Detektiv
zdravotní škodlivost testovacích tyčinek
VID-20210510-WA0000.mp4
U.S.C.A.E.
to iba s tým rátajú že sa to podarí však sú to takí tupci že si myslia že myslenie poťažme inteligencia je hmotná záležitosť 😊 vieme ako končí hranie sa na Boha

myšlienka je nehmotná čiže myslenie je na hmote nezávislé oni ani len nerozlišujú mozog a myslenie pôvod myšlienky a nástroj čiže mozog sú dve veci anjel mozog nemá a myslí
Laco Bajzo
Malachiáš- do 10 let? Takže keď príde tá 40-50 ročná vláda Dobrého Henryho ,to už budú všetci začipovaní ,aj zaočkovaní?
Klaus Schwab a jeho kumpáni všetkých začipujú a ujdú pred Dobrým Henrym? kam pred ním utečú? To ty ako svätý prorok určite vieš,tak prezraď.
Peter(skala)
Biblia hovorí o zatvrdilých hriešnikov, že Boh im dáva čas na obratenie len do určitej miery, ale ked už prichádza Boží Súd, tak potom už im niet pomoci a prichadza smrť:

- Noe a potopa
- Egyptske rany, počas ktorých došlo aj k umrtiu
- Mojžišoví protivnici boli usmrtení, ked sa prepadli do zeme
- Boh usmrtil manželov dokonca aj cez apoštola Petra, ktorí klamali, že dali všetky peniaze z predaja…More
Biblia hovorí o zatvrdilých hriešnikov, že Boh im dáva čas na obratenie len do určitej miery, ale ked už prichádza Boží Súd, tak potom už im niet pomoci a prichadza smrť:

- Noe a potopa
- Egyptske rany, počas ktorých došlo aj k umrtiu
- Mojžišoví protivnici boli usmrtení, ked sa prepadli do zeme
- Boh usmrtil manželov dokonca aj cez apoštola Petra, ktorí klamali, že dali všetky peniaze z predaja majetku pre Cirkev.

Všetky tieto a dalšie nespomenuté umrtia nastali Božím zasahom - nie ludskou rukou, žeby ich človek usmrtil fyzickým nasilím, ale Duchom Božím, ktorý zasiahol, ked už nastal čas Súdu pre spomínané osoby.

... aj Velké Varovanie bude čas Súdu (nie posledneho, ktorý má byť na konci sveta) ale pre zatvrdilých hriešnikov posledný v ich pozemskom živote.

Schwab a jeho kumpáni, ak sa dožiju Varovania a nebudu lutovať svoje hriuechy, tak zomru - budu usmrtení Duchom Božím - nie ľudskou rukou.

Kráľ Henri ani nebude musieť ich prenasledovať, lebo jeho čas vojny uplynie do času Velkého Varovania. Po Velkom Varovaní zostanu na zemi už len veriaci kresťania, ktorých bude treba už len vyučovať a spravovať.

Zaočkovaní-začipovaní Varovanie neprežiju, lebo kto nelutuje svoje hriechy ani počas Božieho Sudu, tak jeho zatvrdilé srdce nebude mať miesto na Zemi a to tak ako nebolo miesta na zemi počas potopy ani pre tých, čo nevošli do Noemovho korába.

Koráb v sučasnosti je ľutosť hriechov - vyznanie hriechy - pokánie.
Kto nelutuje, nevyznáva hriechy - nekona pokanie, ten si len namýšľa že žije v milosti posväcujucej, že je chranení v pomyslenom korábe

Skutočný koráb-archa-večeradlo... je uprimné vyznanie hriechov... Boh od nás nič nepotrebuje len hriechy, ktoré nás zaťažuju a oberaju o lasku - kto hovorí že má lásku a nevyznáva hriechy, v skutočnosti nemá lásku
Laco Bajzo
Peter(skala) - Z príkladov Starého Zákona ,ktoré si uviedol vidíme ,že Boh vždy oznámil dopredu čo urobí.
Tak to urobil aj pre nás ,kresťanov -Boží ľud Novej Zmluvy a preto máme všetko dopredu zjavené v Novom Zákone.
Preto sa to služobníci zlého ,ako ty a tvoj brat v satanovi Kaisrátos snažia ľuďom čo najviac zamotať a hlavne podsunúť kopu falošných nádejí.
Bludy o veľkom varovaní a vystriedaní …More
Peter(skala) - Z príkladov Starého Zákona ,ktoré si uviedol vidíme ,že Boh vždy oznámil dopredu čo urobí.
Tak to urobil aj pre nás ,kresťanov -Boží ľud Novej Zmluvy a preto máme všetko dopredu zjavené v Novom Zákone.
Preto sa to služobníci zlého ,ako ty a tvoj brat v satanovi Kaisrátos snažia ľuďom čo najviac zamotať a hlavne podsunúť kopu falošných nádejí.
Bludy o veľkom varovaní a vystriedaní vlády globalistov nejakým dobrým Henrym sú nezlučiteľné s Božím slovom a odporujú Bohom zjavenej pravde o našich časoch,tiež znameniam časov.
Peter(skala)
dobre píšeš, že ked Boh chcel potrestať hriešnikov, tak vopred varoval.
...aj zakonikov a čo povedali? ... že oni nepotrebuju viac vedieť, lebo všetko maju v Biblii (vtedy 5 Mojžišove knihy, proroci...)

Dnes to isté: kolkí kresťania hovoria, že nepotrebuju vedieť viac ako je v Biblii? Lenže potom su ako zakonici ktorí aj ked sa odvolavaju na Božie Slovo, napokon práve Ono bude ich Sudcom, lebo …More
dobre píšeš, že ked Boh chcel potrestať hriešnikov, tak vopred varoval.
...aj zakonikov a čo povedali? ... že oni nepotrebuju viac vedieť, lebo všetko maju v Biblii (vtedy 5 Mojžišove knihy, proroci...)

Dnes to isté: kolkí kresťania hovoria, že nepotrebuju vedieť viac ako je v Biblii? Lenže potom su ako zakonici ktorí aj ked sa odvolavaju na Božie Slovo, napokon práve Ono bude ich Sudcom, lebo vychádza z Božích úst kedy chce a kde chce.

... či už varuje pred smrťou zatvrdilých hriešnikov cez svojich svätých Holzhauser, Canora Mori, ... alebo laikov - prorokov ... v konečnom dôsledku katolík by nemal mať problem prijať ich posolstvá, len človek s protestantským zmýšľaním bude vždy opovrhovať proroctvami, lebo duch zakonikov je stále v okolí a hľadá, koho by zožral ako revuci lev.
Laco Bajzo
krumpeľ - a teraz si predstav ,že Boh sa rozhodol,že pred týmto všetkým zachráni Rusko ,Bielorusko ,aj Ukrajinu : Bůh zachrání Rusko, Bělorusko a Ukrajinu skrze nepřetržitou modlitbu K…
No nie je to super správa? :) Ve´d tomu už neverí ani tá naivná Sonička z Kapalovho rádia :)
Buditeľ shares this
45
Čipy