Franciszkański bohater skazany na 90 dni więzienia

2 sierpnia Sąd Miejski White Plains, w stanie Nowy Jork, skazał Ojca Fidelisa Moscinskiego, lat 52, członka wspólnoty Franciszkańskich Braci Odnowy, …
Anieobecny
Zasadnym byłoby pokazać zdjęcie braci zakonnych...
Szczególnie Franciszkanów...
Tymoteusz
Ojciec Fidelis Moscinski