Weronika-S.
Weronika-S.

Szokujące! To naprawdę napisał papież?! Franciszek wspiera panteizm?!

Panteizm rozpoczął się za pontyfikatu papieża Jana Pawła II, kiedy to w Asyżu w 1986 zgromadziły się wszelkie możliwe religię świata, w tym demoniczne, wszystkie na równi z wyznaniem katolickim, jako jednym z wielu. To tak oczywiste, że dziwią mnie z zasady mądrzy ludzie, którzy tego nie dostrzegają, albo dyplomatycznie nie chcą dostrzegać. Zapytam jeszcze, czy jeżeli ,,światowe dni modlitwy o …More
Panteizm rozpoczął się za pontyfikatu papieża Jana Pawła II, kiedy to w Asyżu w 1986 zgromadziły się wszelkie możliwe religię świata, w tym demoniczne, wszystkie na równi z wyznaniem katolickim, jako jednym z wielu. To tak oczywiste, że dziwią mnie z zasady mądrzy ludzie, którzy tego nie dostrzegają, albo dyplomatycznie nie chcą dostrzegać. Zapytam jeszcze, czy jeżeli ,,światowe dni modlitwy o pokój,, to można modlić się i do demonów, bo wyznawcy tychże również tam przybyli.
Weronika-S.

Jarosław Kaczyński wpadł jak śliwka w kompot...

Od czasu, gdy na placu w Kijowie podczas rewolucji ukraińskiej wołał ,,chwała bohaterom,, uważam go za człowieka straconego dla Polski.

Jak adhortację Franciszka zinterpretują progresiści a jak konserwatyści? - PCh24.pl

Po SWII głosi się ,,nową ewangelizację,, i ekumenizm ogólnoreligijny, a więc głoszą ją urzędujący papieże czy antypapieże? Niewątpliwie wezwanie do modlitwy o pokój do bożków innych nawet demonicznych bóstw to największa w dziejach Kościoła fatalna pomyłka.

Jak adhortację Franciszka zinterpretują progresiści a jak konserwatyści? - PCh24.pl

No to pytam się, czyja to robota, papieży czy czy antypapieży.

Jak adhortację Franciszka zinterpretują progresiści a jak konserwatyści? - PCh24.pl

Nie bierzemy pod uwagę wszystkiego co mówi, tylko to co mówi na temat katolickiej wiary i moralności. Jeżeli myli się w kwestii wiary jest antypapieżem. Tak samo świecki, który odrzuca prawdy wiary katolickiej lub celowo przeinacza nie jest katolikiem. Rozróżniam pojecie katolik i posoborowy ekumenista, co identyfikuję z modernistą. Stąd pytanie czy papieże posoborowi z zasady ekumeniści byli …More
Nie bierzemy pod uwagę wszystkiego co mówi, tylko to co mówi na temat katolickiej wiary i moralności. Jeżeli myli się w kwestii wiary jest antypapieżem. Tak samo świecki, który odrzuca prawdy wiary katolickiej lub celowo przeinacza nie jest katolikiem. Rozróżniam pojecie katolik i posoborowy ekumenista, co identyfikuję z modernistą. Stąd pytanie czy papieże posoborowi z zasady ekumeniści byli katolikami, czy tylko ,,na niby,,

Jak adhortację Franciszka zinterpretują progresiści a jak konserwatyści? - PCh24.pl

Kościół ogłosił Dogmat o Nieomylności Papieża, a więc papież głosi bezwzględną prawdę w kwestii wiary i moralności. Ale taką bezwzględną prawdę może głosić tylko papież katolik. Jeżeli papież głosiłby prawdy antykatolickie, sprzeczne z długowiecznym działaniem Ducha Świętego w Kościele Katolickim, jest oportunistą i przestaje być papieżem w związku z ciążącą nad nim ekskomuniką ipso facto. I …More
Kościół ogłosił Dogmat o Nieomylności Papieża, a więc papież głosi bezwzględną prawdę w kwestii wiary i moralności. Ale taką bezwzględną prawdę może głosić tylko papież katolik. Jeżeli papież głosiłby prawdy antykatolickie, sprzeczne z długowiecznym działaniem Ducha Świętego w Kościele Katolickim, jest oportunistą i przestaje być papieżem w związku z ciążącą nad nim ekskomuniką ipso facto. I pytanie, czy papież skrajnie ekumeniczny i liberalny , dowolnie traktujący Świętą Tradycje jest papieżem nieomylnym czy raczej antypapieżem. I nie chodzi tu tylko o Amazonię, ale całokształt wypowiedzi oficjalnych czy też o wypowiedzi dla La Republika, nie prostowanych przez Franciszka, co oznacza, że odcina się od nich Watykan, ale nie Franciszek. Zresztą długoletnie tego typu wypowiedzi Franciszka świadczą, że ten typ prezentacji jego osoby i pontyfikatu jemu musi się podobać. Budzi jednak zdecydowany niepokój prawowiernych katolików, a innych mniej uważnych deprawuje.

Kto odrzuca ważność nowej Mszy jest poza Kościołem

Nie ma żadnej ,,nowej,, Mszy, ,,nowego,, Chrystusa i ,,nowego,, Boga i co za tym idzie ,,nowej,, Ewangelii i nowego Kościoła, choć wielbiciele posoborowia bardzo by tego pragnęli. Jest jedna Ofiara Chrystusa i jedna Ewangelia. Poza Kościołem jest ten, kto odrzuca konsekrację prawnie wyświęconego kapłana, ten nie kto inny.

Wielkie duszpasterstwo świętego Jana Pawła II - w Roku Stulecia jego narodzin uczmy się od niego.

,,człowiek drogą Kościoła,, ?

Kto odrzuca ważność nowej Mszy jest poza Kościołem

...ale doczekaliśmy czasów, nowa i stara Msza. Czyli co, nowa i dawna Ofiara Chrystusa? W takie ,,prawidła religijne,, takie anomalie i dyskusje, chciałoby się powiedzieć, bezbożne. uwikłał nas SWII.

Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy | Czerwony terror

Jeżeli współczesny Watykan ma być w jakimś cieniu to raczej w cieniu islamu, buddyzmu czy judaizmu, a jego lewicowość raczej bym skojarzyła z jednym z głównych redaktorów La Republika i tymiż wywiadami. A jeżeli chodzi o terror, to jest to terror ekumeniczny i etyczny, co dotyczy zmiany postaw moralnych i religijnych, a nie układów społecznych w czym celowali byli komuniści sowieccy i nie tylko. …More
Jeżeli współczesny Watykan ma być w jakimś cieniu to raczej w cieniu islamu, buddyzmu czy judaizmu, a jego lewicowość raczej bym skojarzyła z jednym z głównych redaktorów La Republika i tymiż wywiadami. A jeżeli chodzi o terror, to jest to terror ekumeniczny i etyczny, co dotyczy zmiany postaw moralnych i religijnych, a nie układów społecznych w czym celowali byli komuniści sowieccy i nie tylko. Należałoby się zastanowić kiedy żył Mackiewicz i kiedy napisał tę książkę oraz jaką moralność reprezentował osobiście (rozwiedziony, nieślubne dziecko) i czy jego książkę można zidentyfikować z obecnym ekumenicznym Watykanem. Proszę słuchać wypowiedzi na temat współczesnego Kościoła pana Pawła Lisickiego, bo przesłaniem jego o Kościele jest bezwzględna prawda, a nie judzenie.

Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy | Czerwony terror

Pani Mandrela, a jest to niedawna buddystka, we wrześniu 2018 roku w CEPowiśle powiedziała: ,,i w katolicyzmie i w buddyzmie człowiek pochodzi z nicości,, Jest to doktor filozofii, w ogóle chyba nie przeczytała Pisma Świętego, więc na temat pochodzenie człowieka w świetle katolickiej wiary wypowiada się w stylu obcym naszej wierze. To była działaczka wegeterianizmu na terenie Katowic. Po …More
Pani Mandrela, a jest to niedawna buddystka, we wrześniu 2018 roku w CEPowiśle powiedziała: ,,i w katolicyzmie i w buddyzmie człowiek pochodzi z nicości,, Jest to doktor filozofii, w ogóle chyba nie przeczytała Pisma Świętego, więc na temat pochodzenie człowieka w świetle katolickiej wiary wypowiada się w stylu obcym naszej wierze. To była działaczka wegeterianizmu na terenie Katowic. Po nawróceniu szybko stała się niejako osobą publiczną. Niepokoi mnie, że chyba buddyzm promienieje, co widać na you tube i na podstawie promocji wegeterianizmu.

Hongkong i Singapur wymuszają komunię do ręki

To tylko kolejna okazja z tym koronawirusem, aby poniżyć wiarę w obecność Chrystusa w Komunii Świętej. Zresztą udzielanie Komunii Świętej ,,na stojąco,, i ,,na rękę,, to utrwalona już praktyka, a jednak ciągle żenujące.

Ksiądz, który mówił jak jest. Czy nauczył nas polityki? - PCh24.pl

Jeżeli obecnie ktoś tak głosiłby kazania jak Piotr Skarga, byłby napiętnowany przez przełożonych, a może i wykluczony. Byłoby to potraktowane jak mowa nienawiści.

Franciszek bawi się na występie cyrku

tam było gorzej niż w nocnym lokalu...

Wielka Brytania ostatecznie wyszła z UE. Pozostały po niej zakazane w flagi w parlamencie unijnym

UE do której wstąpiliśmy ,,za poręczeniem,, władz kościelnych ,,przepędziła,, ludzi z kościołów do marketów. Z badań wynika, że zdecydowany głos Watykanu przyczynił się, że staliśmy się członkiem eurokołchozu. Polska w czasie lata staje się natomiast ,,tęczową,, Sodomą i Gomorą.

APEL DO ABP. RYSIA. ZGROZA !!!

No dobrze , ale po co Jan Paweł II zorganizował modlitwy wspólnotowe w 1986, jeżeli był wyznawcą jednego Boga, bo mnie to kojarzy się z religijnym synkretyzmem, jeżeli nie wręcz z politeizmem. Czy to właśnie nie był początek owego religijnego braterstwa, w myśl którego teraz arc. Ryś odrzuca nawracanie. Chciałoby się temu panu powiedzieć, że abp. Ryś jest tylko wiernym uczniem. Nawracanie według …More
No dobrze , ale po co Jan Paweł II zorganizował modlitwy wspólnotowe w 1986, jeżeli był wyznawcą jednego Boga, bo mnie to kojarzy się z religijnym synkretyzmem, jeżeli nie wręcz z politeizmem. Czy to właśnie nie był początek owego religijnego braterstwa, w myśl którego teraz arc. Ryś odrzuca nawracanie. Chciałoby się temu panu powiedzieć, że abp. Ryś jest tylko wiernym uczniem. Nawracanie według posoborowych papieży to prozelityzm. Formuła JPII jest taka, że w każdej religii są pierwiastki dobra i prawdy, a czy to wina abp. Rysia, że takie nauczanie wziął sobie do serca.

Święci też mylili się i popełniali błędy

Jeżeli się święci mylili, a być może, to musimy rozpoznać w jaki sposób się mylili i nie naśladować ich w tym, co było ich pomyłką. Reasumując zasada fides et ratio zawsze na czasie.

Św. Jan Paweł II spełnia trzy warunki, aby mógł zostać ogłoszony Doktorem Kościoła

@W obronie Tradycji Kościoła Nie pomijał też innych kultów całując wrogi Kościołowi Koran. Idę na obiad, i nie wracam już do tego tematu. Może kiedyś.

Św. Jan Paweł II spełnia trzy warunki, aby mógł zostać ogłoszony Doktorem Kościoła

@W obronie Tradycji Kościoła Lefebryści mnie interesują mniej niż ciebie. Interesuje mnie dramat współczesnego Kościoła. A utopię o zaletach religijnych JPII zachowaj dla siebie. Modlitwy wspólnotowe w Asyżu i figurka Buddy na Tabernakulum to największy skandal w dziejach Kościoła, który przynosi kolejne efekty watykańskiej apostazji. Możesz wykasować to, zrobić co ci się podoba.

Marcin Zieliński - Fascynacja duchowością zielonoświątkową

Modlitwy z wyznawcami obcych religii, braterstwo międzyreligijne stały się posoborową normą, więc heretyków pewnie już nie ma, a to jakby powiew politeizmu we współczesnym Kościele.