Weronika....S
Z tego prosty wniosek, że Franciszek to bohater lewicy.
przeciwherezjom
To raczej on wykorzystuje polityków, by zniszczyć do końca wszelkie ślady po katolickiej i nawet zdrowo-rozsądkowej moralności. Politycy idą za antypapieżem, tak jak większość niestety kleru- na swoją zgubę i cierpienie ludzi i dzieci Kościoła.