mariamilucka
mariamilucka shares from Janko333
3.7K
Prečo láska stroskotáva? Čo Boh spojil, človek nech nerozdeľuje! Manželský partner sa nehľadá, ale vymodlí (ružencom). Tajomstvo štastného manželstva je nájsť niekoho, kto miluje viac Boha ako teba …More
Prečo láska stroskotáva? Čo Boh spojil, človek nech nerozdeľuje! Manželský partner sa nehľadá, ale vymodlí (ružencom). Tajomstvo štastného manželstva je nájsť niekoho, kto miluje viac Boha ako teba! Aby ťa miloval správne a sväto. Ak ťa Boh volá do manželstva, Boh vie kto bude tvojim manželom, manželkou. Iba v modlitbe to spoznáš. V knihe Tobiáš 4.1. sa trikrát spomína o tom že Boh má pre Tobiáša pripravenú manželku od vekov. Archanjel Rafael Tobiáša trikrát o tom uistil a povedal: Ja viem, že ju dostaneš dnes večer za ženu, lebo ti je aj z neba určené, že ju máš dostať, neboj sa, lebo tebe bola určená od vekov.
Biblia hovorí: (Dcéry jeruzalemské, zaprisahávam vás: Nezobúdzajte ani nerušte lásku, kým sa jej samej nezachce. Pieseň piesní - kapitola 8.4)
💟 Väčšina vzťahov a manželstiev nie sú podľa Božej vôle. Nadväzujú sa vzťahy ktoré Boh nechce a sú hriešne. Iba v modlitbe spoznáš čo máš robiť a roztrhať hriešne putá.
💟 Manželstvo je dar od Boha. Boh nám dal dokonalý návod na šťastné …More
07:49
mariamilucka shares from Janko333
3.6K
Ježiš sv. Faustíne povedal: Moje milosrdenstvo je tak veľké, že cez celú večnosť nepochopí ho žiadny rozum: ani ľudský, a ani anjelský. Všetko, čo jestvuje, vyšlo z vnútorného milosrdenstva. Každá …More
Ježiš sv. Faustíne povedal: Moje milosrdenstvo je tak veľké, že cez celú večnosť nepochopí ho žiadny rozum: ani ľudský, a ani anjelský. Všetko, čo jestvuje, vyšlo z vnútorného milosrdenstva. Každá duša, ktorá sa mi odovzdá, bude cez celú večnosť žiť z mojej lásky a milosrdenstva. Nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát. Sv. Faustína vo svojom denníku píše: „Uvidela som Matku Božiu nevypovedateľnej krásy a povedala mi: „Dcérka moja, žiadam od teba modlitby a ešte raz modlitby, najmä za svet.“ (Denník 325).
Rozhovor milosrdného Boha s dušou v zúfalstve - Svata Faustina
Vznešenosti Panny Marie (zázraky) ~~~ sv. Alfons Maria de Liguori
ako sa vyhnúť peklu
~~~~ ღೋ ღೋ ~~~~
02:07
mariamilucka shares from Janko333
1K

What our Lord revealed to Saints regarding homosexual acts. LGBT

Saint Catherine of Siena, a religious mystic of the 14th century, relays words of Our Lord Jesus Christ about the vice against nature, which contaminated part of the clergy in her time. Referring to …More
Saint Catherine of Siena, a religious mystic of the 14th century, relays words of Our Lord Jesus Christ about the vice against nature, which contaminated part of the clergy in her time. Referring to sacred ministers, He says: “They not only fail from resisting this frailty [of fallen human nature] . . . but do even worse as they commit the cursed sin against nature. Like the blind and stupid, having dimmed the light of their understanding, they do not recognize the disease and misery in which they find themselves.
For this not only causes Me nausea, but displeases even the demons themselves, whom these miserable creatures have chosen as their lords. For Me, this sin against nature is so abominable that, for it alone, five cities were submersed, by virtue of the judgment of My Divine Justice, which could no longer bear them. . . .
In some cases, this was direct inspiration – literally, the Saint beholding a vision where the information was communicated – in other cases, the inspiration …More
mariamilucka shares from Janko333
1.3K
Boh jednu jedinú vec nedokáže, prestať milovať ❤️ mňa aj teba! Rozhovor milosrdného Boha s dušou v zúfalstve. Ježiš hovorí: Duša ponorená v temnotách, nezúfaj, nie je všetko stratené. Vedz, duša …More
Boh jednu jedinú vec nedokáže, prestať milovať ❤️ mňa aj teba! Rozhovor milosrdného Boha s dušou v zúfalstve. Ježiš hovorí: Duša ponorená v temnotách, nezúfaj, nie je všetko stratené. Vedz, duša, že všetky tvoje hriechy nezranili moje srdce tak bolestne ako táto tvoja nedôvera.„Práve ty, dieťa moje, máš výhradné právo na moje milosrdenstvo. Ó, aké nepochopiteľné dobrodenia dáva Boh duši, ktorá ho úprimne miluje! Svätá Faustína
Ježiš Kristus ťa miluje a má pre teba nádherný plán štastia
Keby si vedel, ako veľmi ťa milujem, plakal by si od radosti
❤️ Som krasna pretoze milujem
Každý hriech Boh odpustí, ak ľutujeme. Boh je taký dobrý, že keď vidí hriešnika bežať do záhuby, beží za ním, volá ho, úpenlivo ho prosí a sprevádza ho dokonca až k bráne pekla. ❤️ Boh je do teba šialene zamilovaný. Ale ti nič nevnucuje.
Čo s hriechom, ktorý neľutujem? Stačí jeden neoľut…
Panna Mária povedal: Nebojte sa! Boh dal každému slobodu. Na zemi sa každý môže rozhodnúť pre Boha alebo proti nemu. Niektorí …More
01:11
mariamilucka shares from Janko333
3.9K
Víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, bude znamením druhého príchodu Ježiša Krista. Panna Mária v La Salette povedala: Pápež nech je na stráži proti tým, ktorí budú konať zázraky, pretože …More
Víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, bude znamením druhého príchodu Ježiša Krista. Panna Mária v La Salette povedala: Pápež nech je na stráži proti tým, ktorí budú konať zázraky, pretože nastala doba, keď sa budú na zemi i na nebi diať mimoriadnej divy. V roku 1864 bude Lucifer spolu s veľkým počtom démonov vypustený z pekiel; postupne vyhladí vieru, a to aj u osôb Bohu zasvätených; oslepí ich do tej miery, že bez zvláštnej milosti prevezmú ducha týchto zlých anjelov; určitý počet rehoľných domov úplne stratí vieru a spôsobí tak záhubu mnohých duší. Zlé knihy (média) zaplavia krajinu a duchovia temnôt rozšíria zo všetkých strán ochabnutie všetkého, čo slúži Bohu.
Panna Mária sv. Mariane Torrés, povedala: Nevinnosť už takmer nebude možné u deti nájsť, ani cudnosť u žien
Stratí sa nevinnosť. satan sa zameria sa predovšetkým na deti, aby dosiahli tejto všeobecnej skazy. Manželstvá nebudú uzavreté v kostole pred Bohom. Démon bude bez prestania pracovať, aby skazil kňazov a u mnohých …More
05:38
mariamilucka shares from Janko333
1.3K

Zachránené „ manželstvo "

Skutočný príbeh: Ježiš Kristus nám dal aj sviatostí manželstva.Táto sviatosť spečaťuje lásku dvoch ľudí. Táto sviatosť umožňuje páru skrze ich zväzok ako manžela a manželky upevňovať svoju lásku …More
Skutočný príbeh: Ježiš Kristus nám dal aj sviatostí manželstva.Táto sviatosť spečaťuje lásku dvoch ľudí. Táto sviatosť umožňuje páru skrze ich zväzok ako manžela a manželky upevňovať svoju lásku v Kristovi. Kňaz je svedkom tejto sviatosti dvojice, ale on ich nesobáši. Muž a žena sa sobášia navzájom.
Manželstvo je ako rieka, ktorá prináša milosti od chvíle, keď dvaja ľudia pristúpia k oltáru a pokľaknú pre ním. Hovoria: „Kriste, chceme ťa pozvať do nášho života. Chceme, aby si bol s nami."
Snúbenci nie sú vo svojom manželstve sami. Je s nimi Kristus. Od prvého dňa tejto sviatosti z Krista vyteká rieka milostí — v utrpení, v dobrých i zlých časoch, v chorobe i smrti. Tieto milosti nemajú obmedzenie ! Je to ako piť z prameňa. Pár sa vždy môže obrátiť ku Kristovi, aby si obnovil sviatostnú milosť manželstva.
V dnešnej Cirkvi potrebujeme uznať posvätnosť manželstva. Kristus vedel, aké ťažké bude manželstvo. Spája dvoch ľudí, ktorý pochádzajú z odlišiného prostredia a spája do blízkeho a …More
mariamilucka shares from Janko333
45.5K
PEKLO EXISTUJE! Panna Mária nám ukázala peklo aby sme to povedali ostatným. BOH TI DAL SLOBODNÚ VOLU ABY SI VYBRAL ŽIVOT ALEBO SMRŤ. BOH NIKOHO NEPREDURČUJE NA TO, ABY ŠIEL DO PEKLA; je to DOBROVOĽNÉ …More
PEKLO EXISTUJE! Panna Mária nám ukázala peklo aby sme to povedali ostatným. BOH TI DAL SLOBODNÚ VOLU ABY SI VYBRAL ŽIVOT ALEBO SMRŤ. BOH NIKOHO NEPREDURČUJE NA TO, ABY ŠIEL DO PEKLA; je to DOBROVOĽNÉ ODVRÁTENIE SA OD BOHA a zotrvanie v tom odvrátení až do konca, končí PEKLOM. Diabol získava vlastníctvo nad dušou človeka takou mierou, akou človek rozmnožuje svoje hriechy Pre človeka nie je najväčším nešťastím telesná smrť, ale zotrvávanie v stave smrteľného hriechu !
Duše tých, čo zomierajú v stave smrteľného hriechu bez ľútosti, zostupujú hneď po smrti do pekla. Sv. Faustína: Ó, Ježišu, keď mám o tom písať, celá sa trasiem pri pohľade na hrôzy, ktoré svedčia proti nemu. Videla som, ako vychádzali z nejakej priepasti plnej blata duše malých detí i starších, asi deväťročných: boli odporné, protivné. Podobali sa najstrašnejším netvorom a rozkladajúcim sa mŕtvolám. Ó, strašná hodina, v ktorej treba vidieť všetky svoje skutky v celej nahote a biede. Nestratí sa ani jeden z nich. Budú nás …More
17:20
Metod
Lutheráni bludári neveria že je peklo a že všetci ideme automaticky do neba! Ha, Ha, Ha!
jaro214
Janko, títo sektári neustále rýpu a rúhajú sa
2 more comments
mariamilucka shares from Janko333
687

O svätej poslušnosti „najčistejšej Panny Márie“

Najkrajším vzorom poslušnosti po Ježišovi je najblahoslavenejšia, prečistá, najsladšia svätá Panna Mária! Kráľovná nebies, Panna Mária, najkrajšia z hviezd, čistá ľalia. Čo je poslušnosť? Je to …More
Najkrajším vzorom poslušnosti po Ježišovi je najblahoslavenejšia, prečistá, najsladšia svätá Panna Mária! Kráľovná nebies, Panna Mária, najkrajšia z hviezd, čistá ľalia. Čo je poslušnosť? Je to cnosť, ktorá nás robí pripravenými vyplniť vôľu toho, ktorý má právo nám rozkazovať, či už je to svetská alebo cirkevná autorita. Prečo práve táto cnosť býva pre kresťana najťažšia?
Sv. Anzelm odpovedá:
Následkom našej porušenej prirodzenosti stačí obyčajná okolnosť, že niečo je prikázané alebo zakázané, aby sme boli pokúšaní neposlúchnuť. Nič divnejšieho, nič nerozumnejšieho, a predsa nič pravdivejšieho.“ Opakom poslušnosti Bohu je neposlušnosť.
Písmo Sväté nás rázne varuje pred týmto ťažkým hriechom: Veď poslušnosť je lepšia než obeta a poddanosť lepšia ako tuk baranov! Lebo odbojnosť je (ako) hriech čarodejníctva, svojvoľnosť je (ako) hriech modlárstva.“(1 Sam 15, 22-23) modlárstvo je hlavne neposlušnosť. Pre neposlušnosť padol satan, Luther, a mnohí sektári.
- Satan priznáva moc Panny …More
mariamilucka shares from Janko333
1.1K

Pád anjelov a moc Panny Márie

Tu musím spomenúť ešte iné tajomstvo o Panne Márii. Aby tí, ktorí čítajú, sa prebudili zo spánku. Keď bolo všetkým anjelom prikázané, aby poslúchali Slovo (Ježiša), ktoré sa stalo telom, dostali …More
Tu musím spomenúť ešte iné tajomstvo o Panne Márii. Aby tí, ktorí čítajú, sa prebudili zo spánku. Keď bolo všetkým anjelom prikázané, aby poslúchali Slovo (Ježiša), ktoré sa stalo telom, dostali tretí príkaz, aby uznali za Veliteľku ženu Pannu Máriu, v ktorej lone by mal Jednorodený Otca prijať ľudské telo.
Nebeský Otec dal prisľúbenie, že každý, kto vysloví s bázňou a vierou meno Ježiš a preblahoslavenná Panna Mária, môže premôcť všetkých pekelných nepriateľov. Bl. Mária Ježišova z Agredy (Mária Coronel), španielska mystička,1602 Bola radkyňou kráľa Filipa IV. Pri úradnom otvorení jej truhly, pri príležitosti procesu jej blahoslavenia v roku 1849, našli po 184-rokoch jej telo neporušené a prúdila z neho nebeská vôňa. Táto víziami obdarovaná mystička vzbudila rýchlo pozornosť. V roku 1643 ju navštívil kráľ Filip IV., aby u nej hľadal radu a až do jej smrti si s Máriou z Agredy tajne dopisoval.
- Satan priznáva moc Panny Márie a ruženca.
- Víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie už …More
mariamilucka shares from Janko333
21.6K

KTORÁ CIRKEV JE PRAVÁ?

Jedine kat. Cirkev je pravá! Mimo kat. Cirkvi niet spásy a ani odpustenie hriechov. Bula pápeža Bonifáca VIII. Unam sanctam (1302). Kardinál Newman písal, ako videl bez kat. sviatosti umierať …More
Jedine kat. Cirkev je pravá! Mimo kat. Cirkvi niet spásy a ani odpustenie hriechov. Bula pápeža Bonifáca VIII. Unam sanctam (1302). Kardinál Newman písal, ako videl bez kat. sviatosti umierať protestantov, ktorí sa aj snažili zbožne žiť, ale v hodine smrti zažívali neuveriteľné stavy zúfalstva. Všetky kresťanské národy sveta sa pôvodne obrátili z pohanstva katolíckou cirkvou. Postupom času však boli niektorí z nich Satanom oklamaní a urobili sekty
Obrátenie židov na katolicizmus, bude znamením druhého príchodu Ježiša Krista
Je celkom možné, že sa pápeži pomýlia a že robia chyby a hriechy. Už sv. Peter zlyhával pred a aj po Ježišovom zmŕtvychvstaní. Boli pápeži, ktorí mali deti (ako napríklad Alexander VI.) alebo zhromažďovali armády atď.
Ale žiaden svätý kvôli hriechom pápeža Cirkev neopustil.
Je pápež František heretik
Argumenty na obranu pravej katolíckej viery,tak ako ju učil náš Pán Ježiš Kristus a katolícka Cirkev po celé stáročia.
Nemôže mať Boha za Otca, kto nemá Cirkev za matku.More
gvendolina
To zasa kto nemá rozum,ked tu vytrčil tohto starého zloducha
Laco Bajzo
Keď toto viete ,tak prečo ste v organizácii ,ktorá opustila Katolícku náuku a nahradila ju falošným evanjeliom - ekumenizmom a len predstiera ,že je …More
Keď toto viete ,tak prečo ste v organizácii ,ktorá opustila Katolícku náuku a nahradila ju falošným evanjeliom - ekumenizmom a len predstiera ,že je katolícka?
Johan Livernette — Církev, jež předstírá, že je katolická...
mariamilucka shares from Marieta Ria
1.1K

Je tomu už 105 rokov... história sa opakuje... my sa to dozvedáme až teraz!

Pred 100 rokmi Spojené štáty americké napadli ruské územie – ako to pre agresora dopadlo? (FOTO) Článok z 15.08.2018 Osemtisícová expedičná sila, podpora Bieleho hnutia a najvážnejšie zámery – …More
Pred 100 rokmi Spojené štáty americké napadli ruské územie – ako to pre agresora dopadlo? (FOTO)
Článok z 15.08.2018
Osemtisícová expedičná sila, podpora Bieleho hnutia a najvážnejšie zámery – presne pred 100 rokmi, 15. augusta 1918, ministerstvo zahraničia USA oficiálne oznámilo prerušenie diplomatických stykov s Ruskom, po ktorom sa Američania vylodili vo Vladivostoku. .
To znamenalo začiatok rozsiahlej intervencie krajín Dohody v krajine, ktorá už bola zachvátená občianskou vojnou. O tom, akú spomienku zanechal zámorský vojenský personál na Ďalekom východe, je materiál RIA Novosti.
"Národ neexistuje"
Hneď po októbrovej revolúcii sovietske Rusko uzavrelo s Nemeckom prímerie na východnom fronte a vojnu vlastne opustilo. Krajiny Dohody to zobrali doslova nepriateľsky. Pod zámienkou neprípustnosti prevzatia moci „pronemeckou stranou“ v bývalom impériu sa západné mocnosti pripravovali na inváziu do Ruska, ktoré už bolo zachvátené občianskou vojnou.
V decembri 1917 usporiadali USA, Veľká …More
mariamilucka shares from Janko333
3.7K
Ja som ju videl! Ako Panna Mária obrátila židovského ateistu na katolicizmus. Alfons Ratisbonne, kde mohol, verejne tupil kat. cirkev. Kňazov mal za klamársku zberbu, čo klame ľud, aby z ich peňazí …More
Ja som ju videl! Ako Panna Mária obrátila židovského ateistu na katolicizmus. Alfons Ratisbonne, kde mohol, verejne tupil kat. cirkev. Kňazov mal za klamársku zberbu, čo klame ľud, aby z ich peňazí mohli viesť záhaľčivý život. Bol zaprisahaným nepriateľom Boha a kat. Cirkvi. Ktorý bytostne nenávidel všetko katolícke a s obľubou sa verejne rúhal. Veľkú nádej mal u liberálov a slobodomurárov v ich proticirkevnom boji, človeka neznášajúceho všetko, čo na sebe malo znamenie Kristovho kríža.
Ale jedného dňa si pre neho osobne prišla Panna Mária a on sa stal šíriteľom slávy jej, aj jej Syna. Zaslúžil sa o oficiálne uznanie zázračnej medaily pápežom. Alfons Ratisbonne po obrátení hovorí: Prenasledoval som svojho brata, a voči kresťanskej viere som bol nastavený výhradne nepriateľsky! ˇŽe by Rím a jeho pamiatky na mňa tak zapôsobili? Veď ja som v rímskom gete vzplanul na kresťanstvo ešte väčšou nenávisťou proti katolikom. Alebo pre niečo iné! Nie! Dôvod môjho obrátenie má len jedno meno – Panna …More
01:29
mariamilucka shares from Janko333
2.9K

Okultné pozadie psychológie a psychiatrie

Psychológia - psychiatria vznikla ako náhrada kresťanstva. Sigmund Freud, G. Jung, O. Gross. Freud bol v 20. storočí tretím najcitovanejším psychológom svojej doby. Hlásal bludy, trpel halucináciami …More
Psychológia - psychiatria vznikla ako náhrada kresťanstva. Sigmund Freud, G. Jung, O. Gross. Freud bol v 20. storočí tretím najcitovanejším psychológom svojej doby. Hlásal bludy, trpel halucináciami. Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou.
Psychológia vznikla ako náhrada kresťanstva, aby namiesto modlitby, spovede a sviatosti, ľudia vyhľadali pomoc u psychológov a kat. Cirkev viac nepotrebovali. Jemne sa vkrádajúci humanizmus, nepriateľ Boha a človeka, sú ingredienciami filozofickej zmesi. Sigmund Freud napísal, že osoba, ktorá verí v Boha Stvoriteľa, žije v blude a a pridržiava sa svojich bludných predstáv. Karl Marx presadzoval, že každý, kto verí v Boha má mentálnu poruchu, ktorá spôsobuje choré zmýšľanie.
Nie psychológ ti odpustí hriechy, ale iba Boh skrze sv. spoveď a modlitbu. Nie lieky terapia a elektrošokmi uzdravia, ale sviatosti. Psychológ a psychiater nemôžu uzdraviť dušu, iba Boh. Mnohé choroby duše a tela sú z neodpustených hriechov.
More
mariamilucka shares from Janko333
32.9K

Prečo majú ženy podľa biblie mlčať? Význam závoja na hlave ženy

Prečo majú ženy podľa biblie mlčať ? A význam závoja na hlave ženy. Na Medzinárodnom eucharistickom kongrese v Pittsburghu v roku 1976. Matka Tereza mala stretnutie s mladými. Vtedy sa v USA prejavoval …More
Prečo majú ženy podľa biblie mlčať ? A význam závoja na hlave ženy. Na Medzinárodnom eucharistickom kongrese v Pittsburghu v roku 1976. Matka Tereza mala stretnutie s mladými. Vtedy sa v USA prejavoval FEMINIZMUS, a prvá otázka bola, čo si myslí o kňazstve žien. Svätá Matka Tereza povedala: Nemám hlboké teologické vzdelanie, ale jedno si myslím, že keby Ježiš Kristus chcel, aby ženy boli kňazmi, tak by najprv udelil kňazstvo svojej matke Panne Márii!
Závoj na hlave ženy. Závoj je znakom, že vydatá žena je podriadená mužovi hlave rodiny. Odkladať pred verejnosťou závoj znamenalo voľnosť spôsobov.
(Aj keď sa závoj už zriedka vo viditeľne podobe nosí. V duchovnom zmysle to stále platí, ono má vyjadriť pokoru a cudnosť ženy, podľa vzoru Panny Márie, v slovách a obliekaní, a spôsobe života)
Sväté písmo o dobrej žene: Ak je žena rozvážna a mlčanlivá, nemožno dosť preplatiť takú dobre vychovanú dušu. Svätá a cudná žena je pôvab nad pôvab, nijaká protihodnota sa nevyrovná zdržanlivej duši.More
apredsasatoci
😂 😂 😂 Ako by ani sprosteho muža nebolo. Pri všetkej k úcte k mužom, aj oni majú padlu prirodzenosť, či? Baví vás hrať sa na schovky?More
😂 😂 😂 Ako by ani sprosteho muža nebolo.
Pri všetkej k úcte k mužom, aj oni majú padlu prirodzenosť, či?
Baví vás hrať sa na schovky?
Metod
Pri všetkej úcte k ženám, tie nesmú mudrovať a vyvyšovať sa nad mužmi! Muž je rozum a žena srdce! Tak to stvoril Všemohúci Boh!
One more comment
mariamilucka shares from Coburg
5.4K
Pre všetkých, ktorí sú proti Panne Márii alebo ju zaznávajú: Ako reaguje na sv. ruženec a modlitby k Márii diabol - záznam z exorcizmu
14:03
mariamilucka shares from . ARMATA .
11.7K

Ukrajina, jedna masáž a rozhovor.

Šel jsem na masáž. Neurolog mi jí předepsal kvůli pohnuté plotýnce. Seděl jsem před ordinací a čekal. Otevřely se dveře a drobná, hezká fyzioterapeutička mě pozvala dál. Stačil jsem zaregistrovat …More
Šel jsem na masáž. Neurolog mi jí předepsal kvůli pohnuté plotýnce. Seděl jsem před ordinací a čekal. Otevřely se dveře a drobná, hezká fyzioterapeutička mě pozvala dál.
Stačil jsem zaregistrovat měkký přízvuk v jejím hlase. Asi cizinka, pomyslel jsem, svlékl se a ulehl na lůžko. Masáž páteře a přilehlých partií byla koncertem drobných prstíků, které ač malé, intenzívně oživovaly činnost dávno zapomenutých svalů.
Aby řeč nestála, pronesl jsem: ”Tak se nám zima vrací!” Masérka jako by ožila, přitakala: “Ano, ano. Ale tohle není žádná zima, to u nás v Oděse je teď sníh a mrzne, jak vy Češi říkáte, až praští….”
“Vy jste z Oděsy?”: skočil jsem jí nevychovaně do řeči, a než stačila navázat, zeptal jsem se: “Vy jste utekla před válkou?” Chvilku mlčela a pak se rozhovořila: “Pane, v Oděse žádná válka není! Vracím se tam pravidelně, ale už bych tam žít nechtěla, alespoň do doby, dokud neodejdou ukrajinští fašisté. Miluji to město, ale to co se tam děje od dob Zelenského, to je hrůza”. Já na to …More
mariamilucka shares from David Michael Emeth
2.4K
Je to venku! Šílené informace, jak si americká vláda objednala covid podvod ❗❗ Kdo vlastně stojí za celým programem COVID-19? Nyní máme důkazy přesně o tom, jakým způsobem vlády a farmaceutické …More
Je to venku! Šílené informace, jak si americká vláda objednala covid podvod ❗❗
Kdo vlastně stojí za celým programem COVID-19? Nyní máme důkazy přesně o tom, jakým způsobem vlády a farmaceutické firmy lhaly veřejnosti, a jak celou operaci řídila armáda a ne zdravotnické orgány!
Pfizer navíc u soudu nedávno v podstatě prohlásil:
„Prosím, zamítněte tento případ, pane soudce. My jsme vládu nepodvedli. Dodali jsme podvod, který si vláda objednala.”
Zdroj: Je to venku. Šílené informace, jak si americká vláda objednala covid podvod | AC24.cz
Přepis videa (25 min.) najdete zde: Sasha Latypova: Covidová protiopatření - Důkazy o úmyslu poškodit | Otevři svou mysl
01:56
mariamilucka shares from Janko333
3.5K
Blahoslavená Anna Katarína Emmerichová: mala Kristové stigmy, mimoriadnu charizmu dávať rady a upokojovať srdcia. Vedela odlíšiť posvätné predmety od svetských. Táto schopnosť jej ostala po celý …More
Blahoslavená Anna Katarína Emmerichová: mala Kristové stigmy, mimoriadnu charizmu dávať rady a upokojovať srdcia. Vedela odlíšiť posvätné predmety od svetských. Táto schopnosť jej ostala po celý život. O Anne Kataríne Emmerichovej Clemens Brentano povedal: Nevidel som na jej tvári či v jej pohľade náznak podráždenosti alebo rozčúlenia. Všetko, čo hovorila, bolo plné Božej lásky. UMUCENIE JEZISA KRISTA KATARINA EMMERICHOVA
Patnásť neznámych bolestí Pána Ježiša pri jeho umučení PATNACT NEZNAMYCH BOLESTI PANA JEZISA KRISTA
03:58
mariamilucka shares from Janko333
2.1K
Ako rozpoznať manipulátora a diabla? Video: Ako rozpoznať manipulátora a diabla? Manipulátor berie možnosť slobodných rozhodnutí. Manipulátor chce mať nad svojou obeťou kontrolu. A tá sa najlepšie …More
Ako rozpoznať manipulátora a diabla? Video: Ako rozpoznať manipulátora a diabla?
Manipulátor berie možnosť slobodných rozhodnutí. Manipulátor chce mať nad svojou obeťou kontrolu. A tá sa najlepšie získava v cit. zraneniach a keď máš strach. Láska je veľmi učinný nástroj citovej manipulácie.Tomuto podľahnú poväčšine ženy. Prečo sa žena nechá zaslepiť manipulátorom? Chce aby ju mal niekto rád a vážil si ju. Túžba byť milovaný, býva často použitá ako nástroj manipulácie. A majstri manipulácie toto dobre vedia. Manipulátor podsúva svoje myšlienky a vie si vymyslieť situácie, ktoré nikdy nevznikli, a skúša ostatných presvedčiť o ich pravdivosti. Pre manipulátora je charakteristické, že len on je nositeľom skutočnej pravdy. Manipulátor je domýšľavý a nemá rád pokoru. Manipulátor chce izolovať svoju obeť od ľudí. Hlavne od takých ľudí, ktorý by manipulátora prekukli. Ide o veľmi závažný patologický démonský typ manipulácie. Manipulátori sú pod rúškom viery v sektách, politike i v osobnom živote …More
mariamilucka shares from Janko333
13.2K
JEŽIŠ A MÁRIA - SPOJENÉ SRDCIA. Nikto a nikdy, na zemi i nebi, nebude „milovať nášho Pána Ježiša Krista“ tak, ako miluje Svätá Panna Mária. Svätý Bernard. Ježiš nie je nikdy bez Panny Márie! Panna …More
JEŽIŠ A MÁRIA - SPOJENÉ SRDCIA. Nikto a nikdy, na zemi i nebi, nebude „milovať nášho Pána Ježiša Krista“ tak, ako miluje Svätá Panna Mária. Svätý Bernard.
Ježiš nie je nikdy bez Panny Márie! Panna Mária nie je nikdy Bez Ježiša! Kto odmieta Pannu Máriu, odmieta samého Boha!

Nedeľa po sviatku: "Srdca Ježiša a Márie": Dvoch spojených Sŕdc Ježiša a Márie. Ustanovím osobitný deň pre slávnosť dvoch sŕdc lásky. (Neskôr povedal: V nedeľu po slávnosti Najsvätejšieho Srdcia Ježišovho a pamiatke Nepoškvrneného Srdcia Panny Márie.) V tento deň budú obe Srdcia zahrnuté a prebodavané menšími obetami a modlitbami a ich krv potečie do očistca. Všetkých, ktorí nosia pečať dvoch Sŕdc lásky, pritiahnem k sebe ako magnet."
Ó Nepoškvrnené Srdce, Srdce Matky, zjednoť ma s Najsvätejším Srdcom Tvojho Syna. Zverujem Ti, obetujem ti Spojené Srdcia Ježiša a Márie, víťazné Rany Ježišove a slzy našej milej Matky Márie a odovzdávam Ti svoje myšlienky, slová, skutky, kroky, záležitosti, a celú svoju bytosť - …More
36:46