17:20
Janko333
22.9K
PEKLO EXISTUJE! Panna Mária nám ukázala peklo aby sme to povedali ostatným. BOH TI DAL SLOBODNÚ VOLU ABY SI VYBRAL ŽIVOT ALEBO SMRŤ. Duše tých, čo zomierajú v stave smrteľného hriechu bez ľútosti,…More
PEKLO EXISTUJE! Panna Mária nám ukázala peklo aby sme to povedali ostatným. BOH TI DAL SLOBODNÚ VOLU ABY SI VYBRAL ŽIVOT ALEBO SMRŤ. Duše tých, čo zomierajú v stave smrteľného hriechu bez ľútosti, zostupujú hneď po smrti do pekla. Modlime sa za nich aby ich Boh zachránil! Sv. Faustína: Ó, Ježišu, keď mám o tom písať, celá sa trasiem pri pohľade na hrôzy, ktoré svedčia proti nemu. Videla som, ako vychádzali z nejakej priepasti plnej blata duše malých detí i starších, asi deväťročných: boli odporné, protivné. Podobali sa najstrašnejším netvorom a rozkladajúcim sa mŕtvolám. Ó, strašná hodina, v ktorej treba vidieť všetky svoje skutky v celej nahote a biede. Nestratí sa ani jeden z nich. Budú nás verne sprevádzať pred Boží súd. Nemám slov ani prirovnania na vypovedanie týchto strašných vecí. Sv. Faustína.
Svätý Alfonz Liguori - Svätý Augustín hovorí, Božia zhovievavosť znáša hriešnika do istého času. Keď ten čas uplynie, neostane preňho nijaké zľutovanie. To isté vraví Euzébius z Cézarey : Boh vyčkáva po určitú hranicu . potom nás ponechá . Zakladom ich presvedcenia bolo svate písmo. Na jednom mieste Pán povedal , že pozdrži skazu Amorejčanov , pretože sa ešte nedovŕšil počet ich neprávosťi : Ešte sú dovŕšené neprávostí Amorejčanov (Gn. 15,16 )Na inom mieste : Už sa viac nezmyľujem nad Izraelovym domom ( Oz. 1,6 ) Inde: pokúšali ma desať ráz a nepočúvali môj hlas, neuvidia krajinu“ ( Nm. 14.22)
Jóbovi povedal: tvoj hriech bude zapečatený v mechu“ job. 14,17 ) atď. Hriesnik hovori : Ale Boh je milosrdny . ODPOVIEM – a kto tvrdi opak ?Bozie milosrdenstvo je nekonecne , ale koľký si napriek nemu neuchránia svoju dušu od zatratenia ?

Poslal ma...... uzdraviť skrúšených srdcom ( Iz 61,1) Boh zachraňuje toho, kto preukáže dobrú vôľu. Odpúšta hriechy, ale neodpustí vôľu hrešiť.

Peklo existuje!

Svätý Gregor rozprával, že istý pätročný chlapček bol poslaný do pekla, keď zaklial. Človek namietne ALE JA SOM MLADÝ. Si mladý ? LENŽE BOH BOH NEPOČÍTA ROKY, ALE HRIECHY. Daň z hriechov nie je pre všetkých rovnaká: Niekomu boh odpustí sto hriechov, inému tisíc, ďalšieho pošle pri prvom hriechu do pekla. Koľký tak skončili?

Panna Mária zjavila Božej služobnici Benedikte z Florencie, že isté dvanásťročné dievča bolo odsúdené po spáchaní prvého hriechu. Iný osemročný chlapček , zomrel, po prvom hriechu a jeho duša bola zatratená.

V Evanjeliu svätého Matúša ( kapitola 21) je napísané , keď Pán našiel figovník bez ovocia preklial ho : Nech sa na tebe už nikdy neurodí ovocie „ a strom vyschol.
A videl som mŕtvych, malých i veľkých, stojacich pred trónom Božím. A otvorily sa knihy, a otvorila sa aj iná kniha, to jest kniha života, a mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa svojich skutkov. Zjavenie Jána 20,12

POZN: BOH NEPOSIELA ĽUDÍ DO PEKLA, PLAČE A NECHCE SMRŤ HRIEŠNIKA! ALE SAMI SI VYBERÚ SVOJ STAV.
Ježiš hovorí i dnes hovorí, máte Mojžiša a Prorokov, mate svedomie, a varovanie" Ježiš povedal: "Ak vám to nestačí, neuveríte, ani keby niekto z mŕtvych vstal."
Medzugorie: Videli sme aj jedno veľmi pekné mladé dievča vrhnúť sa dobrovoľne do ohňa. Potom sa podobala na netvora.Panna Mária nám neskôr vysvetlila, čo práve vidíme a povedala nám: Títo ľudia idú do pekla z vlastnej vôle. Je to ich vlastný výber, ich vlastné rozhodnutie. Kto žije v hriechu má peklo na zemi. Jedine hriech oddeluje človeka od Boha.
Nebojte sa! Boh dal každému slobodu. Na zemi sa každý svojím životom môže rozhodnúťpre Boha alebo proti Bohu.
Niektorí ľudia robia na zemi vedome všetko proti Bohu a Jeho vôli. Títo sizačínajú s peklom vo svojom vlastnom srdci. HRIECH - A ak sa v hodine smrti nekajajú, to peklo potom pokračuje. Svätá Panna Mária nám ukázala to, čo naozaj jestvuje. Chce nás vytiahnuť z nevedomostí, z existujúcich nejasnosti, pretože v duchovnom boji je nevedomosť zbraňou porazených proti ľudom.

-Svedectvo obrátenia ženy a lásky Boha
Desivá smrť nekajúceho bez sv. spovede, svätá Terezia z Avily. Zomrela istá osoba, o ktorej som sa neskôr dozvedela, že žila dlhý čas veľmi hriešne. Keď na pohrebe bolo mŕtveho telo spustené do hrobu, videla som množstvo, diablov, ktorí už na neho v hrobe čakali. Myslela na to, čo asi urobili démoni s dušou nebožtíka, keď tak veľmi týrali jeho telo.
Náramné ma vydesilo toto videnie, neskôr som sa dozvedela, že sa jedna o dušu ktorá žila dlhý čas veľmi hriešne. Posledne dva roky tá duša bola veľmi chorá, a zdalo sa že sa polepšila. Ale duša zomrela nekajúcne, bez svätej spovede. Nemusela tá duša prísť do večného zatratenia, Boh dopustil, že tá choroba bola ešte posledná šanca na jeho obrátenie.

Čo nasledovalo ďalej? počas prípravy k pohrebu som videla množstvo diablov, ktorí týrali jeho telo, ako hračku. Týrali ho, s veľkými vidlami, hádzali s ním sem a tam. Ľudia nič netušili o stave tej duše. Naplnila ma hrôza, keď som videla, ako ho nesú k hrobu s veľkými poctami, mysliac si že aký bol dobrý človek. Myslela som na Božiu dobrotu, a skrývala som stav tej duše.

Toto videnie ma rozdrtilo. Počas obradu som nevidela žiadneho diabla, avšak keď bola mŕtvola spustená do hrobu, videla som nespočetné množstvo diablov, ktorí neho už v jame čakali. Bola som takmer bez seba, s veľkou námahou som pred ľudmi skrývala tu hrôzu čo som videla.

Pomyslela som si, keď už tak týrali jeho telo, čo urobili démoni s jeho dušou?
Kiežby sa páčilo Bohu, aby duše žijúci v ťažkom hriechu uvideli tú strašnú hrôzu, ktorú som videla! Myslím, že by sa hneď obrátili k Bohu. Z toho som sa poučila, koľko dlžím Bohu, a z akého zla ma Boh oslobodil.
Ten strach zostal vo mne až do tej doby, pokiaľ som o tom nehovorila so spovedníkom. Chvejem sa strachom, keď si na to spomeniem. Svätá Terezia z Avily

Sv. Leonard z Porto Maurizio - Zastavte sa a poobzerajte sa dookola. Môj synu, ak si zatratený, môžeš za to viniť len sám seba: Tvoje zatratenie pochádza od teba. Pozdvihni svoj zrak a uvidíš všetky milosti, ktorými som ťa obohatil, aby som ti zabezpečil večnú spásu a pokojný život na zemi.
SVATY DON BOSCO / SPOVED
SVATY BOSCO A SNY
Ako sa spovedať :: Ježiš Mária
Viac tu: Ako sa spovedať :: Ježiš Mária
PEKLO-NEBO-OCISTEC ::
Sv. Leonardo z Porto Maurizio :: Životy svätých
-Kľúč do neba -svedectvo
-Tri anjelské pozdravenia | Kľúč do neba | Svätá Katarína Sienská | Sedectvá
-Panna Mária v Medžugorí nám posiela silný odkaz o kňazoch, pravej viere a islame - Slovenský dohovor za rodinu
-Peklo existuje :: Ježiš Mária
- PEKLO EXISTUJE
- Deti v pekle :: Ježiš Mária

- Svedectvo očkovaného kňaza exorcistu, ktorý bol zvedený démonom. Boh ma varoval mnohými znamen…
-Vakcinačná vojna - Ako bude vyzerať 3. svetová vojna? Nemýľme sa, v III. svetovej vojne už sme. …
-Vakcíny z potratených detí - Dr. René Balák PhD je expertom na bioetické limity v biomedicínskom a …
-Útok satana na Cirkev a rodinu: vakcinačná 3 svetová vojna: Vakcíny sú z potratených detí ---
Kamil Horal and 2 more users link to this post
vojtech horvat shares this
2777
Metod
Nešťastní Lutheráni tvrdia, že automaticky všetci ideme do neba!
matuška Maryna ---
Obrana katolíckej Cirkvi shares this
1.2K