Clicks3.4K
pl.news
18

Franciszek z kwaśną miną mówi o "radości" – obecnych tylko kilka osób

Chrześcijanie bez radości są „więźniami formalności” i „nie są płodni”, kwaśny Franciszek, zrzędliwy przez większość czasu, powiedział podczas swojej homilii w Domu św. Marty 29 stycznia.

Większość kaplicy była pusta. Według VaticanNews zgromadziło się bardzo niewiele osób:

6 koncelebrujących kapłanów
5 starych sióstr
1 operator kamery
34 wiernych

#newsRncillxmao

woj_tek
www: paganini.pl
"Co się zdarzyło w Gibea cz. I -IV Księga Sędziów, 19,"- o.A.Pelanowski
__________________________________________________________________________
„…
Otóż przeczytać można w opracowaniu Matteo (Conte) da Coronata, dotyczącego instytucji prawa kanonicznego:
„Gdyby rzymski papież głosił herezję, to jeszcze przed jakimkolwiek potępiającym wyrokiem, utraciłby swoją władzę.” Papież,…More
www: paganini.pl
"Co się zdarzyło w Gibea cz. I -IV Księga Sędziów, 19,"- o.A.Pelanowski
__________________________________________________________________________
„…
Otóż przeczytać można w opracowaniu Matteo (Conte) da Coronata, dotyczącego instytucji prawa kanonicznego:
„Gdyby rzymski papież głosił herezję, to jeszcze przed jakimkolwiek potępiającym wyrokiem, utraciłby swoją władzę.” Papież, będący jawnym heretykiem, samoczynnie, per se, przestaje być papieżem i głową Kościoła, jako że natychmiast przestaje być chrześcijaninem, katolikiem oraz członkiem Kościoła. Z tego powodu może on być sądzony i ukarany przez Kościół. Jest to zgodne z nauką wszystkich ojców Kościoła, którzy nauczali, że jawni heretycy natychmiast tracą wszelką jurysdykcję. Tak pisał święty Robert Bellarmin. Wobec heretyka nie obowiązuje mnie, czy kogokolwiek żadne posłuszeństwo, a kto jest posłuszny heretykowi sam jest heretykiem.
…”
„…
Posłuszeństwo jest ślubem zakonnym. Posłuszeństwo wiernego jest cnotą, radą ewangeliczną, istotą wiary. Ale posłuszeństwo jest wtedy zasługą, gdy jest się posłusznym komuś kto na pewno jest wyrazicielem woli Boga, a nie jej przeciwnikiem.
Np. Maryja i Józef byli posłuszni nakazowi nawet cesarza, gdy poszli dać się zapisać do Betlejem, bo to było zgodne z proroctwem Micheasza, że Mesjasz narodzi się w Betlejem. Ale Piotr powiedział arcykapłanom, że nie będzie im posłuszny bo odrzucili Chrystusa i powiedział: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” Dz 5:29.
W toku dyskusji wokół Amoris laetitia, kanonista ksiądz Gerard Murray powiedział: “Papież nie może obudzić się rano i stwierdzić, że to, co było cudzołóstwem, od dziś nim nie jest.”
…”
„ …
Kiedy władza jest sprawowana przewrotnie, obłudnie i tylko pozornie w imię Boga, a w rzeczywistości wbrew Bogu, posłuszeństwo staję się cooperatio ad malum, czyli współpracą w złym. Nieposłuszeństwo komuś, kto jest nieposłuszny Chrystusowi, w istocie rzeczy jest posłuszeństwem Chrystusowi. Jeśli papież broni wiary, wyjaśnia ją i stoi mocno przy nauczaniu Chrystusa, to jest naprawdę Piotrem i zasługuje na posłuszeństwo i szacunek. Ale jeśli namawia do odstępstwa, nawet nie wprost, by schlebiać mediom i politykom, władzom światowym, to przypomnijmy w tym miejscu słowa Leona XIII z encykliki Sapientiae christianae
…”
„..
W przypadku gdyby papież stał się heretykiem, to przez sam ten fakt i bez żadnego innego orzeczenia odłączył by się od Kościoła. Głowa oddzielona od Ciała nie może, tak długo jak pozostaje oddzielona, być głową tego samego ciała, od którego została odcięta. Pisał św. Antonin Pierozzi, którego zresztą ciało spoczywa nienaruszone po dziś dzień we Florencji, łącznie z głową
…”


o.A.Pelanowski
wlowoj
Dlaczego "starych" sióstr? Grzeczniej jest napisać "starszych" lub po prostu: sióstr zakonnych.
Ciekawe czy to już max (czyli minimum) które będzie towarzyszyć Franciszkowi.
Tymoteusz
Niestety, w dalszym ciągu Radio Maryja (TV Trwam) O. dra dyr. Tadeusza Rydzyka dalej autoryzuje heretyka wszechczasów Jorge Bergoglio... Źródło.
Prawda inside
A co ty myślałeś? Rydzyk na przyuczeniu w niemczech nie proznował. Wie jak zwodzić tłumy. Teraz zwodzi jak falszywy prorok bergoglio
Weronika-S.
Czyżby ,,Goliat,, poczuł się niekomfortowo, nie w formie, jak zwykle?
Prawda inside
Czyżby łuski z oczu opadły?
Tymoteusz
Niestety w całościowym rozrachunku to nie.

Ostatnio bardzo delikatnie powiedziałem pewnej bardzo religijnej kobiecie, że „Franciszeknie jest od Boga (w uproszczeniu) i bardzo się zdziwiła, ale że jest pokorna, to wysłuchała moich argumentów i, jak mi się zdaje, przyznała mi rację...

Innymi słowy, Ci którzy są świadomi wielu herezji w Kościele katolickim zaFranciszka” muszą starym pozytyw…More
Niestety w całościowym rozrachunku to nie.

Ostatnio bardzo delikatnie powiedziałem pewnej bardzo religijnej kobiecie, że „Franciszeknie jest od Boga (w uproszczeniu) i bardzo się zdziwiła, ale że jest pokorna, to wysłuchała moich argumentów i, jak mi się zdaje, przyznała mi rację...

Innymi słowy, Ci którzy są świadomi wielu herezji w Kościele katolickim zaFranciszka” muszą starym pozytywistycznym zwyczajem pracować u podstaw w celu uświadamiania Katolików, że żyją i funkcjonują w Kościele katolickim z nazwy, a który to Kościół staje się albo wręcz stał się (za sprawą żydo-masońską) na naszych oczach Kościołem modernistycznym, czyli Kościołem heretyckim...