ultramontes.pl
ultramontes.pl
12347

Antychryst

Antychryst (1) BP DONALD J. SANBORN –––––––– Katechizm Soboru Trydenckiego opublikowany z rozporządzenia św. Piusa V około roku 1570, mówi nam, że trzy warunki muszą być spełnione przed powtórnym…
--rN-- shares this
ultramontes.pl
+++ Niewierni żydzi przez odrzucenie i ukrzyżowanie Chrystusa poprzez całe dzieje nie ustawali w wysiłkach skierowanych przeciwko społecznemu …More
+++
Niewierni żydzi przez odrzucenie i ukrzyżowanie Chrystusa poprzez całe dzieje nie ustawali w wysiłkach skierowanych przeciwko społecznemu królowaniu Chrystusa i zawsze wspierali prześladowców Kościoła, a w szczególności muzułmanów i protestantów.

A powód jest prosty: judaizm ze swej natury jest religią, która oczekuje mesjasza, powstał z obietnicy danej Abrahamowi, jest całkowicie skoncentrowany na mesjaszu. Wobec tego, gdy niewierni żydzi odrzucili prawdziwego Mesjasza i nadal kultywowali swoją religię, to dalej oczekiwali fałszywego mesjasza, bo gdyby przestali go oczekiwać to ich religia straciłaby rację bytu.
Oczekiwanie na mesjasza to istota, kwintesencja (najważniejszy element) judaizmu, więc wraz z odrzuceniem i ukrzyżowaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa nadszedł początek poszukiwania Antychrysta, fałszywego Chrystusa. Dlatego nieodłączną cechą judaizmu jest dążenie ku Antychrystowi.
Jest to dla nich naturalne, że chcą zastąpić prawdziwego Chrystusa swoim doczesnym mesjasz…More
View one more comment
ultramontes.pl
386

Strzeliste akty Wiary

Actus Fidei IOANNES CARDINALIS BONA OCist. –––––– Strzeliste akty Wiary JAN KARDYNAŁ BONA OCIST. I. Auctor fidei, Iesu Christe, firmissime credo vera esse omnia, quae te revelante credit, et …
1. Sprawco wiary, Jezu Chryste, najmocniej wierzę, że jest prawdą to wszystko, w co z Twojego objawienia wierzy, i czego naucza święta Matka-Kościół.…More
1. Sprawco wiary, Jezu Chryste, najmocniej wierzę, że jest prawdą to wszystko, w co z Twojego objawienia wierzy, i czego naucza święta Matka-Kościół. Dla tego wyznania i tej prawdy po tysiąckroć gotów jestem śmierć ponieść (1).
ultramontes.pl
+++ 5. Całkowicie prawdziwe jest to, że Ty mój Boże jesteś jednym co do natury, i Trójcą co do Osób. Wyznając tę prawdę gotów jestem iść w ogień i …More
+++
5. Całkowicie prawdziwe jest to, że Ty mój Boże jesteś jednym co do natury, i Trójcą co do Osób. Wyznając tę prawdę gotów jestem iść w ogień i pod topór.
View one more comment
ultramontes.pl
143

O KOŚCIELE

CREDO –––––– CHRZEŚCIJAŃSKIE PRAWDY WIARY KTÓRE WYKŁADAŁ W KATEDRZE LWOWSKIEJ W MAJU 1885 ROKU KS. PIOTR SEMENENKO CR –––––– O KOŚCIELE "Tu es Petrus! Et super hanc Petram aedifi…
ultramontes.pl
+++ "Piotrze kochasz mnie? pyta Chrystus, i znowu: Czy kochasz? i po raz trzeci: Czy kochasz mię?". Trzy razy pyta Chrystus. A kiedy Piotr trzy …More
+++
"Piotrze kochasz mnie? pyta Chrystus, i znowu: Czy kochasz? i po raz trzeci: Czy kochasz mię?". Trzy razy pyta Chrystus.
A kiedy Piotr trzy także razy odpowiedział, że kocha; Chrystus mu znowu trzykroć mówi:
"Paś baranki moje, paś baranki moje, paś owieczki moje" (Jan XXI, 15. 16. 17).
ultramontes.pl
335

KAZANIE NA UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

KAZANIE NA UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (1) KS. JAN GALICZ SI (2) –––––––– Treść: Jezus Chrystus za życia nie królował, od ludzi królem nieuznany, a jak o życiu i czynach ludzi …
ultramontes.pl
+++ Króluje Pan i Bóg nasz, Jezus Chrystus, który żyjąc między ludźmi, nie był królem od ludzi uznany: ale od złych ludzi był zelżonym, był między …More
+++
Króluje Pan i Bóg nasz, Jezus Chrystus, który żyjąc między ludźmi, nie był królem od ludzi uznany: ale od złych ludzi był zelżonym, był między łotry policzonym! Króluje Pan i Bóg nasz Jezus Chrystus, z którego królestwa naśmiewał się Herod, obłócząc Go w białą szatę, z którego królestwa naśmiewał się Piłat, ukazując Go cierniem ukoronowanego, z którego królestwa naśmiewali się ci wszyscy, którzy stojąc pod krzyżem, do umierającego na krzyżu Jezusa Chrystusa złośliwie i szyderczo wołali: Jeśliś król, wybaw się! Jeśliś król, zstąp z krzyża!
O obłudo i okrucieństwo niewdzięcznego i niedowiarczego serca! Przekonaj się wreszcie, a zrozumiej, że Jezus Chrystus jako król, nie zstąpi z krzyża żywy: ale z grobu wynijdzie umarły! Przekonaj się a zrozumiej, że króluje Pan i Bóg nasz Jezus Chrystus; bo Jezus Chrystus zmartwychwstał, jak sam był powiedział – bo Jezus Chrystus po owej zelżywej i okrutnej na krzyżu śmierci, królować na ziemi, pod ziemią i na niebie począł. Bo na imię Jezusowe …
More
120 na 90
View one more comment
ultramontes.pl
363

Dogmat Zmartwychwstania

Dogmat Zmartwychwstania BP KONRAD MARTIN ––––––– I. 1. Wskutek fałszywego oskarżenia został Pan Jezus skazany na śmierć krzyżową, umarł na krzyżu, został pogrzebanym, lecz trzeciego dnia …
ultramontes.pl
+++ Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest najświetniejszym i niezbitym dowodem Jego Bóstwa. Jeżeli Pan Jezus własną mocą zmartwychwstał, jak sam …More
+++
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest najświetniejszym i niezbitym dowodem Jego Bóstwa.
Jeżeli Pan Jezus własną mocą zmartwychwstał, jak sam uczy u Jana (10, 18), pokazał tym samym, że jest Bogiem.
Jeżeli Go wszechmoc Boska z martwych wskrzesiła, to dowód, że Bóg dał o Nim świadectwo, a więc stwierdził, że prawdę mówił, iż jest tej samej co Bóg istoty.
Dlatego też Apostołowie głosili, że przede wszystkim Zmartwychwstanie Pana Jezusa za ich nauką przemawia. "Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, próżne jest przepowiadanie nasze, próżna jest i wiara nasza" (1 Kor. 15, 14).
120 na 90
View one more comment
ultramontes.pl
171K

LIST Z PIEKŁA

LIST Z PIEKŁA "Nie módl się za mnie – jestem potępiona!" –––––––– Wśród zapisków pozostawionych przez młodą osobę o imieniu Klara, która zmarła w pewnym klasztorze jako zakonnica, znaleziono następuj…
--rN-- shares this
ultramontes.pl
+++ Do szczególnej irytacji doprowadzał mnie widok malowideł przedstawiających piekło z szatanem męczącym dusze potępionych na rozpalonych do …More
+++
Do szczególnej irytacji doprowadzał mnie widok malowideł przedstawiających piekło z szatanem męczącym dusze potępionych na rozpalonych do białości rusztach i jego towarzyszy z długimi ogonami przynoszącymi mu nowe ofiary.
Klaro, piekło można skarykaturować, ale nigdy nie można przesadzić w przedstawianiu jego mąk. Ogień piekielny!
Te słowa zawsze napawały mnie lękiem.
Pamiętasz jak pewnego razu w rozmowie o piekle podsunęłam ci zapaloną zapałkę pod nos, ze złośliwym pytaniem: «Czy tak samo tam pachnie?». Szybko zdmuchnęłaś płomień. Tutaj nikt nie jest w stanie zgasić ognia.
Powiem Tobie więcej: ogień piekielny, o którym mówi Pismo święte nie oznacza udręk sumienia. Ogień oznacza ogień. Słowa Chrystusa należy rozumieć dosłownie: «Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom». Dosłownie!
Chcesz wiedzieć, jak duch może odczuwać ogień materialny? Tak jak cierpi twoja dusza na ziemi kiedy włożysz palec do ognia! Dusza twoja nie płonie, lecz co …
More
View 6 more comments
ultramontes.pl
641

CHRYSTUS KRÓL SPOŁECZEŃSTW

CHRYSTUS KRÓL SPOŁECZEŃSTW ZBIGNIEW ZAŁĘSKI ... Rex sum ego. – ... Jam jest król (Jan XVIII, 37). Nolumus hunc regnare super nos. – Nie chcemy, aby ten królował nad nami (Łk. XIX, 14). …
ultramontes.pl
+++ "Pan szydzić z nich będzie" (Ps. 2, 4). I oto już oderwane od Chrystusa narody, rządy i społeczeństwa, przyklaskujące zasadzie "majestatu ludu", …More
+++
"Pan szydzić z nich będzie" (Ps. 2, 4). I oto już oderwane od Chrystusa narody, rządy i społeczeństwa, przyklaskujące zasadzie "majestatu ludu", po tych rozlicznych międzynarodowych sojuszach i konferencjach pokojowych, boleśnie wykrzykują: Non est pax! Nie masz pokoju! Jak gdyby dosłownie spełniała się przestroga Jeremiasza: "I leczyli ranę córki ludu mego z lekkością, mówiąc: «Pokój, pokój!» a nie było pokoju!" (Jer. 6, 14).
ultramontes.pl
+++ Kto zna dokładniej kierownicze czynniki twórczego rozwoju państwa i historii cywilizacji chrześcijańskiego średniowiecza, ten snadnie dojrzy, iż …More
+++
Kto zna dokładniej kierownicze czynniki twórczego rozwoju państwa i historii cywilizacji chrześcijańskiego średniowiecza, ten snadnie dojrzy, iż był czas, gdy życie publiczne usiłowano – przynajmniej w przybliżeniu – urządzić podług nauki Kościoła.
Założony przez Chrystusa Kościół, rozlewając się szeroką falą po całej Europie i wywierając swój wpływ wychowawczy na ówczesne jej ludy, stopniowo nadawał coraz większe znaczenie tej prawdzie, że Chrystus na mocy suwerennego, królewskiego swego prawa, włada wszystkimi państwami.
View 4 more comments
ultramontes.pl
449

NA NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ

KRÓTKI WYKŁAD ŚWIĘTYCH EWANGELIJ NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA CAŁEGO ROKU KS. PIOTR XIMENES –––––––– NA NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ Ewangelia u Marka św. w rozdz. 16 Nie odwlókł Pan Jezus do całych…
ultramontes.pl
+++ Uprzedził też i nas Chrystus Pan do Nieba, tam się nam każe szukać; szukajmyż Go tam teraz sercem i myślami naszymi, aż dopóki nam rzeczywiście …More
+++
Uprzedził też i nas Chrystus Pan do Nieba, tam się nam każe szukać; szukajmyż Go tam teraz sercem i myślami naszymi, aż dopóki nam rzeczywiście przyjść do siebie nie da.
Nemo potest duobus dominis servire !
. A spojrzawszy, zobaczyły odwalony kamień: albowiem był bardzo wielki. A wszedłszy w grób, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego…More
.
A spojrzawszy, zobaczyły odwalony kamień: albowiem był bardzo wielki. A wszedłszy w grób, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w szatę białą: i zdumiały się
.
Widok tak niespodziany wprawił w zadumienie święte Niewiasty, lecz Anioł rzekł im natychmiast, nie lękajcie się, jakoby mówił: niech się lękają nieprzyjaciele Chrystusa Pana, i ci, którzy Go ukrzyżowali, ale nie wy, które Go szukacie.
Nie masz Go tu, gdyż zmartwychwstał jako był powiedział.
Chodźcie i obaczcie miejsce, w którym Pan był złożony. Niewiasty zachęcone tą mową Anioła weszły do grobu, a stojąc drżące i zadumiałe, nie znalazły tam ciała Chrystusa Pana, lecz oto, jak mówi św. Łukasz w Ewangelii swojej, ujrzały dwóch młodzieńców, przybranych w białe szaty, jednego w głowach, drugiego w nogach grobu. Zalękły się znowu tym zjawiskiem i spuściły oczy na ziemi, a ci dwaj młodzieńcy, którzy także Aniołami byli, rzekli im: Dlaczego szukacie żywych między umarłymi? Nie ma Go tu, gdyż zmartwychwstał.
View 2 more comments
ultramontes.pl
683

DROGA DO NIEBA

DROGA DO NIEBA DZIEŁO KARDYNAŁA BONY, W RODZAJU TOMASZA À KEMPIS, TŁUMACZONE Z ŁACIŃSKIEGO PRZEZ X. A. S. KRASIŃSKIEGO Biskupa Wileńskiego, Św. Teologii Doktora –––––– Treść Dedykac…
ultramontes.pl
+++ O pysze, wyniosłości i próżnej chwale. Obraz pysznego. Próżność i niebezpieczeństwa wysokich stopni. Choroba nadętości i lekarstwa na nią. 1. …More
+++
O pysze, wyniosłości i próżnej chwale. Obraz pysznego. Próżność i niebezpieczeństwa wysokich stopni. Choroba nadętości i lekarstwa na nią.
1. Pycha, wyniosłość i próżna chwała, są to rodzone siostry, z których, jak z oceanu, wszystkiego złego rzeki wypływają. Bo kiedy człowiek własne wyniesienie za jedyny cel sobie założy, na to wszystkie swoje siły wytęża, bez względu na chwałę Bożą, bez względu na dobre imię u ludzi.
A jeżeli widzi, że tylko zbrodnia do sławy go doprowadzi, pójdzie od zbrodni do zbrodni; a przez zdrady, podejścia, zgubę bliźniego i rozlew krwi, do upragnionych zaszczytów drogę sobie uściele.
Pyszny, nienawistny Bogu, nieznośny ludziom, żadnych starań i trudów dla pozyskania ludzkiej chwały nie szczędzi.
Sądzi się godniejszym wyższego miejsca, i w osiągnieniu go najwyższe swoje szczęście zakłada. Zuchwale podejmuje się tego, co jego siły przechodzi; we wszystkie sprawy nieproszony się miesza, dmie się bezczelnie, i na wszystkich z góry spogląda.
Chytrze udaje …
More
ultramontes.pl
+++ O straży języka. Jak ona jest ważna i trudna? Na co mieć wzgląd, a czego unikać w mówieniu? O złych językach. 1. Jako źrenicy oka, strzec trzeba …More
+++
O straży języka. Jak ona jest ważna i trudna? Na co mieć wzgląd, a czego unikać w mówieniu? O złych językach.
1. Jako źrenicy oka, strzec trzeba języka swego; bo w jego mocy życie i śmierć.
Kto nad nim panować nie umie, podobny jest do miasta niczym nieobwarowanego, co nieprzyjacielowi otworem stoi.
Zaledwie go uskromić można bez szczególniejszej łaski Boskiej.
Łatwiej lwa, żubra, niedźwiedzia ugłaskać, niż język swój pohamować.
Bo gadatliwość tak jest wrodzona człowiekowi, iż co na myśl mu przyjdzie, czego zapragnie, natychmiast wypowiedzieć to gotów.
Język z głową, mowa z myślą jest w związku. Co się w głowie urodzi, strumieniem głosu przez usta płynie. Sama natura uczy jak trzeba strzec języka, kiedy go podwójną ust i zębów obwarowała strażą. A jako perfuma wietrzeje w niezatkniętej butelce, tak kiedy usta nigdy się nie zamykają, cała moc umysłu się rozprasza. Źle ten czuwa nad sobą, kto nad swoim językiem nie czuwa.
View 4 more comments
ultramontes.pl
682

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Judaizm przeciw chrześcijaństwu (1) BP DONALD J. SANBORN –––––––– Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W Ewangelii z dnia dzisiejszego czytamy fragmen…
ultramontes.pl
ultramontes.pl
+++ Celem judaizmu była przemiana w chrześcijaństwo – podobnie jak z pączka rozwija się piękny kwiat lub gąsienica zmienia się w pięknego motyla, …More
+++
Celem judaizmu była przemiana w chrześcijaństwo – podobnie jak z pączka rozwija się piękny kwiat lub gąsienica zmienia się w pięknego motyla, tak też winno było być z judaizmem, który miał stać się chrześcijaństwem.
To była objawiona religia Starego Testamentu, która miała stać się objawioną religią Nowego Testamentu, gdyż jest jeden Bóg i jedno Objawienie. Dlatego odrzucenie Chrystusa przez żydów związane jest ze szczególną winą, bo jest to odmowa wypełnienia powierzonej misji i powołania.
View 4 more comments
ultramontes.pl
366

O religiach niechrześcijańskich

KOMPENDIUM TEOLOGII DOGMATYCZNEJ OGÓLNEJ O. PARTENIUSZ MINGES OFM DOKTOR ŚW. TEOLOGII I FILOZOFII Część II. O religiach niechrześcijańskich § 5. O religii żydowskiej po ustanowieniu …
Według woli Bożej naród ten będzie trwał aż do końca świata. Żydzi, zawsze zachowujący swoje starożytne święte Księgi, świadczą, że proroctwa mesjańs…More
Według woli Bożej naród ten będzie trwał aż do końca świata.
Żydzi, zawsze zachowujący swoje starożytne święte Księgi, świadczą, że proroctwa mesjańskie w nich zawarte są autentyczne czyli że proroctwa zapowiedziały coś zanim się to wydarzyło i że nie są sfabrykowane post factum przez chrześcijan, jak to zauważa św. Augustyn: (2)

"Dlatego wciąż jeszcze żydzi istnieją, aby ku swemu zawstydzeniu nosili nasze Księgi.
Kiedy bowiem chcemy wykazać poganom, że Chrystus był przepowiedziany, przytaczamy im to właśnie Pismo. I aby przypadkiem nieskorzy do wiary nie powiedzieli, że to my chrześcijanie je ułożyliśmy i że wraz z Ewangelią, którą głosimy, wymyśliliśmy proroków, przez których wydawałoby się że jest przepowiedziane to, co my głosimy, wówczas przekonujemy ich na tej podstawie, że wszystkie te pisma w których Chrystus był przepowiedziany, znajdują się u żydów... Żyd nosi dokument, na podstawie którego wierzy chrześcijanin.
Żydzi stali się naszymi księgarzami, tak jak zwykli niewolnicy…
More
ultramontes.pl
+++ O religii żydowskiej po ustanowieniu chrześcijaństwa Religia mojżeszowa była tylko poprzedniczką religii chrześcijańskiej, została przez Chrystus…More
+++
O religii żydowskiej po ustanowieniu chrześcijaństwa
Religia mojżeszowa była tylko poprzedniczką religii chrześcijańskiej, została przez Chrystusa już to dopełniona już to zniesiona.
Dlatego też po śmierci Chrystusa już nie jest religią prawdziwą a tym samym stała się religią fałszywą (1).
Naród żydowski nie przyjąwszy Chrystusa jako Mesjasza przestał być narodem wybranym, stał się narodem odrzuconym.
Ciągle wyczekuje przyjścia Mesjasza, i dotąd religia ta jest budowlą wciąż niewykończoną; ponieważ jednak Mesjasz już nie przyjdzie, tym samym budowla ta musi pozostać niedokończoną, stała się ona zgrzybiałą, ciałem bez ducha.
View one more comment
ultramontes.pl
18196

Zasadzki Antychrysta

Zasadzki Antychrysta Bp Vida Elmer "Cała ziemia w podziwie spoglądała na bestię" (Apok. 13, 3) Wprowadzenie ... Kwestia Antychrysta przypomina nam, że jesteśmy wszyscy wplątani w walkę gdzie duchow…
--rN-- shares this
ultramontes.pl
+++ Antychryst maskuje swoją obecność Pierwsze pytanie jakie zadaje sobie wielu ludzi w tym apokaliptycznym wieku brzmi: czy czas Antychrysta jest …More
+++
Antychryst maskuje swoją obecność

Pierwsze pytanie jakie zadaje sobie wielu ludzi w tym apokaliptycznym wieku brzmi: czy czas Antychrysta jest bliski, czy też już wkroczyliśmy w niego.
Nie możemy odpowiedzieć na to pytanie twierdzącym TAK – jedynie BYĆ MOŻE.
Jednakże jedna rzecz jest pewna. Kiedy Antychryst pojawi się na ziemi nikt, lub prawie nikt nie rozpozna go jako Antychrysta. On sam będzie starannie ukrywał swoją tożsamość. On nie poświadczy się mówiąc: "Jestem Antychrystem. Nadchodzę!".
View 7 more comments
ultramontes.pl
12298

Podsumowanie wywodów o Papieżu wątpliwym, nielegalnie wybranym i heretyckim (1)

Księga o władzy Papieża i Soboru JAN HIERONIM KARDYNAŁ ALBANI –––––––– Podsumowanie wywodów o Papieżu wątpliwym, nielegalnie wybranym i heretyckim (1) Teraz abyśmy wszystko co dotychczas zost…
Kto popadłszy w herezję uporczywie pozostaje w błędnym przekonaniu, ten nie może już dalej być zaliczany w poczet Papieży.More
Kto popadłszy w herezję uporczywie pozostaje w błędnym przekonaniu, ten nie może już dalej być zaliczany w poczet Papieży.
--rN-- shares this
View one more comment
ultramontes.pl
1378

Zakazany jest wybór na Papieża tego, kto odstąpił od wiary katolickiej, heretyka, lub schizmatyka; …

Kodeks Świętego Katolickiego Kościoła Rzymskiego KS. DR. HENRYK MARIA PEZZANI Kanon 26. Zakazany jest wybór na Papieża tego, kto odstąpił od wiary katolickiej, heretyka, lub schizmatyka; jeśli ktoś…
--rN-- shares this
ultramontes.pl
+++ Papież Paweł IV w Konstytucji Cum ex apostolatus z 15 lutego 1559 r. odnośnie heretyków stanowi co następuje: "Zdajemy sobie sprawę, że sytuacj…More
+++
Papież Paweł IV w Konstytucji Cum ex apostolatus z 15 lutego 1559 r. odnośnie heretyków stanowi co następuje:

"Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest do tego stopnia poważna i niebezpieczna, iż w razie odstępstwa od wiary można się sprzeciwić, oskarżając go, nawet papieżowi, który pełni władzę Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa na ziemi, a nad narodami i królestwami posiada pełnię mocy i wszystko podpada pod jego osąd, on sam zaś na tym świecie przez nikogo nie może być osądzony. (...) mocą pełni naszej władzy apostolskiej ustalamy, postanawiamy, stwierdzamy i określamy, (...) Dodajemy również, że gdyby kiedykolwiek się okazało, że jakiś biskup, a nawet pełniący obowiązki arcybiskupa, patriarchy, albo prymasa, czy też kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego, albo jak to zostało wyżej powiedziane legat, czy też papież rzymski przed dokonaniem jego wyboru do godności kardynała, albo przed wyniesieniem go do godności papieskiej odpadł od wiary katolickiej, albo popadł w jakąkolwi…More
View 2 more comments
ultramontes.pl
479

DLACZEGO WIERZĘ

ultramontes.pl
Szukający PRAWDY
Skuteczność Wiary w Jezusa Chrystusa zależy od (kolejność wg mojej oceny): 1) Czytania (słuchania) Ewangelii (nauki PRAWDY - słów Boga), tutaj propon…More
Skuteczność Wiary w Jezusa Chrystusa zależy od (kolejność wg mojej oceny):
1) Czytania (słuchania) Ewangelii (nauki PRAWDY - słów Boga), tutaj proponuję przynajmniej raz „ciągiem” przeczytać 4 Ewangelie np. w tydzień, im krótszy okres czasu, tym lepsze efekty,
2) Osób, które uczą Wiary (kapłan katolicki, rodzice, nauczyciele w szkole). Ten, kto uczy Wiary w Pana Jezusa Chrystusa musi sam wierzyć, im większa Wiara tym łatwiej nauczyć innego, człowiek niewierzący jest sam w sobie martwy, a martwy może nauczyć tylko śmierci,
3) Wychowania w domu (pełna rodzina: matka + ojciec – na dobre i na złe),
4) Otoczenia, jako całokształt
ALE najważniejsze, kamienia nie nauczysz wiary!!! I tutaj najważniejsza są Łaski:
- Łaska od Boga, jaka została nam wlana w dniu poczęcia, która z kolei, zależy od życia przodków (czy żyli wg zasad Bożych, pokuty - cierpienia), czy poczęcie nastąpiło z Miłości rodziców,
- Łaski otrzymane od Boga w trakcie życie. Im większe Łaski, tym łatwiej o Wiarę, sądzę, że …More
View 2 more comments
ultramontes.pl
3190

Kilka uwag o sumieniu

Kilka uwag o sumieniu i wykład psalmu "Miserere" KS. JÓZEF STANISŁAW ADAMSKI SI ––––––––– SPIS RZECZY I. Sumienie 1. Sumienie świadczy, że Bóg myśli o mnie 2. Sumienie objawia nam wolę Bożą 3. …
ultramontes.pl
+++ BÓG CZYNI TEN SĄD NADE MNĄ. Człowiek sądzi człowieka według uprzedzeń, analogii, posłuchów, pozorów, co najwyżej według zeznań, lub wyniku …More
+++
BÓG CZYNI TEN SĄD NADE MNĄ.
Człowiek sądzi człowieka według uprzedzeń, analogii, posłuchów, pozorów, co najwyżej według zeznań, lub wyniku jego czynów, a te dwie ostatnie, najpewniejsze dane, są jeszcze bardzo niepewne.
Można być nieroztropnym, nieszczęśliwym, a nie być winnym.
Ale Bóg nas sądzi z życia naszej duszy. Bóg trzyma w Swym ręku nasze serce nagie przed Swym przenikliwym i nigdy nieznużonym wzrokiem.
Coś uczynił? quid fecisti? Głos krwi Abla, Uriasza, Chrystusa... woła. Vox sanguinis clamat (Gen. IV, 10). Jakże zaprzeczać winy. Ja sam jestem zarazem oskarżonym i świadkiem.
ultramontes.pl
+++ Niestety, Panie! jeśli będziesz patrzał na nas w świetle sprawiedliwości Twojej, któż się ostoi przed niczym nieskażoną czystością spojrzenia …More
+++
Niestety, Panie! jeśli będziesz patrzał na nas w świetle sprawiedliwości Twojej, któż się ostoi przed niczym nieskażoną czystością spojrzenia Twego?
czyliż Aniołowie sami byliby czystymi w oczach Twoich?
Zmaż, Panie, do reszty grzechy moje, aby nic nie pozostało we mnie, co by mogło obrazić świętość oblicza Twojego. Wiem, że przebaczasz wszystko, co się szczerze opłakuje.
Nienawidzę grzechów moich, boleję nad nimi z całego serca i błagam Cię, Panie, zmaż winy moje i wyrzuć je z Twojej pamięci.
View one more comment
ultramontes.pl
2191

Masoneria podług własnych słów masonów, oraz w pracy niniejszej cytowanych a na jej końcu przytoczo…

Masoneria i karbonaryzm wobec ZDROWEGO ROZUMU i społeczeństwa podług własnych słów masonów, oraz w pracy niniejszej cytowanych a na jej końcu przytoczonych źródeł niewątpliwych KS. ALEKSAND…
ultramontes.pl
+++ Br. Rebold utrzymuje, że na kuli ziemskiej znajduje się przeszło 8,200 lóż masońskich, które znowu liczą w sobie około miliona członków należącyc…More
+++
Br. Rebold utrzymuje, że na kuli ziemskiej znajduje się przeszło 8,200 lóż masońskich, które znowu liczą w sobie około miliona członków należących do wszystkich klas społeczeństwa.
Masoneria w Europie jest prawie wszędzie w stanie kwitnącym, bo jest przyjętą i protegowaną przez tych wszystkich, którzy i ze społecznego stanowiska i z obowiązku swego powinniby być największymi jej przeciwnikami i tępicielami.

Anglia, Szkocja, Irlandia, Szwecja, Dania, Holandia, Prusy, Saksonia i małe państewka niemieckie, Francja, Szwajcaria i protestancka Bawaria liczą przeszło 3,000 lóż rządzonych przez 31 Wielkich Lóż. Średnia liczba czynnych Lóż głównych członków rachuje się około stu braci. A w szczególności Anglia ma 1 wielką lożę, 63 lóż prowincjonalnych, a 989 terminatorni, czyli prostych lóż; Szkocja ma 1 wielką lożę, 38 lóż prowincjonalnych, a 340 prostych lóż, czyli terminatorni; Irlandia ma 1 wielką lożę, 10 lóż prowincjonalnych i 307 prostych lóż; Francja ma 1 wielką lożę zwaną Wielkim …More
ultramontes.pl
+++ Słowa niegdyś wyrzeczone do przewrotnych faryzeuszów, literalnie stosują się dziś do masonów: Vos ex patre diabolo estis, Wy z ojca diabła …More
+++
Słowa niegdyś wyrzeczone do przewrotnych faryzeuszów, literalnie stosują się dziś do masonów:
Vos ex patre diabolo estis, Wy z ojca diabła jesteście, który był mężobójcą od początku i w prawdzie się nie został: bo w nim nie masz prawdy, jest kłamcą i ojcem kłamstwa (Św. Jan 8, 44).
A więc ci autorowie masońscy, którzy masonerii początek od Aniołów wywodzą, zapominają przydać im przymiotnik: buntowniczych, a wtedy mieliby za sobą najzupełniejszą słuszność.
ultramontes.pl
5262

Nadeszły dla nas dni pokuty, byśmy w nich mogli zmazać winy grzechów i zbawić dusze.

* * * * * * * * * * * * * Każdą rzecz zowię, jaką jest: figę figą, motykę motyką, a heretyka heretykiem. (Kard. Stanisław Hozjusz). * * * * * * * * * * * * * Doświadczenie uczy, iż aktorzy, mający …
ultramontes.pl
+++ Sprawa zbawienia jest niezaprzeczenie najważniejszą ze wszystkich, bo raz utracona, jest utracona na wieki. Na wszystkie inne nieszczęścia znajdz…More
+++
Sprawa zbawienia jest niezaprzeczenie najważniejszą ze wszystkich, bo raz utracona, jest utracona na wieki.
Na wszystkie inne nieszczęścia znajdzie się lekarstwo.
Nieudana praca da się przerobić, utracony majątek da się odzyskać, dom spalony można odbudować; ale jeśli się sprawę zbawienia raz utraci, to na to złe nie ma ratunku.
Semel periisse, aeternum est periisse! Raz utracona, na zawsze utracona! Nikt się raz drugi nie rodzi – z piekła się nie wychodzi! I pójdą ci, mówi Pan Jezus, na mękę wieczną (Mt. XXV, 46).

(O. Brunon Vercruysse SI, Przewodnik prawdziwej pobożności czyli nowe praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych którzy, żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości. Tom I. Lwów 1886, s. 67).
ultramontes.pl
+++ O godna opłakiwania głupoto nieszczęśliwych żydów! Oto ani nie rozumieją na podstawie autorytetu Starego Testamentu przyjścia Zbawiciela, ani …More
+++
O godna opłakiwania głupoto nieszczęśliwych żydów!
Oto ani nie rozumieją na podstawie autorytetu Starego Testamentu przyjścia Zbawiciela, ani kiedy On przychodzi oni Go nie uznają.
Czytają o nawróceniu pogan, a ze swego odrzucenia w najmniejszym stopniu się nie zawstydzają.
Przestrzegają Szabatu, o którym wiedzą na podstawie świadectwa Pisma świętego, że jest zniesiony.
Kultywują obrzezanie ciała ci, którzy utracili czystość serca.

(Św. Izydor z Sewilli († 636) Biskup, Doktor Kościoła, O wierze katolickiej przeciw żydom).
View 3 more comments
ultramontes.pl
52.8K

.Bergoglio podważa dogmat przeistoczenia i potępia katolicki "fundamentalizm".

Bergoglio podważa dogmat przeistoczenia i potępia katolicki "fundamentalizm" (1) BP DONALD J. SANBORN ––––– "Ci wszyscy, co się za ewangelików mają, tak się wiele zbawieniem cieszyć mogą, jako …
Bergoglio ponownie potępia katolicki "fundamentalizm" Również w listopadzie, na pokładzie samolotu wracającego do Rzymu z Afryki, Bergoglio po raz …More
Bergoglio ponownie potępia katolicki "fundamentalizm"
Również w listopadzie, na pokładzie samolotu wracającego do Rzymu z Afryki, Bergoglio po raz niewiadomo który zaatakował tych, których nazywa katolickimi "fundamentalistami". Powiedział: "W katolickim Kościele mamy całkiem sporo ludzi, którzy uważają, że posiadają absolutną prawdę i ciągle oczerniają innych przez zniesławienia i oszczerstwa, i to jest złe. A mówię to, ponieważ jest to mój Kościół. Fundamentalizm religijny należy zwalczać. Fundamentalizm religijny nie ma charakteru religijnego. Dlaczego? Bo brakuje w nim Boga. Jest bałwochwalczy...".
Bergoglio ponownie ujawnia swą heretycką mentalność.
Czymże jest bowiem katolicki dogmat jeśli nie prawdą absolutną?
Jeśli ktoś nie wierzy, że katolickie dogmaty to prawdy absolutne – czyli prawdy, które nigdy się nie zmieniają – nie jest katolikiem. Siłą rzeczy słowa "dogmat" i "absolutny" idą z sobą w parze.
Przekonaliśmy się już, że Bergoglio atakował koncepcję dogmatu przy wiel…
More
"Życie jest większe niż wyjaśnienia i interpretacje" Taki był komentarz Bergoglio odnoszący się do przyjmowania przez luteran komunijnego opłatka, …More
"Życie jest większe niż wyjaśnienia i interpretacje"
Taki był komentarz Bergoglio odnoszący się do przyjmowania przez luteran komunijnego opłatka, komunii Novus Ordo, który rzekomo ma być katolickim sakramentem Świętej Eucharystii.
W listopadzie, Bergoglio udał się do luterańskiego kościoła w Rzymie na ekumeniczny dialog. W trakcie spotkania, kobieta zadała mu pytanie czy jest dozwolone aby luteranin otrzymywał opłatek komunijny w kościele Novus Ordo, który jest rzekomo katolicki.
Oto odpowiedź Bergoglio: "Na pani pytanie mogę odpowiedzieć tylko pytaniem: co my z mężem możemy zrobić, aby Wieczerza Pańska towarzyszyła mi na drodze mojego życia? Jest to problem, na który każdy musi sam sobie odpowiedzieć. Pewien zaprzyjaźniony pastor powiedział mi kiedyś: «Ależ my wierzymy, że Pan jest tam obecny. I wy wierzycie, że Pan jest obecny? Gdzie jest różnica?». «W wyjaśnieniach, w interpretacji». Życie jest większe niż wyjaśnienia i interpretacje. Zawsze odnoście się do waszego chrztu: «…More
View 3 more comments
ultramontes.pl
6176

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY TO DZIEŁO BOŻE I CZEMU ŚWIAT GO PRZEŚLADUJE?

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY TO DZIEŁO BOŻE I CZEMU ŚWIAT GO PRZEŚLADUJE? ALFRED WŁADYSŁAW GARAPICH –––––––– WSTĘP Kiedy się zatrzymamy na chwilę przed jakąś wspaniałą z dawnych czasów świątynią, …
ultramontes.pl
+++ W dzisiejszych bałamutnych czasach, czasach ślepoty religijnej i karygodnej niewiadomości w rzeczach wiary, – wobec zuchwałej napaści nieprzyjaci…More
+++
W dzisiejszych bałamutnych czasach, czasach ślepoty religijnej i karygodnej niewiadomości w rzeczach wiary, – wobec zuchwałej napaści nieprzyjaciół Chrystusowych, którzy rzucają się – z motyką na słońce – do walki z Kościołem i pragną obalić żywą wśród świata wznoszącą się jego budowę, warto sobie przypomnieć skąd się wziął ten Kościół św. katolicki i czyim on jest dziełem.
ultramontes.pl
+++ Na rozkaz Boży zbudował Noe arkę, która miała być dla niego i jego rodziny schronieniem na czas spełniania kary Bożej. Zaraz z początku potopu …More
+++
Na rozkaz Boży zbudował Noe arkę, która miała być dla niego i jego rodziny schronieniem na czas spełniania kary Bożej.

Zaraz z początku potopu utraciło życie wielu ludzi. Inni próbują się ratować, wychodzą na dachy domów i na drzewa. Ale domy runęły pod parciem wód, drzewa znalazły się też wkrótce pod powierzchnią wody, a wszyscy, co się na nie schronili, znaleźli we falach śmierć. Wielu szukało ocalenia na górach. Na nic nie zdały się wołania o pomoc i krzyki rozpaczy – czas miłosierdzia przeminął. Fale potopu podniosły się wyżej, ponad wzgórza i szczyt gór i pogrążyły w swych nurtach wszystkich.
Na falach unosiła się tylko jedna arka – jedna jedyna przystań ratunku. Bóg, na którego rozkaz była zbudowaną, kierował jej losami. Ci, co w niej byli, uszli potopu; inni wszyscy zginęli.
Ta arka – to wyraźny obraz i figura Kościoła Chrystusowego.
View 4 more comments