Peter(skala)
12597

Benedikt XVI. oslávil 65. výročie kňazskej vysviacky s pápežom Františkom

Emeritný pápež Benedikt XVI. oslávil svoje 65. výročie kňazskej vysviacky spolu so Svätým Otcom Františkom - AFP
28/06/2016 15:53
POSUŇ ĎALEJ:

Vatikán 28. júna – Emeritný pápež Benedikt XVI. dnes slávi 65. výročie kňazskej vysviacky. Tento významný deň strávil v spoločnosti pápeža Františka, ktorý ho slávnostne prijal v Klementínskej sále Apoštolského paláca.

Petrov nástupca si na úvod svojho príhovoru položil otázku, čo sa skrýva za príbehom Josepha Ratzingera. Odpoveď našiel v Jánovom evanjeliu, kde sa Ježiš pýta Petra, potom čo ho trikrát zaprel, či ho miluje a Peter mu odpovedá: „Pane, ty vieš všetko ty vieš, že ťa mám rád“ (Jn 21,15-19):

„A to je lajtmotív, ktorý dominuje celému životu prežitému v kňazskej službe a teológii, ktorú ste nie náhodou definovali ako «hľadanie milovaného»; to je to, o čom ste vždy vydávali svedectvo a aj dnes svedčíte: že rozhodujúcou vecou v našich dňoch – slnečných či daždivých – tou, s jedine ktorou prichádza všetko ostatné, je, že Pán je naozaj prítomný; že po ňom túžime, že sme mu vnútorne nablízku, že ho milujeme, že v neho skutočne hlboko veríme a veriac ho naozaj milujeme. Je to táto láska, ktorá nám skutočne napĺňa srdce, táto viera je to, čo nám umožňuje kráčať v istote a pokoji po vode, aj uprostred búrky, tak ako sa to stalo Petrovi; táto láska a táto viera sú tým, čo nám dovoľuje hľadieť do budúcnosti nie so strachom alebo s nostalgiou, ale s radosťou, a to aj v pokročilom veku nášho života“.

Podľa slov Svätého Otca Františka emeritný pápež Benedikt XVI., ktorého „pohľad a srdce sú obrátené na Boha“, naďalej slúži Cirkvi a „s odhodlaním a múdrosťou skutočne prispieva k jej rastu“. Robí tak, ako ďalej dodal Petrov nástupca, z malého kláštora Mater Ecclesiae vo Vatikáne, ktoré má ďaleko od „tých zabudnutých kútov, kam má dnešná kultúra skartovania tendenciu vyhnať ľudí, keď ich sily s určitým vekom ochabnú“:

„Je tomu presne naopak; a dovoľte, aby to so všetkou vážnosťou povedal váš nástupca, ktorý si zvolil meno František! Lebo duchovná cesta sv. Františka sa síce začala v San Damiano, no skutočné milované miesto, pulzujúce srdce rádu, tam, kde ho založil a kde napokon odovzdal svoj život Bohu, bola Porciunkula [kaplnka, v ktorej sv. František zomrel – pozn. red.], malá časť‘, kútik pri Matke Cirkvi; pri Márii, ktorú pre jej vieru tak pevnú a pre jej život tak plný lásky a v láske s Pánom, budú všetky generácie volať Blahoslavená. Preto prozreteľnosť chcela, aby ste vy, môj spolubrat, dospeli na miesto, ktoré možno označiť za «františkánske» v pravom zmysle slova, odkiaľ vyžaruje pokoj, mier, sila, dôvera, zrelosť, viera a oddanosť a vernosť, ktoré mi toľko pomáhajú a dávajú toľko sily mne i celej Cirkvi. A ešte si dovolím [povedať], že od vás srší zdravý a radostný zmysel pre humor“.

Emeritný pápež Benedikt XVI. si vypočul príhovor pápeža Františka a adresoval mu tieto slová:
„Pred šesťdesiatimi piatimi rokmi jeden brat vysvätený spolu so mnou sa rozhodol napísať na obrázok pripomínajúci prvú omšu len – okrem mena a dátumov – jedno slovo v gréčtine: «Eucharistomen», presvedčený, že týmto slovom v jej mnohých dimenziách je už povedané všetko, čo sa v takom okamžiku dá povedať. «Eucharistomen» znamená ľudské ďakujem, ďakujem všetkým. Ďakujem predovšetkým vám, Svätý Otče! Vaša dobrota sa ma od prvého momentu zvolenia, v každom okamihu môjho života na tomto mieste, dotýka, vnútorne ma skutočne nesie. Viac než vo Vatikánskych záhradách s ich krásou, miesto, kde prebývam je vaša dobrota: cítim sa chránený. Ďakujem vám aj za ďakovné slová, za všetko. A dúfame, že s nami všetkými sa vám podarí ísť vpred po tejto ceste Božieho milosrdenstva, ukazujúc cestu Ježiša, [cestu] k Ježišovi a k Bohu“.

Emeritný pápež Benedikt XVI. sa na záver poďakoval aj dekanovi kardinálskeho kolégia Angelovi Sodanovi a prefektovi Kongregácie pre náuku viery kardinálovi Gerhardovi Ludwigovi Müllerovi:
„Na záver sa zverme tomuto Pánovmu «ďakujem», aby sme tak skutočne prijali novosť života a napomohli k transsubstanciácii [prepodstatnenie – pozn. red.] sveta: aby nebol svetom smrti, ale života; svetom, v ktorom láska zvíťazila nad smrťou“. -ej-

sk.radiovaticana.va/…/1240679
Peter(skala)
Niektorí si to asi neuvedomuju, ale z Benedikta robia klamara a také komentare mažem 😡
Stylita shares this
11
svatý otec - papež František.
papež František
homilie, texty
polemiky, zdrojeMore
svatý otec - papež František.

papež František
homilie, texty
polemiky, zdroje
Peter(skala)
em.pp.Benedikt XVI. " Ďakujem predovšetkým vám, Svätý Otče! Vaša dobrota sa ma od prvého momentu zvolenia, v každom okamihu môjho života na tomto mieste, dotýka, vnútorne ma skutočne nesie. Viac než vo Vatikánskych záhradách s ich krásou, miesto, kde prebývam je vaša dobrota: cítim sa chránený. Ďakujem vám aj za ďakovné slová, za všetko. A dúfame, že s nami všetkými sa vám podarí ísť vpred …More
em.pp.Benedikt XVI. " Ďakujem predovšetkým vám, Svätý Otče! Vaša dobrota sa ma od prvého momentu zvolenia, v každom okamihu môjho života na tomto mieste, dotýka, vnútorne ma skutočne nesie. Viac než vo Vatikánskych záhradách s ich krásou, miesto, kde prebývam je vaša dobrota: cítim sa chránený. Ďakujem vám aj za ďakovné slová, za všetko. A dúfame, že s nami všetkými sa vám podarí ísť vpred po tejto ceste Božieho milosrdenstva, ukazujúc cestu Ježiša, [cestu] k Ježišovi a k Bohu“.
😇 👏