Clicks34

Podriaďte sa

Podriaďte sa - 8. mája 2021 - Ježišove slová k nám

Musíte byť Ochotní a Pokorne sa úplne Podriadiť Mne a Mojej Autorite, ak chcete byť v Mojej Dokonalej Vôli, Mojom Pláne a Účele. Moja Vôľa buď vždy Učinená, Nie vaša vlastná alebo tá iných ľudí. Je to voľba s následkami. Ja Nikoho Nenútim.

Mnohí Nie sú Ochotní Podriadiť sa Mne a Mojej Autorite. Je to ich voľba. Tí, ktorí sa Povýšili, budú Mnou Pokorení v správnom čase a tí, ktorí sa Pokorili, budú Mnou Povýšení. Ja Poznám každé srdce, všetky pohnútky a myšlienky. Som Jediný Spravodlivý Sudca a vždy Súdim Čestne a Správne. Nikoho Neuprednostňujem ani Nediskriminujem.

Preto Poviem mnohým v Ten Deň: Choďte Preč, Ja Som vás Nikdy Nepoznal, vás ktorí konáte neprávosť. Čo Poviem vám? Na tomto vám musí záležať. Za vaše vlastné Kráčanie a Vzťah So Mnou máte svoju vlastnú zodpovednosť a Nie ktokoľvek iný. Vydáte odpočet za seba, za vaše vlastné skutky, dobré či zlé a ponesiete si následky.

Buďte Rozumní a Nie pochabí. Podriaďte sa Mi. Zdvihnite váš kríž každý deň a nielen v niektoré dni, keď to chcete alebo to tak cítite. Naslúchajte Mi, Poslúchajte a Nasledujte Ma, Mojou Cestou, keď vás Usmerňujem a Vediem Osobne, každý krok Cesty, aby ste boli v Mojej Dokonalej Vôli. Toto je Mi Potešiteľné. Tí, ktorí Nie sú ochotní, Nie sú Hodní Mňa a Môjho Večného Kráľovstva. Nedajte sa nikým zviesť so satanovými lžami a s prázdnymi sľubmi. Nikto nechce byť Sklamaný v Ten Deň a Koniec to oznámi.

youtube.com/watch?v=jsv9pXMn6NA
Public domain