Christopher.
''Jeśli ktoś ci powie ze stał się bogaty dzięki pracy, to zapytaj się z czyjej''?