mariamilucka
mariamilucka shares from Janko333
1.9K

Osobný súd a posledný súd

Svätý Ján Vianney hovorí, viete, že budeme súdení dvakrát: na konci sveta (pred všetkými ľuďmi) a hneď priamo po smrti, osobný súd? Akože si môžeš sľubovať zajtrajší deň, hovorí svätý Augustín, …More
Svätý Ján Vianney hovorí, viete, že budeme súdení dvakrát: na konci sveta (pred všetkými ľuďmi) a hneď priamo po smrti, osobný súd? Akože si môžeš sľubovať zajtrajší deň, hovorí svätý Augustín, keď nevieš ani to, či máš ešte hodinu života? Svätá Terézia varuje: Ak nie si pripravený zomrieť dnes, boj sa, že zomrieš zle.
- Čo s hriechom, ktorý neľutujem?
Sloboda voľby - zradca Judáš
Na konanie dobra si dostal prítomnosť! Čas je poklad, ktorí sa nachádza len v tomto živote! Čas je poklad, ktorý sa nachádza len v tomto živote. Niet ho ani v pekle, ani v nebi.
V pekle odsúdenci nariekajú: Oh, kiež by mi bola darovaná hodina! Zaplatili by akúkoľvek cenu za hodinu času, v ktorej by mohli napraviť svoje nešťastie. Ale túto hodinu nikdy nedostanú.
- Čas je vzácny
- Kto ohovára, aj ten, kto ohováranie počúva, majú v sebe diabla
- Česť a dobré meno blížneho Hneď po smrti nasleduje okamžite osobný súd, a na konci sveta všeobecný súd pred celým svetom - Aj more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom. …More
Panna Maria vyvýšena nad anděly a svaté. Pokud vás někdo učí něco jiného, než co kat. Církev přijala od svatých apoštolů, otcu, synod, a zachovala až doposud, neposlouchejte ho. Svatý Jan z Damašku.More
Panna Maria vyvýšena nad anděly a svaté. Pokud vás někdo učí něco jiného, než co kat. Církev přijala od svatých apoštolů, otcu, synod, a zachovala až doposud, neposlouchejte ho. Svatý Jan z Damašku. Katolická církev se k mariánským zjevením vyjadřuje pouze v tom smyslu, zda jsou věroučně v pořádku.
Protestantské církve. Všichni reformátoři odmítli vypjatý mariánský kult, jak vznikl od 12.-13. století, někteří odmítli i označení Bohorodička a představu Mariina prostřednictví mezi církví a Kristem. Nicméně uznávali Mariino panenství a někteří z nich zachovávali i některé mariánské svátky, a úcta k svatým. Martin Luther o Panne Marii psal a kázal v knize Magnifikat.
V anglikánských církvích je úcta k Panně Marii vcelku nejblíže katolictví s tradičním rozlišením chalcedonského sněmu (767) mezi latreia (uctívání, klanění), vyhrazené Bohu, a dúlia (služba) patřící světcům. Naopak radikální reformace a většina presbyteriánů ji odmítá, stejně jako sekty, adventisté a Svědkové Jehovovi.
Vztah …More
17:59
mariamilucka shares from Marieta Ria
2.4K
Prežehnávajme sa svätenou vodou (nielen) pri vstupe do kostola Ak sa niekto prežehná s oddanosťou svätenou vodou, vyvolá to tri účinky: priťahuje Božiu milosť, očisťuje dušu a odháňa diabla. Toto …More
Prežehnávajme sa svätenou vodou (nielen) pri vstupe do kostola
Ak sa niekto prežehná s oddanosťou svätenou vodou, vyvolá to tri účinky: priťahuje Božiu milosť, očisťuje dušu a odháňa diabla.
Toto gesto znamenia kríža svätenou vodou k nám priťahuje Božie milosti prostredníctvom modlitby Cirkvi. Cirkev sa modlila nad touto vodou mocou Kristovho kríža. Kňazská moc posvätila túto vodu.
Zároveň očisťuje časť našich hriechov, tak všedných, ako aj tých, ktoré zostávajú v našej duši. Treťou mocou svätej vody je moc odohnať diabla.
Diabol môže dokonale vojsť do kostola, jeho steny ho neovládajú. Svätená voda ho však drží preč.
Ľudia sa často sťažujú, že sú v kostole veľmi roztržití, diabol má veľký záujem rozptýliť nás práve vtedy, keď sa máme dostať do kontaktu s posvätnými skutočnosťami.
Preto je svätená voda pri vchode taká nápomocná. Hoci svojimi telesnými očami nevidíme kríž, ktorý svätená voda tvorí v našom tele, keď sa prežehnáme, diabol ho vidí. Pre neho je kríž vyrobený z ohňa ako …More

Pomluva, posuzování, donášení

Pomluva je něco horšího než hřích, je to přímý výplod Satana (Papež František) Bohužel, je mnoho lidí, kteří své kněze pomlouvají. A to mi strašně vadí. Vypráví se ze života sv. Filipa Neriho …More
Pomluva je něco horšího než hřích, je to přímý výplod Satana (Papež František) Bohužel, je mnoho lidí, kteří své kněze pomlouvají. A to mi strašně vadí. Vypráví se ze života sv. Filipa Neriho, že mezi těmi, kdo k němu chodili ke zpovědi, byla také jedna žena, která moc mluvila a klepařila. Marné bylo všechno domlouvání, ona přece tím nic zlého nemyslela. A tak ji jednou světec chtěl názorně ukázat, jak to vypadá s těmi jejími pomluvami. Vzal ji na věž kostela, a tam před ní roztrhl sáček s peřím - to se rozletělo do všech stran. A řekl jí: „A nyní běžte a všechno to peří posbírejte.“ „To přece není možné“ – vykřikla žena. „Tak je to právě s těmi vašimi pomluvami - ony se rozletí do všech koutů města a vy byste to měla u všech těch lidí odvolat a pomluvené odprosit, ale i to bude těžko možné.“
Mnoho lidí, kteří se ohánějí pravověřím, se neustále trefuje do svých farářů. V knize Římanům nám Pavel ukazuje, jak Bůh vylévá svůj hněv na ty, kteří pomlouvají kněze i farníky. Na seznamu hříchů …More
mariamilucka shares from Janko333
3.6K

Znaky falošných prorokov

Najlepší spôsob ako spoznať falošnú cirkev a proroka, je neprítomnosť Panny Márie a ruženca. Kedže satan je klamár, dokonca ani to nezaručuje pravosť darov. Kde je Panna Mária, tam je aj Ježiš. Kde …More
Najlepší spôsob ako spoznať falošnú cirkev a proroka, je neprítomnosť Panny Márie a ruženca. Kedže satan je klamár, dokonca ani to nezaručuje pravosť darov. Kde je Panna Mária, tam je aj Ježiš. Kde Panna Mária nie je, nie je ani Ježiš! Ak chce Boh niekoho spasiť, vnukne mu lásku k Panne Márii. Sv. Alfonz Liquori.
Je celkom možné, že sa pápeži pomýlia a robia hriechy. Aj sv. Peter zlyhal. Ale žiaden svätý kvôli hriechom pápeža katolícku Cirkev neopustil !!!!!!!
Znaky falošných prorokov:
hlásanie evanjelia prosperity, zisku a zdravia. (žiadne utrpenie, kríž, obeta) Dávajme si pozor na spoločenstvá, kde sa nehovorí o Panne Márii a sú odtrhnutí od kat. Cirkvi. Panna Mária je prvou a pravou charizmatičkou cirkvi. Ona je prostrednicou všetkých milostí. Prvý a pravý charizmatik je Panna Mária, znakom pravého charizmatika je ju uznáva, a modlí sa ruženec.
Je pápež František heretik
Kto nie je s pápežom nie je v pravde
Všimnite si, výrok ktorý používajú faloš. charizmatici, používal to aj …More
mariamilucka shares from Janko333
3.8K
Prečo láska stroskotáva? Čo Boh spojil, človek nech nerozdeľuje! Manželský partner sa nehľadá, ale vymodlí (ružencom). Tajomstvo štastného manželstva je nájsť niekoho, kto miluje viac Boha ako teba …More
Prečo láska stroskotáva? Čo Boh spojil, človek nech nerozdeľuje! Manželský partner sa nehľadá, ale vymodlí (ružencom). Tajomstvo štastného manželstva je nájsť niekoho, kto miluje viac Boha ako teba! Aby ťa miloval správne a sväto. Ak ťa Boh volá do manželstva, Boh vie kto bude tvojim manželom, manželkou. Iba v modlitbe to spoznáš. V knihe Tobiáš 4.1. sa trikrát spomína o tom že Boh má pre Tobiáša pripravenú manželku od vekov. Archanjel Rafael Tobiáša trikrát o tom uistil a povedal: Ja viem, že ju dostaneš dnes večer za ženu, lebo ti je aj z neba určené, že ju máš dostať, neboj sa, lebo tebe bola určená od vekov.
Biblia hovorí: (Dcéry jeruzalemské, zaprisahávam vás: Nezobúdzajte ani nerušte lásku, kým sa jej samej nezachce. Pieseň piesní - kapitola 8.4)
💟 Väčšina vzťahov a manželstiev nie sú podľa Božej vôle. Nadväzujú sa vzťahy ktoré Boh nechce a sú hriešne. Iba v modlitbe spoznáš čo máš robiť a roztrhať hriešne putá.
💟 Manželstvo je dar od Boha. Boh nám dal dokonalý návod na šťastné …More
07:49
mariamilucka shares from Janko333
83.6K
Ježiš sv. Faustíne povedal: Moje milosrdenstvo je tak veľké, že cez celú večnosť nepochopí ho žiadny rozum: ani ľudský, a ani anjelský. Všetko, čo jestvuje, vyšlo z vnútorného milosrdenstva. Každá …More
Ježiš sv. Faustíne povedal: Moje milosrdenstvo je tak veľké, že cez celú večnosť nepochopí ho žiadny rozum: ani ľudský, a ani anjelský. Všetko, čo jestvuje, vyšlo z vnútorného milosrdenstva. Každá duša, ktorá sa mi odovzdá, bude cez celú večnosť žiť z mojej lásky a milosrdenstva. Nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát. Sv. Faustína vo svojom denníku píše: „Uvidela som Matku Božiu nevypovedateľnej krásy a povedala mi: „Dcérka moja, žiadam od teba modlitby a ešte raz modlitby, najmä za svet.“ (Denník 325).
Rozhovor milosrdného Boha s dušou v zúfalstve - Svata Faustina
Vznešenosti Panny Marie (zázraky) ~~~ sv. Alfons Maria de Liguori
ako sa vyhnúť peklu
~~~~ ღೋ ღೋ ~~~~
02:07
Otakar Holzmann
@Církví Boha živého nauč se podívat pravdě do očí a neuhnout. Daleko lepší je přijmout pravdu, než žít ve lži. A jeho přikázání nejsou těžká
Církví Boha živého
Otakar Holzmann protože neznám, tak objevuji, nepovyšuji se, učím a pokračuji v tom. Co říkáš na tohle? Zapřemýšlej nad tématem - možná důležité? …More
Otakar Holzmann protože neznám, tak objevuji, nepovyšuji se, učím a pokračuji v tom. Co říkáš na tohle? Zapřemýšlej nad tématem - možná důležité?
Dovol mi ho pojmenovat BOŽÍ PEČETÍ = DODRŽOVÁNÍ BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ!
1J 5,2 To, že milujeme Boží děti, se pozná podle toho, že milujeme Boha a plníme jeho přikázání.
1J 5,3 Láska k Bohu je v tom, abychom plnili jeho přikázání – a jeho přikázání nejsou těžká.
6 more comments
mariamilucka shares from Janko333
1K

What our Lord revealed to Saints regarding homosexual acts. LGBT

Saint Catherine of Siena, a religious mystic of the 14th century, relays words of Our Lord Jesus Christ about the vice against nature, which contaminated part of the clergy in her time. Referring to …More
Saint Catherine of Siena, a religious mystic of the 14th century, relays words of Our Lord Jesus Christ about the vice against nature, which contaminated part of the clergy in her time. Referring to sacred ministers, He says: “They not only fail from resisting this frailty [of fallen human nature] . . . but do even worse as they commit the cursed sin against nature. Like the blind and stupid, having dimmed the light of their understanding, they do not recognize the disease and misery in which they find themselves.
For this not only causes Me nausea, but displeases even the demons themselves, whom these miserable creatures have chosen as their lords. For Me, this sin against nature is so abominable that, for it alone, five cities were submersed, by virtue of the judgment of My Divine Justice, which could no longer bear them. . . .
In some cases, this was direct inspiration – literally, the Saint beholding a vision where the information was communicated – in other cases, the inspiration …More
mariamilucka shares from Janko333
1.3K
Boh jednu jedinú vec nedokáže, prestať milovať ❤️ mňa aj teba! Rozhovor milosrdného Boha s dušou v zúfalstve. Ježiš hovorí: Duša ponorená v temnotách, nezúfaj, nie je všetko stratené. Vedz, duša …More
Boh jednu jedinú vec nedokáže, prestať milovať ❤️ mňa aj teba! Rozhovor milosrdného Boha s dušou v zúfalstve. Ježiš hovorí: Duša ponorená v temnotách, nezúfaj, nie je všetko stratené. Vedz, duša, že všetky tvoje hriechy nezranili moje srdce tak bolestne ako táto tvoja nedôvera.„Práve ty, dieťa moje, máš výhradné právo na moje milosrdenstvo. Ó, aké nepochopiteľné dobrodenia dáva Boh duši, ktorá ho úprimne miluje! Svätá Faustína
Ježiš Kristus ťa miluje a má pre teba nádherný plán štastia
Keby si vedel, ako veľmi ťa milujem, plakal by si od radosti
❤️ Som krasna pretoze milujem
Každý hriech Boh odpustí, ak ľutujeme. Boh je taký dobrý, že keď vidí hriešnika bežať do záhuby, beží za ním, volá ho, úpenlivo ho prosí a sprevádza ho dokonca až k bráne pekla. ❤️ Boh je do teba šialene zamilovaný. Ale ti nič nevnucuje.
Čo s hriechom, ktorý neľutujem? Stačí jeden neoľut…
Panna Mária povedal: Nebojte sa! Boh dal každému slobodu. Na zemi sa každý môže rozhodnúť pre Boha alebo proti nemu. Niektorí …More
01:11
mariamilucka shares from Janko333
3.9K
Víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, bude znamením druhého príchodu Ježiša Krista. Panna Mária v La Salette povedala: Pápež nech je na stráži proti tým, ktorí budú konať zázraky, pretože …More
Víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, bude znamením druhého príchodu Ježiša Krista. Panna Mária v La Salette povedala: Pápež nech je na stráži proti tým, ktorí budú konať zázraky, pretože nastala doba, keď sa budú na zemi i na nebi diať mimoriadnej divy. V roku 1864 bude Lucifer spolu s veľkým počtom démonov vypustený z pekiel; postupne vyhladí vieru, a to aj u osôb Bohu zasvätených; oslepí ich do tej miery, že bez zvláštnej milosti prevezmú ducha týchto zlých anjelov; určitý počet rehoľných domov úplne stratí vieru a spôsobí tak záhubu mnohých duší. Zlé knihy (média) zaplavia krajinu a duchovia temnôt rozšíria zo všetkých strán ochabnutie všetkého, čo slúži Bohu.
Panna Mária sv. Mariane Torrés, povedala: Nevinnosť už takmer nebude možné u deti nájsť, ani cudnosť u žien
Stratí sa nevinnosť. satan sa zameria sa predovšetkým na deti, aby dosiahli tejto všeobecnej skazy. Manželstvá nebudú uzavreté v kostole pred Bohom. Démon bude bez prestania pracovať, aby skazil kňazov a u mnohých …More
05:38
mariamilucka shares from Janko333
1.3K

Zachránené „ manželstvo "

Skutočný príbeh: Ježiš Kristus nám dal aj sviatostí manželstva.Táto sviatosť spečaťuje lásku dvoch ľudí. Táto sviatosť umožňuje páru skrze ich zväzok ako manžela a manželky upevňovať svoju lásku …More
Skutočný príbeh: Ježiš Kristus nám dal aj sviatostí manželstva.Táto sviatosť spečaťuje lásku dvoch ľudí. Táto sviatosť umožňuje páru skrze ich zväzok ako manžela a manželky upevňovať svoju lásku v Kristovi. Kňaz je svedkom tejto sviatosti dvojice, ale on ich nesobáši. Muž a žena sa sobášia navzájom.
Manželstvo je ako rieka, ktorá prináša milosti od chvíle, keď dvaja ľudia pristúpia k oltáru a pokľaknú pre ním. Hovoria: „Kriste, chceme ťa pozvať do nášho života. Chceme, aby si bol s nami."
Snúbenci nie sú vo svojom manželstve sami. Je s nimi Kristus. Od prvého dňa tejto sviatosti z Krista vyteká rieka milostí — v utrpení, v dobrých i zlých časoch, v chorobe i smrti. Tieto milosti nemajú obmedzenie ! Je to ako piť z prameňa. Pár sa vždy môže obrátiť ku Kristovi, aby si obnovil sviatostnú milosť manželstva.
V dnešnej Cirkvi potrebujeme uznať posvätnosť manželstva. Kristus vedel, aké ťažké bude manželstvo. Spája dvoch ľudí, ktorý pochádzajú z odlišiného prostredia a spája do blízkeho a …More
mariamilucka shares from Janko333
45.6K
PEKLO EXISTUJE! Panna Mária nám ukázala peklo aby sme to povedali ostatným. BOH TI DAL SLOBODNÚ VOLU ABY SI VYBRAL ŽIVOT ALEBO SMRŤ. BOH NIKOHO NEPREDURČUJE NA TO, ABY ŠIEL DO PEKLA; je to DOBROVOĽNÉ …More
PEKLO EXISTUJE! Panna Mária nám ukázala peklo aby sme to povedali ostatným. BOH TI DAL SLOBODNÚ VOLU ABY SI VYBRAL ŽIVOT ALEBO SMRŤ. BOH NIKOHO NEPREDURČUJE NA TO, ABY ŠIEL DO PEKLA; je to DOBROVOĽNÉ ODVRÁTENIE SA OD BOHA a zotrvanie v tom odvrátení až do konca, končí PEKLOM. Diabol získava vlastníctvo nad dušou človeka takou mierou, akou človek rozmnožuje svoje hriechy Pre človeka nie je najväčším nešťastím telesná smrť, ale zotrvávanie v stave smrteľného hriechu !
Duše tých, čo zomierajú v stave smrteľného hriechu bez ľútosti, zostupujú hneď po smrti do pekla. Sv. Faustína: Ó, Ježišu, keď mám o tom písať, celá sa trasiem pri pohľade na hrôzy, ktoré svedčia proti nemu. Videla som, ako vychádzali z nejakej priepasti plnej blata duše malých detí i starších, asi deväťročných: boli odporné, protivné. Podobali sa najstrašnejším netvorom a rozkladajúcim sa mŕtvolám. Ó, strašná hodina, v ktorej treba vidieť všetky svoje skutky v celej nahote a biede. Nestratí sa ani jeden z nich. Budú nás …More
17:20
Metod
Lutheráni bludári neveria že je peklo a že všetci ideme automaticky do neba! Ha, Ha, Ha!
jaro214
Janko, títo sektári neustále rýpu a rúhajú sa
2 more comments
mariamilucka shares from Janko333
694

O svätej poslušnosti „najčistejšej Panny Márie“

Najkrajším vzorom poslušnosti po Ježišovi je najblahoslavenejšia, prečistá, najsladšia svätá Panna Mária! Kráľovná nebies, Panna Mária, najkrajšia z hviezd, čistá ľalia. Čo je poslušnosť? Je to …More
Najkrajším vzorom poslušnosti po Ježišovi je najblahoslavenejšia, prečistá, najsladšia svätá Panna Mária! Kráľovná nebies, Panna Mária, najkrajšia z hviezd, čistá ľalia. Čo je poslušnosť? Je to cnosť, ktorá nás robí pripravenými vyplniť vôľu toho, ktorý má právo nám rozkazovať, či už je to svetská alebo cirkevná autorita. Prečo práve táto cnosť býva pre kresťana najťažšia?
Sv. Anzelm odpovedá:
Následkom našej porušenej prirodzenosti stačí obyčajná okolnosť, že niečo je prikázané alebo zakázané, aby sme boli pokúšaní neposlúchnuť. Nič divnejšieho, nič nerozumnejšieho, a predsa nič pravdivejšieho.“ Opakom poslušnosti Bohu je neposlušnosť.
Písmo Sväté nás rázne varuje pred týmto ťažkým hriechom: Veď poslušnosť je lepšia než obeta a poddanosť lepšia ako tuk baranov! Lebo odbojnosť je (ako) hriech čarodejníctva, svojvoľnosť je (ako) hriech modlárstva.“(1 Sam 15, 22-23) modlárstvo je hlavne neposlušnosť. Pre neposlušnosť padol satan, Luther, a mnohí sektári.
- Satan priznáva moc Panny …More
mariamilucka shares from Janko333
1.1K

Pád anjelov a moc Panny Márie

Tu musím spomenúť ešte iné tajomstvo o Panne Márii. Aby tí, ktorí čítajú, sa prebudili zo spánku. Keď bolo všetkým anjelom prikázané, aby poslúchali Slovo (Ježiša), ktoré sa stalo telom, dostali …More
Tu musím spomenúť ešte iné tajomstvo o Panne Márii. Aby tí, ktorí čítajú, sa prebudili zo spánku. Keď bolo všetkým anjelom prikázané, aby poslúchali Slovo (Ježiša), ktoré sa stalo telom, dostali tretí príkaz, aby uznali za Veliteľku ženu Pannu Máriu, v ktorej lone by mal Jednorodený Otca prijať ľudské telo.
Nebeský Otec dal prisľúbenie, že každý, kto vysloví s bázňou a vierou meno Ježiš a preblahoslavenná Panna Mária, môže premôcť všetkých pekelných nepriateľov. Bl. Mária Ježišova z Agredy (Mária Coronel), španielska mystička,1602 Bola radkyňou kráľa Filipa IV. Pri úradnom otvorení jej truhly, pri príležitosti procesu jej blahoslavenia v roku 1849, našli po 184-rokoch jej telo neporušené a prúdila z neho nebeská vôňa. Táto víziami obdarovaná mystička vzbudila rýchlo pozornosť. V roku 1643 ju navštívil kráľ Filip IV., aby u nej hľadal radu a až do jej smrti si s Máriou z Agredy tajne dopisoval.
- Satan priznáva moc Panny Márie a ruženca.
- Znaky falošných prorokov
- Víťazstvo …More
mariamilucka shares from Janko333
21.7K

KTORÁ CIRKEV JE PRAVÁ?

Jedine kat. Cirkev je pravá! Mimo kat. Cirkvi niet spásy a ani odpustenie hriechov. Bula pápeža Bonifáca VIII. Unam sanctam (1302). Kardinál Newman písal, ako videl bez kat. sviatosti umierať …More
Jedine kat. Cirkev je pravá! Mimo kat. Cirkvi niet spásy a ani odpustenie hriechov. Bula pápeža Bonifáca VIII. Unam sanctam (1302). Kardinál Newman písal, ako videl bez kat. sviatosti umierať protestantov, ktorí sa aj snažili zbožne žiť, ale v hodine smrti zažívali neuveriteľné stavy zúfalstva. Všetky kresťanské národy sveta sa pôvodne obrátili z pohanstva katolíckou cirkvou. Postupom času však boli niektorí z nich Satanom oklamaní a urobili sekty
Obrátenie židov na katolicizmus, bude znamením druhého príchodu Ježiša Krista
Je celkom možné, že sa pápeži pomýlia a že robia chyby a hriechy. Už sv. Peter zlyhával pred a aj po Ježišovom zmŕtvychvstaní. Boli pápeži, ktorí mali deti (ako napríklad Alexander VI.) alebo zhromažďovali armády atď.
Ale žiaden svätý kvôli hriechom pápeža Cirkev neopustil.
Je pápež František heretik
Argumenty na obranu pravej katolíckej viery,tak ako ju učil náš Pán Ježiš Kristus a katolícka Cirkev po celé stáročia.
Nemôže mať Boha za Otca, kto nemá Cirkev za matku.More
gvendolina
To zasa kto nemá rozum,ked tu vytrčil tohto starého zloducha
Laco Bajzo
Keď toto viete ,tak prečo ste v organizácii ,ktorá opustila Katolícku náuku a nahradila ju falošným evanjeliom - ekumenizmom a len predstiera ,že je …More
Keď toto viete ,tak prečo ste v organizácii ,ktorá opustila Katolícku náuku a nahradila ju falošným evanjeliom - ekumenizmom a len predstiera ,že je katolícka?
Johan Livernette — Církev, jež předstírá, že je katolická...
mariamilucka shares from Marieta Ria
1.1K

Je tomu už 105 rokov... história sa opakuje... my sa to dozvedáme až teraz!

Pred 100 rokmi Spojené štáty americké napadli ruské územie – ako to pre agresora dopadlo? (FOTO) Článok z 15.08.2018 Osemtisícová expedičná sila, podpora Bieleho hnutia a najvážnejšie zámery – …More
Pred 100 rokmi Spojené štáty americké napadli ruské územie – ako to pre agresora dopadlo? (FOTO)
Článok z 15.08.2018
Osemtisícová expedičná sila, podpora Bieleho hnutia a najvážnejšie zámery – presne pred 100 rokmi, 15. augusta 1918, ministerstvo zahraničia USA oficiálne oznámilo prerušenie diplomatických stykov s Ruskom, po ktorom sa Američania vylodili vo Vladivostoku. .
To znamenalo začiatok rozsiahlej intervencie krajín Dohody v krajine, ktorá už bola zachvátená občianskou vojnou. O tom, akú spomienku zanechal zámorský vojenský personál na Ďalekom východe, je materiál RIA Novosti.
"Národ neexistuje"
Hneď po októbrovej revolúcii sovietske Rusko uzavrelo s Nemeckom prímerie na východnom fronte a vojnu vlastne opustilo. Krajiny Dohody to zobrali doslova nepriateľsky. Pod zámienkou neprípustnosti prevzatia moci „pronemeckou stranou“ v bývalom impériu sa západné mocnosti pripravovali na inváziu do Ruska, ktoré už bolo zachvátené občianskou vojnou.
V decembri 1917 usporiadali USA, Veľká …More
mariamilucka shares from Janko333
3.7K
Ja som ju videl! Ako Panna Mária obrátila židovského ateistu na katolicizmus. Alfons Ratisbonne, kde mohol, verejne tupil kat. cirkev. Kňazov mal za klamársku zberbu, čo klame ľud, aby z ich peňazí …More
Ja som ju videl! Ako Panna Mária obrátila židovského ateistu na katolicizmus. Alfons Ratisbonne, kde mohol, verejne tupil kat. cirkev. Kňazov mal za klamársku zberbu, čo klame ľud, aby z ich peňazí mohli viesť záhaľčivý život. Bol zaprisahaným nepriateľom Boha a kat. Cirkvi. Ktorý bytostne nenávidel všetko katolícke a s obľubou sa verejne rúhal. Veľkú nádej mal u liberálov a slobodomurárov v ich proticirkevnom boji, človeka neznášajúceho všetko, čo na sebe malo znamenie Kristovho kríža.
Ale jedného dňa si pre neho osobne prišla Panna Mária a on sa stal šíriteľom slávy jej, aj jej Syna. Zaslúžil sa o oficiálne uznanie zázračnej medaily pápežom. Alfons Ratisbonne po obrátení hovorí: Prenasledoval som svojho brata, a voči kresťanskej viere som bol nastavený výhradne nepriateľsky! ˇŽe by Rím a jeho pamiatky na mňa tak zapôsobili? Veď ja som v rímskom gete vzplanul na kresťanstvo ešte väčšou nenávisťou proti katolikom. Alebo pre niečo iné! Nie! Dôvod môjho obrátenie má len jedno meno – Panna …More
01:29
mariamilucka shares from Janko333
2.9K

Okultné pozadie psychológie a psychiatrie

Psychológia - psychiatria vznikla ako náhrada kresťanstva. Sigmund Freud, G. Jung, O. Gross. Freud bol v 20. storočí tretím najcitovanejším psychológom svojej doby. Hlásal bludy, trpel halucináciami …More
Psychológia - psychiatria vznikla ako náhrada kresťanstva. Sigmund Freud, G. Jung, O. Gross. Freud bol v 20. storočí tretím najcitovanejším psychológom svojej doby. Hlásal bludy, trpel halucináciami. Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou.
Psychológia vznikla ako náhrada kresťanstva, aby namiesto modlitby, spovede a sviatosti, ľudia vyhľadali pomoc u psychológov a kat. Cirkev viac nepotrebovali. Jemne sa vkrádajúci humanizmus, nepriateľ Boha a človeka, sú ingredienciami filozofickej zmesi. Sigmund Freud napísal, že osoba, ktorá verí v Boha Stvoriteľa, žije v blude a a pridržiava sa svojich bludných predstáv. Karl Marx presadzoval, že každý, kto verí v Boha má mentálnu poruchu, ktorá spôsobuje choré zmýšľanie.
Nie psychológ ti odpustí hriechy, ale iba Boh skrze sv. spoveď a modlitbu. Nie lieky terapia a elektrošokmi uzdravia, ale sviatosti. Psychológ a psychiater nemôžu uzdraviť dušu, iba Boh. Mnohé choroby duše a tela sú z neodpustených hriechov.
More
mariamilucka shares from Janko333
32.9K

Prečo majú ženy podľa biblie mlčať? Význam závoja na hlave ženy

Prečo majú ženy podľa biblie mlčať ? A význam závoja na hlave ženy. Na Medzinárodnom eucharistickom kongrese v Pittsburghu v roku 1976. Matka Tereza mala stretnutie s mladými. Vtedy sa v USA prejavoval …More
Prečo majú ženy podľa biblie mlčať ? A význam závoja na hlave ženy. Na Medzinárodnom eucharistickom kongrese v Pittsburghu v roku 1976. Matka Tereza mala stretnutie s mladými. Vtedy sa v USA prejavoval FEMINIZMUS, a prvá otázka bola, čo si myslí o kňazstve žien. Svätá Matka Tereza povedala: Nemám hlboké teologické vzdelanie, ale jedno si myslím, že keby Ježiš Kristus chcel, aby ženy boli kňazmi, tak by najprv udelil kňazstvo svojej matke Panne Márii!
Závoj na hlave ženy. Závoj je znakom, že vydatá žena je podriadená mužovi hlave rodiny. Odkladať pred verejnosťou závoj znamenalo voľnosť spôsobov.
(Aj keď sa závoj už zriedka vo viditeľne podobe nosí. V duchovnom zmysle to stále platí, ono má vyjadriť pokoru a cudnosť ženy, podľa vzoru Panny Márie, v slovách a obliekaní, a spôsobe života)
Sväté písmo o dobrej žene: Ak je žena rozvážna a mlčanlivá, nemožno dosť preplatiť takú dobre vychovanú dušu. Svätá a cudná žena je pôvab nad pôvab, nijaká protihodnota sa nevyrovná zdržanlivej duši.More
apredsasatoci
😂 😂 😂 Ako by ani sprosteho muža nebolo. Pri všetkej k úcte k mužom, aj oni majú padlu prirodzenosť, či? Baví vás hrať sa na schovky?More
😂 😂 😂 Ako by ani sprosteho muža nebolo.
Pri všetkej k úcte k mužom, aj oni majú padlu prirodzenosť, či?
Baví vás hrať sa na schovky?
Metod
Pri všetkej úcte k ženám, tie nesmú mudrovať a vyvyšovať sa nad mužmi! Muž je rozum a žena srdce! Tak to stvoril Všemohúci Boh!
One more comment
mariamilucka shares from Coburg
5.4K
Pre všetkých, ktorí sú proti Panne Márii alebo ju zaznávajú: Ako reaguje na sv. ruženec a modlitby k Márii diabol - záznam z exorcizmu
14:03