Janko333
6255.1K

Satan v hudbe ♫ umení a charizmy

V čom spočíva to, že svetská hudba je schopná uviesť do tranzu a urobiť prístupným pre démonické vplyvy? Dokonca aj v kresťanských kruhov sa tancuje a počúva pochybná hudba. Zaobaly sa to pod menom kresťanský rock, kresťanský pop, kresťanský metal atď. Cirkevná hudba mala spočiatku dobrý vplyv na Jona Lenona zo skupiny Beatles. Ako malý chlapec spieval v anglikánskom chrámovom spevokole. Neskôr sa ale s vierou v Boha úplne rozišiel. Paul McCartney v jednom rozhovore priznal: „Nikto z nás neverí v Boha. Po tom, ako sa odpútali od svojich náboženských koreňov, ocitli sa v duchovnom prázdne. SVEDECTVO - Počúvala som Beatles :: Ježiš Mária. Slovo Rock and roll vzniklo z amerického slengového výrazu a znamenalo toto. V amerike toho času sa jazdilo do kin autom, bolo to obrovské parkovisko a v predu bolo plátno, a merická mládež jazdila autámi divať sa na film. Samozrejme namiesto toho aby sa dívali na film, tak vo svojích autách praktizovali sex a zakaždým s iným.

VZNIK ROCKOVEJ HUDBY :: Ježiš Mária
Démonizmus v charizmatických kresťanských kruhoch. Návrat do katolícke…
Rock, popová, svetská hudba čo je za tým = satanska hudba
Biskup Judák varuje pred Godzone a sektou Bethel
Manželia Hunákovci + otec biskup Viliam - Manželstvo v sekte - Ars amandi 13.3.2018
Godzone projekt čerpá z cirkvi Bethel, ktorá vykazuje znaky New Age a okultizmu

Okultné pozadie hudby ♫ Rock, House, Techno, hip hop, rap, disco, pop music, jazz, Relaxačná a ezoterická hudba, moderná kresťanská hudba- (charizmatici) čiastočne ľudová hudba)
Aleister Crowley ktorý je považovaný za najväčšieho satanistu XX. storočia doporučoval. Mládež treba učiť, ako sa dostať do tranzu, a tak mohli nadviazať kontakt s démonickým svetom.

Navrhuje tri metódy:

1. hudbu založenú na silnom rytme, opakovaní a monotónnosti
2. zamorené prostredie: alkohol, cigarety, drogy, nemravné reči atď.
3. voľný sex mimo manželstva (vyvinul k tomu špeciálnu sexuológiu)

Sex pred manželstvom / predmanželská čistota

Hudba a tanec čo je za tým?
Väčšina interpretov je úprimná, ale úprimne kráčajú NESPRÁVNE. Aj keď ľudia majú radi rytmus, ale skazené myšlienky a slová sa dostávajú do mysle bez ich povšimnutia.

Prečo?
V kultúrach ako sú africké a indiánske kmene, tanec tam nie je zábavou, ale rituálom na privolanie a vzyvanie ich božstiev démonov.

Skoro všetky tance sú prevzaté od pohanských kmeňov a šamanov, napr. hip hop, rap, techno, atď.
Šamani bývajú v tranze posadnutí s peniacimi sa ústami počas obradu voodoo. Pri rituáloch voodoo tancujú, aby do nich vstúpili zlí duchovia.

Existuje mnoho výpovedí od rockových a popových umelcov, ktorí hovoria, že keď vystúpia na pódium, niečo duchovné prevezme ich telo.
Beyoncé sa priznala, že ju ovláda vonkajšia sila. Entitu nazýva Sasha Fierce. Povedala, že ju ovláda, keď vystupuje na pódiu. Beyoncé povedala: „...mám mimotelové zážitky [na pódiu]. Ak si porežem nohu, a spadnem, ani to necítim. Som taká nebojácna, nepoznám svoju tvár ani svoje telo.“ Povedala tiež: „Mám niekoho iného, kto ma prevezme, (démon) keď je čas, aby som pracovala keď som na pódiu...“
Michael Jackson povedal niečo podobné, povedal, že keď príde na pódium, odniekiaľ prichádza kúzlo a duch ho zasiahne a stratí kontrolu.
99,9% vecí na svete neoslavuje Boha. Nedá sa piť z kalicha Božieho a kalich diabla.

Tanec - Svätý Frantisek Saleský

David Bowie omráčil celý hudobný svet, keď vyhlásil: Rock bol vždy hudbou diabla. Som si istý že rock je nebezpečný, viem to (…) Cítim, že slávnostne hlásame to najtemnejšie, čo je v nás. Rock – hudba diabla?

Keď bol Dávid pomazaný za kráľa, začal v ňom pôsobiť Boží Duch. Prejavilo sa to aj tým, že začal hrať, skladať a spievať piesne, ktoré boli z vnuknuté Duchom Svätým. Väčšina žalmov pochádza od neho. Táto hudba a piesne upokojovali chorého kráľa Šaula. Trpel náhlymi výbuchmi hnevu, závisti a posadnutosti. Dávidove piesne a hudba mu prinášali kráľovi pokoj. Keď ich počúval, „Šaulovi sa uľavilo a bolo mu lepšie, zlý duch od neho odstúpil“ lebo tá hudba a pieseň bola pomazaná Duchom Svätým (1 Sam, 16, 23).

PÁPEŽ BENEDIKT - HUDBA TOHTO DRUHU MUSÍ BYŤ ZÁSADNE VYLÚČENÁ Z CIRKVI !
A preto, hudba tohto druhu musí byť zásadne vylúčená z Cirkvi, a nie iba pre estetické dôvody, alebo pre posilnenie zmätenosti alebo historickej nepružnosti. Pápež zrušil popový koncert vo Vatikáne. Vyžadoval, aby sa počas Omše nepožívali gitary a napomenul kňazov za teatrálnosť pri službe.

Liturgia nie je divadelný text a oltár nie je javisko - povedal pápež Benedikt pri stretnutí so skupinou talianskych duchovných vo svojej letnej rezidencii v Castel Gandolfo
Viac tu: Hudba a liturgia :: Ježiš Mária

Môžeme hudbu podľa pôvodu rozdeliť do troch skupín:

1. Hudba, ktorá je výsledkom prirodzeného talentu od Boha
2. Hudba, inšpirovaná Duchom Svätým
3. Hudba inšpirovaná i zlým duchom


Hudba z vnuknutia Ducha Svätého privoláva Ducha Svätého na toho, kto ju počúva. Hudba z vnuknutia zlého ducha, nech by bola akákoľvek pekná a kvalitná, privoláva zlého ducha k tomu, ktorý ju počúva. Pozrite si prejavy násilia, agresie a hystérie na rockových koncertoch!

Rocková hudba a vôbec každá hudba ktorá nemá Božieho ducha, ovplyvňuje správanie človeka, rozum, vieru, city, podvedomie, celú osobnosť. Takáto hudba neprivádza k Bohu, ale neznalého človeka rafinovaným spôsobom odvádza od Boha k diablovi, bez toho aby si to človek uvedomoval. Rockový rytmus má svoje korene vo woodoo. Skúmaj s akým duchom sa spája to čo počúvaš? Poznaj pravdu a pravda ťa vyslobodí, sv. Ján 8:32

Kde je tanec, je: prázdná radost, planá mluva a marné pachtění

Matka Boží sväté Brigite

Matka Boží promluvila a pravila: “Moje dcero, chci abys věděla, že kde je tanec, jsou tři věci: prázdná radost, planá mluva a marné pachtění.

Vstoupí-li někdo smutný a žalostný, potom jeho přítel, který se veselí v tanci, vidouc druha přicházejícího ve smutku, hned opouští taneční veselí a soucítí s truchlícím druhem.
Onen tanec je tento svět, točící se v žádostech, které se nemoudrému zdají býti štěstím. V tomto světě jsou tři marnosti, prázdného veselí, rozpustilé mluvy a neužitečné námahy, neboť vše, pro co se člověk ve světě pachtil, zde zanechá.
A kdo je v tom tanci, je-li přítel můj, zvážil by můj smutek, námahu a žalost a soucítíc se mnou, jenž se odloučila světskému veselí, sám by se zřekl světské marnosti.
Viac tu: Svátá Brigita Švedska :: Ježiš Mária

VZNIK ROCKOVEJ HUDBY :: Ježiš Mária
Hudba a liturgia :: Ježiš Mária
VZNIK ROCKOVEJ HUDBY :: Ježiš Mária
Vplyv hudby a filmu na podvedomie.

DEJINY HUDBY – KRESŤANSKÉ KORENE MODERNEJ HUDBY :: Ježiš Mária

Hlasitosť
Na rockových koncertoch a diskotékach sa môže dosiahnuť hlučnosť až 120 dB, čo odpovedá hlučnosti tryskového lietadla z bezprostrednej vzdialenosti. Ďalšie zvýšenie hlučnosti spôsobuje už bolesť, resp. roztrhnutie ušného bubienka. Priemerné hodnoty pri "walkmane" so slúchadlami sú 80--110 dB, pris stereozariadeniach so slúchadlami 85--100 dB.
Vysoká hlasitosť spôsobuje neuveriteľný sluchový stres. Z nadobličiek sa pritom vylučuje stresový hormón adrenalín
C9H13O3N, ktorý má štrukturálny vzorec

HO -- C -- CH = C -- CH -- CH2
!! ! ! !
HO -- C --CH = CH OH NH--CH3

Toto sa deje automaticky pri každej stresovej situácii. Keď sa však jedná o dlhotrvajúci, krajne silný stres, dochádza k nadprodukcii adrenalínu. Takéto množstvo adrenalínu už nie je únosné pre telo a pomocou enzýmov sa z časti premieňa na adrenochróm (C9H9NO3)
O = C -- CH = C -------- CH -- HO
! ! !
O = C --CH = C -- N -- CH2
!
CH3

Adrenochróm je však nič iné ako psychodysleptikum, t.j. droga meniaca vedomie, podobne ako LSD, meskalin, STP, psylocybin, atď. Nemusíme sa preto čudovať, keď sa publikum na rockových koncertoch dostáva do stavu vybičova a arogantnosti (flipp a high) a stráca sebakontrolu.


Hypnotickým efektom farebnej hudby, užívaním alkoholu a iných drog (aj v malom množstve), ambiofóniou a silnou túžbou po úniku z reality sa účinok andrenochrómu ešte zosilňuje. Nedá sa piť z kalicha Božieho a kalicha diabla súčasne. vzajatirockovejhudby.blogspot.com/2007/09/v-zajati-rockovej-hudby.html

Takže metal. Fajn, nic proti. Jen říkám, že je dobrým nástrojem ďábla. Jsem blázen? Nikoliv. Poznala jsem to na sobě.

Viac tu: Hudba a liturgia

Spojenie so Satanom. Techno Elektronická tanečná hudba s rýchlym rytmom a syntetizovanými zvukmi. Je zrejmé, že tá hudba je nekresťanská hudba. V istom spol. modliacich členovia začali pôsobiť záhadne tak, že sa opierali o podlahu a triasli sa, iní plakali, stonali a niektorí sa triasli na sedadlách. pristúpil k jednej z ich členiek, ktorá sa opiera o podlahu a usmieva sa so zavretými očami. Pýtal som sa dievčaťa, ako sa má. Dievča so zavretými očami nám prezradilo, že cestuje, videlo svoju babičku a jej príbuzných z ďalekých miest. Spýtal som sa, čo sa s ňou deje, povedala mi, že dievča je v tranze. Ale keď pozorne skúmame Písmo, tranz nie je praxou pre kresťanov. V Novom zákone Ježiš nikdy nepovedal svojim učeníkom, aby robili takéto praktiky ako súčasť kresťanského života. V 1. Jána 4:1 sme varovaní. Hovorí: „Milovaní, neverte každému duchu, ale skúšajte duchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Priateľ, je dobré vredieť, aby si zistil či sú to zlé hlasy/démonov, ako nie.

Okultné pozadie hudby ♫ Rock, House, Techno, hip hop, rap, disco, pop music, jazz.
Godzone projekt čerpá z cirkvi Bethel, ktorá vykazuje znaky New Age a okultizmu
DEJINY HUDBY – KRESŤANSKÉ KORENE MODERNEJ HUDBY
Rany, kliatby, oslobodenie - páter Kodet
Rock, popová, svetská hudba čo je za tým = satanska hudba
Rock, popová, svetská hudba čo je za tým = satanska hudba

Rany, kliatby, oslobodenie - páter Kodet
Sekta Godzone, ZKSM.sk, Bethel - Škandalózna sekta Bethel infiltrovala do Katolíckej cirkvi
Tanec - Svätý Frantisek Saleský :: Ježiš Mária
Vplyv hudby a filmu na podvedomie.

Rock – hudba diabla?
Joga a bojové umenie - čo je za tým? Svedectvo kňaza
Čierna a biela mágia je modloslužba

Čo človek zaseje, to bude aj žať :: Ježiš Mária

/Tomáš HABURAJ, kňaz/ Tomáš HABURAJ kňaz a Godzone. Všetci, ktorí chodíte na charizmatické obnovy, chvály, Godzone...buďte opatrní ! NEODPORÚČAM, aby laici na niekoho kládli ruky.... Nie je to potrebné pre spásu a môže to narobiť viac škody ako úžitku. Nikdy nedovoľte, aby na vás vkladali ruky osoby, ktoré sa chvália obrátením (novoobrátenci i ktokoľvek) a majú za sebou nejakú výraznú hriešnu minulosť. Po katolíckej charizmatickej obnove vkladaním rúk prišla na modlitbu osoba spolu s rodičom. Pociťovala strach a neistotu. Pri modlitbe démon reagoval agresivitou.

Pýtal som sa ho: "Prečo si do nej vošiel?" Odpovedal: "Lebo chcela byť výnimočná." Matka tej osoby bola nahnevaná z dôvodu, že pustila dieťa na katolícku akciu a dieťa skončilo posadnuté. Išlo o charizmatické vkladanie rúk od laika, ktorý sa prehlasuje za laického evanjelizátora.
Vtedy hovorím matke: "Ja mám moc od cirkvi, ktorá mi bola delegovaná pri vysviacke od apoštolov.(kňazi ) Prečo sa nikto nepýta, odkiaľ má moc tento evanjelizátor?.... Nehľadajme neistú pomoc, ak nevieme odkiaľ pochádza. Aj keby sa kryla za Božie slovo, ruženec, chvály. Môže byť v jednom srdci Duch Svätý a démoni? Ako môže vstúpiť do srdca duch pokory, ak je v srdci väčšia túžba po tom, aby som mal duch. zážitok a bol výnimočným? V inom prípade mi osoba, ktorá bola ťažko posadnutá, začala tvrdiť, že má dar jazykov, dar uzdravovať.
Samozrejme to nebola pravda, pretože démon chcel odviesť túto osobu cez falošné duch. charizmy od sviatostného života.
Prečo to robíš?" pýtam sa démona. "Lebo sú hlúpi a vždy ich oklamem (cez emocionálne duch. zážitky) tvrdil diabol.
Démonizmus v charizmatických kresťanských kruhoch. Návrat do katolícke…


Obrana katolíckej Cirkvi
Pápež Benedikt XVI, POPULÁRNA HUDBA JE V PRIAMOM PROTIKLADE KRESŤANSKÉMU UČENIU. Liturgia nie je divadelný text a oltár nie je javisko. Je to úplný protiklad ku kresťanskej viere. Prostredníctvom emocionálneho šoku z rytmu, hluku a špeciálnych svetelných efektov (falošných chariziem) sú kresťania akoby uvoľnení zo sebataká hudba sa stáva extázou. Takáto hudba oslabuje hrádze individuality a …More
Pápež Benedikt XVI, POPULÁRNA HUDBA JE V PRIAMOM PROTIKLADE KRESŤANSKÉMU UČENIU. Liturgia nie je divadelný text a oltár nie je javisko. Je to úplný protiklad ku kresťanskej viere. Prostredníctvom emocionálneho šoku z rytmu, hluku a špeciálnych svetelných efektov (falošných chariziem) sú kresťania akoby uvoľnení zo sebataká hudba sa stáva extázou. Takáto hudba oslabuje hrádze individuality a osobnosti a človek sa v nej uvoľňuje spod bremena vedomia. Dôležité je nestratiť pohľad na to čím liturgia je a nestať sa iba účinkujúcimi v predstavení. Je to úplný protiklad ku kresťanskej viere. Krestanské festivaly typu populárnej hudby sú antikultom so zosvetštenou obmenou. Démonizmus v charizmatických kresťanských kruhoch
Hudba a liturgia
dyk
Tanec:
Ž 149,3
Nech oslavujú jeho meno TANCOM :)
Nech mu hrajú na BUBNE a na CITARE
Takže aj tanec, aj bubny, aj Vitara, vytvára sú sväté nástroje na oslavu BOHA :)
Snažíte sa byť svätejší ako BOH, ktorí odmietate tieto skutočnosti :)More
Tanec:
Ž 149,3
Nech oslavujú jeho meno TANCOM :)
Nech mu hrajú na BUBNE a na CITARE

Takže aj tanec, aj bubny, aj Vitara, vytvára sú sväté nástroje na oslavu BOHA :)

Snažíte sa byť svätejší ako BOH, ktorí odmietate tieto skutočnosti :)
apredsasatoci
Apoštol Pavol povedal: Keď som bol chlapec, mal som spôsoby chlapca.
Ale teraz som muž. Preto som zanechal spôsoby chlapca.

Preto aj ty dyk, začni sa konečne správať ako dospelý človek
dyk
Chceš poprieť Bibliu? Veď si ju prečítaj a neži ako bezbožník :)
Janko333
Dyk, bibliou sa oháňajú aj sekty a diabol. Tak sa neoháňaj bibliou keď ju dobre nepoznáš. Ak chceš skákať, skáč aj po streche. Démonizmus v charizmatických kresťanských kruhoch. Návrat do katolícke…
dyk
Kráľ Dávid tancoval a keď ho jeho manželka vysmiala a odsúdila, tak ju Boh potrestal vtedy najťažším trestom pre ženu - manželku , neplodnosťou.
Židia tiež tancujú a Ježiš nebol vínimkou.
U hudby je treba rozlišovať.More
Kráľ Dávid tancoval a keď ho jeho manželka vysmiala a odsúdila, tak ju Boh potrestal vtedy najťažším trestom pre ženu - manželku , neplodnosťou.

Židia tiež tancujú a Ježiš nebol vínimkou.

U hudby je treba rozlišovať.
Janko333
Tanec v dobe Davida sa nebral ako dnes. Tanec v židovskeho náboženstva znamená radosť ktorá niekedy bola sprevádzaná napr. Citarov. David spieval nabožne piesne Šaulovi.
Čo hovoria Svätý a biblia o tanci. Neexistuje tanec, počas ktorého by nedošlo k hriechu.
Dobre povedal trpiaci Jób.
Vyspevujú si pri bubne, citare a pri zvuku píšťal sa radujú. Tak celkom šťastne môžu skončiť svoje dni a do …More
Tanec v dobe Davida sa nebral ako dnes. Tanec v židovskeho náboženstva znamená radosť ktorá niekedy bola sprevádzaná napr. Citarov. David spieval nabožne piesne Šaulovi.
Čo hovoria Svätý a biblia o tanci. Neexistuje tanec, počas ktorého by nedošlo k hriechu.
Dobre povedal trpiaci Jób.
Vyspevujú si pri bubne, citare a pri zvuku píšťal sa radujú. Tak celkom šťastne môžu skončiť svoje dni a do podsvetia odísť. (Jób 21, 12-13).
Prorok Ezechiel z príkazu Boha hovorí Židom, že za tance dopadne na nich prísny trest, aby sa celý ľud Izraela začal toho obávať.
Chryzostom tvrdí, že patriarchovia Abrahám, Izák a Jakub nedovoľovali vystrájať plesy na svojich zábavách, lebo sa báli trestu neba. Nakoniec, nepotrebujeme na to hľadať dlhé dôkazy.
Sv. Vianney a sv. Salesky.
Iba sa spýtam: povedzte úprimne – chceli by ste zomrieť hneď po návrate z tanca? Určite nie.
Matka Božia o tanci
Slová Matky k neveste o troch veciach v tanci a o tom, v čom tento tanec znamená svet a o utrpení Matky pri Kristovej smrti. Matka Božia prehovorila k neveste a povedala: „Dcéra moja, chcem aby si vedela, že kde je tanec, sú tri veci: prázdna radosť, planá reč a márne pachtenie. Ak vstúpi niekto smutný a žalostný, potom jeho priateľ, ktorý sa veselí v tanci, vidiac druha prichádzajúceho v smútku, hneď opúšťa tanečné veselie a súcití s trúchliacim druhom. Onen tanec je tento svet, točiaci sa v žiadostiach, ktoré sa nemúdremu zdajú byť šťastím. V tomto svete sú tri márnosti, prázdne veselie, neviazané reči a neužitočné námahy, pretože všetko, pre čo sa človek vo svete pachtil, tu zanechá.
Démoni pri exorcizmoch sami priznávajú že Tanec pochádza od nich. Možno povedať, že nejestvuje tanec, počas ktorého by nedošlo k hriechu. A dnes katolícki kňazi si želajú oslavy s tancom. Robia to preto, aby prilákali ľudí. Tanec s orchestrom.
O tanci :: Ježiš Mária
Viac tu: Tanec - Svätý Frantisek Saleský :: Ježiš Mária
dyk
Zatancovať si na sv. Omši a zatancovať si s podporou alkoholu sú dve rozdielne veci. Černosi tancujú na sv. Omši. Je to pekné a dal by som to aj u nás. Otec Mariakumar povedal, že "tu na Slovensku ste počas sv. Omši ako mŕtvoly. Trocha pohybu treba" a museli sme tancovať a dvíhať ruky ako charizmatici. A kto môže obviniť o. Mariakumaru z toho, že je bludár, neslušný, pomýlený a pod.?
To isté …More
Zatancovať si na sv. Omši a zatancovať si s podporou alkoholu sú dve rozdielne veci. Černosi tancujú na sv. Omši. Je to pekné a dal by som to aj u nás. Otec Mariakumar povedal, že "tu na Slovensku ste počas sv. Omši ako mŕtvoly. Trocha pohybu treba" a museli sme tancovať a dvíhať ruky ako charizmatici. A kto môže obviniť o. Mariakumaru z toho, že je bludár, neslušný, pomýlený a pod.?
To isté povedal o. Manjackal, o. Fausto. Pri o. Faustovi sme tancovali aj počas Adorácie a bolo tam veľa uzdravení. Aj ja som tam bol uzdravený.
ABADAN . .
Asi takhle, černoši v Africe tancují přirozeně, mají to v krvi, Němec moc juchat nebude. ten má v krvi zase něco jiného, stejně jako ten z Jamajky. 😉 Vše má být patřičné a odpovídající zvykům a situaci. Necytlivý zásah do zvyků nebo gramatiky je vždy špatný. Nabídka k spontánnosti a otevřenosti není nic špatného. Stejně jako ten, kdo se na to vybodne a jde stranou. Ne každý zpívá, ne …More
Asi takhle, černoši v Africe tancují přirozeně, mají to v krvi, Němec moc juchat nebude. ten má v krvi zase něco jiného, stejně jako ten z Jamajky. 😉 Vše má být patřičné a odpovídající zvykům a situaci. Necytlivý zásah do zvyků nebo gramatiky je vždy špatný. Nabídka k spontánnosti a otevřenosti není nic špatného. Stejně jako ten, kdo se na to vybodne a jde stranou. Ne každý zpívá, ne každý tancuje, ne každý mává rukama.... Bůh bude odvázaný jen z toho, pokud srdce bude na pravým místě a pokud k tomu povede hluboká modlitba a nebo i tanec je fuk . Občas bývají spíše odvázaní ovšem lidé. Jejich komunikační psychika. Ale nevadí, vše je cestička k Bohu..... Přebrat si to musí každý sám. 😉
Janko333
Pre pohanov v Afrike je prirodzené keď tancujú, ale keď sa obrátia na kresťanstvo zanechajú to! Pochopia že skákanie, bubnovanie, a pod. veci, má pôvod okultnom šamanizme, uvádza ich do tranzu pre démonické vplyvy. Dokonca aj v kresťanských kruhov. Čo sa týka Otca Mariakumara, je to jeho prejav ale aj tam by som bol opatrný, ani on nie je neomylný. Ak si počas Adorácie tancoval, je to divné.…More
Pre pohanov v Afrike je prirodzené keď tancujú, ale keď sa obrátia na kresťanstvo zanechajú to! Pochopia že skákanie, bubnovanie, a pod. veci, má pôvod okultnom šamanizme, uvádza ich do tranzu pre démonické vplyvy. Dokonca aj v kresťanských kruhov. Čo sa týka Otca Mariakumara, je to jeho prejav ale aj tam by som bol opatrný, ani on nie je neomylný. Ak si počas Adorácie tancoval, je to divné. Pri modlitbe ja nepotrebujem tancovať, dvíhať ruky. Počas adorácie svätý boli ponorený do ticha. Nie je divné, že keď sa Africký pohania obrátia na kresťanstvo, zanechajú skákanie, dvíhanie rúk a vyhľadávajú ticho a adorujú. Kým emočný charizmatici sa vracajú k pohanským zvykom. Zamieňajú si ilúziu s pravdou, emočný komfort za duchovnú skúsenosť. Dávaj si pozor na tých, čo vyhľadajú duch. emociálne zážitky. Lebo sú to osídla a druhých sťahujú do záhuby. Svätá Angela z Foligna

Tanec - Svätý Frantisek Saleský :: Ježiš Mária
ABADAN . .
Ten rytmus ti kluci i holky tmaví prostě mají v těle. To samé Španěláci nebo Italové aj. To je nátura a nic proti. Vždyť je hrozně fajn si společně zazpívat nebo zahrát a ten ústřední motiv ve mši svaté je jasný. Pokud tak uctívají Nejvyššího, nic proti. Věřte či nevěřte, ale jen na adoraci není křesťanství založeno, ani na zbožném mlčení, byť si to můžeme 100 x myslet.... A být smrtelně …More
Ten rytmus ti kluci i holky tmaví prostě mají v těle. To samé Španěláci nebo Italové aj. To je nátura a nic proti. Vždyť je hrozně fajn si společně zazpívat nebo zahrát a ten ústřední motiv ve mši svaté je jasný. Pokud tak uctívají Nejvyššího, nic proti. Věřte či nevěřte, ale jen na adoraci není křesťanství založeno, ani na zbožném mlčení, byť si to můžeme 100 x myslet.... A být smrtelně vážný je fakt cesta do pekel. Všimli jste si nakolik je vážný satan, ten sráč? Zadejte si do googlu satanisté a obrázky a pak vidíš ty vážná vočernělý xichty, pentagramy a vůbec takový black gothic téma a vážný jako pozadí potkana. Je dobré se tomu od srdce zasmát než to brát smrtelnicky vážně. Oni jsou to většinou hrotně důležití a vážni jedni rituálníci pomatení. S nimi si satan práci už nemusí dávat, protože sám maká na jiných frontách světa. Takže juchejme, pokud ještě můžeme a jasně že i adorujme, pokud ještě můžeme... Dyť jsme údy téhož těla nebo ne?! 😉
apredsasatoci
Kto vezme vážne kresťanskú vieru, ako prvá podmienka je oddeliť sa od sveta.
Samozrejme podľa svojho postavenia a povolania.
Ak by si chcel namietať, lebo ja viem, že chceš, tak ti už dopredu hovorím: Nerob to!
Nestavias sa proti mne. Ale proti uceniu svätých.
dyk
Tanec:
Ž 149,3
"Nech oslavujú jeho meno TANCOM :)
Nech mu hrajú na BUBNE a na CITARE" a gitare a basgitare a varhanoch a husliach a ... Nerobte zo seba svätcov keď nie ste
Obrana katolíckej Cirkvi
Dyk, mi zo seba svätcov nerobíme, mi sme povinný ich nasledovať! Pápež Benedikt XVI, POPULÁRNA HUDBA JE V PRIAMOM PROTIKLADE KRESŤANSKÉMU UČENIU. Liturgia nie je divadelný text a oltár nie je javisko. Je to úplný protiklad ku kresťanskej viere. Prostredníctvom emocionálneho šoku z rytmu, hluku a špeciálnych svetelných efektov (falošných chariziem) sú kresťania akoby uvoľnení zo sebataká hudba …More
Dyk, mi zo seba svätcov nerobíme, mi sme povinný ich nasledovať! Pápež Benedikt XVI, POPULÁRNA HUDBA JE V PRIAMOM PROTIKLADE KRESŤANSKÉMU UČENIU. Liturgia nie je divadelný text a oltár nie je javisko. Je to úplný protiklad ku kresťanskej viere. Prostredníctvom emocionálneho šoku z rytmu, hluku a špeciálnych svetelných efektov (falošných chariziem) sú kresťania akoby uvoľnení zo sebataká hudba sa stáva extázou. Takáto hudba oslabuje hrádze individuality a osobnosti a človek sa v nej uvoľňuje spod bremena vedomia. Dôležité je nestratiť pohľad na to čím liturgia je a nestať sa iba účinkujúcimi v predstavení. Je to úplný protiklad ku kresťanskej viere. Krestanské festivaly typu populárnej hudby sú antikultom so zosvetštenou obmenou. Ak ti to nie je jasné pozri toto video. Démonizmus v charizmatických kresťanských kruhoch.
Hudba a liturgia
dyk
Tak sa aj tak správajte, keď ich chcete nasledovať. Zatiaľ idete opačným smerom.
Alexandra2020 shares this
291
mariamilucka shares this
402
Silvia Ivanová shares this
968
🤔
vojtech horvat shares this
1514
Metod
Hudba, hlavne hlučná a monotónna pochádza od diabla!
Zuzka M S shares this
94
Sedevakantistický kanál
@Peter(skala) To je na autorovi, aby to vysvetlil.
Janko333
Sedevakantistický kanál, Nechápem o čo ide, sú len dva zdroje odkiaľ sa človek inšpiruje, od Boha a od diabla, stred neexistuje.
Sedevakantistický kanál
@Janko333 No, vidno už, že ste zareagoval a opravil ste si ten nadpis.
Janko333
Z textu by mal každý pochopiť podstatu, ale pre pochopenie niekoho som text na fotke upresnil.
Obrana katolíckej Cirkvi
Sedevakantistický kanál, každý rozumie čo je tam napísané, len sa pipleš v nepodstatných veciach
Sedevakantistický kanál
@Obrana katolíckej Cirkvi nemám pocit, že naznačovať kacírstvo, hoc aj na fotke (hoc aj omylom), je nepodstatná vec. Dosť sa mýliš.
Peter(skala)
@Sedevakantistický kanál
uznávam, že tie 2 odlišné vety v červenom kruhu nie su napísané dosť odlišne, aby človek pochopil HNED, že existuju 2 odlišné HUDBY a to 1.inšpirovana Duchom Svätým a 2.inšpirovaná zlým duchom. To máš pravdu, ale teraz, ked ti autor fotky povie, že tým chcel naozaj to povedať, tak čo potom?
Nestačí mu len povedať, aby odlišil tieto 2 vety?More
@Sedevakantistický kanál
uznávam, že tie 2 odlišné vety v červenom kruhu nie su napísané dosť odlišne, aby človek pochopil HNED, že existuju 2 odlišné HUDBY a to 1.inšpirovana Duchom Svätým a 2.inšpirovaná zlým duchom. To máš pravdu, ale teraz, ked ti autor fotky povie, že tým chcel naozaj to povedať, tak čo potom?

Nestačí mu len povedať, aby odlišil tieto 2 vety?
Obrana katolíckej Cirkvi
V charizmatických spolkoch a ich seansách pôsobí všetko možné, len nie Duch Svätý
Obrana katolíckej Cirkvi shares this
799
Peter(skala)
@Sedevakantistický kanál
Hudba ktorá je z vnuknutia Ducha Svätého nie je z vnuknutia zlého ducha. Toto je neskutočné rúhanie sa proti Duchu Svätému a nazývanie ho Diablom. Vy aj niekedy pozeráte čo zdielate, alebo čo vkladáte do obrázkov?
🤔
... ta skutočné, či neskutočné...?
😲
... ale k téme: čo je na tom nepochopitelne, ked autor članku tvrdí, že dobra hudba je z vnuknutia Ducha Sväteho …More
@Sedevakantistický kanál
Hudba ktorá je z vnuknutia Ducha Svätého nie je z vnuknutia zlého ducha. Toto je neskutočné rúhanie sa proti Duchu Svätému a nazývanie ho Diablom. Vy aj niekedy pozeráte čo zdielate, alebo čo vkladáte do obrázkov?
🤔

... ta skutočné, či neskutočné...?
😲
... ale k téme: čo je na tom nepochopitelne, ked autor članku tvrdí, že dobra hudba je z vnuknutia Ducha Sväteho a NIE zvnuknutia zlého duhca?! Ved to je logická uvaha - ked je hudba z Ducha Sväteho, tak predsa nemôže byť od zleho ducha a naopak. Jednoducha matematika... ake ruhanie?

Predsa však by ma zaujimalo, ked je reč o dobrej a zlej hudbe, tak napíš, ktorá je dobra hudba a odôvodni to rozumne, nie EMOCIAMI.