Proroctví extatičky z Tours (1872)

Jméno extatičky z Tours je neznámé. Jednalo se o řádovou sestru z Francie. V roce 1882 její duchovní vůdce pod pseudonymem publikoval její zjevení v knize nazvané La Veille de la Victoire du Christ. Následující výňatky pocházejí z proroctví z let 1872 a 1873.

***

„Předtím, než znovu vypukne válka, bude jídlo nedostatkové a drahé. Bude málo práce pro dělníky a otcové uslyší své děti plakat kvůli jídlu. Budou zemětřesení a znamení na slunci. Ke konci pokryje zemi temnota.“

„Až budou všichni věřit, že je zajištěn mír, až to všichni budou nejméně očekávat, začnou velké události. V Itálii vypukne revoluce takřka ve stejnou dobu jako ve Francii. Církev bude po nějaký čas bez papeže. Také Anglie bude mnoho trpět.“

„Revoluce se rozšíří do každého francouzského města. Bude probíhat vraždění ve velkém. Tato revoluce potrvá jen několik měsíců, bude však strašlivá. Všude bude téct krev, protože zášť zlých dostoupí nejvyššího vrcholu. Obětí bude nespočet. Paříž bude vypadat jako jatka. Pronásledování proti Církvi bude dokonce ještě větší, nepotrvá však dlouho. Všechny kostely budou zavřené, pouze na krátko však v těch městech, kde budou nepokoje nejmenší. Kněží se budou muset ukrýt. Zlí se pokusí vyhladit vše náboženské, nebudou však mít dost času.“

„Mnozí biskupové a kněží budou usmrceni. Pařížský arcibiskup bude zavražděn. Mnoha dalším kněžím v Paříži podříznou hrdlo, protože nebudou mít čas najít si ukrýt.“

„Zlí budou pány na jeden rok a pár měsíců. V těch dnech Francie neobdrží žádnou lidskou pomoc. Bude osamělá a bezmocná. V tomto důležitém okamžiku se francouzský lid obrátí zpět k Bohu a bude úpěnlivě prosit Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Neposkvrněnou Pannu Marii. Nakonec vyzná, že jen On může obnovit mír a štěstí.“

„Francouzský lid bude prosit o dobrého krále, takového, který byl vybrán Bohem. Přijde. Zachránce, jehož Bůh ušetřil pro Francii, onen král, který je teď nechtěný, protože je drahý Božímu Srdci. Vystoupá na trůn, osvobodí Církev a znovu potvrdí papežská práva.“

„Po vítězství se znovu sejde koncil. Ale tentokrát budou mít lidé povinnost uposlechnout. Bude zde jen jedno stádo a jeden pastýř. Všichni lidé uznají papeže jako univerzálního otce, krále všech národů. Tak bude lidstvo obnoveno.“
Zdroj: Yves Dupont, Catholic Prophecy, TAN Books and Publishers, Rockford, Illinois, 1970, str. 36–38
Překlad: D. Grof

Soud národů VIII (2022)

Žiaden podobný trest nebude opäť možné vidieť, ako je ten ustanovený pre túto dobu urážok a útokov

Sestra Miriam - nezbývá mnoho času.

Proroctví extatičky z Tours (1872)

Marie-Julie Jahenny – Beda Parížu!

Marie-Julie Jahenny – Po trestoch príde svätá generácia

Marie-Julie Jahenny – Len modlitbou a Máriinými slzami budú nepriateľské armády vyhnané.

Marie-Julie Jahenny – Treba sa modliť za skorý príchod Veľkého katolíckeho Kráľa !

Pedro Régis – Smerujeme do krvavej budúcnosti… Ale Ježiš je s nami.

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, 15. júna 1875

PRÍPRAVA DIABLOVÝCH DETÍ USKUTOČNIŤ TEROR VO SVETE.

APOKALYPSA JE DOKONČENÁ - NWO 2022

PROROCTVÍ - Rusko obsadí celou evropu. Otec Marg Goring

Sestra Elena Aiellová – Revolúcie a vojny čakajú bezbožné ľudstvo

Veľké katastrofy aj prírodné a Božie tresty v proroctvách vrátane vojny ! Obnova Cirkvi

Marie-Julie Jahenny – Len modlitbou a Máriinými slzami budú nepriateľské armády vyhnané

Marie-Julie Jahenny – Na vstup do Neba treba niesť svoj kríž a trpieť s Ježišom

Rok 13.10.1973 - tretie zjavenie v Akite: Trest prichádza!

Soud národů – VII (2022)

Marie-Julie Jahenny – Práca v nedeľu prináša peklo na zem a v Paríži nikto neprežije

Marie-Julie Jahenny – Božské Srdce Ježišovo

Proroctvá od Marie-Julie Jahenny

PS: Žeby už tento rok !?? V budúcnosti určite
Public domain
Peter(skala)
„Francouzský lid bude prosit o dobrého krále, takového, který byl vybrán Bohem. Přijde. Zachránce, jehož Bůh ušetřil pro Francii, onen král, který je teď nechtěný, protože je drahý Božímu Srdci. Vystoupá na trůn, osvobodí Církev a znovu potvrdí papežská práva.“
🤔
toto je o dnešnej dobe, kedy aj veriaci ludia sa obracaju o pomoc k vladcom republik, ale odmietaju pomoc od Boha, ktorý …More
„Francouzský lid bude prosit o dobrého krále, takového, který byl vybrán Bohem. Přijde. Zachránce, jehož Bůh ušetřil pro Francii, onen král, který je teď nechtěný, protože je drahý Božímu Srdci. Vystoupá na trůn, osvobodí Církev a znovu potvrdí papežská práva.“
🤔

toto je o dnešnej dobe, kedy aj veriaci ludia sa obracaju o pomoc k vladcom republik, ale odmietaju pomoc od Boha, ktorý posiela svojho kráľa. Ludia sa obratia až ked zistia, že žiaden republikansky vládca im nepomôže.
Libor Halik
„Revoluce se rozšíří do každého francouzského města. Bude probíhat vraždění ve velkém.
Libor Halik
Mnozí biskupové a kněží budou usmrceni. Pařížský arcibiskup bude zavražděn. Mnoha dalším kněžím v Paříži podříznou hrdlo, protože nebudou mít čas najít si ukrýt.“
„Zlí budou pány na jeden rok a pár měsíců. V těch dnech Francie neobdrží žádnou lidskou pomoc. Bude osamělá a bezmocná. V tomto důležitém okamžiku se francouzský lid obrátí zpět k Bohu a bude úpěnlivě prosit Nejsvětější …More
Mnozí biskupové a kněží budou usmrceni. Pařížský arcibiskup bude zavražděn. Mnoha dalším kněžím v Paříži podříznou hrdlo, protože nebudou mít čas najít si ukrýt.“
„Zlí budou pány na jeden rok a pár měsíců. V těch dnech Francie neobdrží žádnou lidskou pomoc. Bude osamělá a bezmocná. V tomto důležitém okamžiku se francouzský lid obrátí zpět k Bohu a bude úpěnlivě prosit Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Neposkvrněnou Pannu Marii. Nakonec vyzná, že jen On může obnovit mír a štěstí.“
„Francouzský lid bude prosit o dobrého krále, takového, který byl vybrán Bohem. Přijde.
Andrej Ďurove
Opýtam sa Vás, Kto má záľubu v rezaní hrdiel? 🤔 A aká demografická zmeska charakterizuje Francúzsko? Odpoveď je jasná….hmm
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Blíži sa pád ekonomiky,zvyšovanie obrovských cien všetkého vrátane potravín a nedostatok potravín atď. na ďalší rok to je fáza 5 až 6.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Nieje ďaleko čas a doba ako povedal napríklad svätec Pater Pio,že ľudia si aj pre kus chleba vipichnu oči.
One more comment from Martin - Patrón Svätý Malachiáš