štefan161
30911

Augustín - Sola Scriptura?

Je známe, že reformácia vychádzala hlavne z diela Augustína.
Čo si teda Augustín myslel o Sv. Písme? Tvrdil niekedy, že existuje nejaký iný zdroj PRAVDY mimo Písmo? Spomenul niekedy tzv "svätého otca" v Ríme, alebo pannu Máriu ako spoluvykupitelku a spolutrpiteľku?
Alebo položme otázku inak. Spomenul ju vôbec niekde vo svojich dielach?

Našťastie jeho dielo je obšírne a každý si ho ľahko môže prečítať aj na internete.

Čo hovorí o Písme :
Vyznania 6.5
"Presvedčil si ma, že netreba obviňovať tých, ktorí veria Tvojmu Písmu, ktoré si toľkou vážnosťou obdaril u všetkých národov, ale skôr tých, ktorí neveria, a netreba počúvať tých, ktorí hovoria: „Odkiaľ to vieš, že knihy boly dané ľudskému pokoleniu od jediného pravého a najpravdivejšieho Ducha Božieho?“

To ešte nie je všetko, pokračuje to ďalej

"Keďže sme slabí na to, aby sme svojím rozumom mohli nájsť pravdu, potrebujeme na to vážnosť Písma svätého, vtedy som začal veriť, že by si nebol dal toľkú vážnosť Písmu po celej zemi, keby si nebol chcel, aby sme Ťa s pomocou Písma hľadali.......
.... Ku každému prichádzajú so srozumiteľnými slovami, prostým slohom a vzbudzujú túžbu po poznaní u tých, ktorí nie sú ľahkého srdca.

Vyzerá to tak, že Augustín mal trochu iné zmýšľanie o tzv "samovykladacoch", ako to tu väčšinou prezentujete.
štefan161
A čo ponúkneš namiesto dnešného humanistického pápežstva
Oznámenie od "Unam Sanctam SK": môžete ma kontaktovať ?
Ponúkaš stredoveké krvilačné pápežstvo, ktoré sa snažilo zadupať do zeme každý pokus o šírenie pravdy Božieho Slova?
Milovať budeš Boha a milovať budeš blížneho svojho.
Nie uctievať modly a pannu Máriu.
apredsasatoci
Všetkým patrí to najlepšie!
FILOKALIA - Umenie duchovného života
b8111
štefan: PS: Ještě k Lutherově dehonestaci knihy Zj. a pochybným dalším hlasatelům: Nevidím velký rozdíl mezi "ubíráním"ze Zj 22/19a znevažováním, či zpochybňováním Slova Božího, před kterým varuje Kristus Mat.5/17-19. Tohle dělá i nynější ŘKCírkev a jejich HKTeologie, KTERÁ TVRDÍ, že Sv. písma pouze obsahují Boží slovo, avšak nejsou Božím slovem. A takřka dnes už nevěří z Písma Sv. …More
štefan: PS: Ještě k Lutherově dehonestaci knihy Zj. a pochybným dalším hlasatelům: Nevidím velký rozdíl mezi "ubíráním"ze Zj 22/19a znevažováním, či zpochybňováním Slova Božího, před kterým varuje Kristus Mat.5/17-19. Tohle dělá i nynější ŘKCírkev a jejich HKTeologie, KTERÁ TVRDÍ, že Sv. písma pouze obsahují Boží slovo, avšak nejsou Božím slovem. A takřka dnes už nevěří z Písma Sv. ničemu. Nevěří ve stvoření, v potopu, překrucují zmrtvychvstání Krista, atd..... Kde je horizont, Jejich lží, kam až chtějí sejít z cesty? I Ty Štefane, chceš jít po široké cestě?
b8111
štefan161napsal jsi: ...Dôležité je to, čo hovoril Pán Ježiš Kristus. A ten povedal, že najväčšie prikázanie je milovať Boha celej svojej sily a druhé je tomu podobné. Milovať blížneho ako seba samého.V tých 2 prikázaniach je celý zákon aj proroci…..
Děláš si Štefane srandu, kde tímto Kristus, ruší, či vede k dehonestaci Božího desatera?
b8111
Starý zákon tvoří pozadí, kontext, základ pro Nový zákon. To je taky důvod, proč samotný Ježíš opakovaně se odvolává na TEXTY ZE STARÉHO ZÁKONA. Jak můžeš tvrdit na základě slov Mat. 22/36-39, Mar.12/28-31, že Kristus ruší dodržování Bož. desatera? Vždyť Ježíš POUZE OPĚT CITUJE, JAK MÁ ZVYKEM, ze St. zákona, kde nikdo Boží desatero neruší / a pokud ano, tak ukaž, kde / :
Dt6/
4 Slyš, …More
Starý zákon tvoří pozadí, kontext, základ pro Nový zákon. To je taky důvod, proč samotný Ježíš opakovaně se odvolává na TEXTY ZE STARÉHO ZÁKONA. Jak můžeš tvrdit na základě slov Mat. 22/36-39, Mar.12/28-31, že Kristus ruší dodržování Bož. desatera? Vždyť Ježíš POUZE OPĚT CITUJE, JAK MÁ ZVYKEM, ze St. zákona, kde nikdo Boží desatero neruší / a pokud ano, tak ukaž, kde / :
Dt6/
4 Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. 5Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.
Lev19/18 Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin.
Ježíš těmito slovy neřekl, BEZ JAKKÉKOLIV DISKUZE JASNĚ, nic nového, co by Židé předtím nevěděli, nebo co by neslyšeli!!! Výzva milovat Boha a myšlenka, že projevem lásky k Bohu, je i láska k bližnímu, pochází ze starého zákona.
Kristus pouze PŘIPOMÍNÁ co bylo už PŘED MNOHA LETY napsáno, vyzdvihuje význam a shrnuje celé desatero
, do těchto dvou, ale to už bylo řečeno Izraelitům dávno. Nic víc, nic míň. Co je nad to, či pod to, je lež satanova.
b8111
štefan161 napsal jsi: ..Preto je na smiech, keď adventisti dodržiavajú napr. sobotu vediac , že všetky obradné nariadenia soboty boli zrušené.
Tak si vymysleli vlastné pravidlá a dodržiavajú ich, aj keď ich nenariadil Boh. Takže si veselo kúria, svietia, splachujú záchody atď a využívajú služby, čo je v rozpore so zákonom…..

Štefane, děláš si srandu, rozumíš vůbec Božímu ceremoniálnímu …More
štefan161 napsal jsi: ..Preto je na smiech, keď adventisti dodržiavajú napr. sobotu vediac , že všetky obradné nariadenia soboty boli zrušené.
Tak si vymysleli vlastné pravidlá a dodržiavajú ich, aj keď ich nenariadil Boh. Takže si veselo kúria, svietia, splachujú záchody atď a využívajú služby, čo je v rozpore so zákonom…..

Štefane, děláš si srandu, rozumíš vůbec Božímu ceremoniálnímu zákonu a Božímu morálnímu zákonu?
Právě proti tomuto „slepém zákonictví“, kterým nezrale až hloupě argumentuješ, bojoval Kristus. V Jeho době měla židovská tradice +- 613 zákonů. Právě Casd, jako jedna z mála církví, se snaží právě o očišťování a dodržování pravého Božího desatera, TAK JAK JEJ DAL SAMOTNÝ BŮH /2 Moj.20/2-17/ a snaží se o návrát k prvotnímu učení rané církve, která odmítala mrtvé skutkaření, slepé zákonictví. Tímto postojem zároveň odmítá lidské desatero PŘEPSANÉ asi sv. Augustinem, resp. PŘIJATÉ ŘKC, rovněž Jejich tradice, které staví nad Boží zákony a učení / samotné tradice nemusí být špatné, ale nemohou být na prvním místě a jít proti Evangeliu/.
2 more comments from b8111
b8111
Štefan161 poslal o LUTHEROVI: 32. „Podľa môjho názoru nemá [kniha Zjavenia] apoštolský ani prorocký charakter. (…) Každý si môže vytvoriť svoj úsudok o tejto knihe; pokiaľ ide o mňa, mám voči nej odpor, a to je dostatočný dôvod na to, aby som ju odmietol.“ (Zdroj: Sammtliche Werke, 63, s. 169-170, [w:] P.F. O’Hare, The Facts About Luther, TAN Books, 1987, s. 203).j…atd,..
Štefane, je pro mě …More
Štefan161 poslal o LUTHEROVI: 32. „Podľa môjho názoru nemá [kniha Zjavenia] apoštolský ani prorocký charakter. (…) Každý si môže vytvoriť svoj úsudok o tejto knihe; pokiaľ ide o mňa, mám voči nej odpor, a to je dostatočný dôvod na to, aby som ju odmietol.“ (Zdroj: Sammtliche Werke, 63, s. 169-170, [w:] P.F. O’Hare, The Facts About Luther, TAN Books, 1987, s. 203).j…atd,..
Štefane, je pro mě zbytečné se bavit dál o těchto citátech. Pokud se stavíš nad Sv. písmo tím, že dáváš na první místo člověka, konkrétně zde, Luthera nad Boha / tedy s těmito citáty souhlasíš /, samotný Bůh Ti buď milosrdným soudcem, více není potřeba dodávat, samotné Sv. písmo mluví proti tobě:
Zj1/1 Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát; naznačil to prostřednictvím anděla svému služebníku Janovi.
2Ten dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista, vše, co viděl.
3Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto proroctví, a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno, neboť čas je blízko.
Zj22/ 18 Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize.
19A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize.
b8111
A na závěr: Luther, Hus neřešili V OTÁZCE ZÁKONA nic nového, pouze to, co už řešil Bůh ve St. zákoně, Kristus v Nov. zákoně, první apoštolové v listech, tedy mrtvé skutkaření, slepé zákonictví, které nevedou ke spáse, ke kterému sklouzla i ŘKC a které hrozí každému z nás. Jsme spaseni pouze vírou, ale víra bez skutků je mrtvá. A tak je to ve Sv. písmu a s tím, také plně souhlasím. …More
A na závěr: Luther, Hus neřešili V OTÁZCE ZÁKONA nic nového, pouze to, co už řešil Bůh ve St. zákoně, Kristus v Nov. zákoně, první apoštolové v listech, tedy mrtvé skutkaření, slepé zákonictví, které nevedou ke spáse, ke kterému sklouzla i ŘKC a které hrozí každému z nás. Jsme spaseni pouze vírou, ale víra bez skutků je mrtvá. A tak je to ve Sv. písmu a s tím, také plně souhlasím.
Na závěr se Tě ptám, když čtu Tvé citace z Písma, kterými argumentuješ: Rozumíš vůbec povaze a životu Ježíše / proti čemu bojoval, o co mu šlo, za co umřel /, který zde žil, anebo jenom slepě "papouškuješ"druhé, stojíš na pár větách a nejdeš dál v poznání ......?
b8111
štefan161: Už jsi našel odpověď na mou otázku: Kde učil Luther, Zwingli, Kalvin, Hus, Hugenoti, Moravští bratří, atd.,tedy první, či raní protestanté že není potřeba se držet Božího desatera, jeho platnost je zrušena, či snad, že jej Kristus zrušil?
b8111
Naproti tomu, tyto deriváty učí novodobí protestanté, většinou odpadlí od Casd, atd., nebudu jmenovat.
štefan161
teraz neviem, b8111, robíš si srandu?
Každý 2. týžden tu niekto vkladá stránku, ako sa Luther rúhal desatoru. Ty si to tu ešte nevidel?
Ale nevadí, dám ti to tu.
christianitas.sk/…testantizmu-35-absurdnych-citatov-martina-luthera/
Môžem z tohoto materiálu aj niečo citovať:
Ak dovolíme, aby Desatoro malo akýkoľvek vplyv na naše svedomie, stane sa zásterkou pre každé zlo, kacírstvo a rúhanie saMore
teraz neviem, b8111, robíš si srandu?

Každý 2. týžden tu niekto vkladá stránku, ako sa Luther rúhal desatoru. Ty si to tu ešte nevidel?
Ale nevadí, dám ti to tu.
christianitas.sk/…testantizmu-35-absurdnych-citatov-martina-luthera/

Môžem z tohoto materiálu aj niečo citovať:

Ak dovolíme, aby Desatoro malo akýkoľvek vplyv na naše svedomie, stane sa zásterkou pre každé zlo, kacírstvo a rúhanie sa.“ (Zdroj: Comm. ad Galat, s. 310).
b8111
štefan161: Vzpomněl jsi významná jmény protestantismu. Kde učil Luther, Zwingli, Kalvin,, já doplňuji Hus, atd., že není potřeba se držet Božího desatera, jeho platnost je zrušena, či snad, že jej Kristus zrušil?
štefan161
Myslím, že som sa tu neoháňal menami, až na Luthera, ktorého som 2-3 krát spomenul s podobnosťou jeho a Augustínovho diela.
Zvyšné mená som asi nespomínal vôbec.
Ale nejde o to. Nie je dôležité, čo písal ten ktorý vodca. Dôležité je to, čo hovoril Pán Ježiš Kristus. A ten povedal, že najväčšie prikázanie je milovať Boha celej svojej sily a druhé je tomu podobné. Milovať blížneho ako seba …More
Myslím, že som sa tu neoháňal menami, až na Luthera, ktorého som 2-3 krát spomenul s podobnosťou jeho a Augustínovho diela.
Zvyšné mená som asi nespomínal vôbec.

Ale nejde o to. Nie je dôležité, čo písal ten ktorý vodca. Dôležité je to, čo hovoril Pán Ježiš Kristus. A ten povedal, že najväčšie prikázanie je milovať Boha celej svojej sily a druhé je tomu podobné. Milovať blížneho ako seba samého.

V tých 2 prikázaniach je celý zákon aj proroci.

Podstatou je láska, ktorá bola vyliata do srdca znovuzrodeného človeka.
Kto miluje, nekradne, nesmilní, nesvedčí krivo.

To je to, čo chce Boh.
Preto je na smiech, keď adventisti dodržiavajú napr. sobotu vediac , že všetky obradné nariadenia soboty boli zrušené.
Tak si vymysleli vlastné pravidlá a dodržiavajú ich, aj keď ich nenariadil Boh. Takže si veselo kúria, svietia, splachujú záchody atď a využívajú služby, čo je v rozpore so zákonom.
Teda je z celej ich soboty len obrovské ruhanie a ohavnosť v Božích očiach.
b8111
Stefan161:… Ale klasickí protestanti, ako Luther, Zwingli, Kalvin, puritáni, alebo rôzni nasledovníci Arminia nikdy nič podobné neučili….
Dobře nejde o jména, nebudu dohledávat, o jména mi nešlo, ale o samostatné kořeny protestantismu. A zde jsem Ti dal otázku, na kterou nejsi schopen, či nechceš odpovědět?
b8111
To co plodíš Ty, jsou právě deriváty, které protestantské církve dříve neučili, nebo učili? – dokaž!!! Neodváděj debatu na vedlejší kolej o Největším přikázání, tomu snad rozumíme……
štefan161
Veď si to práve ty, ktorý prehadzuje výhybku na desatoro.
Kde som písal o protestantskych vodcoch a desatore????
Ešte raz.
Ja som písal, že žiadny z mnou menovaných protestantskych vodcov neučil o NEEXISTENCII PEKLA.
Písal som, že také náuky majú len Svedkovia Jehovovi a adventisti, pripadne ich deriváty.
Tak buď taký dobrý a nevkladaj do mojich viet to čo som nepísal.More
Veď si to práve ty, ktorý prehadzuje výhybku na desatoro.

Kde som písal o protestantskych vodcoch a desatore????

Ešte raz.
Ja som písal, že žiadny z mnou menovaných protestantskych vodcov neučil o NEEXISTENCII PEKLA.
Písal som, že také náuky majú len Svedkovia Jehovovi a adventisti, pripadne ich deriváty.

Tak buď taký dobrý a nevkladaj do mojich viet to čo som nepísal.
b8111
štefan161: prosím upokoj se. Já Ti dával, dávám, jako otázku., ne že jsi říkal...
Proto znovu se ptám: Kde učil Luther, Zwingli, Kalvin, Hus, atd., že není potřeba se držet Božího desatera, jeho platnost je zrušena, či snad, že jej Kristus zrušil?
b8111
Nikdo nevkládá nic do Tvých úst a laskavě buď pozorným čtenářem. Ovšem to, že dříve neučili protestanté o neexistenci pekla neznamená, že to někteří nezměnili a učí tomu dnes. S tím se vyrovnej, jak chceš. Já sám jsem odbočil k otázce ohledně desatera a zde si dovoluji tvrdit, že právě novodobí protestanté učí deriváty, tudíž odklonili se od prvotních protestanských učitelů..... Obráceně …More
Nikdo nevkládá nic do Tvých úst a laskavě buď pozorným čtenářem. Ovšem to, že dříve neučili protestanté o neexistenci pekla neznamená, že to někteří nezměnili a učí tomu dnes. S tím se vyrovnej, jak chceš. Já sám jsem odbočil k otázce ohledně desatera a zde si dovoluji tvrdit, že právě novodobí protestanté učí deriváty, tudíž odklonili se od prvotních protestanských učitelů..... Obráceně dokaž, rád se poučím.....
Athos Monach
Opäť a znovu. Sú 4 stlpy cirkevné, ktoré sú záväzné pre kresťanov, ktorými heretici opovrhujú. 1. Písmo 2. Apoštolská viery 3. Cirkevní otcovia ktorí písmo správne vyložili a 4 Snemy - koncily, po posledný spoločný snem spoločnej cirkvi, snem ikonoborecký. V tomto čase totiž vznikli všetky druhy heréz, ktoré sa dnes už iba opakujú.
Augustín citoval nielen písmo, ale z veľkej časti cirkevných …More
Opäť a znovu. Sú 4 stlpy cirkevné, ktoré sú záväzné pre kresťanov, ktorými heretici opovrhujú. 1. Písmo 2. Apoštolská viery 3. Cirkevní otcovia ktorí písmo správne vyložili a 4 Snemy - koncily, po posledný spoločný snem spoločnej cirkvi, snem ikonoborecký. V tomto čase totiž vznikli všetky druhy heréz, ktoré sa dnes už iba opakujú.

Augustín citoval nielen písmo, ale z veľkej časti cirkevných otcov, ako to robil aj Luther či Kalvin. Obchádzať cirkevných otcov - to je potom darmo sa s človekom baviť. Pretože heréza je samotná vzbura proti Kristovi, ktorý cez Ducha vyučil cirkev.

Áno - Augustín sa z veľkej časti odvolával na cirkevných otcov, teda svätých!

Existuje len jeden zdroj pravdy a tým je Boh. V písme je zapísaná len nepatrná časť viery, ak porovnáme, že Pavol celé dni a dlhé hodiny hovoril o viere ústne! Aj preto napísal - dodržiavajte všetko čo som vás učil, či už písmom, alebo slovom. Odmietnuť slovo, ako ho odmietli protestanti, je odmietnutím kresťanskej viery.

Reformácia vyšla z Augustína hlavne v otázke vyvolenia, ktoré však cirkev zavrhla a vyhlásila za herézu! Aj preto nie je Augustín na východe svätý, ale blažený, pretože sa zaoberal až príliš otázkou vyvolenia, na čo sa ako muchy na lep, neskôr chytili protestanti. Kde sa protestanti držia Augustínových sviatostí? Kde sa držia jeho učenia o cirkvi?

Protestantizmus vyšiel z Augustínovho omylu v učení o vyvolení, ktoré samotná cirkev zavrhla. Protestantizmus je tak komplet v hlbokom odpadlíctve. Napokon - 50 000 denominácii, ktoré sa medzi sebou hádajú v slovíčkach, bez jednoty Ducha, hovorí samo za seba.

Neexistuje ani jeden svätý protestant, skrze ktorého by Boh konal diela! Sprofanovanie viery, strata svätosti, strata zábran voči cirkvi, jej učeniu, svetskosť, duch sveta, milovanie tela, pôžitkov, liberalizmus, sexualita, pornografia, homosexualita, kapitalizmus, kresťanstvo západu bez sily a moci, ktoré je v rukách peňazí - to všetko protestantizmus priniesol. Gratulujem. Satan nemohol nájsť lepších služobníkov, ako protestantov.
štefan161
Možno je tu menší problém s pochopením textu.
Prečítaj si ešte raz, čo si Augustín myslí o Sv. Písme. On píše, že ho Boh dal, aby ho ľudia pomocou neho hľadali.More
Možno je tu menší problém s pochopením textu.

Prečítaj si ešte raz, čo si Augustín myslí o Sv. Písme. On píše, že ho Boh dal, aby ho ľudia pomocou neho hľadali.
U.S.C.A.E.
práve on razil heslo Roma locuta; causa finita est 😊
catholic.com/…e-statement-rome-has-spoken-the-matter-is-finished
a on toho napísal podstatne viac vidím že prístup typický pre sola scriptura sa dá použiť aj na eminentne KATOLÍCKEHO autora keď sa hodí proste tie kvantá vecí čo svedčia proti mne budem ignorovať 😊
Ego vero Evangelio non crederem, nisi me catholicae Ecclesiae commoveret …More
práve on razil heslo Roma locuta; causa finita est 😊

catholic.com/…e-statement-rome-has-spoken-the-matter-is-finished

a on toho napísal podstatne viac vidím že prístup typický pre sola scriptura sa dá použiť aj na eminentne KATOLÍCKEHO autora keď sa hodí proste tie kvantá vecí čo svedčia proti mne budem ignorovať 😊

Ego vero Evangelio non crederem, nisi me catholicae Ecclesiae commoveret auctoritas.
ďalší jeho citát a pochádza z listu proti manichejcom
štefan161
Ono Mike..... vtedy boli skutoční katolíci. Čiže vseobecní kresťania. Nie rímski.
Poviem ti to ešte inak. Diela, ktoré odporujú duchu jeho diel Boží štát a Vyznania asi nebudú celkom jeho.
Čo povieš?More
Ono Mike..... vtedy boli skutoční katolíci. Čiže vseobecní kresťania. Nie rímski.

Poviem ti to ešte inak. Diela, ktoré odporujú duchu jeho diel Boží štát a Vyznania asi nebudú celkom jeho.
Čo povieš?
U.S.C.A.E.
ešte aj heretici sa obracali na Rím aby veci rozsúdil Rímsky biskup a východné príklady pôsobia v tomto prípade lepšie ako západné ak by si boli Biskupi rovní stačilo by keby to spravili na mieste sporu
čo by som povedal oni jednak neodporujú a ten citát je v duchu toho že každému sa Boh prihovára ináč keď ho číta to nepopiera mantinely však ste videli že sa dá vyčítať aj popretie Božstva …More
ešte aj heretici sa obracali na Rím aby veci rozsúdil Rímsky biskup a východné príklady pôsobia v tomto prípade lepšie ako západné ak by si boli Biskupi rovní stačilo by keby to spravili na mieste sporu

čo by som povedal oni jednak neodporujú a ten citát je v duchu toho že každému sa Boh prihovára ináč keď ho číta to nepopiera mantinely však ste videli že sa dá vyčítať aj popretie Božstva Krista

ono každý trochu mení štýl postupujúcimi rokmi ale je to stále on to platí aj pre svätého Augustína
štefan161
No vidíš, Mike. Rímsky biskup už znie oveľa reálnejšie.
Neviem, či som ťa správne pochopil, ale ak hovoríš, že východná časť bola na tom s viacerými rovnými biskupmi lepšie, ja si myslím to isté.
Podľa mňa je koncept rimskeho biskupa nadriadeného ostatným absolútne nešťastný a proti biblický.
Čo ale nakoniec tvrdia ak pravoslávni a iste uznáš, že sa tiež v teológii vyznajú a nie sú to žiadni …More
No vidíš, Mike. Rímsky biskup už znie oveľa reálnejšie.
Neviem, či som ťa správne pochopil, ale ak hovoríš, že východná časť bola na tom s viacerými rovnými biskupmi lepšie, ja si myslím to isté.
Podľa mňa je koncept rimskeho biskupa nadriadeného ostatným absolútne nešťastný a proti biblický.
Čo ale nakoniec tvrdia ak pravoslávni a iste uznáš, že sa tiež v teológii vyznajú a nie sú to žiadni hlupáci.
U.S.C.A.E.
ak by boli rovní aj jemu načo by apelovali k Rímskemu no jedine preto že mu uznávali Všeobecnú právomoc a moc kľúčov čiže činom samým uznali jurisdikčnú nerovnosť čiže mohol úspešne riešiť spory keby bol rovný nemuseli by počúvať. Rímsky biskup, hlavná cirkev bola tá Rímska čiže logicky aj jej hlava to bolo tak už od smrti svätého Petra v Ríme a aj rozkolníci stále uznávajú že umrel v Ríme …More
ak by boli rovní aj jemu načo by apelovali k Rímskemu no jedine preto že mu uznávali Všeobecnú právomoc a moc kľúčov čiže činom samým uznali jurisdikčnú nerovnosť čiže mohol úspešne riešiť spory keby bol rovný nemuseli by počúvať. Rímsky biskup, hlavná cirkev bola tá Rímska čiže logicky aj jej hlava to bolo tak už od smrti svätého Petra v Ríme a aj rozkolníci stále uznávajú že umrel v Ríme keby to bolo len trochu reálne napadnuteľné tak to spravia a dodnes nič

dám ti kľúče ostatní Apoštoli židia okamžite pochopili lebo ich kráľovstvo malo funkciu zástupcu kráľa čo bol kľúčnik a pravoslávni sú ale nedôsledný lebo svätého Leva Veľkého volajú svojou hlavou a uznávajú ešte svätého Gregora Veľkého a popri týchto ďalších 12

a v Ruskom pravosláví je unikátny sviatok prenesenie ostatkov Divotvorcu svätého Mikuláša do mesta Bari a ten vznikol na popud Pápeža Urbana II
U.S.C.A.E.
západné apelácie tiež boli ale tie nemajú takú argumentačnú váhu ako tie východné lebo tie dokazujú že aj východ uznával špeciálne postavenie Rímskeho biskupa
štefan161
Čo východ uznával sú iba vatikánske domnienky.
Jasné, že ho neuznávali. O tom sa ani nebudem baviť. Stačí sa pozrieť na nicejský koncil. Za biskupa biskupov sa prehlásil cisár, žiadny pápež.
Téma ale je o inom. O výlučnosti Písma v Augustínovom chápaní.More
Čo východ uznával sú iba vatikánske domnienky.
Jasné, že ho neuznávali. O tom sa ani nebudem baviť. Stačí sa pozrieť na nicejský koncil. Za biskupa biskupov sa prehlásil cisár, žiadny pápež.

Téma ale je o inom. O výlučnosti Písma v Augustínovom chápaní.
Christophor
Illa autem quae non scripta, sed tradita custodimus, quae quidem toto terrarum orbe servantur, datur intellegi vel ab ipsis Apostolis, vel plenariis conciliis, quorum est in Ecclesia saluberrima auctoritas, commendata atque statuta retineri, sicuti quod Domini passio et resurrectio et ascensio in coelum, et adventus de coelo Spiritus Sancti, anniversaria solemnitate celebrantur, et si quid aliud …More
Illa autem quae non scripta, sed tradita custodimus, quae quidem toto terrarum orbe servantur, datur intellegi vel ab ipsis Apostolis, vel plenariis conciliis, quorum est in Ecclesia saluberrima auctoritas, commendata atque statuta retineri, sicuti quod Domini passio et resurrectio et ascensio in coelum, et adventus de coelo Spiritus Sancti, anniversaria solemnitate celebrantur, et si quid aliud tale occurrit quod servatur ab universa, quacumque se diffundit, Ecclesia.

/Aurelius Augustinus: Ad inquisitiones Ianuarii 1./
Christophor
Nam si non habent Baptismum qui de Deo prava sentiunt, hoc posse et intus accidere, iam satis, ut arbitror, disputatum est. Apostoli autem nihil quidem exinde praeceperunt , sed consuetudo illa quae opponebatur Cypriano, ab eorum traditione exordium sumpsisse credenda est, sicut sunt multa quae universa tenet Ecclesia, et ob hoc ab Apostolis praecepta bene creduntur, quamquam scripta non …More
Nam si non habent Baptismum qui de Deo prava sentiunt, hoc posse et intus accidere, iam satis, ut arbitror, disputatum est. Apostoli autem nihil quidem exinde praeceperunt , sed consuetudo illa quae opponebatur Cypriano, ab eorum traditione exordium sumpsisse credenda est, sicut sunt multa quae universa tenet Ecclesia, et ob hoc ab Apostolis praecepta bene creduntur, quamquam scripta non reperiantur.

/Ibidem :De baptismo contra Donatistas V, 23/
paranormalnejavy1.webnode.sk Kresťan
"Keďže sme slabí na to, aby sme svojím rozumom mohli nájsť pravdu, potrebujeme na to vážnosť Písma svätého, vtedy som začal veriť, že by si nebol dal toľkú vážnosť Písmu po celej zemi, keby si nebol chcel, aby sme Ťa s pomocou Písma hľadali.......
.... Ku každému prichádzajú so srozumiteľnými slovami, prostým slohom a vzbudzujú túžbu po poznaní u tých, ktorí nie sú ľahkého srdca.
Ehm …More
"Keďže sme slabí na to, aby sme svojím rozumom mohli nájsť pravdu, potrebujeme na to vážnosť Písma svätého, vtedy som začal veriť, že by si nebol dal toľkú vážnosť Písmu po celej zemi, keby si nebol chcel, aby sme Ťa s pomocou Písma hľadali.......
.... Ku každému prichádzajú so srozumiteľnými slovami, prostým slohom a vzbudzujú túžbu po poznaní u tých, ktorí nie sú ľahkého srdca.

Ehm Ehm, ešte by sa nejako zišlo upresniť kde Augustínus hovoril o tom, že pod výrazom "Svete Písmo" má na mysli výlučne 27 kníh NZ ? Alebo tvoja domýšlavosť zas pracuje na plné obrátky ? Co sa babe chcelo, to sa babe snilo ?

Ehmm, a kde sa tam píše "aby sme ťa IBA s pomocou Písma hladali" ?
Alebo podľa tvojho zmýšlania, ak niekomu poviem, dávam ti jedlo, aby si prežil, znamená to, že všetko čo potrebuje človek na prežitie je jedlo ?
🤔🤔🤔🤔🤔🤔