PROCES SA ZAČAL ! Otroctvo prostredníctvom ekológie. Uhlíková stopa a sociálne hodnotenie na čínsky …

Preklad z ruštiny a trocha z angličtiny. PRIAMO A OTVORENE... "BOMBA" NA FOXNEWS. "Úrady vypnú možnosť PREDÁVAŤ a NAKUPOVAŤ" Eva Wlaringerbroek je …
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
1. “What we have to confront is a deep systemic and structural restructuring of our world, and the world will look differently after we have gone through this transition process (Great Reset)” - Klaus Schwab B20 Summit Indonesia 2022 Opening Remarks 14.11.2022.
Metod
Uhlíkova stopa, ďaľší podvod, Grétka, kde si?