Clicks107
Edward7
11

Nie „mój Pan” ale; Matka Ziemia, czyli rok "Laudato si"

I dzisiaj jest także piąta rocznica encykliki Laudato si ' , przy pomocy której staraliśmy się zwrócić uwagę na wołanie Ziemi i biednych. Dzięki inicjatywie Dykasterii na rzecz Zintegrowanej Służby Rozwoju Człowieka „ Tydzień Laudato si ”, który właśnie świętowaliśmy, rozkwitnie w specjalny rocznicowy rok Laudato si ” , szczególny rok do refleksji nad Encykliką, od 24 Od maja tego roku do 24 maja przyszłego roku. w2.vatican.va
Począwszy od 2021 r. Watykan przyzna tuzin nagród „Laudato si” osobom, które wyróżnią się zaangażowaniem w odpowiednie obszary działania;

Na jesień... odbędzie się 15 października w Watykanie ; „ Sojusz na rzecz odbudowy światowego paktu edukacyjnego ”. Nic dziwnego, że Bergoglio ma na sercu szkołę i kształcenie nowych pokoleń, który jest częścią Towarzystwa Jezusowego, od stuleci wielkim wychowawcą klas rządzących. Ale uderzający jest całkowity brak w tym projekcie edukacyjnym jakiejkolwiek chrześcijańskiej specyfikacji.

W przesłaniu wideo, w którym Bergoglio zainicjował inicjatywę, nie ma najmniejszego werbalnego śladu Boga, Jezusa ani Kościoła. Dominującą formułą jest „nowy humanizm” ze strojem „wspólny dom”, „powszechna solidarność”, „braterstwo”, „konwergencja”, „powitanie” ... A religia? Oni także zjednoczyli się i zneutralizowali w niewyraźnym dialogu. Nowość tej inicjatywy F. polega właśnie na tym, że po raz pierwszy - w historii Kościoła - "papież" sam się ustanawia i stawia na czele tak radykalnie zsekularyzowanego światowego paktu edukacyjnego.

Drugie spotkanie zwoływane jest na 21 listopada w Asyżu, ma tytuł „ Gospodarka Francesco ” (święty, a nie "papież", który nosi jego imię) i ma na celu nie mniej niż „pakt na rzecz zmiany obecnej gospodarki na świecie". Będzie to „festiwal gospodarki młodych ludzi z "papieżem", będący pośrednikiem między Gretą Thunberg a potęgą ziemi”, ogłosił główny organizator, ekonomista Luigino Bruni, należący do ruchu Focolari i konsultant dykazji watykańskiej ds. świeckich, rodziny i życia.

Wśród postaci, które już potwierdziły swoją obecność, znajdzie się ekonomista maltuzjański Jeffrey Sachs, w tym nieuniknionym gospodarzu każdego spotkania watykańskiego dotyczącego gospodarki i ekologii, Carlo Petrini, założyciel Slow Food i już zaprosił pracowników Bergoglio na synodzie Amazońskim i indyjski ekolog Vandana Shiva, tak chwaleni w obiegu „ruchów ludowych” drogich "papieżowi" (uczestniczyli w spotkaniu trzeciego świata) i zdyskredytowani przez godne miana środowisko naukowe.

Co ciekawe, Vandana Shiva i Carlo Petrini przewidzieli kilka lat potępienia grzechu „ ekobójstwa ”, o którym F. powiedział, że chce wprowadzić go do katechizmu. Również w tej innej inicjatywie F. wyróżnia się brak jakiejkolwiek specyficznie chrześcijańskiej cechy, zastąpiony przez ogólne dostosowanie do dominującej agnostycznej ideologii ekologii, pacyfizmu i praw indywidualnych. Krótko mówiąc, wszystko dzieje się tak, jakby słowa „Laudato si” w kantyku świętego Franciszka zostały skasowane: „... mój Panie”. więcej - apostatisidiventa.blogspot.com


NIEGODNY Rok (bez łaski - trudno zrozumieć skandal, ten rok jest poświęcony - przez Bergoglio - nie Bogu, nie Najświętszej Maryi Pannie, ale Matce Ziemi, nowemu katolickiemu wizerunkowi Pachamamy ... nie wspominając już o bezosobowym bogu który zawarty jest w deklaracji Abu-Dhabi ... czyli nowym kulcie, który znajduje ma swoje korzenie w starym i nowym panteizmie... Dawno temu był ; Panteizm Spinozy, pl.wikipedia.org, a obecnie nowy panteizm F. - wesołej jezuickiej modernistycznej brygady doprowadził do rozwoju nowej formy chrześcijaństwa z jego „ kosmicznym Chrystusem ” ... cooperatores-veritatis.org/dossier/i-gesuiti-studio/

„Rozważmy historię jezuitów. To jest coś, co teraz studiuję z wielką starannością. W rzeczywistości, jeśli chcesz poznać syntezę mojej myśli, to jest to: to, co teraz widzimy, jest triumfem planu zapoczątkowanego 60 lat temu, spełnieniem dobrze przemyślanego planu, aby wprowadzić coś nowego do serca Kościoła, myśl, której korzenie tkwią w elementach teologii wyzwolenia, które zawierają ślady marksizmu; myśl mało zainteresowana tradycyjną liturgią katolicką, moralnością lub teologią, lecz koncentrująca się raczej na „praktyce” w dziedzinie sprawiedliwości społecznej. A teraz ten plan osiągnął jeden z maksymalnych celów: jezuita na tronie Piotrowym ... ”( Mgr Carlo Maria Viganò )

„My wszyscy kochamy Matkę Ziemię, ponieważ to ona dała nam życie i chroni nas...” Panteizm - starożytny lub nowoczesny - koncepcja, zgodnie z którą Bóg nie jest „osobą”, ale jest we wszystkim i wszędzie, tak jak wszystko jest „bogiem” ... Jakie są różne formy panteizmu, który rozwinął się z biegiem czasu i historii, jest odrzuceniem, odmową nie przedstawieniem Boga ponownie, lecz uczynienia go obecnym poprzez zwracanie się do niego bezpośrednio poprzez zmaterializowaną „obecność” w jednym z jego dzieł. Co to znaczy? Oznacza to po prostu i wyraźnie, że musimy zwrócić się do Boga poprzez STWORZENIE, które jest jego dziełem, „jego obrazem”, zamiast zajmować się „obrazami” Boga , które tworzymy (np. obraz Chrystusa) …
Ostatecznie zwracamy się do skał, do morza, do lasu, do kwiatów, do drzew, nawet patrząc na wschód lub zachód słońca, jako „personifikowany bógNA OBRAZIE I PODOBIEŃSTWIE CZŁOWIEKA oraz w tym, w co wierzy, praktykując kult natury, rodzaj bałwochwalstwa bez robienia bożków ...

Panteizm pokrywa się, na przykład, w skrócie, jako obraz stworzony przez człowieka ... Chrześcijańskie ikony i posągi, nawet Krucyfiks jest dla nich rodzajem bałwochwalczego obrazu, ponieważ powstał z wyobraźni człowieka, a nie „stworzony” przez Boga, podczas gdy dla nich ideałem jest wywyższanie naturalnych elementów, takich jak drzewa, rośliny itp. .. ponieważ stworzenia Boga muszą koniecznie nas prowadzić ... To rozwój, który następuje charakteryzuje panteizm europejskiej, ponieważ, na przykład, buddyjski jest trochę inny ... tak jak jest on w innych religiach orientalnych...

Przypadki „fetyszyzmu” (religijnego) nigdy nie były wykluczone w życiu człowieka, który przez całą swoją historię zawsze próbował „kontaktu” z Bogiem ... nawet w chrześcijaństwie, ale właśnie z tego powodu Ojcowie Kościoła, Świętych, Doktorów i Papieży wszechczasów, nie wahali się poprawiać, a nawet eliminować. Zalecamy lekturę tutaj: Nie czekamy na „nowy porządek świata”, nowy porządek przyniósł mu Chrystusa . .. przez ojca Raimondo Spiazzi OP, który już w latach 50. wyczuł ryzyko tej religii na całym świecie.

„Prawdą jest, że często cytowany jest list św. Grzegorza Wielkiego († 604) ; a) jeśli nie zaleca burzenia świątyń, zaleca burzenie bożków; b) wyraża zaniepokojenie, że wszystkie zwyczaje kulturowe są wyraźnie chrystianizowane; c) co najmniej trzy razy mówi, że to, co wcześniej było praktykowane przez te populacje, to kult diabła ”. ( Ojciec Riccardo Barile OP ) W tym wszystkim nie można nie wspomnieć o historycznym protestantyzmie z jego niechęcią do posągów świętych i Najświętszej Maryi Panny tak bardzo, że burzyli je podczas bitew przeciwko Kościołowi katolickiemu ... nie wspominając już o katarach i purytanach z odstępczej Nowej Anglii ... Ta niechęć do obrazów pochodzących z żywej Wiary Kościoła, miała charakter religijny i niekulturowy, ponieważ dzisiaj chcielibyśmy przekazać ją poprzez fałszywą ekumenię lub dialog międzyreligijny ... ale tak była to kolejna religia, pobudzona sytuacjami, które czasem są nawet paradoksalne i oparte na sprzecznościach nieodłącznie związanych z fałszywymi koncepcjami boskości ... wróg numer jeden dla tych herezji był i pozostanie; Wcielony Bóg ... śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa , wszystko, co pociąga za sobą ta wiara w kategoriach doktryny, życia, sakramentów. więcej - cronicasdepapafrancisco.com/…/laudato-si-non-…

Protest przeciwko świętokradztwu (apostazji)

W byłe święto Chrystusa Króla - 27 października podczas mszy zamykającej synod przyjął miskę używaną do bałwochwalczego kultu pachamamy i postawił ją na ołtarzu , z rośliną - co symbolizowało oddanie czci naturze, stworzeniu - czyli intronizacje demona pachamamy.

4 października F. uczestniczył w bałwochwalczym kulcie pogańskiej bogini pachamama . Pozwolił, by ten kult odbywał się w Ogrodach Watykańskich, zbezczeszczając w ten sposób bliskość grobów męczenników i kościoła Apostoła Piotra. Uczestniczył w tym akcie bałwochwalczego kultu, pobłogosławiwszy drewniany obraz pachamamy . 7 października idol pachamama został umieszczony przed ołtarzem głównym w Bazylice Świętego Piotra, a następnie przeniesiony w procesji do Synodu. "Papież" F. odmówił modlitwy podczas ceremonii z udziałem tego obrazu, a następnie przyłączył się do tej procesji . Kiedy drewniane obrazy tego pogańskiego bóstwa zostały usunięte z kościoła Santa Maria in Traspontina, gdzie zostały świętokradzko umieszczone, i wrzucone do Tybru przez katolików oburzonych tym profanacją kościoła, F., przeprosił za nie 25 października, (że zostały usunięte) i inny drewniany obraz pachamama został zwrócony do kościoła . W ten sposób zapoczątkowano nowe profanacje. 27 października podczas mszy zamykającej synod przyjął miskę używaną do bałwochwalczego kultu pachamamy i postawił ją na ołtarzu . (intronizacja pachamamy)

Dalszy udział w bałwochwalstwie został przewidziany w oświadczeniu zatytułowanym „Dokument o braterstwie ludzi”, podpisanym przez "papieża" F. i Ahmada Al-Tayyeba, wielkiego imama meczetu Al-Azhar, 4 lutego 2019 r . W oświadczeniu potwierdzono, że:

„Pluralizm i różnorodność religii, koloru, płci, rasy i języka są zamierzone przez Boga w Jego mądrości, poprzez którą stworzył ludzi. Ta boska mądrość jest źródłem, z którego czerpie prawo do wolności przekonań i wolności bycia innym ”.

Zaangażowanie "papieża" F. w bałwochwalcze ceremonie jest wskazówką, że miał na myśli to stwierdzenie w sensie heterodoksyjnym, który pozwala pogańskiemu czczeniu bożków uważać je za dobrą wolę Boga.
...F. nigdy nie poprawił odpowiednio oświadczenia z Abu Zabi. W swoim kolejnym przemówieniu z 3 kwietnia 2019 r. F., odpowiadając na pytanie „Dlaczego Bóg dopuszcza istnienie tak wielu religii?”, Odnosząc się w dalszej części do „liberalnej woli Bożej”, jak wyjaśniono w teologii scholastycznej, ale podał tę koncepcję pozytywne znaczenie, ogłaszające, że „Bóg chciał na to pozwolić”, ponieważ „chociaż istnieje tak wiele religii”, „ zawsze spoglądają w niebo, patrzą na Boga (panteizm) ”. Nie ma najmniejszej sugestii, że Bóg zezwala na istnienie fałszywych religii w taki sam sposób, jak zezwala ogólnie na istnienie zła. Wyraźną implikacją jest raczej to, że Bóg dopuszcza istnienie „tylu religii”, ponieważ są dobre w tym, że „ zawsze patrzą w niebo, patrzą na Boga”. Co gorsza, "papież" F. potwierdził odtąd nieskorygowaną wypowiedź Abu Zabi, ustanawiając „ komitet międzywyznaniowy ”, który później otrzymał oficjalną nazwę „ Wyższy Komitet ” z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, aby promować „cele” dokumentu; oraz promowanie dyrektywy wydanej przez Papieską Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego skierowaną do kierowników wszystkich rzymskokatolickich instytutów studiów wyższych, a pośrednio do katolickich profesorów uniwersyteckich, prosząc o „możliwie najszersze rozpowszechnienie dokumentu”, w tym jego nieskorygowane twierdzenie, że Bóg chce „różnorodności religii”, tak jak On chce różnorodności koloru, płci, rasy i języka ... więcej -www.contrarecentiasacrilegia.org

Kardynał ostrzega Kościół przed popadnięciem w bałwochwalstwo kultu „Matki Ziemi… Gai”
„Nie będziesz się kłaniał przed innymi bogami i nie będziesz zobowiązał się im służyć. Gdyż Ja, Pan, wasz Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym ”(Pwt 5,9; Mt 4:10). Nie wielbienie kosmicznych mocy, ale uwolnienie od nich jest biblijnym przesłaniem... Benedykt XVI uczy tego, odwołując się do apostoła Pawła. Ostrzega przed „fałszywą doktryną…, która odnosi się do elementarnych mocy świata, a nie do Chrystusa” (Kol 2, 8): to nie elementy kosmosu są „Bogiem, do którego można się modlić” ( Spes salvi 5).... Nowa wrażliwość ekologiczna budzi w nas świadomość piękna kosmosu i słusznie wzywa nas do zachwytu. Greta Thurnberg jest na ustach wszystkich. Byłoby jednak fatalne, gdybyśmy zapomnieli o Stwórcy w świetle stworzenia, ukłonili się przed dziełem zamiast przed jego autorem. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek można powiedzieć: „Nasze mieszkanie jest w niebie” (Flp 3:20).

Grzech „ekologiczny” i fałszywa doktryna
Fragmenty encykliki ; „Dzisiejsza globalna współzależność zobowiązuje nas do myślenia w kategoriach jednego świata ze wspólnym planem (Laudato Si, 164). W 2015 roku narody świata połączyły się, za ogólną zgodą, we wspieraniu dwóch ważnych umów: celów zrównoważonego rozwoju ONZ i paryskiego porozumienia klimatycznego. Jako przywódcy finansowi waszych narodów macie obowiązek pracować nad osiągnięciem celów, które przyjęły wasze rządy, dla dobra ludzkości dzisiaj i w przyszłości. To podstawowe zobowiązanie. Musimy osiągnąć to, co uzgodniliśmy, ponieważ od tego zależy nasze przetrwanie i dobrobyt” – przekonywał F.(...)

Około dwóch tygodni temu kilka ośrodków naukowo-badawczych odnotowało najwyższe zarejestrowane stężenie dwutlenku węgla w atmosferze”.(...) –” Przesłanie klimatologów i ekspertów jest jasne i natarczywe. Musimy działać zdecydowanie, aby położyć kres wszelkim emisjom gazów cieplarnianych najpóźniej w połowie wieku i zrobić jeszcze więcej. Stężenia dwutlenku węgla muszą znacznie spadać, aby zapewnić bezpieczeństwo naszego wspólnego domu”. - powiedział F.
Dla F. złem - grzechem jest emisja Co2. Każdy człowiek emituje co2, co jest związane z oddychaniem , czyli dla niego grzechem jest życie , czyli pozostaje eutanazja, dla dobra ziemi i jego mamy, mamy „pachamamy” - która go stworzyła nie Bóg , który jest mu niepotrzebny, w nowej doktrynie , z piekła, którą promuje.

Bł. Anny Katarzyny Emmerich - Dwóch papieży
Co naprawdę działo się w Watykanie w latach 2012–2013? - Papież Benedykt XVI - dzisiaj 93 lat
15 rocznica wyboru Papieża Benedykta XVI Kiedy Benedykt XVI daje do zrozumienia że nie zrezygnował z papiestwa
Prawdziwym Papieżem jest i nie przestał być Benedykt XVI.
Edward7
Wielka tragedia, przed którą stoi dziś ludzkość, polega na tym, że utracono wiarę w Jezusa Chrystusa, jako prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, poczynając od hierarchii kościelnej: „Uderzę pasterza, a owce trzody rozproszą się. „ (Zac 13,7; Mt 26, 31) w systematycznym procesie rozbiórki Kościoła katolickiego, który rozpoczął się zasadniczo od Soboru Watykańskiego II.

Nie sposób nie dostrzec…
More
Wielka tragedia, przed którą stoi dziś ludzkość, polega na tym, że utracono wiarę w Jezusa Chrystusa, jako prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, poczynając od hierarchii kościelnej: „Uderzę pasterza, a owce trzody rozproszą się. „ (Zac 13,7; Mt 26, 31) w systematycznym procesie rozbiórki Kościoła katolickiego, który rozpoczął się zasadniczo od Soboru Watykańskiego II.

Nie sposób nie dostrzec tutaj diabelskiej akcji stojącej za całym tym ruchem , której celem jest zniszczenie i zepsucie całego dzieła, które zostało przeprowadzone w ciągu prawie dwóch tysięcy lat historii Kościoła.

Każdego dnia z większą furią walczy o to, aby wyrzucić Jezusa Chrystusa ze społeczeństwa i ponieważ nie rządzą nim prawa Boże i prawa naturalne. Tchórzostwo Kościoła wobec wyzwań świata , które rozpoczęło się nieco ponad pięćdziesiąt lat temu.


Dzisiaj widzimy, z coraz większą jasnością, zebrane owoce, to znaczy największą katastrofę i kryzys, który niewątpliwie miał miejsce w Kościele; a wszystko to za to, że poddał się wymaganiom świata, dając Kościołowi jeszcze bardziej przyziemny niż świat [są jeszcze jasne punkty, ale coraz mniej ... i na jak długo?].

A jednak wciąż mówi się o „ewangelizacji”, ale jaki to rodzaj „ewangelizacji?

W nauczaniu Berg... znajdujemy niektóre afirmacje, które dają wizję bardzo biednego katolicyzmu, z całkowitym zapomnieniem o nadprzyrodzoności, i jakby jego pochodzenie nie było boskie ... w taki sposób, że zbawienie byłoby możliwe poprzez wyznanie jakiejkolwiek religii, a nawet gdyby żadnej nie wyznawano.

Jako przykład (z poszanowaniem numeracji źródłowej) podam kilka sekcji:

1 - Prozelityzm to uroczysty nonsens , nie ma żadnego znaczenia, a wśród chrześcijan sam w sobie jest poważnym grzechem

5 - Kto dyktuje, co to znaczy czynić dobro lub zło? Sumienie każdego

8 - Nie ma katolickiego Boga

9 - Nie możesz mówić o „absolutnej prawdzie”

10 - Bóg jest Duchem świata i każdy może interpretować to na swój własny sposób

12 - Ekumenizm krwi

19 - Kościół bronił wiary murami, ale teraz musimy budować mosty. Czas minął, aby wykluczyć ateistów, zjednoczonych, socjalistów

31 - Wzbogacenie dla chrześcijan w święte wyrażenia innych religii

33 - „Każdy ma prawo wyznawać religię, którą uważa za prawdziwą”

37 - Stary Sojusz nie został odwołany. Żydzi utrzymali wiarę w Boga i muszą iść dalej: Kościół jest wzbogacony wartościami judaizmu

40 - Państwo musi być świeckie - Pokojowe współistnienie różnych religii sprzyja świeckości państwa

43 - Formuła szczęścia: „Żyj i pozwól żyć”

44 - Edukacja chrześcijańska jest nie tylko katechezą, ale jest jej częścią. To nie tylko prozelityzm; Nigdy nie nawracaj w szkołach! ” „Ważne jest, aby usunąć głód i zapewnić edukację, bez względu na religię

49 - Przywracający, legalistyczny chrześcijanin, który chce wszystkiego czystego i bezpiecznego, niczego nie znajdzie

54 - Jeśli ktoś mówi, że znalazł Boga z całkowitą pewnością, coś jest nie tak

56 - Są tacy, którzy twierdzą, że grzech jest obrazą Boga ...

60 - Codziennie modlę się o boski urząd. Moja modlitwa jest żydowska, a potem mam Eucharystię

67 - Komuniści ukradli naszą flagę. Flagę biednych chrześcijanin. Kiedy więc mówią, można im powiedzieć: jesteście chrześcijanami

82 - Sierp i sierp z Chrystusem na nim: Dla mnie nie było to obrazą

87 - My, potomkowie Abrahama, według wiary w was, jedynego Boga, Żydów, chrześcijan i muzułmanów, pokornie stawiamy się przed wami . Wszystko będzie dla waszej czci i chwały, i dla naszego zbawienia. Tobie niech będzie chwała i chwała na wieki wieków, naszemu Bogu. Amen.

99 - Ci, którzy są chrześcijanami, z Biblią i muzułmanie z Koranem, z wiarą, którą otrzymali od swoich rodziców. Bóg jest jeden: to samo

104 - Chrześcijanie i muzułmanie wyznają tę samą wiarę

108 - Prawdziwy islam i właściwa interpretacja Koranu sprzeciwiają się wszelkiej przemocy. Koran jest proroczą księgą pokoju

115 - Ojcowie zgromadzeni na Soborze dostrzegli potrzebę mówienia o Bogu ludziom swoich czasów w bardziej zrozumiały sposób. Nadszedł czas, aby głosić Ewangelię w nowy sposób

118 - Ojcze, czy mogę modlić się z ewangelistą, z ortodoksją, z luteraninem? - Musisz, musisz! Otrzymaliście ten sam chrzest - Różnice między sakramentami katolickimi a kultem luterańskim to „wyjaśnienia, interpretacje”. Robicie to samo, zarówno w języku luterańskim, jak i katolickim, ale jest tak samo translate.google.com/translate

121 - Wiara nie jest dziedzictwem, które otrzymujemy, ale jest odpowiedzią miłości, którą budujemy codziennie

123 - Pomimo różnych przeszkód, w szczególności fundamentalizmu obu stron, dialog międzyreligijny jest obowiązkiem każdego chrześcijanina , w którym obie strony znajdują oczyszczenie i wzbogacenie

125 - Narzucona jest ewangelizacja, która oświetla nowe sposoby obcowania z Bogiem , z innymi i z przestrzenią. Kościół jest powołany, aby być sługą trudnego dialogu

128 - Jeśli będziemy uczciwie prezentować nasze przekonania w dialogu ekumenicznym , będziemy mogli lepiej widzieć, co nas łączy. Nowe ścieżki zostaną otwarte dla wzajemnego uznania

141 - Ta ciemna światowość przejawia się w wielu postawach. W niektórych występuje ostentacyjna troska o liturgię, doktrynę i prestiż Kościoła

150 - Jedność doktryny i praktyki jest konieczna w Kościele, ale nie przeszkadza to w różnych sposobach interpretacji niektórych aspektów doktryny lub niektórych wynikających z niej konsekwencji.

153 - W Kościele popadamy w próżną sakralizację własnej kultury, dzięki której możemy okazywać więcej fanatyzmu niż autentyczny zapał ewangelizacji

154 - Kościół nigdy nie był tak dobry jak dzisiaj

159 - Różnorodność jest piękna, gdy akceptuje ciągłe wchodzenie w proces pojednania, aż do zawarcia pewnego rodzaju paktu kulturowego, który wprowadza „pojednaną różnorodność”

- To tylko kilka przykładów, w których możesz zobaczyć, jak według F. nie ma znaczenia, czy jesteś katolikiem, czy nie. W rzeczywistości, mówi F., „Bóg nie jest katolikiem” (przeczytaj w tym względzie, co mówi Fray Gerundio ).

- Dzieje się coś bardzo poważnego . A tymczasem cisza. Kardynałowie, biskupi, kapłani, świeccy katolicy ... wszyscy milczą (z kilkoma wyjątkami, bardzo nielicznymi).

- Módlcie się; módlcie się szczerze i z prawdziwą pewnością, że Bóg sprowadzi świętych w swoim Kościele, którzy jako jedyni mogą ocalić go przed bardzo poważnym kryzysem, w którym się znajduje.

[21 czerwca 2018] , podczas lotu z Genewy do Rzymu , pod koniec jego ekumenicznej pielgrzymki do Genewy , F. odpowiedział na pytania dziennikarzy, którzy go zadali. towarzyszyli w samolocie podczas konferencji prasowej , którą transkrybujemy poniżej ".
"Chcę tylko powiedzieć jedno słowo: dzisiaj była ekumeniczna podróż, właściwie ekumeniczna. A podczas lunchu powiedzieliśmy coś bardzo miłego , co pozostawiam wam do przemyślenia i przemyślenia: W ruchu ekumenicznym musimy usunąć słowo ze słownika: nawracanie. Czy to jasne? Nie może być ekumenizmu z nawracaniem; musicie wybrać: albo jesteście ekumeniczni w duchu, albo jesteście „nawracającymi"

josemartiflorenciano.blogspot.com