Janko333
412.6K

Joga a bojové umenie - čo je za tým? Svedectvo kňaza

Svedectvo kňaza, bývalý jogin Daniel Angea z Francúzska: “Prosím vás, v mene Pána Ježiša Krista, nenechajte sa zviesť na cestu jógy, zenu, transcedentálnej meditácie! Viem veľmi dobre čo hovorím, Bol som tým formovaný desať rokov a skončil som na psychiatrickom oddelení. Unikol som iba o vlások priepastným stavom a hovorím vám to iba preto, aby som vás pred týmito priepasťami varoval.

Tieto veci majú zdanlivo nevinnú, neutrálnu tvár. Hatha jóga môže byť pokladaná za nevinnú hru, ale je ako droga hašiš: Začnete s tým a vedie to k stále silnejším drogám. Jóga nie je nervové uvoľnenie, uvoľnenie vám oveľa lepšie a skutočnejšie prinesie modlitba ruženca, adorácia. Joga sa zakladá na viere v reinkarnáciu, ktorá je v rozpore z najdôležitejšou pravdou kresťanskej viery – zmŕtvychvstaním Pána Ježiša.
Kresťanstvo je kristocentrické, zatiaľ čo joga a bojové umenie vedie po malých krôčkoch k zameraniu na seba. Viac tu: JOGA A CO JE ZA TYM

James Manjackal MSFS- Niet divu, veď aj Satan sa maskuje za anjela svetla“( joga sa divoko rozšírila od škôlky do všetkých foriem vzdelávacích inštitúcií v medicíne, psychológii a predávajú sa pod označením „relaxačná terapia“, „samohypnóza“, „kreatívna vizualizácia“ Páter James: Prečo je joga nezlučiteľná s Kristom - Slovenský dohovor za rodinu

I toto je očividným svedectvom, že za bojovým umením je duchovno – démoni.
Kresťanstvo nemá nič proti športu a zdravému pohybu. Bohužiaľ, východné bojové umenia nie sú obyčajným športom. Táto realita je nám Európanom úmyselne zamlčovaná. Judo, aikido, taekwondo, sú cesty, životným štýlom. Slovo „do“ znamená cesta. Nie je to cesta spásy, ale zavrhnutia. Pre kresťana ide o cestu duchovnej apostázie, lebo tieto bojové umenia sú neoddeliteľne spojené s orientálnou meditáciou a s orientálnymi náboženskými systémami a praktikami.
V čínskom budhizme sa hovorí o tzv. všeobecnom kozmicko – morálnom poriadku obsiahnutom v pojme „tao“. Orientálna pseudo – mystika sa opiera o falošnú myšlienku (ideu) smerovania človeka k „harmónii“ s tzv. vesmírnym poriadkom. (Rovnako tiež pojmy „jin“ a „jang“ i s celou filozofiou vedú kresťana k apostázii!)
Jednou z ciest vedúcich k údajnému „prekročeniu seba samého“ a prebudenia v sebe driemajúcich potenciálnych možností, je tzv. cesta bojovníka. Po ovládnutí vlastnej duše i tela (psyché a soma) dosahujú vraj najvyšších poznaní! Aký je to podvod! Len v Kristovi „sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania...“(Kol 2, 3 - 4)
Meditácia spojená s bojom spočíva v otvorení zdrojov tzv. energie „ki (čchi)“. Bojovník sa poddáva silám (energiám), ktoré ho obklopujú a ktoré si uvedomuje. (pozn. Aké sú to sily? Sú to démonické sily, o ktorých sa hovorí v Písme svätom. Tieto sily nemajú nič spoločného s fyzickými silami, ktoré môže veda identifikovať. Je jasné, že celý systém stojí na náboženskom, pohanskom základe, je vybudovaný na seba zbožšteniu, na pýche, ktorá Bohom ponúknutý prostriedok spásy a Božiu lásku kategoricky odmieta a ide si inou cestou, keď poslúcha svojho bôžika, ktorý povedal už v raji: „Budete ako boh!“(porov. Gn 3, 5)
Techniky:
1, Karate – používa metódu typickú pre filozofiu: pretváranie ľudského ducha skrze kultiváciu tela, čo je tiež základom jogy! Hlása tiež spásu vlastnými silami bez Božej milosti. Higaonna, 10. Dan, tvrdí: „Neodmietam úplne myšlienku športového karate, ktoré veľmi spopularizovalo naše umenie, ale skutočné karate je ako hlboká rieka; keď ho zregulujeme na šport, stráca svoju podstatu. Našim cieľom nie je niekoho poraziť v súťaži. Našim cieľom bolo vždy učenie a šírenie tohto učenia! Toto sa realizuje odovzdávaním techník a kata, ktoré sme zdedili po predkoch a musíme ich odovzdávať budúcim pokoleniam!“ Behom tzv. veľkých sľubov, ktoré zodpovedajú ôsmim cestám budhistickej tradície, adept karate sľubuje: „Budem vždy poslúchať Budhu, Dharmu a Sanghu.“ Sľubuje „splnenie reinkarnácie“: „Budem sa vždy znovu rodiť v priaznivých podmienkach a rozšírim sa do celého vesmíru.“ Toto už nemá s kresťanstvom nič spoločného. V reinkarnácii sa popiera 1. nesmrteľná duša, 2. osobný Boh, 3. nebo či peklo, 4. spása v Kristovi. Viera v reinkarnáciu je prekážka spásy.
Postoj kresťana:
Proti biblické učenie a postoje spojené s týmto „športom“ môžeme zhrnúť do týchto bodov:
Úplná poslušnosť Budhovi, a nie Pánovi Ježišovi!
Reinkarnácia je popretím evanjelia.
Propagátor Higaonna tvrdí: „Karate sa nedá zregulovať na šport, stráca tak svoju podstatu... Jeho cieľom je šíriť učenie skrze techniky a kata.“ Aké učenie? Aká filozofia? Filozofia, ktorá je základom karate, má svoje korene v budhizme a hlása panteizmus a tiež kult násilia. Takáto filozofia a takéto učenie je nezlučiteľné s kresťanstvom!
Svedectvo študenta
„Vyrastal som vo vzornej kresťanskej rodine. Ako každý mladý človek som túžil v niečom vyniknúť a stáť sa majstrom. Ako vzor som si zvolil majstra ,Mijagi, zakladateľa štýlu godžu – rjú. Vstúpil som do verejnej školy karate, ktorá vyučovala práve tento štýl. Tréning bol tvrdý, ale zvládol som ho. Ukončil som vtedy štúdium na strednej škole. Na montáži, kde som začal pracovať, som sa stretol s Kórejcom menom Korjo. Postupne sa z nás stali dobrí priatelia. K téme bojového umenia sme dospeli až neskôr. Začal mi vysvetľovať, čo to vlastne bojové umenie je. Práve tento muž ma priviedol ku koreňu celého tohto systému – k prijatiu bojového ducha. Dá sa získať pomocou meditácie, behom ktorej sa človek vedome otvára zlému duchovi, ktorý do neho vstúpi, pretvorí ho a vzbudí v ňom bojového ducha. Okradne ho o Ježiša a z jeho vnútra začne vystupovať iba zlo, nenávisť a hnev. V každom človekovi potom bude vidieť len nepriateľa. Miesto pokoja prijme do duše chaos, postupne stratí vieru a miesto nej dostane akúsi novú silu.
Žil som v lži, že som na správnej ceste. Nastala však situácia, že som bol zrazený ako Šavol z koňa na ceste do Damasku. Pán Ježiš ma zachránil prostredníctvom pravdivých kresťanov, ktorí mi ukázali smer k živému Ježišovi a s vierou sa za mňa modlili. Vtedy som v hrozných bolestiach padol na zem, zvíjal sa a kričal. Bratia sa modlili. Zrazu bolesť odišla, ja som nakoniec priznal: „Ľahko som démona prijal, ale ťažko odchádzal!“ Ďakujem Pánovi Ježišovi, ktorý je Víťazom nad silami temna.“

2, Judo
Začiatočníkovi je judo predstavené iba ako športové umenie. Výnimku tvorí literatúra na túto tému, ktorú číta a ktorá často obsahuje filozofiu odporujúcu kresťanstvu. Mladý adept juda tým najskôr získa sympatiu k pohanským náboženstvám. Neskôr, keď už bez juda „nemôže byť“ a keď udiví, že bez meditácie a otvorení sa tzv. „energiám“ nebude schopný mať väčší úspech, otvorí sa úplne celému náboženskému systému, z ktorého judo vychádza. Judo sa tak stáva zákernou pascou pre tisíce mladých kresťanov, ktorí idúc za športom, strácajú večný život skrze odpadnutie od Krista.
Od doby 20. olympiády v Mníchove (1972) sa bojové umenia stali olympijskou disciplínou. J. Jazarin, ktorý písal o duchu juda, podotkol: „Tí, ktorí považujú judo iba za šport a silu s víťazstvom za jediné ciele, sa mýlia! Skutočným víťazstvom je naše oslobodenie: úplná elasticita ducha, ktorý riadi telo.“
Kresťan sa pýta: Koho ten elastický duch poslúcha, aby potom následne riadil telo? Počúva Boha, alebo démonov (tzv. energie)? A aké potom oslobodenia? Od čoho? Predsa najväčším otrokárom je diabol, hriech a starý človek (porušená ľudská prirodzenosť) v nás! Od týchto troch otrokárov môže oslobodiť jedine Boh! Ježiš jasne hovorí: „Ak ostanete v mojom slove, ... poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“(Jn 8, 31 – 32)
3, Aikido
Japonský názov, ktorý sa dá preložiť ako cesta, ktorá vedie k zjednoteniu so všeobecným duchom. „Ki“ znamená energiu, silu ducha obsiahnutú v kozme, filozofickú kategóriu Východu. „Ai“ znamená harmonizáciu, spoluprácu. „Do“ označuje cestu. Tvorcom aikido bol Morihei Ueshiba. Odmietol boj a vytvoril cestu harmónie s kozmickými energiami. Povedal: „Porozumel som reči vtákov (pozn.: k porozumeniu reči vtákov je treba mať najskôr slepačí rozum) a začal chápať božské zámery. Práve vtedy som získal osvietenie...“ Osvietenie od koho? Od Boha, ktorý je pravda, alebo od diabla, ktorý je duch lži?
4, Tai – chi
„Bojovník“ Tai – chi švihne oblúkovitým pohybom rukou a jeho protivník padá k zemi. Tai – chi je v súčasnej dobe veľmi moderné a rozšírené. V každom väčšom meste dnes sú kurzy cvičení Tai – chi.
Svedectvo: „Pri štúdiu rehabilitácie som mala možnosť poznať i Tai – chi. Bolo nám doporučované ako „zdravotný telocvik“. Hneď od prvej hodiny sa začína s uvoľňovaním energetických kanálov a prácou s energiou „ki“. Práca s energiami je v Tai – chi na prvom mieste. Teda nie posilňovanie a uvoľňovanie svalov, ako by sa dalo očakávať, ale uvádzanie do svetla falošného duchovna. Každá vyučovacia lekcia začína uvoľňovaním zablokovanej energie a koncentrácie. Pri nácviku zostavy (ktorých častí sa človek postupne učí) sa kladie dôraz na synchronizáciu dýchania s presným, pomalým prevádzaním cvikov, ktoré často napodobňujú pohyby zvierat. Čo je na tom nebezpečného? To, že sa človek otvára na neznáme duchovné sily, tzv. energie.“
V bojovom umení je všetko zamerané na ego, na pýchu a seba láska vedie k zbožšťovaniu seba samého.
Záver: Kresťanstvo nemá nič proti športu, ale výchovné bojové umenia nie sú jednoduchým športom. Ide v nich o neoddeliteľné spojenie s pohanským duchovnom, popierajúcim podstatu kresťanstva a spásy v Ježišovi Kristovi. My kresťania máme Pravdu a Život, dokonca život večný. My ho však strácame, vymieňame za lživé filozofické a pohanské systémy a dostávame sa tak na cestu do záhuby. Napokon ak porovnáme budhizmus s Kristovým evanjeliom, potom evanjelium je život a budhizmus smrť.

Od východných bojových umení k diabolskému zotročeniu
Svedectvo Richarda Čanakyho
Bojové umenia nie sú iba šport - Manipulácia - Čarodejníctvo - Oslobodenie

Čierna a biela mágia je modloslužba
Satan v hudbe ♫ umení a charizmy

Bára Slováková shares this
1498
Mária Jana Krištofovičová shares this
146
Obrana katolíckej Cirkvi shares this
42
Zuzka M S shares this
135