Clicks926
Libor Halik
2

V ČR kontrola covid pasů nebo testů není pro mše svaté povinná

Vláda schválila nová epidemiologická opatření, která začnou platit v pondělí 22. listopadu. Podmínky na bohoslužbách ale zůstávají nezměněné. Stále platí rozestupy, povinnost nošení respirátorů, ale kontrola covid pasů nebo testů není pro mše svaté povinná.

Nové protikoronavirové podmínky pro veřejné akce schválené včera vládou začnou platit v pondělí 22. listopadu. Bohoslužeb se ale nedotknou.
Bohoslužby totiž nadále spadají do podmínek podle práva shromažďovacího, jak tomu bylo u předchozích úprav. Zde tedy platí tyto podmínky:
Rozestupy 1,5 metru: Koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce.

Dále platí dřívější povinnost nošení respirátorů: Ve všech ostatních v písmenu a) neuvedených vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Zdroj: cirkev.cz/…latna-od-22-listopadu-2021-se-bohosluzeb-nedotknou
Public domain
Freddy Gargamel
U nás sa to všetko viac-menej nehatene fašizuje... čo neznamená, že inde sa nebude, keďže organizácia je centrálna... len tempo je trošku odlišné, odstupňované podľa miestnych okolností.
Marieta Ria
Vy tam nemáte Mikasa, hlavného hygienika a zároveň "hlavného liturgistu" na Slovensku...