pl.news
25.3K

Wzdychanie do przeszłości: Franciszek pragnie zachować wyłącznie DUŻE seminaria

"Najważniejsze wyzwanie" obecnie stojące przed duchowieństwem to nieadekwatna liczba seminarzystów. Taka kolej rzeczy wymaga redukcji liczby placówek na rzecz seminariów międzydiecezjalnych, …More
"Najważniejsze wyzwanie" obecnie stojące przed duchowieństwem to nieadekwatna liczba seminarzystów. Taka kolej rzeczy wymaga redukcji liczby placówek na rzecz seminariów międzydiecezjalnych, prowincjonalnych i regionalnych.
Franciszek wypowiedział te brednie 10 listopada w trakcie audiencji dla seminariów Ameryki Łacińskiej, podkreślając, że małe seminaria nie mają racji bytu i muszą zostać zlikwidowane.
Zdaniem Papieża biskupi "muszą" poradzić sobie z tym projektem w "sposób synodalny [= wymuszony]". Powinni przełamać "bezwład" i "protagonizm", aby wspólnie "śnić" [zamiast być przebudzonymi] i skończyć ze wzdychaniem do przeszłości [= SW II].
Franciszek życzy sobie, aby kolejne pokolenia kapłanów czerpały garściami z "bieżącego kierunku Kościoła [= Franciszka]", pomimo iż ten kierunek prowadzi do nikąd.
Jak zwykle Papież ponarzekał na księży i biskupów Novus Ordo. Ksiądz, który się nie modli "trafia do kosza". Przeciętność księdza jest "gorsza od grzechu śmiertelnego". Ksiądz powinien …More
By Cię Chronić
Bardzo nie chciałabym być na jego miejscu na Sądzie Ostatecznym.
Walczyć o prawdę
Franciszek zlikwidowałby wszystko co jest katolickie.