alex 7
Najukochańsza Matuchno módl się za nami.
Ale niech nie zakładają tej sukienki Maryi więcej bo nad prawą ręką ma zrobionego z bursztynu wielkiego szatańskiego żuka. Robota masonów.
Bos016
Matricaria
Matko! czy są gdzieś jeszcze te ciche godziny
snów o sławie, zwycięstwie i życiu-bezklęsce,
marzone i zaklęte: z Bogiem, sławą, synem.
Matko! czy są gdzieś jeszcze te jasne godziny?
Godziny... zgonów, życia podeptane butem,
rozbite na minuty i sekundy bólu,
w ostrza broni i walki potrzebą przekute,
ciążące z krokiem naprzód ołowianą kulą.
Były dni - rozpalone szczęściem niezmierzonym,
były dni - …More
Matko! czy są gdzieś jeszcze te ciche godziny
snów o sławie, zwycięstwie i życiu-bezklęsce,
marzone i zaklęte: z Bogiem, sławą, synem.
Matko! czy są gdzieś jeszcze te jasne godziny?
Godziny... zgonów, życia podeptane butem,
rozbite na minuty i sekundy bólu,
w ostrza broni i walki potrzebą przekute,
ciążące z krokiem naprzód ołowianą kulą.
Były dni - rozpalone szczęściem niezmierzonym,
były dni - zachlapane błotem lilie białe,
były dni - jak perłami usiane korony,
były dni ciche, smutne, nijakie, nieśmiałe.
Ty zawsze jesteś we mnie, trwasz we mnie krwiopłynem
i trwasz tak ziemsko, jednak nadczasowo...
Jak Chrystus cudze przyjmująca winy
i cudze krzyże niosąca nad głową.
Nad nami miłość żywa, bo bogata, wieczna,
nie zakwitła na rwanych rozognieniem ranach,
miłość jak przystań spokojna, bliskością bezpieczna
i jedyna wzajemna bez rany poznana...

Krzysztof Kamil Baczyński Do matki
Matricaria
W każdej epoce sztuki chrześcijańskiej kościół był obrazem raju, ale zawsze innymi środkami osiągano ten cel. Katedra stała się obrazem świętego miasta. Wspaniałość katedr gotyckich jest równie wielka z zewnątrz jak i wewnątrz. Z zewnątrz panują nad otoczeniem, dominują nad całym właściwie miastem średniowiecznym.Główny akcent katedry stanowią (jedna lub dwie) wieże fasadowe. Jeśli katedra …More
W każdej epoce sztuki chrześcijańskiej kościół był obrazem raju, ale zawsze innymi środkami osiągano ten cel. Katedra stała się obrazem świętego miasta. Wspaniałość katedr gotyckich jest równie wielka z zewnątrz jak i wewnątrz. Z zewnątrz panują nad otoczeniem, dominują nad całym właściwie miastem średniowiecznym.Główny akcent katedry stanowią (jedna lub dwie) wieże fasadowe. Jeśli katedra gotycka z zewnątrz tak silnie akcentuje swą przewagę nad otoczeniem, to po wejściu do jej wnętrza odczuwamy jej ogrom bezpośrednio nad sobą. Wspaniałą ozdobą gotyckiego kościoła były także witraże wypełniające okna. Ludzie z chwilą wejścia do kościoła czuli się, jakby znaleźli się w innym świecie. Ściany jarzyły się kolorami szlachetnych kamieni: szafirów, rubinów, szmaragdów. Kościół nie tylko zastępował Niebo, był też zwierciadłem całego świata boskiego i ludzkiego, zwierciadłem Boga, przyrody i historii.

sciaga.pl/tekst/31167-32-symbolika_katedry_gotyckiej
mk2017
Królowo Polski, udziel pokoju dniom naszym.