CÓRKA MARYI
125.7K
CÓRKA MARYI
PROSZĘ, PRZECZYTAJ: POLECAM !!!
CÓRKA MARYI
W mieście Woroneż położonym 330 km od Charkowa na zasadzie regularnej w ramach Zachodniego Okręgu Wojskowego stacjonuje 20. Ogólnowojskowa Armia Gwardyjska, w skład której wchodzą m.in. dwie dywizje zmechanizowane oraz dwie brygady rakietowe