03:33
Janko333
2193.7K
Čo s hriechom, ktorý neľutujem? Stačí jeden neoľutovaný (smrteľný) hriech, a si v pekle. V pekle je veľa ľudí aj pre jeden neoľutovaný smrteľný hriech. Boh ukázal Svätej Kataríne Sienskej ako jedno …More
Čo s hriechom, ktorý neľutujem? Stačí jeden neoľutovaný (smrteľný) hriech, a si v pekle. V pekle je veľa ľudí aj pre jeden neoľutovaný smrteľný hriech. Boh ukázal Svätej Kataríne Sienskej ako jedno 14 ročné dievča bolo v pekle pre jednu nemravnú knižku. Boh robí všetko, aby nás zachránil! Ale musíme mu otvoriť srdce. Boh jednu jedinú vec nedokáže, prestať milovať ❤️ Boh jednu jedinú vec nedokáže, prestať milovať ❤️

Boh jednu jedinú vec nedokáže, prestať milovať ❤️

V pekle za neveru manželstve : Svätý Páter Pio mal videnie: V roku 1968 zomrel najväčší mystik nášho storočia, sv. páter Pio, ktorý mal dar vidieť a čítať v dušiach. Jednej žene, ktorú opustil muž a žil s inou, sv. Pio povedal. Že hoci sa dotyčný dal nahovoriť, aby na poslednú chvíľu prijal sviatosti zomierajúcich, je zatratený.

Vôbec neľutoval neučinil žiadne predsavzatie, nevyspovedal sa zo všetkých hriechov, svoje obrátenie roky a roky odďaloval. Mladíkovi, ktorý sa pýtal na osud pred pätnástimi rokmi zomrelého starého otca, poskytol páter odpoveď: „Nemôžem sa na neho pozerať, taký je ošklivý. Povaľuje sa v horiacich plameňoch. Pápež Pius XII. v rozhlasovom prejave roku 1946 vyhlásil, že „azda najväčším hriechom sveta je, že ľudia začali strácať pocit hriechu. Vyhol si sa ťažkému hriechu, boj sa aj ľahkých hriechov. Lebo aj zrnka piesku sú malé, ale keď ich je veľa, zasypú ťa za živa. Kto miluje BOHA, chráni sa aj ľahkého hriechu! Sv. Augustín.
Na zemi sa každý svojím životom môže rozhodnúť pre Boha alebo proti Bohu.
Niektorí ľudia robia na zemi vedome všetko proti Bohu a Jeho vôli. Títo si začínajú s peklom vo svojom vlastnom srdci. A ak sa v hodine smrti nekajajú, to peklo potom pokračuje naveky. Svätá Panna Mária nám ukázala to, čo naozaj jestvuje. Chce nás vytiahnuť z nevedomostí, z existujúcich nejasnosti, pretože v duchovnom boji je nevedomosť zbraňou porazených proti ľudom.

Svätá Terezia z Avili videla zatratenú dušu pri pohrebe. Veľmi ma preľaklo videnie, ktoré som mala na istom mieste o istej osobe o ktorej som sa dozvedela že žila dlhý čas veľmi hriešne. Posledné roky bola tá osoba chorá a zdalo sa že sa že sa polepšila. Zomrela bez svätej spovede ale napriek tomu sa mi zdalo, že by nemusela prísť do večného zatratenia.

Avšak počas prípravy na pohreb som videla množstvo diablov, ktoré brali telo mrtvého, hádzali ho ako loptu. Týralo ho, hádzali s ním sem a tam veľkými vidlami. Tu hrôzu Boh ukázal len mne.
Naplnila ma veľká hrôza, keď som videla, ako ho ľudia nesú k hrobu s veľkými poctami a obradmi. Myslela som na Božiu dobrotu, vo vnútri som skrývala tej duše. Počas obradu som nevidela žiadneho diabla, avšak keď bola mŕtvola spustená do hrobu, videla som nespočetne množstvo diablov ktorí tam na neho v jame už čakali.

Bola som takmer bez seba, Boh mi musel dať veľa odvahy, aby som nedala na sebe nič poznať. Pomyslela som si, čo hrozné urobili démoni s jeho dušou, keď toľko týrali jeho telo.

Kiež by sa páčilo Bohu, aby duše žijúce v ťažkých hriechoch uvideli túto strašnú scénu, ktorú som videla ja! Som si istá, že by sa hneď obrátili k lepšiemu životu.
Z toho akú hrôzu som videla som sa poučila, koľko dlhujem Bohu a z akého zla ma Boh vyslobodil. Tento strach zostal vo mne až do tej doby, kým som o tom nehovorila so spovedníkom domnievajúc sa, či to nebol diabolsky klam.

Zostáva faktom, že sa vždy chveje strachom, keď si na to spomeniem.

Panna Mária nám ukázala peklo aby sme to povedali ostatným
. Vizionári vo FATIME alebo v Medžugorii o pekle svedčia: Je to hrozné miesto. V strede je velký oheň, ale nie taký, aký poznáme tu na zemi Videli sme normálnych ľudí ako tých, ktorých stretávame naulici, hádzali dobrovoľne do ohňa. Nikto ich tam nestrkal.

Neoľutovaný hriech ich do pekla ťahal. Ponárali sa do rôznych hlbokého ohňa. Keď vyšli podobali sa na divé zvery, hnevlivo zavýjali od nenávideli a od zloby sa rúhali. Ťažko nám bolo uveriť, že išlo ešte o ľudské bytosti natoľko boli zmenení, zohavení. Všetkým sme boli strašne vyľakaní a nechápali sme, ako sa taká hrozná vec môže týmto ľudom stať. Našťastie nás prítomnosť Panny Márie upokojila.

PEKLO EXISTUJE!

Strážiť čistotu srdca znamená nedovoliť mojim slovám, mojim myšlienkam, ničiť dušu hriechom. Nikto z ľudí nie je v stave pochopiť, aké veľké zlo spočíva v smrteľnom hriechu. ❤️ Keď dievča žije čisto, čaká ju prvý pôrod. Cez jej panenstvo, sa má narodiť dobrý manžel. Čistotou si pripravíš štastný, požehnaný vzťah. Preto dievčatám radím, žite čisto. Ak si nevinnosť stratila, tak ju hľadaj, začni od znova. Boh má moc ti nevinnosť vrátiť. Je to Magdalské panenstvo. Tak ako Svätej Márii Magdaléne. Svätá Mária Magdaléna bola nasledovníčkou Ježiša Krista, ženou obrátenia, ktorá mala chorú a veľmi zlú povesť smilstva a prostitúcii, z ktorej Pán Ježiš vyhnal sedem démonov.
Svätá Mária Magdaléna bola kajúca žena. Sv. Mária Magdaléna kajúcnica, prvá svätica v histórii. (patrónka kajúcnikov, kajúcich prostitútiek. Sv. Márii Magdaléne Ježiš odpustil mnoho hriechov, pretože veľmi ľutovala a milovala. Sv. Mária Magdaléna – mimoriadna svätá! | Magnificat - Mariánske spravodajstvo / vydavateľstvo

Boh pripravil záchranu pre svet v mojom Nepoškvrnenom srdci.“ Panna Mária vo Fatime
Keď Panna Mária berie do svojho náručia niekoho, kto si nevie dať rady so svojím životom, vtedy tento človek začína žiť nový život v Duchu Svätom. Mária mu ukazuje nový rozmer lásky Otca k nemu. Taký človek sa stále rodí nanovo, vzrastá v Božej prítomnosti tak, že bez Márie by tak v Bohu nikdy nevzrastol a neformoval svoje srdce. Ona je najväčšou prorokyňou dnešných časov. Je Kráľovnou nielen neba i zeme, ale aj Kráľovnou našich životov. Jej najmocnejšou zbraňou je malý povrázok, ktorý je štítom a mečom v duchovnom boji. Túži byť viac spoznaná a milovaná, aby nás ochránila v ťažkých časoch, ktoré žijeme. Boh nám ukazuje veľkosť tejto malej ženy, tak Ju poďme spoločne spoznávať!
Peklo-nebo-ocistec

Sv. Leonard z Porto Maurizio hovorí: Tak potom, hovorím k vám, ktorí ste si zvykli žiť v smrteľnom hriechu, v závisti a nenávisti, v bahne nerestí nečistoty, a ktorí sa dostávate každým dňom bližšie do pekla. Zastavte sa a poobzerajte sa dookola. Pán Ježiš vás volá a svojimi sv. ranami, ako mnoho výrečným hlasom, kričí na vás: „Môj synu, ak si zatratený, môžeš za to viniť len sám seba: Tvoje zatratenie pochádza od teba´. Pozdvihni svoj zrak a uvidíš všetky milosti, ktorými som ťa obohatil, aby som ti zabezpečil večnú spásu a pokojný život na zemi. Sv. Leonardo z Porto Maurizio :: Životy svätých
Peklo a Fatima
Svata spoved- aspon raz za mesiac
Peklo existuje! Clara a Annette - skutočná udalosť
Peklo existuje :: Ježiš Mária

Čas rozhodnutia / Litmanová / Ivetka Korčáková / Ježiš Kristus

Jak jsem byla slepá .... Pane
Svätá Terezia z Avili - učiteľka cirkvi, mystička
Pán Ježiš se nikdy neunaví obdarovávat nás, ani jeho milosrdenství se nemůže vyčerpat: neunavme se nikdy přijmat je od našého Pána !
Kde jsem chtěla najít lék, nežli v tobě ? Jaká bláhovost utíkat před světlem, pravdou abych stále víc klopala!

Kolik pýchy bylo v mé pokoře, kterou mi vnukal ďábel
abych se vzdálila od jediného sloupu, který mě podpíral a chránil před pádem. Ještě teď se křižuji, neboť se mi zdá, že nešla nikdy vstříc takovému nebezpečí jako při této léčce, k rou mi ďábel nastražil pod pláštíkem pokory.

Namlouval i že se mám uspokojit s povinnými modlitbami jako všichni:
ostatní a nechtít se ještě nadto věnovat modlitbě, protože jsem dosud tak ubohá, i po tolika přijatých milostech.

Jak jsem na to mohla pomýšlet, když jsem se povinné modlila špatné. Nebyl to snadl nedostatek lásky a neprojevila jsem tím, jak si málo cením Boží přízně?

Tak asi ďábel musel začít pokoušet Jidáše ale vůči mmě se neodvažoval jednat otevřeně, nýbrž krok za krokem, a nakonec by se mu podařilo uvrhnout mě do propasti.

Ať si pro lásku Boží dají v tomto bodě velký pozor všichni kteří se věnují modlitbě, a ať vědí, že jsem vedla ničemní život, když jsem jí zanechala. To byl pěkný lék, který mi nabízel ďábel, a podivná pokora, kterou mi satan dával.

Byla jsem neklidná, má duše, nemohla najít pokoj
Byla jsem neklidná, neboť má duše, vzdálena nemohla najít pokoj. A jak jej také najít, když jsem za přijatá dobrodení přijala nicotná pozemská dobra?

Ještě nyní se divím, že to mohlo trvat tak dlouho; vždycky jsem totiž měla naději, že se vrátím k modlitbě. To se mi přihodilo víc než před dvaceti leti, pokud mě paměť neklame.

Čekala jsem, až se má duše zbaví hříchu. Jak špatně mě vedlla má naděje! Ďábel by mi ji udržoval až do Posledního soudu, aby mě pak uvrhl do pekla.

Byla-li jsem tak špatná, že jsem si neuměla pomoci protože jsem prosívala Pána s mnoha slzami a zúčastnovala se modliteb a čtení, při nichž jsem mohla poznat pravdu a ničemnou cestu, kterou jsem kráčela.

Myslím že jeden velmi učený řeholník z řádu svatého Dominika, má velkou zásluhu před Bohem, že mi otevřel oči, a tak mi zabránil, abych klesla jěšte níž.

Tehdy jsem se začala vzpamatovávat, i když jsem nadále urážela Pána. uprostřed pádů a povstání jsem dělala pokrok, i když po malých krůčcích.
A kdo nepřestane kráčet a jde v před i když se zpožděním.

« Domnívam se že ztratit cestu není nic jiného než zcela zanechat modlitbu. Avšak kéž nás od toho Bůh osvobodí kvůli tomu jaký je. Ani když dostala mnoho milostí neboť ještě múže padnout: na to si musí dát velký pozor.

Z toho vyplývá, že duše si nemá nikdy důvěřovat ani se vystatovat nebespečí, ani když dostala mnoho milostí modlitby, neboť ještě múže padnout: na to si musí dát velký pozor a já to doporučují pro lásku Boží.

I když jsou ony milosti zřejmě od BOHA. Ďábel je může použít pro své zvrácené cíle

Zvláště ke škode tech, kteří nemaj pevné ctnosti, kteří nemilují umrtvováni a jěšte lpí na tomto světě.

Budou mít veliké touhy a velkodušná předsevzetí,, ale jak o tom ještě pojednám později, nejsou dosud tak silní, aby se mohli bez úhony vystavovat nebezpečným přiležitostem: toto učení je velmi dobré; ráda bych, aby se o něm nevzdělaní jako já, protože to není mé učení; Bůh mě tomu naučil.

Duše vykoná už mnoho, když se i v tomto ubráni. A protože i jen na to potřebuje zbraně, nemá si tak troufat, že múže také útočit, neboť stretnout se s dábli a porazit je na hlavu, k tomu je zapotrebí taková síla, kterou člověk nemá, nedosáhne – li stavu, o němž budu mluvit dále.

A tu je další ďábelská lest.
Když se duše tak přiblížila tak k Bohu, že chápe rozdíl mezi nebeskými a pozemskými dobry, že chápe lásku kterou jí Bůh projevuje, cítí, jak v srdci roste určitá dúvěra a jistota, že už nikdy neklesne z tohoto šťastného stavu. Protože se jí zdá, že již vidí svou odměnu, myslí si, že je nemožmé, aby opustila kvůli tak nízkým a vulgárním věcem, jako pozemské rozkoše, tak lahodná opojení a tak slastná v tomto živote.
Jako jsou pozemské rozkoše, tak lahodná opojení a slasti i v tomto životě. A tak ji v této sebejistotě ďábel snadno oknu o nedůvěru vůči sobě samé, začne ji uvádět do nebezpečí; a on v zápalu horlivosti rozdává na všechny strany a plnými hrslii své plody, jsouc přesvědčena, že se už nemusí bát sama se li To nevyvěrá z pýchy, neboť jasně vidí, že sama od sebe nedokáže nic, nýbrž z přílišné a nezřízené důvěry v Boha.
zatímco by měla myslet na to, že je ještě sotva opeřený ptáček, neschopný létat, který může opustit hnízdo jen tehdy, když ho Búh vypustí ven. Její ctnosti nejsou ještě dost pevné, chybí jišenost, která si uvědomuje nebezpečí, a nezná škodu, jakou působí důvěra v sebe sama.

A to byla má zkáza
Pro tyto a podobné věci je nutno mit učitele a styky s duchovními osobami kteří mají skušenost a jdou správne po ceste svätosti.

Věřím, že když Bůh povznesl nějakou duši do tohoto stavu, nepřestane jí projevovat svou přízeň a nikdy nepřipustí, aby se ztratila, ledaže by ho sama zcela opustila.
Kdyby však měla padnout, ať se pro lásku Boží chrání toho, že by se nechala oklamat ďáblem a zanechat modlitby, jak jsem to udělala já z falešné pokory; ale o tom jsem í mluvila výše a chtěla bych to tisíckrát opakovat.

Kéž má důveru v Boží dobrotu, jež je větší než všechno zlo, které můžel napáchat
Uznáme-li svou ubohost a chceme-li s ním znovu navázat přátelství, on zapomene na naši nevděčnost a nevzpomína na milosti, kterými nás zahrnul, a že by to byl důvod, i nás tím víc trestal. Ba naopak,ony ho pohnou, aby nám odpustil tím rychleji, jako domácím, kteří jedí z jeho stolu. Ať si připomenou jeho slovaa ať pomyslí, jak jednal se mnou já se dřív unavila urážet ho, než on odpouštět mi.
On se nik neunaví obdarovávat, ani jeto milosrdenství se nemůže vyčerpat: neunavme se nikdy přijmat je! Budiž vždy veleben a ať ho chválí všichni tvorové! Amen.
Z knihy : sv. Terezia od Ježiša - autobiografia: vlastný životopis Svätá Terezia z Avili - učiteľka cirkvi, mystička

Boh pripravil záchranu pre svet v mojom Nepoškvrnenom srdci.“ Panna Mária vo Fatime
Keď Panna Mária berie do svojho náručia niekoho, kto si nevie dať rady so svojím životom, vtedy tento človek začína žiť nový život v Duchu Svätom. Mária mu ukazuje nový rozmer lásky Otca k nemu. Taký človek sa stále rodí nanovo, vzrastá v Božej prítomnosti tak, že bez Márie by tak v Bohu nikdy nevzrastol a neformoval svoje srdce. Ona je najväčšou prorokyňou dnešných časov. Je Kráľovnou nielen neba i zeme, ale aj Kráľovnou našich životov. Jej najmocnejšou zbraňou je malý povrázok, ktorý je štítom a mečom v duchovnom boji. Túži byť viac spoznaná a milovaná, aby nás ochránila v ťažkých časoch, ktoré žijeme. Boh nám ukazuje veľkosť tejto malej ženy, tak Ju poďme spoločne spoznávať!
Dominik Chmielewski SDB - Mária, najkrajšia záchrana od Boha
Dievča v pekle
Lukaš 1 shares this
111.8K
hajaj búvaj ovečky
Vám katolíkom nedochádza že peklo v živote je predzvesťou Pekla po živote ... 😱
Katolíci si namýšľajú že tento život a ten po smrti spolu nesúvisia
Janko333
hajaj, to hovoríš o sebe? 😂 Ak nadávaš do idiotov a ponižuješ, do neba určite nepôjdeš. Toto sú tvoje slová: Citujem Ježiša ty idiot! Hajaj keď nadávaš, je s tebou Boh spokojný?
hajaj búvaj ovečky
Nestačí ti že si u mňa zablokovaným, načo ma oslovuješ? Nadávam pohanom a modlárom. Nie sme bratia vo viere!
ABADAN . .
Pane Hajajo, vy jste ale mystifikátor, že? 😂
Janko333
hajaj, a had sa chytil do pasce 🤗 Nadával Ježiš, alebo dovolil Ježiš nadávať kresťanom? Pokiaľ viem, písmo hovorí: Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo. A kto povie: » blázon,« pôjde do pekelného ohňa.
Matúš 5:22, Efezanom 4:29. Hajaj, dovolil Ježiš nadávať kresťanom?
hajaj búvaj ovečky
24Ježíš odpověděl: „Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.“
25Ale kananejská žena přistoupila, klaněla se mu a řekla: „Pane, pomoz mi!“
26On jí odpověděl: „Nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům.“
Janko333
Hajaj, bola ti položená otázka, dovolil Ježiš nadávať kresťanom? Tak odpovedz!
hajaj búvaj ovečky
Nauč sa základnej slušnosti nedoliezať keď ťa niekto zablokuje.
Janko333
hajaj bajaj ty blokuješ len tých, ktorý ťa prekukli. A po druhé, ty vypisuješ mne a nie ja tebe. Nauč sa základnej slušnosti: neklamať, nedoliezať a nenadávať!!!!! A ako si vieš bibliou ospravedlniť nadávky 🤪 ked si povedal: Nadávam pohanom a modlárom. A použiješ citát z písma: Ježíš odpověděl: „Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.“ A ja ti odpoviem Evanjeliom podľa …More
hajaj bajaj ty blokuješ len tých, ktorý ťa prekukli. A po druhé, ty vypisuješ mne a nie ja tebe. Nauč sa základnej slušnosti: neklamať, nedoliezať a nenadávať!!!!! A ako si vieš bibliou ospravedlniť nadávky 🤪 ked si povedal: Nadávam pohanom a modlárom. A použiješ citát z písma: Ježíš odpověděl: „Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.“ A ja ti odpoviem Evanjeliom podľa Jána — Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť. A bude jedno stádo a jeden pastier. Ján 10:16.
apredsasatoci
Hlúpy Jano zasa chytá niekoho do pasce! 🥱
Janko333
apredsasatoci, nadávaš do hlupákov? Nech ti Boh odpustí. Matúš 5:22
Laco Bajzo
Pekla sa netreba báť ,lebo peklo je v nebi.
Keby to tak nebolo ,tak by vaši dušpastieri vystúpili proti tomuto veľkolepému objavu ,ale nikto ani ťuk,tak to tak bude.
Odhalenie - Vojtech Kodet, Marián Kuffa, Róbert Bezák
Janko333
hajajko, to je choré, napíšeš komentár a potom ma blokuješ. Chápem, máš strach že zas budeš usvedčený bibliou ktorú ani nepoznáš🤥 Ale vynechal si dôležitú vec. Dôležitejšie ako poznať písmo, je podľa biblie žiť, a neblokovať kresťanov keď ide o pravdu. Si zbabelec, ako tvoji „ kumpáni🤥
hajaj búvaj ovečky
Nie ja ale ty tu druhého osočuješ. Slabosi tak robia keď nemajú argumenty k téme.
Janko333
hajajko, ty si poriadný klamár!!! Ak nazývaš biblické citáty osočovaním, potom biblia usvedčuje teba. Slaboch keď nemá argumenty, blokuje, a vysmieva sa. Zbabelec, ako sa môžeš s takým svedomím pred Boha postaviť? 🤥
Trepifajksl
Pochybuju, že hajaj vůbec bibli přečetl, když dokáže vypotit takové koniny.
Janko333
Hajaj, vyhlasuješ že ty dávaš prednosť Ježišovmu názoru pred Pavlovým? Ty bludár, klamár a zvodca! Sv. Pavol mal iný názor ako Ježiš? Ak by si poznal sv. písmo, vedel by si, že Božie slovo, je napísané z vnuknutia, a inšpirácie Božieho Ducha. Boh je autorom biblie, použil sv. Pavla a vyvolených apoštolov, účinkoval v nich a skrze nich. To znamená že sv. Pavol neprotirečil Ježišovi, ale ty …More
Hajaj, vyhlasuješ že ty dávaš prednosť Ježišovmu názoru pred Pavlovým? Ty bludár, klamár a zvodca! Sv. Pavol mal iný názor ako Ježiš? Ak by si poznal sv. písmo, vedel by si, že Božie slovo, je napísané z vnuknutia, a inšpirácie Božieho Ducha. Boh je autorom biblie, použil sv. Pavla a vyvolených apoštolov, účinkoval v nich a skrze nich. To znamená že sv. Pavol neprotirečil Ježišovi, ale ty áno. Ty dávaš prednosť iba sebe, bludár a zvodca!
apredsasatoci
Nie je peklo ako peklo! Aj tam je mnoho príbytkov!
Anton Frantisek shares this
229