03:01
Janko333
32.3K
Falošná COVID pandémia na zasmiatie! Falošná pandémia je dielom satana na vytvorenie strachu, otroctva a smrti.Treba byť nad vecou“ obrneným voči klamstvám. Radosť je opak strachu! Strach vytvára …More
Falošná COVID pandémia na zasmiatie! Falošná pandémia je dielom satana na vytvorenie strachu, otroctva a smrti.Treba byť nad vecou“ obrneným voči klamstvám. Radosť je opak strachu! Strach vytvára odstup, nespája ľudí dohromady, ale oddeľuje ich od seba. V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. 1. Ján 4:18
Útok satana
Útok satana na Cirkev a rodinu: vakcinačná 3 svetová vojna: Vakcíny sú…
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
youtube.com/watch?v=AOeAkmj-p2Q chudák no človek to nevie niekedy ovládať výbuch smiechu. Tu je originál.
Peter(skala)
Sranda musí byť :)
Obrana katolíckej Cirkvi
Covidisti si myslia že všetci ľudia sú nevedomý a naivný? Covid nie je nič iné, ako hodné výsmechu aj tých čo to vymysleli. Sám v sebe žiadnu silu nemáš proti satanovi, ale s Pannou Máriou sme veľmi silný !!! Veru, nebude sa satan smiať, ale my s Pannou Máriou ktorá pozná diabolské úskoky a ľsti viac ako žiadny iný. Amen
Růženec - mocnější zbraň než si dokážete představit. "Vy jste ozbrojen …More
Covidisti si myslia že všetci ľudia sú nevedomý a naivný? Covid nie je nič iné, ako hodné výsmechu aj tých čo to vymysleli. Sám v sebe žiadnu silu nemáš proti satanovi, ale s Pannou Máriou sme veľmi silný !!! Veru, nebude sa satan smiať, ale my s Pannou Máriou ktorá pozná diabolské úskoky a ľsti viac ako žiadny iný. Amen
Růženec - mocnější zbraň než si dokážete představit. "Vy jste ozbrojen!" Otec Ambrož se pousmál a řekl: "Ano, jsem ozbrojen a mám mocnější zbraň než si dokážete představit." A vytáhl ruku s růžencem. fatym.com/view.php?nazevclanku=ruzenec-mocnejsi-zbran-nez-si