Clicks39

Ja Som Zdroj Života

Ja Som Zdroj Života - 9. mája 2021 - Ježišove slová k nám

Ja Som Zdroj Života a satan je zdroj smrti. Preto musíte byť Rozumní a Nie pochabí.

Tí ktorí Ma Hľadajú, Nachádzajú Život, pretože Ja Som Zdroj Život. Som Jediná Cesta, Pravda a Život, Okrem Mňa nie je Žiaden iný a ani Nikdy Nebude. Zomrel som za všetkých z Lásky Na Kríži. Zaplatil Som Výkupné, Najvyššiu Cenu S Mojou Krvou. Nenachádzam Žiadne Potešenie v smrti hriešnika. Preto Volám hriešnikov k Pokániu, aby boli Uzmierení a v Pokoji So Mnou, Princom Pokoja a mali Život a to Život v Hojnosti. Nie je to Moja Vôľa, aby ktokoľvek Zahynul, ale aby sa všetci Kajali, aby mali Nádej na Večný Život na Konci a Koniec to oznámi.

Každý má voľbu, slobodnú vôľu, či si vyberie smrť Alebo Život? Vyberáte si Kajať sa, odvrátiť sa od smrti k Životu. Nikto nemôže nikoho prinútiť a Ja Nikoho Nenútim. Volám mnohých, ale nemnohí sú ochotní Kajať sa. Nebude Žiadna Milosť bez pravého ľútostiplného Pokánia. Mzdou hriechu je smrť. Duša ktorá hreší zomrie. Musíte Hľadať Život Nie smrť. satan je otec všetkých lží. prišiel len preto aby kradol, zabíjal a ničil. je zdrojom smrti. zviedol a zvábil mnohých preč Odo Mňa, Zdroja Života, so všetkými jeho lžami a prázdnymi sľubmi. Len Pravda Oslobodzuje, Nie lži.

Mnohí si volia milovať tmu viac ako Svetlo, pretože ich skutky sú zlé a Nie Dobré. Ja Som Svetlo Života, Zdroj Života. Spáči sa Musia Zobudiť, pretože to bude buď smrť alebo Život? Musíte sa odvrátiť od smrti k Životu, skôr ako na to môže byť už navždy príliš neskoro. Ja vás Milujem a Starám sa o vás. Dobre si to uvážte a buďte Rozumní a Nie pochabí. Vy sa rozhodujete, voľba je vaša vlastná a určí váš osud a Koniec to oznámi.

youtube.com/watch?v=IvwgBlhuJEM
Public domain