ultramontes.pl
375

Strzeliste akty Wiary

Actus Fidei IOANNES CARDINALIS BONA OCist. –––––– Strzeliste akty Wiary JAN KARDYNAŁ BONA OCIST. I. Auctor fidei, Iesu Christe, firmissime credo vera esse omnia, quae te revelante credit, et …
1. Sprawco wiary, Jezu Chryste, najmocniej wierzę, że jest prawdą to wszystko, w co z Twojego objawienia wierzy, i czego naucza święta Matka-Kościół. Dla tego wyznania i tej prawdy po tysiąckroć gotów jestem śmierć ponieść (1).
ultramontes.pl
+++

5. Całkowicie prawdziwe jest to, że Ty mój Boże jesteś jednym co do natury, i Trójcą co do Osób. Wyznając tę prawdę gotów jestem iść w ogień i pod topór.
ultramontes.pl
+++

14. Odstąpcie ode mnie wszyscy najniegodziwsi kacerze, synowie diabelscy, i zarazo dusz: odrzucam was, potępiam, i z Kościołem Bożym wyklinam was.