Libor Halik
151.4K
15:01
Biskup Fellay láká ke skoku ze skály. Jako Krista lákal satan. Na začátku mluví správně, na konci doporučuje věřit v lidskost superlstivého agenta Rothschildů Františka Bergoglia. Ač Písmo svaté …More
Biskup Fellay láká ke skoku ze skály. Jako Krista lákal satan.
Na začátku mluví správně, na konci doporučuje věřit v lidskost superlstivého agenta Rothschildů Františka Bergoglia. Ač Písmo svaté opakovaně připomíná, že je ohavností spoléhat na člověka, hříšníka. (Stalo se v Brně 4.6.2016 při biřmování) Biskup Williamson popsal svůdnou řeč biskupa Fellaye v Austrálii jako: "NÁDHERNÝ SÝR". rexcz.blogspot.cz/…/komentar-eleiso… 24. září 2016 Právě před měsícem generální představený Bratrstva sv. Pia X. namaloval v Austrálii zářivý obraz svého – jak doufá – bezprostředního podrobení Bratrstva oficiálním představitelům koncilního Říma. Z dlouhé promluvy je zde shrnutých nebo v plnosti citovaných (kurzivou) několik podstatných poznámek, jež učinil:
[...] Řím nám nabízí nové uspořádání. Na jeho čele bude biskup vybraný papežem ze seznamu tří členů Bratrstva, jmenovaných Bratrstvem. Bude mít pravomoc nad kněžími, nad všemi řeholníky, kteří se budou chtít připojit k tomuto novému uspořádání …More
Peter(skala)
tiež je zaujimave ako hovori, že Kongregacia pre nauku viery prišla k papežovi s navrhom na exkomunikaciu Bratstva, ale papež to zamietol.
😲
Peter(skala)
Typicka reč schizmatikov: Rím, Vatikan... nič konkretne, či Kongregacia alebo nejaka osoba, ale zamerne zovšeobecni, aby ludia sa odklonili od všetkeho, čo pochadza z Vatikanu a naopak priklonili sa k Bratstvu resp. k učeniu Mons.Felaya
Libor Halik
Větší vinu než Hus měl král Václav IV. - zavraždil sv. Jana Nepomuckého, pak aktivně podporoval Husa. Pak netrestal včas šíření husitského viklefismu. Václava IV. korunoval jeho otec císař Karel IV. králem v 6 letech, navdory varování arcibiskupa Arnošta z Pardubic, že ho tím morálně rozmazlí, zkazí. Václav IV. se nechal malovat do Bible nahý spolu s prostitutkami - lazebnicemi, pornografický …More
Větší vinu než Hus měl král Václav IV. - zavraždil sv. Jana Nepomuckého, pak aktivně podporoval Husa. Pak netrestal včas šíření husitského viklefismu. Václava IV. korunoval jeho otec císař Karel IV. králem v 6 letech, navdory varování arcibiskupa Arnošta z Pardubic, že ho tím morálně rozmazlí, zkazí. Václav IV. se nechal malovat do Bible nahý spolu s prostitutkami - lazebnicemi, pornografický král.
Libor Halik
O Husovi platí 1Korinstkým 13,3: "Ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje." Islámští teroristi se dnes běžně odpalují! Hus ani Jan Pavel II. nebyli neviňátka! Měli se z čeho zpovídat! Hus překroutil českou církev, Jan Pavel II. připravil dnešní katastrofu Františka Bergoglia z Argentiny, když si ho vybral za kardinála.
One more comment from Libor Halik
Libor Halik
Podobný problém jako Hus je papež Jan Pavel II., který možná olitoval soukromě svých hříchů míchání křesťanských modliteb s pohanskými v Assisi r.1986, ale určitě je neolitoval veřejně. Je kvůli tomu v očistci, nebo je navěky v pekle? Za zesnulé pobloudilé křesťany Husa i papeže Jana Pavla II. se proto modlím, doufajíc, že možná nejsou navěky v pekle.
snakee
pokud se past špatně nastaví, nedojde ke spuštění, tím pádem je kýžený výsledek marný a myš žije dál, předpokládám že biskup Fellay není myš
ľubica
NÁDHERNÝ SÝR
Právě před měsícem generální představený Bratrstva sv. Pia X. namaloval v Austrálii zářivý obraz svého – jak doufá – bezprostředního podrobení Bratrstva oficiálním představitelům koncilního Říma. Z dlouhé promluvy je zde shrnutých nebo v plnosti citovaných (kurzivou) několik podstatných poznámek, jež učinil:
[...] Řím nám nabízí nové uspořádání. Na jeho čele bude biskup …More
NÁDHERNÝ SÝR

Právě před měsícem generální představený Bratrstva sv. Pia X. namaloval v Austrálii zářivý obraz svého – jak doufá – bezprostředního podrobení Bratrstva oficiálním představitelům koncilního Říma. Z dlouhé promluvy je zde shrnutých nebo v plnosti citovaných (kurzivou) několik podstatných poznámek, jež učinil:

[...] Řím nám nabízí nové uspořádání. Na jeho čele bude biskup vybraný papežem ze seznamu tří členů Bratrstva, jmenovaných Bratrstvem. Bude mít pravomoc nad kněžími, nad všemi řeholníky, kteří se budou chtít připojit k tomuto novému uspořádání a nad katolíky patřícími do tohoto nového uspořádání. Ti budou mít naprosté právo přijímat od Bratrstva všechny svátosti včetně manželství. Tento biskup bude moci zřizovat školy a semináře, světit (kněze), zakládat nové řeholní kongregace. Toto uspořádání bude jako superdiecéze, nezávislá na všech místních biskupech. Jinak řečeno, pro vás věřící nenastane žádná změna oproti tomu, co již u Bratrstva požíváte. Jediný rozdíl bude, že budete oficiálně uznáni jako katolíci.

Snadno si umíte představit, že budou střety s místními biskupy. Takže musíme být obezřetní, ale jak se věci mají, nemůžete si představit cokoliv lepšího než tuto nabídku, která je taková, že si nemůžete myslet, že je to past. Není to past, a jestliže nám někdo činí takovou nabídku, je to jenom proto, že nám přeje dobro. Chce, aby Tradice prosperovala a rozvíjela se v rámci Církve. Je nemožné, aby taková nabídka pocházela od našich nepřátel. Ti mají mnoho jiných způsobů, jak nás zlikvidovat, ale ne takto [...].

Tučně zvýrazněné poznámky zde volají po komentáři:

„Nové uspořádání“ pravděpodobně znamená, že uspořádání pro Bratrstvo od arcibiskupa Lefebvra bude v zásadě opuštěno. Řím vytváří zcela nový subjekt. Sbohem, milé FSSPX.

„Biskup vybraný papežem“ je krajně důležitý. A hlava tohoto „nového uspořádání“ bude pravděpodobně nadále vybírána papežem. Zeptejte se Bratrstva sv. Petra, co to znamená. V 90. letech 20. století to znamenalo, že jejich vlastní výběr generálního představeného byl potlačen Římem, aby byla násilně zavedena vlastní volba Říma (P. Arnaud Devillers), aby přiměla Bratrstvo sv. Petra k poslušnosti.

Všimněte si také, že tento biskup bude moci „světit (kněze)“, ale ne biskupy. Řím si tak ponechá dominanci nad tímto novým subjektem.

„Nenastane žádná změna“? Ale samozřejmě, že nastane! Řím od nynějška převezme kontrolu.

„Budete oficiálně uznáni“ – ale jaký katolík potřebuje jakékoliv uznání ze strany takových ničitelů Církve jako jejích současných neomodernistických oficiálních představitelů? Jakékoliv takové uznání může být jedině špatným znamením.

„Není to past...“? Celý tento odstavec je skutečně pozoruhodný. Autor těchto „Komentářů“ se cítí povinován obrátit na Mickey Mouse a jeho milovanou partnerku, Minnie Mouse, o komentář:

Mickey: Miláčku, cítíš vůni toho lahodného sýra, kterou cítím já? Ach, podívej, tady je!

Minnie: Ale Mickey, to je past na myši narafičená vlastníkem domu, aby se nás zbavil. Cožpak to nevidíš?

Mickey: Nemůže to být past! Řeknu ti, jestliže nám někdo nabízí takový dobrý sýr, může to být jen proto, že nám přeje dobro. Je jasné, že chce, abychom my myši prosperovaly a rozvíjely se uvnitř tohoto domu.

Minnie: (úpěnlivě) Ach, miláčku, cožpak si nepamatuješ jak mnoho našich bratranců a sestřenic umřelo tímto způsobem?

Mickey: Naposledy ti říkám – a já se nikdy nemýlím – je nemožné, aby takový lahodný sýr pocházel od našich nepřátel! Ti by nikdy nepoužili takový způsob, aby nás zlikvidovali.

Minnie: (s hlubokým povzdechem) Neexistuje žádný lepší způsob, jak nás zlikvidovat! A o kolik víc našich přátel a příbuzných bude následovat Mickeyho vedení? Ach, mužská pýcha!

Vskutku. O kolik víc myší vede biskup Fellay k rozkladu jejich katolické víry?

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof
Libor Halik
Kdyby se Hus dokázal zříci svých bludů (převzatých z knih Viklefa) nejen soukromě, ale i veřejně na koncilu, tak by nemusel český národ zažít husitské bratrovraždy a pak ve 20. století odpad od Boha skrz reklamu "mučedníkem" Husem od zednářského Masaryka a od komunistů. Hus by pak nemusel dodnes, či do 2. příchodu Krista trpět v očistném ohni.
Libor Halik
P. Václav Cigánek v .pdf 1.verzi str.137 o Husovi před popravou píše "...dali mu (Husovi) jiného zpovědníka: jakéhosi mnicha, který byl doktorem. Choval se k němu laskavě a dal mu rozhřešení." L: Hus nemohl dostat rozhřešení, nezřekl-li se mu oznámených bludů, podobně jako nemůže dostat rozhřešení ten, kdo se rozvedl a sexuálně žije s 2. manželkou. Hus se zřekl svých bludů soukromě ve …More
P. Václav Cigánek v .pdf 1.verzi str.137 o Husovi před popravou píše "...dali mu (Husovi) jiného zpovědníka: jakéhosi mnicha, který byl doktorem. Choval se k němu laskavě a dal mu rozhřešení." L: Hus nemohl dostat rozhřešení, nezřekl-li se mu oznámených bludů, podobně jako nemůže dostat rozhřešení ten, kdo se rozvedl a sexuálně žije s 2. manželkou. Hus se zřekl svých bludů soukromě ve zpovědnici, veřejně se jich zříci nedokázal.
snakee
ukázkové cochcátství u dohnalovců, vybral si to pan biskup dobré mluvčí internetu, ti mu určitě rozvrátí jeho sektu
Libor Halik
Proroctví je třeba zkoumat a rozlišovat duchy. Ze slov Bible a Tradice, z definovaných dogmat nelze změnit ani slovo. Protože i z těch, kdo říkají Ježíši Kristu Pane, Pane, málokdo vejde do království Božího.
Libor Halik
Historici, už zesnulí kněží Josef Kubalík a Jaroslav Kadlec jsou pro mne zárukou vysoké kvality pravdivých informací o Husovi.
2 more comments from Libor Halik
Libor Halik
Biskup Eliáš Antonín Dohnal prohlásil bludně Husa za svatého, ač Hus opakováním Viklefových bludů o církvi, řečmi a psaním vyvolal husitskou bratrovraždu. Hus se na popravišti vyzpovídal a dostal rozhřešení od svého ideového protivníka P. Štěpána Pálče. Rozhřešení by nedostal, kdyby se mu oznámených bludů nezřekl. Neoklamal-li při zpovědi P. Pálče, není Hus zavržen navěky, ale nejspíš …More
Biskup Eliáš Antonín Dohnal prohlásil bludně Husa za svatého, ač Hus opakováním Viklefových bludů o církvi, řečmi a psaním vyvolal husitskou bratrovraždu. Hus se na popravišti vyzpovídal a dostal rozhřešení od svého ideového protivníka P. Štěpána Pálče. Rozhřešení by nedostal, kdyby se mu oznámených bludů nezřekl. Neoklamal-li při zpovědi P. Pálče, není Hus zavržen navěky, ale nejspíš dodnes trpí tresty očistného ohně.
Libor Halik
Mně je z toho také smutno. Kristu věrným však zůstal biskup R. Williamson.
ľubica
je mi z toho smutno 🥴