pl.news
21.8K

Biskup Schneider rozpoczyna łańcuch odkupienia na całym świecie - modlitwa własna

Biskup Athanasius Schneider napisał modlitwę pojednania za "akty bałwochwalstwa popełnione w Watykanie". Schneider powiedział Glorii.tv, że chce "stworzyć ogólnoświatowy łańcuch aktów pojednania za …More
Biskup Athanasius Schneider napisał modlitwę pojednania za "akty bałwochwalstwa popełnione w Watykanie".
Schneider powiedział Glorii.tv, że chce "stworzyć ogólnoświatowy łańcuch aktów pojednania za grzechy popełnione przeciwko Boga, a jednocześnie wyrazić nasz ból i cierpienie z powodu hańby zadanej w ten sposób naszej Matce, Kościołowi Świętemu".
Modlitwa chce również błagać o Boże miłosierdzie dla Jego Kościoła: "Spustoszenie winnicy", które miało miejsce na oczach wszystkich , musi być zadośćuczynione".

Modlitwa
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, przyjmij od naszego skruszonego serca, poprzez dłonie Niepokalanej Matki Boga, Maryi Zawsze Dziewicy, szczery akt wynagrodzenia za akty kultu drewnianych bożków i symboli, jakie miały miejsce w Rzymie, Wiecznym Mieście i sercu katolickiego świata, podczas Synodu Amazońskiego. Wlej w serce naszego Ojca Świętego, Papieża Franciszka, w serca kardynałów, biskupów, kapłanów i wiernych świeckich Twego Ducha, który rozproszy ciemność …More
Vittorio,Andreas
Wszystko pięknie tyle, że Franciszek to nie żaden papież a tym bardziej Ojciec Święty. To obraża wszystkich dotychczasowych papieży.
przeciwherezjom
No fajnie, piękna i potrzebna modlitwa, ale Ojcem Świętym jest Benedykt XVI. I warto o tym przypomnieć w dzień poświęcenia katedry na Lateranie - Matki wszystkich kościołów i przez ok. 1000 lat katedrą papieży. Ostatnim, prawdziwym Papieżem jest Benedykt XVI !