Marki
5586
ľubica
srdečná vďaka Marki,
ja pripájam to čo už vložila predo mnou Olinka_
Pochválený buď Ježiš Kristus,
nasledujúcu výzvu Vám zasielam pre prípad, že by sa k Vám ešte táto informácia nedostala.
Svätá stolica zverila celosvetové Mariánske kňazské hnutie a jeho laickú vetvu biskupovi, ktorý vyzýva všetkých, aby sme sa v tomto dôležitom čase, ktorý prežívame, zjednotili v modlitbe a prosili o dar …More
srdečná vďaka Marki,
ja pripájam to čo už vložila predo mnou Olinka_

Pochválený buď Ježiš Kristus,
nasledujúcu výzvu Vám zasielam pre prípad, že by sa k Vám ešte táto informácia nedostala.

Svätá stolica zverila celosvetové Mariánske kňazské hnutie a jeho laickú vetvu biskupovi, ktorý vyzýva všetkých, aby sme sa v tomto dôležitom čase, ktorý prežívame, zjednotili v modlitbe a prosili o dar Ducha Svätého pre kardinálov, biskupov, pre voľbu nového pápeža, o dar Ducha Svätého pre kňazov, za pokoj v Cirkvi a vo svete. Sme pozvaní do trvalého večeradla modlitby spolu s Pannou Máriou vyprosovať dar Ducha Svätého:

Všetci sme pozvaní k:
1/ modlitbe sv. ruženca - všetky štyri ružence denne (podľa možnosti),
po modlitbe sv. ruženca pripojiť modlitbu anjela, ktorú naučil anjel deti vo Fatime:
"O môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa. Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti Najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie urážok, ktoré sa Ti dostávajú.
Prosím Ťa, obráť úbohých hriešnikov pre nekonečné zásluhy Jeho Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Amen.


2/ dennej účasti na sv. omši
3/ dennej kontemplácii Božieho milosrdenstva o 15.00 hod - Korunka k Božiemu milosrdenstvu, krížova cesta
4/ adorácii pred Eucharistickým Ježišom
5/ sme pozvaní k meditácii nad posolstvom z Modrej Knihy
("Kňazom, najmilším synom Panny Márie") zo dňa 18.10.1975

Na záver pripájam slová otca biskupa Diega Colleti:
"Drahí kresťania, v tomto historickom momente sa modlime osobitne na tieto úmysly: za Cirkev, pápeža, biskupov, kňazov, pokoj v Cirkvi a vo svete. Tento apel modlitby je apelom na nádej a lásku v mene nebeského Otca, je pozvaním nemať strach a rozhodne sa zveriť Bohu, je to víťazstvo nad úzkosťou, je to radosť v pamätani, že Boh vedie všetko. Keď sa unavíme v modlitbe alebo sa cítime nehodní a neschopní, nechajme znieť v srdci tieto slová: "modlite sa, modlite sa, modlite sa.“"
Váš biskup Diego Coletti,
Como, 22. februára na sviatok Katedry sv. Petra

viac k výzve nájdete na adrese:
www.maria.sk

Záleží na modlitbe každého. Prosím pripojte sa.

Požehnaný čas
Katarína Kalloková 🙏
agapi3
👏 Dekuji za krasny uzitecny vklad o moci Ruzence 👏
pařez
Díky! 🤗
MILOSLAV
Dobře to říkají svatí.
Marki
Falešní proroci povzbuzují opuštění růžence
Vždy budou existovat lidé se zlým duchem nebo nadutí intelektuální pýchou, kteří si myslí, že růženec je příliš monotónní a pro nevzdělance.
Tito „volnomyšlenkáři“, jak je nazývá sv. Louis, kteří nemohou snést lidi modlící se růženec, velmi pravděpodobně upadají do heretického stavu myšlení, aniž by si to uvědomili.
Když sv. Louis de Montfort …
More
Falešní proroci povzbuzují opuštění růžence

Vždy budou existovat lidé se zlým duchem nebo nadutí intelektuální pýchou, kteří si myslí, že růženec je příliš monotónní a pro nevzdělance.

Tito „volnomyšlenkáři“, jak je nazývá sv. Louis, kteří nemohou snést lidi modlící se růženec, velmi pravděpodobně upadají do heretického stavu myšlení, aniž by si to uvědomili.

Když sv. Louis de Montfort mluvil o těch, kteří zavrhují růženec nebo od něj odrazují druhé, měl pro ně velmi tvrdá slova:
Je snadné vidět, že nasáli pekelný jed, a že jsou inspirováni ďáblem, protože nikdo nemůže zavrhovat pobožnost svatého růžence bez zavržení všeho toho, co je nejsvětější katolické víře.“