csk.news
12.5K

Müller: Biskupi homosexuálneho náboženstva nesmú byť poslúchaní

Sexuálne narušené osoby potrebujú počuť pravdu, nie protikresťanskú propagandu, povedal kardinál Gerhard Müller pre Kath.net (22. októbra).

Varuje pred človekom [= pápežom, biskupom], ktorý využíva inštitúcie Cirkvi, "aby v nej postavil modlu" a kríž ako znak spásy nahradil vlajkou "pohanského homosexuálneho náboženstva".

Müller objasňuje, že homosexuálna agenda je "diametrálne odlišná od kresťanskej antropológie". Homosexuálne akty a akékoľvek sexuálne akty mimo manželstva sú vo svojej podstate zlé, "aj keď človek subjektívne cíti dobrý hriech".

Zjavené pravdy nepodliehajú svojvoľnej revízii ako program politickej strany, ktorá sa riadi očakávaniami voličov. Ďalej: Sviatosti, Vyznanie viery a Božie prikázania sú v katechizme preto, že sú pravdivé, nie naopak.

Kardinál Müller dodal, že heretického biskupa nemožno poslúchať, "inak by náboženská poslušnosť bola mŕtvolnou poslušnosťou". Žiaľ, nevysvetlil, ako by kňazi podriadení heretickému biskupovi mohli túto radu uviesť do praxe.

Obrázok: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsTyoatrwthx