ultramontes.pl
ultramontes.pl
553.2K

Antychryst

Antychryst (1) BP DONALD J. SANBORN –––––––– Katechizm Soboru Trydenckiego opublikowany z rozporządzenia św. Piusa V około roku 1570, mówi nam, że trzy warunki muszą być spełnione przed powtórnym …
Grzmislaw Dobromir Darek shares this
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. nie mają przebaczenia ani w tym życiu, ani w przyszłym, jak o tym ostrzega nas Ewangelia święta (Mt. XII, 32; Mk III, 29; Łk. XII, 10). O GRZECHACH …More
.
nie mają przebaczenia ani w tym życiu, ani w przyszłym, jak o tym ostrzega nas Ewangelia święta (Mt. XII, 32; Mk III, 29; Łk. XII, 10).
O GRZECHACH PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU
UCZEŃ. Ile jest grzechów przeciwko Duchowi Świętemu, i które są?
NAUCZYCIEL. Jest ich sześć, a są następujące. 1. Rozpaczanie o zbawieniu. 2. Zarozumiałe spodziewanie się zbawienia bez zasług. 3. Walczenie przeciwko prawdzie poznanej. 4. Zazdroszczenie bliźniemu łaski Bożej. 5. Uporczywość w grzechach. 6. Ostateczne niepokutowanie.
U. Dlaczego grzechy te nazywają się grzechami przeciwko Duchowi Świętemu?
N. Bo złość sama jest źródłem tych grzechów, a mianowicie trzeciego z nich, który więcej od innych jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, a jest wtedy, gdy kto poznawszy prawdę, uporczywie wmawia w siebie i w drugich, iż nie jest prawdą. Grzeszenie przez złość nazywa się grzeszeniem przeciwko Duchowi Świętemu, bo Duchowi Świętemu przypisujemy Dobroć nieskończoną, wręcz przeciwną złości naszej: podobnie …More
8 more comments
ultramontes.pl
4252

Strzeliste akty Wiary

Actus Fidei IOANNES CARDINALIS BONA OCist. –––––– Strzeliste akty Wiary JAN KARDYNAŁ BONA OCIST. I. Auctor fidei, Iesu Christe, firmissime credo vera esse omnia, quae te revelante credit, et docet …
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
1. Sprawco wiary, Jezu Chryste, najmocniej wierzę, że jest prawdą to wszystko, w co z Twojego objawienia wierzy, i czego naucza święta Matka-Kościół.…More
1. Sprawco wiary, Jezu Chryste, najmocniej wierzę, że jest prawdą to wszystko, w co z Twojego objawienia wierzy, i czego naucza święta Matka-Kościół. Dla tego wyznania i tej prawdy po tysiąckroć gotów jestem śmierć ponieść (1).
2 more comments
ultramontes.pl
3214

O KOŚCIELE

CREDO –––––– CHRZEŚCIJAŃSKIE PRAWDY WIARY KTÓRE WYKŁADAŁ W KATEDRZE LWOWSKIEJ W MAJU 1885 ROKU KS. PIOTR SEMENENKO CR –––––– O KOŚCIELE "Tu es Petrus! Et super hanc Petram aedificabo Ecclesiam …
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
INTRONIZACJA JEZUSA KRÓLA POLSKI - PROSTO Jezus otrzymał godność królewską od Boga Ojca i człowiek nic tu dodać ani ująć nie może. Jezus jest Królem …More
INTRONIZACJA JEZUSA KRÓLA POLSKI - PROSTO
Jezus otrzymał godność królewską od Boga Ojca i człowiek nic tu dodać ani ująć nie może.
Jezus jest Królem niezależnie od woli człowieka.
Natomiast od każdego człowieka i od każdego narodu zależy, czy dobrowolnie uzna Jezusa Króla i czy podporządkuje się Jego władzy czego Pan Bóg wymaga od nas z racji podarowanej nam wolności wyboru.

Sam Wybór pociąga za sobą ogromne konsekwencje. Odmowa uznania przez człowieka Jezusa swym Królem równa się odrzuceniu człowieka przez Boga.
Pojęcie intronizacja (łac. inthronizatio - wyniesienie na tron) określa ceremonię wyniesienia kogoś do godności królewskiej. Ceremonia ta zasadniczo składa się z dwóch części: z aktu ustanowienia króla oraz z aktu oddania się pod jego władzę. W systemach władzy monarchicznej król panował nad poddanymi w zakresie określonym prawem królewskim lub prawem danego państwa. Uznanie przez poddanych władcy i jego praw następowało poprzez złożenie mu hołdu.
Intronizacja jest ideą głęboko …More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
„Obowiązek miłości, wyrażający się w adoracji eucharystycznej, jest także lekarstwem, które może uzdrowić człowieka z jego różnych bożków. Tylko ten …More
„Obowiązek miłości, wyrażający się w adoracji eucharystycznej, jest także lekarstwem, które może uzdrowić człowieka z jego różnych bożków.
Tylko ten, kto potrafi klęknąć przed Bogiem żywym, jest zdolny egzorcyzmować – począwszy od własnego serca – agresję i niemoralność, egoizm i strach, nienawiść, bezbożność i wiele jeszcze innych rozpasanych demonów, których zgubna obecność jest tak widoczna w naszych czasach, że nawet nie trzeba tego udowadniać”
(Kard. James Robert Knox).
One more comment
ultramontes.pl
4128

KAZANIE NA UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

KAZANIE NA UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (1) KS. JAN GALICZ SI (2) –––––––– Treść: Jezus Chrystus za życia nie królował, od ludzi królem nieuznany, a jak o życiu i czynach ludzi świetne …
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. Płakał Jezus Chrystus (10), mówi Ewangelia święta, płakał Jezus Chrystus nad uporem serca żydowskiego, bo tego niedowiarczego uporu skutkiem miało …More
.
Płakał Jezus Chrystus (10), mówi Ewangelia święta, płakał Jezus Chrystus nad uporem serca żydowskiego, bo tego niedowiarczego uporu skutkiem miało być okropne i całkowite zburzenie miasta Jeruzalem i rozproszenie całego narodu.
Możemy spoglądać na ten wypadek, jako na trzeci pomnik chwały i królestwa Jezusa Chrystusa po Jego chwalebnym zmartwychwstaniu.
Gdyby błąd szkodliwy dla umysłów i serc ludzkich nie karmił się obłudą i kłamstwem, prędko by przestał być błędem i powróciłby chętnie na łono prawdy – ale na nieszczęście, czym dalej, tym gorzej, złość zaślepiona niedowiarstwem i obłudą, wzmagała się w żydowskim narodzie i oddalała się od religijnej prawdy.
I nadszedł wreszcie
sąd Bożej sprawiedliwości dla ludu niewiernego i niewdzięcznego; dla ludu, który swego Mesjasza i Zbawiciela nie poznał, prześladował, umęczył i ukrzyżował, wołając:
Krew Jego na nas i na syny nasze!
I w krótkim czasie po dopełnionej zbrodni, ona sławna i bogata Salomona świątynia razem z wielkim miastem w gruzach …More
ultramontes.pl
+++ Króluje Pan i Bóg nasz, Jezus Chrystus, który żyjąc między ludźmi, nie był królem od ludzi uznany: ale od złych ludzi był zelżonym, był między …More
+++
Króluje Pan i Bóg nasz, Jezus Chrystus, który żyjąc między ludźmi, nie był królem od ludzi uznany: ale od złych ludzi był zelżonym, był między łotry policzonym! Króluje Pan i Bóg nasz Jezus Chrystus, z którego królestwa naśmiewał się Herod, obłócząc Go w białą szatę, z którego królestwa naśmiewał się Piłat, ukazując Go cierniem ukoronowanego, z którego królestwa naśmiewali się ci wszyscy, którzy stojąc pod krzyżem, do umierającego na krzyżu Jezusa Chrystusa złośliwie i szyderczo wołali: Jeśliś król, wybaw się! Jeśliś król, zstąp z krzyża!
O obłudo i okrucieństwo niewdzięcznego i niedowiarczego serca! Przekonaj się wreszcie, a zrozumiej, że Jezus Chrystus jako król, nie zstąpi z krzyża żywy: ale z grobu wynijdzie umarły! Przekonaj się a zrozumiej, że króluje Pan i Bóg nasz Jezus Chrystus; bo Jezus Chrystus zmartwychwstał, jak sam był powiedział – bo Jezus Chrystus po owej zelżywej i okrutnej na krzyżu śmierci, królować na ziemi, pod ziemią i na niebie począł. Bo na imię Jezusowe …
More
2 more comments
ultramontes.pl
3164

Dogmat Zmartwychwstania

Dogmat Zmartwychwstania BP KONRAD MARTIN ––––––– I. 1. Wskutek fałszywego oskarżenia został Pan Jezus skazany na śmierć krzyżową, umarł na krzyżu, został pogrzebanym, lecz trzeciego dnia zmartwychwstał …
ultramontes.pl
+++ Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest najświetniejszym i niezbitym dowodem Jego Bóstwa. Jeżeli Pan Jezus własną mocą zmartwychwstał, jak sam uczy …More
+++
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest najświetniejszym i niezbitym dowodem Jego Bóstwa.
Jeżeli Pan Jezus własną mocą zmartwychwstał, jak sam uczy u Jana (10, 18), pokazał tym samym, że jest Bogiem.
Jeżeli Go wszechmoc Boska z martwych wskrzesiła, to dowód, że Bóg dał o Nim świadectwo, a więc stwierdził, że prawdę mówił, iż jest tej samej co Bóg istoty.
Dlatego też Apostołowie głosili, że przede wszystkim Zmartwychwstanie Pana Jezusa za ich nauką przemawia. "Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, próżne jest przepowiadanie nasze, próżna jest i wiara nasza" (1 Kor. 15, 14).
120 na 90
One more comment
ultramontes.pl
3103.9K

LIST Z PIEKŁA

LIST Z PIEKŁA "Nie módl się za mnie – jestem potępiona!" –––––––– Wśród zapisków pozostawionych przez młodą osobę o imieniu Klara, która zmarła w pewnym klasztorze jako zakonnica, znaleziono …
Neo Kowalski shares this
Kilka już razy czytałem " List z Piekła. Nie módl się za mnie – jestem potępiona! " i za każdym razem znajduję jakieś nowe ciekawe informacje. Warto …More
Kilka już razy czytałem " List z Piekła.
Nie módl się za mnie – jestem potępiona!

" i za każdym razem znajduję jakieś nowe ciekawe informacje. Warto spokojnie zagłębić się w treść tego 'przekazu'.
Treści tego Listu przypomina nam, że 'Największym Grzechem' jest grzech przeciwko Miłości Boga, z później grzech przeciwko Miłości Bliźniego.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Człowiek żyjący na ziemi może przechodzić ze stanu grzechu w stan łaski i może w każdej chwili ze stanu łaski wypaść zanurzając się w grzech, czy to …More
Człowiek żyjący na ziemi może przechodzić ze stanu grzechu w stan łaski i może w każdej chwili ze stanu łaski wypaść zanurzając się w grzech, czy to przez słabość czy to przez złość. Wraz ze śmiercią wszystkie te wahania kończą się: w jakim stanie się umiera, w takim się pozostaje na zawsze, wraz ze śmiercią każdy przechodzi w swój stan końcowy, stały i nieodwracalny.
Wraz z wiekiem wahania stają się coraz mniejsze. Prawdą jest, że do chwili śmierci każdy może zwrócić się do Boga lub odwrócić się od Niego. Lecz w momencie śmierci, człowiek decyduje ostatnim poruszeniem woli mechanicznie, w ten sam sposób w jaki był przyzwyczajony w ciągu życia. Dobre lub złe przyzwyczajenia stają się drugą naturą. One ciągną człowieka za sobą w ostatniej chwili. Tak było i ze mną. Żyłam całe lata z dala od Boga, gdy więc ostatnie wezwanie łaski nadeszło, zdecydowałam przeciwko Bogu. I to nie moje liczne grzechy, lecz brak dobrej woli by z nich powstać, zadecydował o moim losie.
11 more comments
ultramontes.pl
12225

CHRYSTUS KRÓL SPOŁECZEŃSTW

CHRYSTUS KRÓL SPOŁECZEŃSTW ZBIGNIEW ZAŁĘSKI ... Rex sum ego. – ... Jam jest król (Jan XVIII, 37). Nolumus hunc regnare super nos. – Nie chcemy, aby ten królował nad nami (Łk. XIX, 14). Od dwóch …
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Opiszę pokrótce zjawisko, które możemy nazwać "niezamierzonymi" bądź "mimowolnymi" pouczeniami demona. Podane przykłady dotyczą przypadków prawdziwego …More
Opiszę pokrótce zjawisko, które możemy nazwać "niezamierzonymi" bądź "mimowolnymi" pouczeniami demona.
Podane przykłady dotyczą przypadków prawdziwego opętania.
Niektóre z tych wypowiedzi powtarzają się dość często i w sposób bezpośredni lub pośredni potwierdzają prawdy wiary chrześcijańskiej. Na przykład, demon potwierdza jednoznacznie, że jego główna działalność wśród ludzi to nie tyle opętanie, lecz kuszenie.
Kiedyś, podczas egzorcyzmu, kiedy wypowiedziane zostały słowa Rytuału Rzymskiego "malorum radix, fomes vitiorum, seductor hominum, proditor gentium" (korzeniu zła, zwodzicielu ludzi, zarzewie cierpień") - podsumował swe działanie w sposób bardzo kategoryczny: "naszym obowiązkiem jest kusić. Zawsze, każdego bez wyjątku, wszędzie i bez względu na wszystko. Ktoś zawsze wpadnie w nasze sidła. Niektórzy wpadną na zawsze!"
Podczas innego egzorcyzmu stwierdził, mówiąc o Bogu:
"On chce, żeby dusze były wolne i święte, ja chcę, żeby były zniewolone".
Jeśli chodzi o potęgę modlitwy, kiedy …
More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. . . współczesna, niewierząca, kulturalna ludzkość uchyla się spod jarzma Chrystusa, kanonizuje samolubstwo, a w imię postępu ogłasza egoizm. A …More
.
.
.
współczesna, niewierząca, kulturalna ludzkość uchyla się spod jarzma Chrystusa, kanonizuje samolubstwo, a w imię postępu ogłasza egoizm.
A przecież społeczeństwo, które samolubstwem się karmi, kopie pod sobą własny swój grób.
Egoizm bowiem działa, jak dynamit: rozsadza społeczność ludzką i zabija wszelki dobrobyt obywatelski.
Rozkłada poszczególnych członków społeczeństwa na okrutnych samolubów, wszczyna zaciekłe walki klasowe, wywołuje masowe rzezie i niszczy wszelką kulturę.
Daremnie rewolucja socjalna zarzuca ustrojowi kapitalistycznemu tłumny mord ludzi w wojnie światowej i daremnie znów ustrój kapitalistyczny wskazuje na okrucieństwa bolszewizmu i jeszcze straszliwsze jego rzezie masowe – oboje ożywiał ten sam duch.
Społeczeństwo bowiem od Chrystusa oderwane, bez względu na system i ustrój, w jakim się znajdzie, będzie zawsze przepojone do głębi egoizmem. . . .
10 more comments
ultramontes.pl
4103

NA NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ

KRÓTKI WYKŁAD ŚWIĘTYCH EWANGELIJ NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA CAŁEGO ROKU KS. PIOTR XIMENES –––––––– NA NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ Ewangelia u Marka św. w rozdz. 16 Nie odwlókł Pan Jezus do całych trzech …
ultramontes.pl
+++ Uprzedził też i nas Chrystus Pan do Nieba, tam się nam każe szukać; szukajmyż Go tam teraz sercem i myślami naszymi, aż dopóki nam rzeczywiście …More
+++
Uprzedził też i nas Chrystus Pan do Nieba, tam się nam każe szukać; szukajmyż Go tam teraz sercem i myślami naszymi, aż dopóki nam rzeczywiście przyjść do siebie nie da.
Nemo potest duobus dominis servire !
. A spojrzawszy, zobaczyły odwalony kamień: albowiem był bardzo wielki. A wszedłszy w grób, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego …More
.
A spojrzawszy, zobaczyły odwalony kamień: albowiem był bardzo wielki. A wszedłszy w grób, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w szatę białą: i zdumiały się
.
Widok tak niespodziany wprawił w zadumienie święte Niewiasty, lecz Anioł rzekł im natychmiast, nie lękajcie się, jakoby mówił: niech się lękają nieprzyjaciele Chrystusa Pana, i ci, którzy Go ukrzyżowali, ale nie wy, które Go szukacie.
Nie masz Go tu, gdyż zmartwychwstał jako był powiedział.
Chodźcie i obaczcie miejsce, w którym Pan był złożony. Niewiasty zachęcone tą mową Anioła weszły do grobu, a stojąc drżące i zadumiałe, nie znalazły tam ciała Chrystusa Pana, lecz oto, jak mówi św. Łukasz w Ewangelii swojej, ujrzały dwóch młodzieńców, przybranych w białe szaty, jednego w głowach, drugiego w nogach grobu. Zalękły się znowu tym zjawiskiem i spuściły oczy na ziemi, a ci dwaj młodzieńcy, którzy także Aniołami byli, rzekli im: Dlaczego szukacie żywych między umarłymi? Nie ma Go tu, gdyż zmartwychwstał.
2 more comments
ultramontes.pl
8457

DROGA DO NIEBA

DROGA DO NIEBA DZIEŁO KARDYNAŁA BONY, W RODZAJU TOMASZA À KEMPIS, TŁUMACZONE Z ŁACIŃSKIEGO PRZEZ X. A. S. KRASIŃSKIEGO Biskupa Wileńskiego, Św. Teologii Doktora –––––– Treść Dedykacja Tłumacz do …
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
O GRZECHACH PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU U. Co mają właściwego te grzechy? N. To, że nie mają przebaczenia ani w tym życiu, ani w przyszłym, jak o tym …More
O GRZECHACH PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU
U. Co mają właściwego te grzechy?
N. To, że nie mają przebaczenia ani w tym życiu, ani w przyszłym, jak o tym ostrzega nas Ewangelia święta (Mt. XII, 32; Mk III, 29; Łk. XII, 10).
Co się ma rozumieć w ten sposób: iż to przebaczenie jest bardzo rzadkim i trudnym, bo trudno i rzadko się zdarza, iżby ci, którzy wpadają w te grzechy, przyszli do prawdziwej pokuty.
Nie masz przebaczenia na te grzechy: jest tu więc powiedziane w sposobie względnym; tak jak się mówi np. nie masz lekarstwa na tę chorobę: co nie znaczy, iż żadnym sposobem wyleczenie nastąpić nie może, lecz znaczy tylko, iż w zwyczajnym biegu rzeczy nie masz wyleczenia.
6 more comments
ultramontes.pl
7309

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Judaizm przeciw chrześcijaństwu (1) BP DONALD J. SANBORN –––––––– Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W Ewangelii z dnia dzisiejszego czytamy fragment …
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Judaizm, poprzez odrzucenie Chrystusa dla oczekiwanego doczesnego mesjasza, promuje zorganizowany naturalizm w społecznym, kulturalnym i politycznym …More
Judaizm, poprzez odrzucenie Chrystusa dla oczekiwanego doczesnego mesjasza, promuje zorganizowany naturalizm w społecznym, kulturalnym i politycznym świecie.
Dąży, aby ukształtować kulturę i zbiór praw, postrzegających człowieka jako istotę, która nie ma żadnego przeznaczenia bądź celu, poza tym życiem, istotę nie mającą żadnego moralnego kodeksu, który mógłby sięgać poza osobiste samospełnienie, które daje człowiekowi wolność, aby dążyć do zaspokojenia wszelkich cielesnych pragnień lub wygód, oczywiście, o ile nie krzywdzi się przy tym innych osób; tak utrzymują.
A my możemy dodać: ze szczególnym wykluczeniem nienarodzonych dzieci, które ponoszą ofiarę za wygodę swoich matek.
ultramontes.pl
5 more comments
ultramontes.pl
4201

O religiach niechrześcijańskich

KOMPENDIUM TEOLOGII DOGMATYCZNEJ OGÓLNEJ O. PARTENIUSZ MINGES OFM DOKTOR ŚW. TEOLOGII I FILOZOFII Część II. O religiach niechrześcijańskich § 5. O religii żydowskiej po ustanowieniu chrześcijaństwa
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
św. Augustyn: (2) "Dlatego wciąż jeszcze żydzi istnieją, aby ku swemu zawstydzeniu nosili nasze Księgi. Kiedy bowiem chcemy wykazać poganom, że Chrystus …More
św. Augustyn: (2) "Dlatego wciąż jeszcze żydzi istnieją, aby ku swemu zawstydzeniu nosili nasze Księgi.
Kiedy bowiem chcemy wykazać poganom, że Chrystus był przepowiedziany, przytaczamy im to właśnie Pismo.
I aby przypadkiem nieskorzy do wiary nie powiedzieli, że to my chrześcijanie je ułożyliśmy i że wraz z Ewangelią, którą głosimy, wymyśliliśmy proroków, przez których wydawałoby się że jest przepowiedziane to, co my głosimy, wówczas przekonujemy ich na tej podstawie, że wszystkie te pisma w których Chrystus był przepowiedziany, znajdują się u żydów...
Żyd nosi dokument, na podstawie którego wierzy chrześcijanin.
Żydzi stali się naszymi księgarzami, tak jak zwykli niewolnicy nosić za swymi panami książki, aby niosąc ustawali a panowie czytając wzrastali". (*) (b)
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
Według woli Bożej naród ten będzie trwał aż do końca świata. Żydzi, zawsze zachowujący swoje starożytne święte Księgi, świadczą, że proroctwa mesjańskie …More
Według woli Bożej naród ten będzie trwał aż do końca świata.
Żydzi, zawsze zachowujący swoje starożytne święte Księgi, świadczą, że proroctwa mesjańskie w nich zawarte są autentyczne czyli że proroctwa zapowiedziały coś zanim się to wydarzyło i że nie są sfabrykowane post factum przez chrześcijan, jak to zauważa św. Augustyn: (2)

"Dlatego wciąż jeszcze żydzi istnieją, aby ku swemu zawstydzeniu nosili nasze Księgi.
Kiedy bowiem chcemy wykazać poganom, że Chrystus był przepowiedziany, przytaczamy im to właśnie Pismo. I aby przypadkiem nieskorzy do wiary nie powiedzieli, że to my chrześcijanie je ułożyliśmy i że wraz z Ewangelią, którą głosimy, wymyśliliśmy proroków, przez których wydawałoby się że jest przepowiedziane to, co my głosimy, wówczas przekonujemy ich na tej podstawie, że wszystkie te pisma w których Chrystus był przepowiedziany, znajdują się u żydów... Żyd nosi dokument, na podstawie którego wierzy chrześcijanin.
Żydzi stali się naszymi księgarzami, tak jak zwykli niewolnicy …
More
2 more comments
ultramontes.pl
39897

Zasadzki Antychrysta

Zasadzki Antychrysta Bp Vida Elmer "Cała ziemia w podziwie spoglądała na bestię" (Apok. 13, 3) Wprowadzenie ... Kwestia Antychrysta przypomina nam, że jesteśmy wszyscy wplątani w walkę gdzie duchowe …
Grzmislaw Dobromir Darek shares this
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Jednym ze znaków, jaki czujni chrześcijanie mogą dostrzec w otoczeniu Antychrysta jest popularność. Jako że Antychryst nie może podobać się Bogu, musi …More
Jednym ze znaków, jaki czujni chrześcijanie mogą dostrzec w otoczeniu Antychrysta jest popularność.
Jako że Antychryst nie może podobać się Bogu, musi on zadowalać ludzi.
Niepopularny Antychryst nie może osiągnąć swojego celu. Musi on używać środków, które zapewnią mu przychylność tłumu.
W przeciwieństwie do tego, wszyscy Apostołowie Chrystusa chcieli zawsze być miłymi Bogu, a nie ludziom.
Św. Paweł mówi:
"Jeślibym się jeszcze ludziom podobał, nie byłbym sługą Chrystusa (Si adhuc hominibus placerem, Christi servus non essem)" (Gal. 1, 10).
Św. Jan Apostoł mówi: "a każdy duch, który rozrywa Jezusa, nie jest z Boga i ten jest antychryst, o którym słyszeliście, że idzie (et omnis spiritus qui solvit Iesum ex Deo non est; et hic est antichristus, de quo audistis quoniam venit)" (I J. 4, 3).
.
10 more comments
ultramontes.pl
272.2K

Podsumowanie wywodów o Papieżu wątpliwym, nielegalnie wybranym i heretyckim (1)

Księga o władzy Papieża i Soboru JAN HIERONIM KARDYNAŁ ALBANI –––––––– Podsumowanie wywodów o Papieżu wątpliwym, nielegalnie wybranym i heretyckim (1) Teraz abyśmy wszystko co dotychczas zostało …
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. ,,kto popadłszy w herezję uporczywie pozostaje w błędnym przekonaniu, ten nie może już dalej być zaliczany w poczet Papieży.,, .More
.
,,kto popadłszy w
herezję uporczywie pozostaje w błędnym przekonaniu, ten nie może już dalej być zaliczany w poczet Papieży.,,
.
7 more comments
ultramontes.pl
25590

Zakazany jest wybór na Papieża tego, kto odstąpił od wiary katolickiej, heretyka, lub schizmatyka; jeśli ktoś taki zostanie wybrany, wybór jest nieważny

Kodeks Świętego Katolickiego Kościoła Rzymskiego KS. DR. HENRYK MARIA PEZZANI Kanon 26. Zakazany jest wybór na Papieża tego, kto odstąpił od wiary katolickiej, heretyka, lub schizmatyka; jeśli ktoś …
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Kanon 26. Zakazany jest wybór na Papieża tego, kto odstąpił od wiary katolickiej, heretyka, lub schizmatyka; jeśli ktoś taki zostanie wybrany, wybór …More
Kanon 26.
Zakazany jest wybór na Papieża tego, kto odstąpił od
wiary katolickiej, heretyka, lub schizmatyka;
jeśli ktoś taki zostanie wybrany, wybór jest nieważny

ARCYHERETYK - BAŁWOCHWALCA BORGOLIO - Synod zaczął się od czterech kroków do intronizacji demona (film)
.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Papież Paweł IV w Konstytucji Cum ex apostolatus…More
Papież Paweł IV w Konstytucji Cum ex apostolatus z 15 lutego 1559 r. odnośnie heretyków stanowi co następuje:
Osoby podporządkowane zarówno duchownym diecezjalnym, jak również zakonnym, a także osobom świeckim, jak również kardynałom, a nawet tym, którzy brali udział w wyborze na papieża, tego, kto wcześniej odpadł od wiary, albo był heretykiem, czy też schizmatykiem, czy też tym, którz…
Więcej
.
5 more comments
ultramontes.pl
15347

DLACZEGO WIERZĘ

CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU shares this
4 more comments
ultramontes.pl
3494

Kilka uwag o sumieniu

Kilka uwag o sumieniu i wykład psalmu "Miserere" KS. JÓZEF STANISŁAW ADAMSKI SI ––––––––– SPIS RZECZY I. Sumienie 1. Sumienie świadczy, że Bóg myśli o mnie 2. Sumienie objawia nam wolę Bożą 3. …
ultramontes.pl
+++ BÓG CZYNI TEN SĄD NADE MNĄ. Człowiek sądzi człowieka według uprzedzeń, analogii, posłuchów, pozorów, co najwyżej według zeznań, lub wyniku jego …More
+++
BÓG CZYNI TEN SĄD NADE MNĄ.
Człowiek sądzi człowieka według uprzedzeń, analogii, posłuchów, pozorów, co najwyżej według zeznań, lub wyniku jego czynów, a te dwie ostatnie, najpewniejsze dane, są jeszcze bardzo niepewne.
Można być nieroztropnym, nieszczęśliwym, a nie być winnym.
Ale Bóg nas sądzi z życia naszej duszy. Bóg trzyma w Swym ręku nasze serce nagie przed Swym przenikliwym i nigdy nieznużonym wzrokiem.
Coś uczynił? quid fecisti? Głos krwi Abla, Uriasza, Chrystusa... woła. Vox sanguinis clamat (Gen. IV, 10). Jakże zaprzeczać winy. Ja sam jestem zarazem oskarżonym i świadkiem.
ultramontes.pl
+++ Niestety, Panie! jeśli będziesz patrzał na nas w świetle sprawiedliwości Twojej, któż się ostoi przed niczym nieskażoną czystością spojrzenia Twego? …More
+++
Niestety, Panie! jeśli będziesz patrzał na nas w świetle sprawiedliwości Twojej, któż się ostoi przed niczym nieskażoną czystością spojrzenia Twego?
czyliż Aniołowie sami byliby czystymi w oczach Twoich?
Zmaż, Panie, do reszty grzechy moje, aby nic nie pozostało we mnie, co by mogło obrazić świętość oblicza Twojego. Wiem, że przebaczasz wszystko, co się szczerze opłakuje.
Nienawidzę grzechów moich, boleję nad nimi z całego serca i błagam Cię, Panie, zmaż winy moje i wyrzuć je z Twojej pamięci.
One more comment
ultramontes.pl
14603

Masoneria podług własnych słów masonów, oraz w pracy niniejszej cytowanych a na jej końcu przytoczonych źródeł niewątpliwych

Masoneria i karbonaryzm wobec ZDROWEGO ROZUMU i społeczeństwa podług własnych słów masonów, oraz w pracy niniejszej cytowanych a na jej końcu przytoczonych źródeł niewątpliwych KS. ALEKSANDER …
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU shares this
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. Br. Rebold utrzymuje, że na kuli ziemskiej znajduje się przeszło 8,200 lóż masońskich, które znowu liczą w sobie około miliona członków należących …More
.
Br. Rebold utrzymuje, że na kuli ziemskiej znajduje się przeszło 8,200 lóż masońskich, które znowu liczą w sobie około miliona członków należących do wszystkich klas społeczeństwa.
.
Masoneria w Europie jest prawie wszędzie w stanie kwitnącym, bo jest przyjętą i protegowaną przez tych wszystkich, którzy i ze społecznego stanowiska i z obowiązku swego powinniby być największymi jej przeciwnikami i tępicielami.
.
Anglia, Szkocja, Irlandia, Szwecja, Dania, Holandia, Prusy, Saksonia i małe państewka niemieckie, Francja, Szwajcaria i protestancka Bawaria liczą przeszło 3,000 lóż rządzonych przez 31 Wielkich Lóż.
.
Średnia liczba czynnych Lóż głównych członków rachuje się około stu braci.
. A w szczególności Anglia ma 1 wielką lożę, 63 lóż prowincjonalnych, a 989 terminatorni, czyli prostych lóż; . Szkocja ma 1 wielką lożę, 38 lóż prowincjonalnych, a 340 prostych lóż, czyli terminatorni; . Irlandia ma 1 wielką lożę, 10 lóż prowincjonalnych i 307 prostych lóż; . Francja ma 1 wielką lożę …More
3 more comments
ultramontes.pl
5548

Nadeszły dla nas dni pokuty, byśmy w nich mogli zmazać winy grzechów i zbawić dusze.

* * * * * * * * * * * * * Każdą rzecz zowię, jaką jest: figę figą, motykę motyką, a heretyka heretykiem. (Kard. Stanisław Hozjusz). * * * * * * * * * * * * * Doświadczenie uczy, iż aktorzy, mający …
ultramontes.pl
+++ Sprawa zbawienia jest niezaprzeczenie najważniejszą ze wszystkich, bo raz utracona, jest utracona na wieki. Na wszystkie inne nieszczęścia znajdzie …More
+++
Sprawa zbawienia jest niezaprzeczenie najważniejszą ze wszystkich, bo raz utracona, jest utracona na wieki.
Na wszystkie inne nieszczęścia znajdzie się lekarstwo.
Nieudana praca da się przerobić, utracony majątek da się odzyskać, dom spalony można odbudować; ale jeśli się sprawę zbawienia raz utraci, to na to złe nie ma ratunku.
Semel periisse, aeternum est periisse! Raz utracona, na zawsze utracona! Nikt się raz drugi nie rodzi – z piekła się nie wychodzi! I pójdą ci, mówi Pan Jezus, na mękę wieczną (Mt. XXV, 46).

(O. Brunon Vercruysse SI, Przewodnik prawdziwej pobożności czyli nowe praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych którzy, żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości. Tom I. Lwów 1886, s. 67).
ultramontes.pl
+++ O godna opłakiwania głupoto nieszczęśliwych żydów! Oto ani nie rozumieją na podstawie autorytetu Starego Testamentu przyjścia Zbawiciela, ani …More
+++
O godna opłakiwania głupoto nieszczęśliwych żydów!
Oto ani nie rozumieją na podstawie autorytetu Starego Testamentu przyjścia Zbawiciela, ani kiedy On przychodzi oni Go nie uznają.
Czytają o nawróceniu pogan, a ze swego odrzucenia w najmniejszym stopniu się nie zawstydzają.
Przestrzegają Szabatu, o którym wiedzą na podstawie świadectwa Pisma świętego, że jest zniesiony.
Kultywują obrzezanie ciała ci, którzy utracili czystość serca.

(Św. Izydor z Sewilli († 636) Biskup, Doktor Kościoła, O wierze katolickiej przeciw żydom).
3 more comments
ultramontes.pl
1224.7K

.Bergoglio podważa dogmat przeistoczenia i potępia katolicki "fundamentalizm".

Bergoglio podważa dogmat przeistoczenia i potępia katolicki "fundamentalizm" (1) BP DONALD J. SANBORN ––––– "Ci wszyscy, co się za ewangelików mają, tak się wiele zbawieniem cieszyć mogą, jako żydowie …
21 more comments
ultramontes.pl
7666

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY TO DZIEŁO BOŻE I CZEMU ŚWIAT GO PRZEŚLADUJE?

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY TO DZIEŁO BOŻE I CZEMU ŚWIAT GO PRZEŚLADUJE? ALFRED WŁADYSŁAW GARAPICH –––––––– WSTĘP Kiedy się zatrzymamy na chwilę przed jakąś wspaniałą z dawnych czasów świątynią, mimo woli …
ultramontes.pl
+++ W dzisiejszych bałamutnych czasach, czasach ślepoty religijnej i karygodnej niewiadomości w rzeczach wiary, – wobec zuchwałej napaści nieprzyjaciół …More
+++
W dzisiejszych bałamutnych czasach, czasach ślepoty religijnej i karygodnej niewiadomości w rzeczach wiary, – wobec zuchwałej napaści nieprzyjaciół Chrystusowych, którzy rzucają się – z motyką na słońce – do walki z Kościołem i pragną obalić żywą wśród świata wznoszącą się jego budowę, warto sobie przypomnieć skąd się wziął ten Kościół św. katolicki i czyim on jest dziełem.
5 more comments