich málo ho mohou usvědčit, že falešný prorok včasně a mnoha nic netušícím lidem začne hlásat cokoliv, co ovšem ví jen málo …More
Hlásat něco, co ví jen pramálo lidí, ale hlásat právě něco takového před mnoha lidmi přinese onen výsledek. Totiž výsledek ten, že těch mnoho lidí se bude podivovat. Pokud jste to nepochopili, těch málo lidí na počátku situace, co onu událost věděla, ale bylo jich málo ho mohou usvědčit, že falešný prorok včasně a mnoha nic netušícím lidem začne hlásat cokoliv, co ovšem ví jen málo lidí, a pokud se to potvrdí, těch mnoho lidí si řekne: "tohle předpověděl, říká co se stane, je to prorok!!!" .. ale není to žádný prorok. Přesně tohle dělal například Ladislav Vrábel.
Janko333
Cirkvi Boha mŕtveho sektár a intrigár. Prečo sa vyhýbaš sa odpovedi? Ježiš nemal nikdy hriech, to je každému jasné. Ale ako to, že to neni jasné tvojmu vodcovi a guru @Avi Liva ????
Znaky falošných prorokovMore
Cirkvi Boha mŕtveho sektár a intrigár. Prečo sa vyhýbaš sa odpovedi? Ježiš nemal nikdy hriech, to je každému jasné. Ale ako to, že to neni jasné tvojmu vodcovi a guru @Avi Liva ????

Znaky falošných prorokov
Církví Boha živého
Proč potom publikuji tyto články? To, že se někdo vyhýbá vaším sprostě záludným zvrhlým otázkám nemáš ani ze své vlastní hlavy, ale tohoto pohana! - @David Petr Dvořák
10 důvodů, proč jsem opustil římsko-katolickou církev (biblická nevěstka)
One more comment from Církví Boha živého
Církví Boha živého
Janko333 obrázky vytvořené démony ve stroji - umělou inteligencí (démonická inteligence, AI)
Církví Boha živého
Tuna přesvědčování a 0 Biblických argumentů.
Církví Boha živého
Moji vroucně milovaní bludaři majíc na prvním místě monstrózní modlu Marii: Pravda o katolické církvi, horlivě popírající samotnou katolickou nevěstkou!
Potvrzeno @Avi LivaMore
Moji vroucně milovaní bludaři majíc na prvním místě monstrózní modlu Marii: Pravda o katolické církvi, horlivě popírající samotnou katolickou nevěstkou!

Potvrzeno @Avi Liva
Janko333
Církví Boha mrtvého, avi liva je tvoj Boh? Potvrzeno @Avi Liva = SATAN 😂 BUDEME SA BAVIT O BOHU A PANNE MARII BIBLICKY. Odpovedz, založil Ježiš cirkev na apoštoloch, alebo nie?
Církví Boha živého
Budeme se bavit, včetně rabína @Avi Liva kdo dojde první spásy, jestli prvně ten v Kristu, nebo ten, co má na prvním místě pouze Marii. Jí totiž věnujete veškerou očividnou přednost a navíc nemůžete sloužit dvěma spásám, buďto ji poskytuje pouze Ježíš, nebo pouze Marie, ale běda, běda, jestli vzýváte Ježíše, ale mocně sloužíte modle!
p.s. na tvou otázku jsme ti včera dal odpověď, tvá …More
Budeme se bavit, včetně rabína @Avi Liva kdo dojde první spásy, jestli prvně ten v Kristu, nebo ten, co má na prvním místě pouze Marii. Jí totiž věnujete veškerou očividnou přednost a navíc nemůžete sloužit dvěma spásám, buďto ji poskytuje pouze Ježíš, nebo pouze Marie, ale běda, běda, jestli vzýváte Ježíše, ale mocně sloužíte modle!
p.s. na tvou otázku jsme ti včera dal odpověď, tvá zmatenost (díky které se musíš ptát dokonce i druhý den) nic, absolutně nic neomlouvá! Ale mám pro tebe jednu záchranu - zeptej se bratra @Avi Liva.
Janko333
Církví Boha mrtvého, vyhýbaš sa odpovediam akoslizký ako had ” pýtam sa znova, založil Ježiš cirkev na apoštoloch, alebo nie?
Janko333
Církví Boha mrtvého, neskrývaj sa - odhoď masku! Založil Ježiš cirkev na apoštoloch, alebo nie?
tradicnykatolik.sk
Táto verzia je veľmi nečistá. Je to škandalózne, že producent tohto videa dal klip s ostrým pornom do tohto videa. Musíte to zmazať a vyspovedať sa z toho.
Inak Marcin je úplne mimo. Viac tu: Otec Matúš Marcin je heretik – tradičnykatolik.sk|Katolícka stránkaMore
Táto verzia je veľmi nečistá. Je to škandalózne, že producent tohto videa dal klip s ostrým pornom do tohto videa. Musíte to zmazať a vyspovedať sa z toho.

Inak Marcin je úplne mimo. Viac tu: Otec Matúš Marcin je heretik – tradičnykatolik.sk|Katolícka stránka
Janko333
Počuj tradicnykatolik.sk, ak je Marcin heretik, tak ty si tradičný odpadlík. Čo sa týka tej dievčiny v plavkách vo videu, je zvodná to je pravda, ale nie nahá. Úmyslom videa bolo poukázať na pomýlených kresťanov, z akých zdrojov čerpajú svoje piesne. A ak je podľa teba pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu niečím, čomu sa treba vyhnúť, tak si jedno nohou v pekle.
tradicnykatolik.sk
Aky klamar si.
Deponativ.info
Těm, kdo ctí nejen desatero, ale i exodus 20:2, takové velmi tvrdě Mariánský Luciferián (potvrzeno věřícími) pronásleduje, pokud je nepřivede na modloslužebnictví.
tradicnykatolik.sk
@Deponativ.info Nie, heretik.
Deponativ.info
tradicnykatolik.sk víš, kdo je v Bibli nevěstka (falešná církev)??
Anton Frantisek
Charizmy majú väčšinou démonický pôvod. Charizmy často zneužíva zlý duch. Ovocie Ducha pokory a poslušnosti diabol nie je schopný napodobniť. Zo svedectiev exorcistov je známe, že diabol udeľuje človeku schopnosti ako sú telepatia, schopnosť určovať lekárske diagnózy, schopnosť poznať minulosť živých, či mŕtvych ľudí. Je veľmi nebezpečné zaoberať sa takýmito schopnosťami a vyhľadávať ich. …More
Charizmy majú väčšinou démonický pôvod. Charizmy často zneužíva zlý duch. Ovocie Ducha pokory a poslušnosti diabol nie je schopný napodobniť. Zo svedectiev exorcistov je známe, že diabol udeľuje človeku schopnosti ako sú telepatia, schopnosť určovať lekárske diagnózy, schopnosť poznať minulosť živých, či mŕtvych ľudí. Je veľmi nebezpečné zaoberať sa takýmito schopnosťami a vyhľadávať ich. Dary diabla a charizmy Sv. Ducha sa dajú niekedy ťažko rozlíšiť, preto existujú isté kritéria na rozlišovanie duchov (porov. 1Kor
Spomeňme ešte jeden z darov diabla, ktorým je jasnovidectvo. Biblia spomína pôsobenie diabla, ktorý cez istú dievčinu dokázal povedať o človeku, kým je. Tak táto dievčina rozhlasovala o apoštolovi Pavlovi, že ohlasuje cestu spásy. Keď to robila niekoľko dní, Pavol z nej vešteckého ducha vyhnal (porov. Sk 16,16-18). Je zjavné, že diabol vidí ľudí, čo konajú a tak nie je preňho problém oznámiť veci minulé veštcovi. Taktiež vidí do človeka a tak iste dokáže popísať, aké choroby človek má, ba dokonca aj také, o ktorých nevie. Dokáže však diabol vidieť do budúcnosti?
Dokáže darovať taký dar, prostredníctvom ktorého by človek dokázal vyveštiť, čo sa stane? Už sme spomínali, že anjel celkom určite nevie všetko a taktiež nevidí čas od začiatku do konca tak ako Boh. Keďže diabol je svojou prirodzenosťou anjel, je isté, že budúcnosť úplne nepozná. Prichádzajú do úvahy dve možnosti. Buď je čas, v ktorom žije diabol tak prepojený s ľudským časom, že je schopný vidieť aspoň určitý priebeh nášho času naraz a v tom prípade by vedel, čo sa odohrá v blízkej budúcnosti, alebo druhá, snáď pravdepodobnejšia možnosť by bola, že diabol vôbec nevidí do budúcnosti, ale na základe informácií, ktoré má zo súčasnosti a minulosti vie s určitou pravdepodobnosťou predpokladať, čo sa asi v blízkej budúcnosti môže stať. Napríklad vidí v človeku rozvíjajúcu sa rakovinu, ktorú lekári ešte nediagnostikovali, no on zo skúsenosti a svojej inteligencie vie so značnou pravdepodobnosťou vyrátať, kedy tento človek zomrie.

Treba pripomenúť, že diablove predpovede budú presnejšie, ako by sa pokúšal odhadovať človek, pretože diabol svojím dokonalejším intelektom dokáže presnejšie „spracovať“ informácie a dokáže sa dostať k takým informáciám (rôzne telesné nedostatky a faktory ovplyvňujúce priebeh choroby, duševné rozpoloženie, rodinné zázemie, pracovné prostredie, duchovný život…), ktoré napríklad obyčajný lekár nemá ako zistiť. Takto možno zistiť, prečo niektoré veštby do budúcnosti skutočne vychádzajú, ide len o odhad.
uchyľovať sa k vešteniu či iným diabolským praktikám znamená hľadať pomoc nie u Boha ale u diabla, čím sa človek vzdáva života v Božom kráľovstve a otvára sa pôsobeniu démona, ktorý po ničom inom netúži, len zavraždiť dušu v pekle. Taktiež netreba pripomínať, že človek otvárajúci sa pôsobeniu diabla sa stáva omnoho viac diablom zraniteľným aj v telesnom a psychickom zmysle, čo má za následok spomínaný nepokoj, zúfalstvo, stavy strachu a úzkosti ba až posadnutie. Boh vyhľadávanie veštcov výslovne zakazuje (porov. Lv 19,31).

Exorcisti taktiež spomínajú, že diabol môže pôsobiť aj cez prekliate veci. Podobne ako Boh zosiela svoju moc na požehnané a posvätené veci, tak aj diabol môže svoju moc použiť na prekliatie niektorých vecí, prostredníctvom ktorých dochádza k rozličnému trápeniu ľudí. Sú známe prekliatia najrozličnejších vecí (napríklad prekliate jedlo, ktoré človek zje, môže pôsobiť na duševný i telesný stav človeka a trápiť ho, pričom lekárske vyšetrenia nevykazujú žiadnu poruchu). mojpribeh.sk/sprava/elias-vella-ucil-som-ze-diabol-neexistuje/
Anton Frantisek shares this
5675
Církví Boha živého
Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.”
(Jn.3:36)
johanika
Už na postoji voči Godzone je vidieť rozpoľtenosť cirkvi. Koľko nesúhlasných stanovísk si človek vypočul a TV LUX, mnohí kňazi...to naďalej propagujú. Ak pri Dóme sv. Martina vznikne sekta, do ktorej patril/rí aj Heger, človek nevie, čo si o týchto sektách má myslieť...
apredsasatoci
Aj biela magia je zakazana!
Johan Matej Saladin
Vidím že sa tu píše o Tom ako niektorí skončili vďaka KCHO na psychiatrii...verím že je to možné ..ja poznám pár ľudí čo skončili v sekte po tom, ako boli členmi KCHO
Deponativ.info
Papež řekl, že Bible je hadí jed, ale ty skutečné jedy naopak tvrdě podporuje a označuje za akt lásky!
Dana Slašťanová shares this
81.2K
dyk
Nezovšeobecňovať. Katolícke charizmatické spoločenstvá sú v pohode. Všade diabol chce robiť rozbroje, ale v katolíckych spoločenstvách s tým sa počíta.
U.S.C.A.E.
KCHO je proste oxymoron. Je Pravda že sa vyznačujú nechuťou ku skutočnej náuke. Až zlostnou ako tá charo infekcia postúpi, vidieť to jasne. Subjektívne preberá absolútnu vládu nad objektívnym.
Hermenegild
Sú v rozpore s 2tisícročnou tradíciou katolíckej cirkvi. Sú úplne zjednotené s profánnym svetom. Radosť a jasot tam, kde treba zohnúť kolená a konať pokánie. Stačia tie čudné odrhovačky, bubny a revúce gitary. Veď to ich priamo diabol zaodial do vábneho katolíckeho rúcha.
Hermenegild
Jozef Ratzinger v knihe "Duch liturgie", str. 129: "pop je priřazen fenoménu masy, vyrábí se průmyslově a je třeba ji ostatně označit ako kult banality. "Rock"je naproti tomu výrazem elementárních vášní, jež na rockových festivalech přijaly kultovní charakter, ovšem charakter "antikultu" vůči kultu křesťanskému. Tento "kult" v zážitku masy a v rytmických otřesech, hluku a světelných efektech …More
Jozef Ratzinger v knihe "Duch liturgie", str. 129: "pop je priřazen fenoménu masy, vyrábí se průmyslově a je třeba ji ostatně označit ako kult banality. "Rock"je naproti tomu výrazem elementárních vášní, jež na rockových festivalech přijaly kultovní charakter, ovšem charakter "antikultu" vůči kultu křesťanskému. Tento "kult" v zážitku masy a v rytmických otřesech, hluku a světelných efektech člověka osvobodzuje od sebe samého. " "Já" sa stalo žalářem, duch je na několik okamžiku spoutnán jako pravý příslib vykoupení a necháva účastníka v extázi prolomení svých hraníc klesnout do prapůvodní síly vesmíru."
Lukaš 1
dyk, charizmatické spoločenstvá nie sú dobré, ľahko ich satan oklame❣️ Svätých a Pannu Máriu ani nespomenú, a o ruženci ani reči. Bol som tam roky, skoro som stratil vieru a zdravý rozum.
johanika
Poznala som jednu mladú ženu, ktorá sa ocitla na psychiatrii kvôli týmto charizmatickým hnutiam. To nie je prirodzené, to podľa mňa nemôže osloviť silnú osobnosť iba ľahko ovládateľné trosky... tak ako Jehovisti vycítia, či niekto smúti a je zranený, tak aj tieto hnutia rovnako postupujú. Neviem, mne je to divadlo odporné!
ABADAN . .
Paní johaniko, mohou k něčemu nakopnout, ale mohou i poškodit duši. Riziko je vysoké. Velmi rozlišovat.
Janko333
Tieto hnutia nakoptu akurát do blázinca. Sú na tom horšie ako neveriacich. U neveriacich je jasné na akej strane stoja. Ale u charizmatikov nie. Blúdia a iných zvádzajú. Okrem toho majú problém s Pannou Máriou, typický znak démonizmu pod rúškom viery.
Antonia Orosova
Ešte vždy platí,,Kto hľadá nájde a kto klope tomu sa otvorí”❣️
Lukaš 1 shares this
11.5K
apredsasatoci
Fico konečne priznal projekt Trojmorie a lobujú za neho aj Republika, SNS, Smer - SD, Hlas -SD, Oľano, PS, KDH , infovojna a ďalší......
‼️Podľa vyhlásenia Fica ‼️
FICO NAVRHUJE Z UKRAJINY VYTVORIŤ NÁRAZNÍKOVÚ ZÓNU MEDZI VÝCHODOM A ZÁPADOM

Stále NIČ?!More
Fico konečne priznal projekt Trojmorie a lobujú za neho aj Republika, SNS, Smer - SD, Hlas -SD, Oľano, PS, KDH , infovojna a ďalší......

‼️Podľa vyhlásenia Fica ‼️
FICO NAVRHUJE Z UKRAJINY VYTVORIŤ NÁRAZNÍKOVÚ ZÓNU MEDZI VÝCHODOM A ZÁPADOM


Stále NIČ?!
Alfonz od Nepoškvrnenej Panny
Otázky na pátra Milana Tomana SVD - časť 2: Fakty o bludoch pána Johnsona z Bethelu si môžte tiež vyhľadať - Veria, že Ježiš sa narodil dva krát - prvý krát z Márie Panny a druhý krát pri vzkriesení. Učia, že Ježišova obeta na kríži bola nepostačujúca a že musel ísť ešte trpieť za nás do pekla, čo si odporuje s tým, čo povedal lotrovi na kríži - ešte dnes budeš so mnou v raji. Učia a veria …More
Otázky na pátra Milana Tomana SVD - časť 2: Fakty o bludoch pána Johnsona z Bethelu si môžte tiež vyhľadať - Veria, že Ježiš sa narodil dva krát - prvý krát z Márie Panny a druhý krát pri vzkriesení. Učia, že Ježišova obeta na kríži bola nepostačujúca a že musel ísť ešte trpieť za nás do pekla, čo si odporuje s tým, čo povedal lotrovi na kríži - ešte dnes budeš so mnou v raji. Učia a veria v evanjelium prosperity. Učia, že je Božia vôľa, aby všetci boli zdraví. Čo by na to povedal sv. Páter Pio, ktorý bol celý život chorý. Ďalej praktizujú jednu zvláštnu vec - ležia na hroboch už zosnulých pastorov a evanjelizátorov a z ich kostí, čo sú v hrobe čerpajú duchovnú silu a energiu a prijímajú pečať ducha, čo je evidentný okultizmus. Žena pastora Bethelu Beni Johnson hovorila a písala vo svojej knihe (píšem v minulom čase, lebo minulý rok v lete zomrela), že je úžasné cvičiť svätú jógu, ktorú samozrejme v Betheli praktizujú, práve tak ako akupunktúru a iné východné praktiky New Age, čo je zase len okultizmus - odkaz Christian Yoga + Soul Care on Instagram: "Here at Holy Yoga, we LOVE Bethel Church. Many of our leaders listen to their weekly podcasts. So you can imagine how over the moon we are with the mention of Holy Yoga in Beni Johnsons's (wife of senior pastor Bill Johnson) book Healthy & Free. Be sure to check it out and to follow Beni @grandmaswithmuscles . #holyyoga #healthyandfree #holyspirityouarewelcomehere #bethel"
Jesus teach me Yoga
Takže preto ich aj nazývam okultnou sektou... A nielen ja. Aj exorcista otec Matúš Marcin hovorí o Betheli a o tom, že sa tam praktizuje okultizmus. Vrátim sa späť k tým pesničkám z Bethelu. Mnohé z piesní, ktoré sa hrajú na Slovensku na Godzone sú piesne z Bethel church preložené do slovenčiny. A tieto piesne s okultným pozadím sa hrajú žiaľ aj v katolíckych kostoloch... A tu si musíme položiť otázku, keď pri vzniku takejto piesne nie je Duch Svätý, ale duch démona, aký duch potom vanie v slovenskej verzii piesne - lebo melódia ostáva tá istá a text sa preloží do slovenčiny. Táto hudba môže mať deštrukčný charakter. A to že píšete, že v rádiu Lumen bežne hrajú tieto piesne z Bethelu ešte neznamená, že je to OK. Takto Vaša obhajoba hrania piesní z Bethelu na tomto neobstojí. V rádiu Lumen hrajú kadečo a sú to tiež len ľudia, ktorí nemajú prehľad o všetkom... V dnešnej dobe zmätku tam dokonca veľa krát hrajú aj kontroverznú skupinu Queen, kde Freddie Mercury spieva môj sladký satan - podľa bývalého hovorcu KBS otca Jozefa Kováčika a podľa jedného centra v Taliansku, ktoré sa zaoberá vplyvom hudby na podvedomie. Tu prikladám video od otca Kováčika - stačí pozrieť len chvíľu od 6:30 Komunikácia a manipulácia-(Dp.Jozef Kováčik)č.2 Týmto nechcem nikoho kritizovať, alebo súdiť. Poukazujem na evidentné prepojenia medzi okultným Bethel church a slovenským Godzone, odkiaľ sa to potom šíri do kostolov... No a aký to bude mať následok v budúcnosti? Myslím, že z dlhodobého hľadiska to môže byť odpad od katolíckej viery, ako to vidíme všade vo svete, kde takéto hnutia ako je Bethel pôsobia - viď v poslednom čase Brazília - veľká apostáza katolíkov - cca 35 miliónov.

Požehnaný deň Vám všetkým prajem.
Alfonz od Nepoškvrnenej Panny
Otázky na pátra Milana Tomana SVD - časť 1: Pochválený buď Ježiš Kristus a Ave Mária. Ďakujem za Vaše príspevky páter. Mám na Vás však niekoľko otázok vzhľadom k tomu, že vidím že v otázke Godzone nie ste objektívny, čomu sa nečudujem keďže z Vášho YouTube konta možno usúdiť, že ste pravdepodobne ich odberateľ a veľký fanúšik. Keby ste si pozreli video otca biskupa, ktorý Vás v Nitre v 2016…More
Otázky na pátra Milana Tomana SVD - časť 1: Pochválený buď Ježiš Kristus a Ave Mária. Ďakujem za Vaše príspevky páter. Mám na Vás však niekoľko otázok vzhľadom k tomu, že vidím že v otázke Godzone nie ste objektívny, čomu sa nečudujem keďže z Vášho YouTube konta možno usúdiť, že ste pravdepodobne ich odberateľ a veľký fanúšik. Keby ste si pozreli video otca biskupa, ktorý Vás v Nitre v 2016-tom vysvätil na kňaza, tak by ste pochopili, prečo je potrebné byť opatrný v súvislosti s Godzone a sektou Bethel. Tu je to video - otec biskup hovorí cca od 2:15 - Biskup Judák varuje pred Godzone a sektou Bethel
Okrem otca biskupa poznám ešte pár biskupov, ktorí aj verejne vyzvali k opatrnosti ohľadom Godzone a uvedené podujatie buď vo svojej diecéze zakázali, alebo ak sa v ich diecéze podujatie konalo, tak zakázali vo svojej diecéze praktikovať napríklad modlitbu príhovoru a kladenie rúk laikmi na druhých pri modlitbe na týchto podujatiach. Okrem toho ja osobne poznám pár ľudí, čo boli aktívnou súčasťou Godzone a momentálne sú mimo Katolíckej Cirkvi. Ako príklad uvediem jednu kamarátku, ktorá je momentálne v apoštolskej cirkvi a dcéra mojej známej skončila v sekte šinčchondži. Ale poďme k otázkam. Otázky sa týkajú toho, či je dobré že sa na Godzone hrajú mnohé prebraté piesne od okultnej sekty Bethel a že sa na Godzone predávali v minulosti preložené knihy od hlavného pastora Bethelu. Či je správne, že spoločenstvo SP, ktorého líder organizuje Godzone bolo v minulosti viackrát na formácii v tejto okultnej sekte. Tu o Tom aj sami hovorili - Otvorené stretnutie Zlomení so skupinou eSPé: V Sliači sa opäť stretnú stovky mladých
Okrem iného tam boli aj ďalší slovenskí lídri charizmatických spoločenstiev hlavne v Bethel School of Supernatural Ministries - táto formácia trvá cca 8 mesiacov viď odkaz Ideme do Ameriky - Blog - Peter | Moja Komunita
To píšem na margo toho, že vo svojom príspevku píšete, že je rozdiel medzi katolíckou char. obnovou a evanjelikálnou. Ale prečo chodia potom hľadať katolíci inšpiráciu a prijímať učenie tejto okultnej sekty v Bethel School? Prečo potom títo spomínaní nešli na formáciu do niektorých katolíckych inštitúcií. Ďalej skúste si dohľadať, ako bol na Godzone Jeremy Riddle - to je vedúci chvál v okultnej sekte Bethel. Inak bol viackrát na Slovensku. Tu je odkaz LifeTv.sk | Godzone message XXL - Jeremy Riddle - Sloboda vo chvále Možno si kladiete otázku, že prečo píšem o Bethel church ako o okultnej sekte. No však si úprimne skúste o nich nájsť relevantné informácie na webe. Tu sú dostupné videá, z ktorých možno usúdiť, že niečo nie je v poriadku... Nechcem to nejako súdiť - na to sú iní špecialisti, ale vyzerá to tak ak mám byť slušný, že tam vanie úplne iný duch ako Duch Svätý...
A Mess - Heidi Baker - Bill Johnson - Rolland Baker - Bethel Redding
The Drunken Delusion of Heidi Baker
Bethel Church Is Demonic!!! Proof!!!
Okultné scény v Betheli a rúhanie - pri modlitbe používajú čarodejnícku palicu a dcéra hlavného pastora Bethelu Billa Johnsona rozpráva o tom ako raz videla ducha svätého a že vyzeral ako džin z rozprávky o Aladinovi a čarovnej lampe a mal dokonca modrú farbu ako jej džínsy
Bethel Church Exposed False Gospel - Heresy Compilation - Demonic
Jenn Johnson - Holy Spirit is like a Sneaky Blue Genie
One more comment from Alfonz od Nepoškvrnenej Panny
Alfonz od Nepoškvrnenej Panny
Ave Mária, vzhľadom k tomu, že v diskusii na YouTube mi neustále miznú pre niekoho nepohodlné komentáre na tému - pozrite odkaz Nebezpečenstvo charizmatických hnutí - svedectvo bývalého evanjelikálneho charizmatika tak to pridávam tu. Pre niekoho sú to asi dosť nepohodlné fakty. Hádam sa niekomu otvoria oči.
Alexandra2020 shares this
418
Andrea Vojtylova shares this
1.2K
Božka Kontrikova shares this
22K
Metod
Nebudeš mať iných bohov!
Církví Boha živého
..a exodus 20:4
Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.More
..a exodus 20:4

Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.