pl.news
31.1K

Głos na pustyni: brazylijski biskup opowiada się przeciwko dokumentowi Synodu

Pochodzący z Hiszpanii biskup José Luís Azcona, emerytowany biskup Prałatury Amazońskiej w Marajó, powiedział CruxNow.com 14 października, że Instrumentum laboris Synodu nie obejmuje ukrzyżowanego …More
Pochodzący z Hiszpanii biskup José Luís Azcona, emerytowany biskup Prałatury Amazońskiej w Marajó, powiedział CruxNow.com 14 października, że Instrumentum laboris Synodu nie obejmuje ukrzyżowanego Chrystusa.
Nazywa ten fakt "niepokojącą nieobecnością" w tekście, który "padł ofiarą powszechnego sekularyzmu".
Biskup podkreślił, że jego krytyka "nie dosięgnie papieża", twierdząc, że to, co Franciszek zawarł w encyklice Laudato Si' "nie zostało przyjęte" w dokumencie, który nazywa "słabym", "niespójnym" i określa mianem świadectwa "wyłączającego sposobu myślenia", co jest "niebezpieczne dla wolności myśli".
CruxNow.com zaznacza, że komentarze Azcony są rzadkim przejawem krytyki Synodu ze strony brazylijskiego Kościoła.
Aż prosi się o zadanie pytania, którzy biskupi są rzekomo "konserwatywni", a takich mianowali Benedykt XVI i Jan Paweł II.
Grafika: José Luís Azcona, #newsDzuqryyhxt
Vittorio,Andreas
kluczowe znaczenie ma masoneria kościelna1
pielgrzym55
"emerytowany" i wszystko jasne, zlekceważą i nie usłyszą
przeciwherezjom
Już nie wińcie ostatnich Papieży za złe mianowania. Jest taki problem, że w znacznej mierze w mianowaniu danego biskupa uczestniczy Episkopat danego kraju. To oni typują kilku kandydatów, z których Papież wybiera najlepszego - jest nierealne wybranie takiego jakiego się chce, bo musiałby Papież osobiście przewertować choćby kilkudziesięciu potencjalnych kandydatów (których Episkopat nie wytypował …More
Już nie wińcie ostatnich Papieży za złe mianowania. Jest taki problem, że w znacznej mierze w mianowaniu danego biskupa uczestniczy Episkopat danego kraju. To oni typują kilku kandydatów, z których Papież wybiera najlepszego - jest nierealne wybranie takiego jakiego się chce, bo musiałby Papież osobiście przewertować choćby kilkudziesięciu potencjalnych kandydatów (których Episkopat nie wytypował) - często musiałby się wybrać z osobistą wizytą, przewertować kartoteki, odbyć szereg długich rozmów, wywiadów. Byłoby to realne, gdyby Papież miał do dyspozycji co najmniej setkę zaufanych pomocników w tej branży..... Absurd.
No i pamiętajmy, że Bóg też decyduje o wyborze złego kandydata. Taka jest Wola Boża. Dlaczego? W pełni dowiemy się w niebie. Ale zwróćmy uwagę - sam Pan Jezus świadomie wybrał Judasza z Kariotu. Wiedział doskonale kogo wybiera, a jednak prawomocnie wybrał. Zobaczmy jaka była konsekwencja tego nieszczęsnego wyboru. Zbawienie świata. Judasz miał okropny (jest pewnie potępiony), ale i obiektywnie znaczący w tym udział. I obecni "Judasze" - a niewątpliwie jest ich teraz masa, już zaczynają mieć znaczący udział w zbawieniu świata w czasach ostatecznych. Ich okropna działalność rodzi ból i zamieszanie, ale ostatecznie przyczyni się do bolesnego oczyszczenia, a potem w konsekwencji chwalebnego tryumfu Kościoła! Więc głowa do góry - najlepsze przed nami, ale najpierw droga krzyżowa....