TerezaK
215

PŘIŠLA HODINA VELKÉ OČISTY!

PUBLIKOVÁNO 25. června 2022

Carbonia 24.06.2022 – 17.05

Plameny a oheň náhle vzplanou, všechno bude zapáleno tím, co nepatří Bohu!

Bída v člověku vyrostla ze všech proporcí, jeho duchovní stav je děsivý, jeho duše černá jako smola.

Ano! Říkám vám, ó muži, že ke Mně stále nezvedáte hlavu, ... Ano! Vy, kteří se živíte Satanovým jedem! Zaprodali jste se nepříteli, nyní vás jeho drápy chytají, oslnil vás svými falešnými světly a vy jste padli do jeho pasti. ... Chudáci muži!

Nadešel čas sklizně,
posbírám dobrou pšenici a vyhubím plevel,
uklidím zemi, nechám ji zářit se Mnou.


Rozpustím všechna prokletí, uzdravím se, budu dělat nekonečné zázraky, dám svému lidu svou velikost a představím ho trůnu Nejvyššího v bílém rouchu.

Boží milosrdenství je pro ty, kteří vědí, jak ho uchopit, je pro všechny, kteří budou činit pokání a s vroucí láskou se budou chtít vrátit k Otci.
Setřeste své tělo z prachu, ó lidé, očistěte se od hříchu. ... Nový úsvit se chystá povstat, nový život v divech Božích!
Pospěšte si na obrácení, už nečekejte, nyní jste dosáhli konce této dávné historie, zemi zasáhne strašná bouře, ... očišťující oheň ji očistí od Satanovy špíny.

Hrom nebo nebesa! Hřmte hlasem živého Boha! ... Jediného a pravého Boha! ... Stvořitel!

Bij svá prsa, ó všechny národy, přišla hodina velké očisty, Boží spravedlnost bude obrovská pro ty, kteří nepřijali jeho výzvy ke spáse.

Já Bůh, přikáži větrům, aby foukaly mocí, ... smetej plevy ze stodol! Celá země očistí satanovu špínu! ... Můj prst ji promění v nový ráj, kde se všechny mé děti budou těšit z mých rozkoší.

Nebe touží po tom, aby se jeho Děti vrátily k sobě.

Amen!

Přišla hodina velké očisty! - Kopec Dobrého pastýře (colledelbuonpastore.eu)