Nemo potest duobus dominis servire !
Pozdrowienie chrześcijańskie

Św. Paweł pisze: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie” (Rz 10, 9).

A sam Pan Jezus mówi zrozumiale:

„Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę …
More
Pozdrowienie chrześcijańskie

Św. Paweł pisze: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie” (Rz 10, 9).

A sam Pan Jezus mówi zrozumiale:

„Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt10, 32-33)
.
.,
Nemo potest duobus dominis servire !
"Sekta satanistów działa w sercu Watykanu, papież wie"
Włoski ksiądz egzorcysta Gabriele Amorth twierdzi, że w Watykanie działa sekta satanistów.

Jej członkami mają być księża, prałaci, a nawet kardynałowie.

Ks. Amorth twierdzi, że papież został poinformowany o zagrożeniu.

NO I TERAZ CO ? MAMY BYĆ POSŁUSZNI JUDASZOM W KOŚCIELE ?

W IMIĘ WYMUSZONEGO POSŁUSZEŃSTWA MAMY GWAŁCIĆ …
More
"Sekta satanistów działa w sercu Watykanu, papież wie"
Włoski ksiądz egzorcysta Gabriele Amorth twierdzi, że w Watykanie działa sekta satanistów.

Jej członkami mają być księża, prałaci, a nawet kardynałowie.

Ks. Amorth twierdzi, że papież został poinformowany o zagrożeniu.

NO I TERAZ CO ? MAMY BYĆ POSŁUSZNI JUDASZOM W KOŚCIELE ?

W IMIĘ WYMUSZONEGO POSŁUSZEŃSTWA MAMY GWAŁCIĆ WŁASNE SUMIENIA ?


MAMY NAŚLADOWAĆ ?

MÓWIĆ ,,DZIEŃ DOBRY,, zamiast NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS ?

MAMY DAĆ SIĘ NAMÓWIĆ DO CUDZOŁÓSTWA, BO TO NIE GRZECH ?

MAMY PATRZEĆ SWOBODNIE NA BOŻE PRZYKAZANIA, ABY NIE BYŁY NAM ,,JAK MOKRY CIASNY PŁASZCZ,, ?

MAMY NIE KRYTYKOWAĆ SODOMITÓW, BO TAKI IDZIE PRZYKŁAD ,,Z GÓRY,, ?

NIE ! MUSIMY GŁOSIĆ - PRAWDZIWĄ EWANGELIĘ - W PORĘ I NIE W PORĘ !

INACZEJ KAMIENIE MÓWIĆ BĘDĄ !

1 Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: 2
głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. 3 Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie mnożyli nauczycieli. 4 Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. 5 Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie!
8 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
Nemo potest duobus dominis servire !
O śmiesznych uzurpacjach niestosownych.

O śmiesznych uzurpacjach niestosownych.

Strzeżmy się takiego „chrześcijaństwa”,
które jest uśmiechnięte do świata,
lecz ateistyczne.


Taka religia jest antyewangelią.
Pierwsze zdanie chrześcijaństwa:


JEST BÓG.
Nemo potest duobus dominis servire !
Przestańmy liczyć się z względami tego świata

Nie wolno nam bać się ludzi więcej niż Boga. Właśnie dlatego rzekł Pan:

„Gdybyście wszyscy razem spoczywali na piersi mojej, a nie zachowywali przykazań moich, odrzucę was i rzeknę wam: odejdźcie ode mnie, nie znam was, nie wiem skąd jesteście wy, którzy pełnicie nieprawość" .
Nemo potest duobus dominis servire !
"Sekta satanistów działa w sercu Watykanu, papież wie"
no to jak już wiecie, że szatan działa wszędzie, to o ile mocniście w wierze, przeciwstawcie się mu..

nie pozwalajcie w imię fałszywego posłuszeństwa zmieniać odwiecznego nauczania Świętego Kościoła Katolickiego, choćby w kwestii, nierozerwalności małżeństwa, czy przyjmowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Komunii Św. na kolanach i do ust ! …
More
"Sekta satanistów działa w sercu Watykanu, papież wie"
no to jak już wiecie, że szatan działa wszędzie, to o ile mocniście w wierze, przeciwstawcie się mu..

nie pozwalajcie w imię fałszywego posłuszeństwa zmieniać odwiecznego nauczania Świętego Kościoła Katolickiego, choćby w kwestii, nierozerwalności małżeństwa, czy przyjmowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Komunii Św. na kolanach i do ust !

DO DZIEŁA KATOLICY !!

KRÓLUJ NAM CHRYSTE !
Nemo potest duobus dominis servire !
TERAZ W KOŚCIELE WSZYSTKO JEST WAŻNE, TYLKO NIE BÓG WSZECHMOGĄCY.

NIE MA ŻADNEJ BOJAŹNI BOŻEJ, STAWIA SIĘ POGAŃSKIE BÓSTWA - DEMONY, NA RÓWNI ZE STWÓRCĄ - BOGIEM WSZECHMOGĄCYM.

PRZED BOGIEM SIĘ NIE KLĘKA, BOGU NIE OKAZUJE SIĘ SZACUNKU, ZAMIAST TEGO REALIZUJE SIĘ DIABELSKIE PODSZEPTY:
BĘDZIECIE JAK BOGOWIE !
I JAK ?

JESTEŚMY JAK BOGOWIE ?

TWORZYMY NOWE …
More
TERAZ W KOŚCIELE WSZYSTKO JEST WAŻNE, TYLKO NIE BÓG WSZECHMOGĄCY.

NIE MA ŻADNEJ BOJAŹNI BOŻEJ, STAWIA SIĘ POGAŃSKIE BÓSTWA - DEMONY, NA RÓWNI ZE STWÓRCĄ - BOGIEM WSZECHMOGĄCYM.

PRZED BOGIEM SIĘ NIE KLĘKA, BOGU NIE OKAZUJE SIĘ SZACUNKU, ZAMIAST TEGO REALIZUJE SIĘ DIABELSKIE PODSZEPTY:
BĘDZIECIE JAK BOGOWIE !
I JAK ?

JESTEŚMY JAK BOGOWIE ?

TWORZYMY NOWE ŻYCIE METODĄ IN VITRO - ZABIJAJĄC RÓWNOCZEŚNIE NIE WYBRANE EMBRIONY.

DECYDUJEMY JAKIEJ WIELKOŚCI CZŁOWIEK MOŻE ŻYĆ, A JAKIEJ NIE - ABORCJA

DECYDUJEMY ILE CZŁOWIEK MOŻE ŻYĆ LAT - EUTANAZJA..

DECYDUJEMY, KTO URODZI SIĘ, A KTO BĘDZIE ROZERWANY NA KAWAŁKI ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA (CHOROBY WRODZONE) ABORCJA

TWORZYMY MILIONY FILMÓW PRZEDSTAWIAJĄCYCH AKT MAŁŻEŃSKI, SPROWADZONY DO KOPULACJI, - MĘŻCZYZNY Z MĘŻCZYZNĄ, ZWIERZĘCIEM, WSZELKICH MOŻLIWYCH ZWYRODNIEŃ W TEJ DZIECINIE, PRZEDSTAWIAJĄC, TO JAKO ROZRYWKĘ ? O JAK NISKO UPADŁA MIŁOŚĆ..

NISZCZYMY TEN ŚWIAT, TYSIĄCEM PRÓB BOMB ATOMOWYCH..

MANIPULUJEMY POGODĄ, MODYFIKUJEMY (POPRAWIAMY) ROŚLINY I ZWIERZĘTA STWORZONE PRZEZ BOGA..

NISZCZYMY TEN ŚWIAT RABUNKOWO KORZYSTAJĄC ZE WSZELKICH
JEGO ZASOBÓW..

ZAŚMIECAMY LĄDY, OCEANY, POWIETRZE..

DEMORALIZUJEMY SWOIM PRZYKŁADEM NAJMŁODSZYCH - 10 PRZYKAZAŃ JEST ZA CIASNE, NAWET DLA ,,PAPIEŻA,,..

ŁYKAMY TONAMI NARKOTYKI, ŻEBY NIE WIDZIEĆ OTACZAJĄCEGO NAS RAJU..

ŁYKAMY TONY TABLETEK - RANO NA POBUDZENIE, WIECZOREM NA USPOKOJENIE, TABLETKI DOBRE NA WSZYSTKO, NA GŁOWĘ i ŚMIERĆ NA RECEPTĘ - TABLETKI ROZWIĄŻĄ NAM KAŻDY PROBLEM..

PIJEMY MILIONY LITRÓW ALKOHOLU - ŻEBY BYŁO BARDZIEJ ZABAWOWO.. ŻEBY ZAPOMNIEĆ O WŁASNEJ NĘDZY..

BA, OBALAMY TRADYCJE LITURGICZNE, ODDAJĄCE CZEŚĆ BOGU, TRWAJĄCE SETKI LAT.. WSZYSTKO MA BYĆ NOWE, INNE, OD TEGO CO OFIAROWAŁ NAM BÓG..

JESTEŚMY SŁUGAMI DIABŁA - SŁUCHAJĄC JEGO SŁÓW - BĘDZIECIE JAK BOGOWIE - STAJEMY SIĘ NISZCZYCIELAMI RZUCAJĄCYMI BOGU WYZWANIE !!


NAWRACAJMY SIĘ, TYM RAZEM JEZUS CHRYSTUS KRÓL, PRZYJDZIE W PEŁNI SWEJ CHWAŁY SĄDZIĆ ŻYWYCH I UMARŁYCH..
.
Nemo potest duobus dominis servire !
Różne są sposoby docierania Pana Boga do serc człowieczych.

Wbrew szeroko rozpowszechnianym nurtom pozytywno-sentymentalnym należy zauważyć, że w życiu religijnym człowieka lęk może odegrać decydującą rolę w nawróceniu. Człowiek, któremu dzięki łasce wiary z całą oczywistością odsłoni się prawda o piekle, może – powodowany lękiem przed nieodwracalną karą wieczną – szczerze się nawrócić, …
More
Różne są sposoby docierania Pana Boga do serc człowieczych.

Wbrew szeroko rozpowszechnianym nurtom pozytywno-sentymentalnym należy zauważyć, że w życiu religijnym człowieka lęk może odegrać decydującą rolę w nawróceniu. Człowiek, któremu dzięki łasce wiary z całą oczywistością odsłoni się prawda o piekle, może – powodowany lękiem przed nieodwracalną karą wieczną – szczerze się nawrócić, porzucić grzechy i zacząć prowadzić życie zgodne z Ewangelią.
Różne są sposoby docierania Pana Boga do serc człowieczych.


– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyacinthus
Nemo potest duobus dominis servire !
Nemo potest duobus dominis servire !
żałujecie, dzień dobry franciszkowi, prężących się, młodych azjatek ?

może dzięki temu miał NAPRAWDĘ, dobry dzień :)))


ps. takie skojarzenie z dworem u heroda z filmu ,,PASJA,,.
wacula25wp.pl
A przepiękny występ artystów przed tronem papieskim Niejednokrotnie papieża odwiedzali także artyści, którzy przy tej okazji bardzo chętnie dla niego występowali. Po latach wspominał spotkałem się z papieżem, trzykrotnie klęczałem przed tronem papieskim i za każdym razem inaczej to przeżywałem tak wspominał artysta
Nemo potest duobus dominis servire !
3 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
Nemo potest duobus dominis servire !
Anna Katarzyna Emmerich o "nowym kościele"

"Zobaczyłam dziwaczny, osobliwie wyglądający kościół będący w trakcie budowy. (...) Nie widziałam żadnego anioła pomagającego w budowie, lecz wielką liczbę najdzikszych duchów taszczących ku sklepieniu przedmioty najprzeróżniejszego rodzaju, gdzie osoby o krótkich kościelnych okryciach odbierały je i umieszczały w różnych miejscach.

Nic nie było …
More
Anna Katarzyna Emmerich o "nowym kościele"

"Zobaczyłam dziwaczny, osobliwie wyglądający kościół będący w trakcie budowy. (...) Nie widziałam żadnego anioła pomagającego w budowie, lecz wielką liczbę najdzikszych duchów taszczących ku sklepieniu przedmioty najprzeróżniejszego rodzaju, gdzie osoby o krótkich kościelnych okryciach odbierały je i umieszczały w różnych miejscach.

Nic nie było przyniesione z góry; wszystko pochodziło z ziemi i mrocznych rejonów, a cała konstrukcja była dziełem błędnych duchów.


(...) Spostrzegłam, że wiele z narzędzi nowego kościoła, takich jak włócznie i strzały, miało zostać użyte przeciwko żywemu Kościołowi.


(...) W jaskini poniżej (zakrystii) jacyś ludzie wyrabiali chleb, ale nic z tego nie wychodziło.

(...) Wszystko w tym kościele należało do ziemi i do niej powracało; wszystko było martwe, wszystko było dziełem ludzkich umiejętności, był to kościół najnowszego formatu, kościół będący dziełem ludzkiej pomysłowości, jakby nowy innowierczy kościół w Rzymie" (ss. 282-3).
Nemo potest duobus dominis servire !
ATAK MASONERII w 2017 r

Zacznijmy jednak od wcześniejszego proroctwa, przekazanego nam przez św. Katarzynę Emmerich. Oto fragment jej zapisków:

„Ujrzałam straszne skutki działań wielkich propagatorów „światła”, widoczne wszędzie tam, gdzie dochodzili oni do władzy i przejmowali wpływy albo dla obalenia kultu Bożego oraz wszelkich praktyk i pobożnych ćwiczeń, albo dla uczynienia z nich czegoś …
More
ATAK MASONERII w 2017 r

Zacznijmy jednak od wcześniejszego proroctwa, przekazanego nam przez św. Katarzynę Emmerich. Oto fragment jej zapisków:

„Ujrzałam straszne skutki działań wielkich propagatorów „światła”, widoczne wszędzie tam, gdzie dochodzili oni do władzy i przejmowali wpływy albo dla obalenia kultu Bożego oraz wszelkich praktyk i pobożnych ćwiczeń, albo dla uczynienia z nich czegoś równie próżnego jak używane przez nich słowa: światło, miłość, duch.

Usiłowali pod nimi ukryć przed sobą i innymi opłakaną pustkę swych przedsięwzięć, w których Bóg był niczym.
(…)Zobaczyłam ludzi z tajnej sekty podkopującej nieustannie wielki Kościół(…)W tym czasie widziałam tu i tam na całym świecie wielu ludzi dobrych i pobożnych przede wszystkim duchownych znieważanych, więzionych i uciskanych i miałam wrażenie, że któregoś dnia staną się męczennikami.(…)

Kościół był już w dużej mierze zburzony, tak że pozostawało jeszcze tylko prezbiterium z ołtarzem. Ujrzałam burzących, jak weszli do niego razem z bestią. Wchodząc do Kościoła z bestią, burzyciele zastali tam potężną niewiastę pełną majestatu. Zdawało się, że spodziewała się dziecka, szła bowiem powoli. Nieprzyjaciół ogarnęło przerażenie na jej widok, a bestia nie mogła postąpić nawet o jeden krok.

(…)Zobaczyłam wtedy bestię uciekającą w kierunku morza, a nieprzyjaciele biegli w wielkim nieładzie. Zobaczyłam Kościół św. Piotra i ogromną liczbę ludzi pracującą, by go zburzyć.

Ujrzałam też innych, naprawiających go. Linia podziału pomiędzy wykonującymi tę dwojaką pracę ciągnęła się przez cały świat. Dziwiła mnie równoczesność tego, co się dokonywało.

Burzyciele odrywali wielkie kawały (budowli). Byli to w szczególności zwolennicy sekt w wielkiej liczbie, a z nimi – odstępcy. Ludzie ci, wykonując swą niszczycielską pracę, wydawali się postępować według pewnych wskazań i jakiejś zasady. Nosili białe fartuchy, obszyte niebieską wstążką i przyozdobione kieszeniami z kielniami przyczepionymi do pasa. Mieli szaty wszelkiego rodzaju. Byli pomiędzy nimi ludzie dostojni, wielcy i potężni w mundurach i z krzyżami, którzy jednak nie przykładali sami ręki do dzieła, lecz kielnią oznaczali na murach miejsca, które trzeba było zniszczyć.(…)

Zburzono już całą wewnętrzną część Kościoła. Stało tam jeszcze tylko prezbiterium z Najświętszym Sakramentem.

(…)Zobaczyłam, że na końcu Maryja rozciągnęła płaszcz nad Kościołem i nieprzyjaciele Boga zostali przepędzeni.

(…)Zobaczyłam, że Rzym stoi jak wyspa, jak skała pośrodku morza, gdy wszystko wokół niego obraca się w ruinę. Gdy patrzyłam na burzących, zachwycała mnie ich wielka zręczność. Posiadali wszelkie rodzaje maszyn, wszystko dokonywało się według pewnego planu. Nic nie waliło się samo. Nie robili hałasu. Na wszystko zwracali uwagę, uciekali się do różnorodnych podstępów i kamienie wydawały się często znikać w ich rękach.

Niektórzy z nich ponownie budowali; niszczyli to, co było święte i wielkie, a to, co budowali, było próżne, puste i powierzchowne”.

Wizja św. Katarzyny w plastyczny sposób ukazuje atak masonerii na Kościół. Ale znów ich działania kończą się niepowodzeniem. W ostatnim niemal momencie przychodzi zwycięstwo. Zwycięstwo Maryi…
Nemo potest duobus dominis servire !
żałujecie, dzień dobry franciszkowi, prężących się, młodych azjatek ?

może dzięki temu miał NAPRAWDĘ, dobry dzień :)))


ps. takie skojarzenie z dworem u heroda z filmu ,,PASJA,,.
Piotr2000
dla ujasnienia komentujacego:
Aula Pawla VI, gdzie odbywaja sie powyzsze spektakle
NIE JEST SWIATYNIA.
Powyzsza zatem ocena nie ma tutaj zadnego usasadnienia i zastosowania.