Clicks301

Chcem byť Reálny pre každého

Chcem byť Reálny pre každého - 21. júna 2021 - Ježišove slová k nám

Chcem byť Reálny pre každého. Nikoho Neuprednostňujem ani Nediskriminujem. Milujem a Starám sa o každého z vás.

Musíte Túžiť a byť Rozhodnutí Hľadať Ma, až kým budem pre vás Reálny. Všetko je to medzi Mnou a vami. Nikto iný Ma nemôže Hľadať pre vás. Máte za to svoju vlastnú zodpovednosť. Musíte Pracovať na vašom Osobnom Vzťahu Lásky So Mnou. Som vždy k dispozícii, vo dne i v noci. Nikdy Nedriemem Ani Nespím. Nikto nemá žiadnu výhovorku.

Nie je to o mŕtvych náboženských praktikách. Mnohí Ma Vyznávajú Len so svojimi ústami, ale ich srdcia sú ďaleko Odo Mňa. Uctievajú to, čo Nepoznajú. Mnohí Iba O Mne Vedia, z čítania a z počúvania od iných ľudí, ale Nepoznajú Ma Reálne.

Je to voľba. Buďte Ochotní Hľadať Ma, aby ste Počuli Môj Hlas. Nikto nedokáže Nasledovať Ma, Moju Cestu, ak najprv Nepočujú Odo Mňa. Naslúchajte Mi, Poslúchajte a Nasledujte Ma, ako vás Osobne Sprevádzam a Vediem, každý krok Cesty, aby ste boli v Mojej Dokonalej Vôli. Je to voľba. Ja Nikoho Nenútim. Volám mnohých, nemnohí sú Ochotní.

Mnohí Nie sú dostatočne Zúfalí na to, aby Ma Hľadali. Tí, ktorí Ma Usilovne Hľadajú, Ma Nájdu. Odmeňujem ich. Som vždy Verný a Dôveryhodný. Moje Prisľúbenia sú pre každého, nikto nie je vynechaný. Hľadajte Ma, Až Dokým Ma Nájdete. Chcem byť Reálny každému. Chcem a Túžim za tým, že každý z vás Ma bude Poznať, Toho V Ktorého Veríte a Uctievate, Reálne. Hľadám Pravých Uctievačov, ktorí Ma Uctievajú v Duchu a v Pravde a ktorí Kráčajú so Mnou v Jednote každý deň, až do úplného Konca, pretože Koniec to oznámi.

youtube.com/watch?v=_qoevhjQTiQ
Public domain