alino
381.5K
pokrk
Samson1 ,kedy už konečne dospeješ a budeš pripravený na hutný pokrm?Nemel stále dookola o daroch,jazykoch a uzdraveniach.
Apropos uzdravenia a jazyky-charizmatici tvrdia,že sú od Boha,podľa skutkov apoštolov.Ale napr.apoštol Pavol mal od Boha vzkriesiť človeka.Už si videl u vašich liečiteľov vzkriesenie?Ak nie tak to čo robia je diablova robota a nie je to žiadne kiečenie,ale presúvanie nemocí,…More
Samson1 ,kedy už konečne dospeješ a budeš pripravený na hutný pokrm?Nemel stále dookola o daroch,jazykoch a uzdraveniach.
Apropos uzdravenia a jazyky-charizmatici tvrdia,že sú od Boha,podľa skutkov apoštolov.Ale napr.apoštol Pavol mal od Boha vzkriesiť človeka.Už si videl u vašich liečiteľov vzkriesenie?Ak nie tak to čo robia je diablova robota a nie je to žiadne kiečenie,ale presúvanie nemocí,ako sa to už párkrát stalo.
Samson1
Tu jsem něco našel. Budou sedět?
6 A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu: „Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí.
7 Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila
8 a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla.“ Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých.
9 Tehdy mi řekl: „Piš: Blaze …More
Tu jsem něco našel. Budou sedět?

6 A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu: „Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí.

7 Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila

8 a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla.“ Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých.

9 Tehdy mi řekl: „Piš: Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu.“ A řekl mi: „Toto jsou pravá slova Boží.“
No, ale toto už vážně. Ju 🤗
Samson1
Hento podíám se do skříně 😀
One more comment from Samson1
Samson1
To jo. Mně je to jedno, ale bude to lepší 👍
Ostrik
Jitrnice ale podávat nebudou, Samsone. 😀
Samson1
Ostrik, ty se budeš asi u věčné svatební hostiny upejpat. Samson1 ne 😊
Samson1
Ostrik tak ta byla tak dobrá, jak kdysi doma, když byla zabíjačka. Už tě chápu, že se nade mnou pohoršuješ. Tobě se zvedá žaludek a mně chutná. 😀
Ostrik
Nezávidím, bratře Samsone. Jitrnice je něco, co mi zvedá žaludek, jen pomyslím. 🤮
Samson1
Ostrik já se ještě podělil s kocůrem 😀 Já se necítím být povolán být asketou. 👍 Ty mi závidíš i obyčejný oběd. Přece je psáno, že ten kdo s díkem jí, nedělá nic zlého a kdo jsi ty, že soudíš svého bratra. Mne ke svému obrazu nepředěláš 😡 Správně hento díš, že nic nečistého do nebe nevejde a to je i o posuzování jiných. Já jdu na svatbu Ježíšovu s Církví. Ono to tak vypadá, že ostrik jde na …More
Ostrik já se ještě podělil s kocůrem 😀 Já se necítím být povolán být asketou. 👍 Ty mi závidíš i obyčejný oběd. Přece je psáno, že ten kdo s díkem jí, nedělá nic zlého a kdo jsi ty, že soudíš svého bratra. Mne ke svému obrazu nepředěláš 😡 Správně hento díš, že nic nečistého do nebe nevejde a to je i o posuzování jiných. Já jdu na svatbu Ježíšovu s Církví. Ono to tak vypadá, že ostrik jde na svatbu Ježíše a Maří. Podle Ostrikových propočtů O,O1 zůstal toliko Ostrik sám, ale Bůh měl i u Eliáše 7000 spravedlivých. možná, že jsem mezi nimi 👍
Ostrik
Přesně tak. Pán Ježíš ukázal pravým křesťanům, jaké úsilí mají vynaložit na modlitbách, aby jim bylo odpuštěno. Někteří leniví rádobykřesťané se nacpou jitrnicemi a myslí, že jim spasení spadne samo automaticky do klína. 🤦
Ostrik
Lidé, jak se zdá, nemají na to, aby přemýšleli. Pouze přejímají cizí názory a vytvářejí fan kluby. Rádi se nechávají unést davovým šílenstvím, považují to za duchovní zážitek. Takže se po tisíce let může lidem říkat kdejaký nesmysl a ti to budou opakovat do omrzení, aniž by se nad čímkoliv vůbec někdy zamysleli.
Proč by se asi měl Ježíš bát smrti, když dobře věděl, že třetího dne vstane z mrtvýc…More
Lidé, jak se zdá, nemají na to, aby přemýšleli. Pouze přejímají cizí názory a vytvářejí fan kluby. Rádi se nechávají unést davovým šílenstvím, považují to za duchovní zážitek. Takže se po tisíce let může lidem říkat kdejaký nesmysl a ti to budou opakovat do omrzení, aniž by se nad čímkoliv vůbec někdy zamysleli.
Proč by se asi měl Ježíš bát smrti, když dobře věděl, že třetího dne vstane z mrtvých? Ježíš je přeci Synem Božím, věčně živým. Tady vidíme, že lidské výklady selhávají. Ten, kdo toto začal šířit, nerozuměl Pánu ani za mák. Stejně, jako 999 z tisíce dalších. 😀
One more comment from Ostrik
Ostrik
Samsone, nevíš, co píšeš. Zase tradované papouškoviny. Představuješ tu Pána jako bázlivého člověka, bojícího se smrti. To by potom kdejaký gauner nebo třeba i kdejaký voják na bojišti měl silnější charakter. Tak to ale není. Když nevíš o co šlo, tak raději pomlč. 🤗
Samson1
Duch je ochotný, tělo je slabé. I Ježíš se krví potil, trpěl úzkost ze smrti a bolesti která ho čeká a andělé ho posilovali. Smrt může být bolestná a závěrečná část života.
Jediný strach může mít křesťan z hříchu či z odpadu od Krista a z pekla.
Všechen ostatní strach, který nám svět pobízí je jen "past" satanova na ochromení sil.
Ostrik likes this. 10:46More
Duch je ochotný, tělo je slabé. I Ježíš se krví potil, trpěl úzkost ze smrti a bolesti která ho čeká a andělé ho posilovali. Smrt může být bolestná a závěrečná část života.

Jediný strach může mít křesťan z hříchu či z odpadu od Krista a z pekla.
Všechen ostatní strach, který nám svět pobízí je jen "past" satanova na ochromení sil.

Ostrik likes this. 10:46
Ostrik
V lásce není strachu. Když Satan rozsévá strach, zbavuje nás lásky. Všechny starosti o tento svět a věci tohoto světa nás vzdalují od Boha. Henta dobře píše, že jde o ochromení sil, protože všechna síla křesťanů je v Bohu. 🤗
Sulika
lempi ....i to dobro z tvého aktu jsem už našla 👏 nestačím děkovat 🙏
Sulika
Ministerstvo zdravotnictví ,pod nemalou pokutou zavazuje rodiče, naočkovat všechny děti. Skuteční křesťané by
s tím neměli mít problém a s důvěrou ve svého Pána by se měli podřídit.
4 more comments from Sulika
Sulika
Jestliže by co jedovatého pili .....neuškodí jim to....žeby uškodilo očkování těm kteří mají Boha nadevše?
________________________________________________________________________________________
Znamení pak ti, kteříž uvěří, tato míti budou: Ve jménu mém ďábly budou vymítati, jazyky novými mluviti. Hady bráti; a jestliže by co jedovatého pili, neuškodíť jim; na nemocné ruce vzkládati budou, a …
More
Jestliže by co jedovatého pili .....neuškodí jim to....žeby uškodilo očkování těm kteří mají Boha nadevše?
________________________________________________________________________________________

Znamení pak ti, kteříž uvěří, tato míti budou: Ve jménu mém ďábly budou vymítati, jazyky novými mluviti. Hady bráti; a jestliže by co jedovatého pili, neuškodíť jim; na nemocné ruce vzkládati budou, a dobře se míti budou
.
Sulika
K této níže radostné zprávě:
R 8:28 Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.
_________________________________________________________________________________________
Dnes je "módní" neočkovat děti a někteří toho využili. Také zde na GTV bylo hodně pojednání o škodlivosti
očkování a neblahé následky po očkování. Vždyť to vůbec není křesťan…
More
K této níže radostné zprávě:
R 8:28 Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.
_________________________________________________________________________________________
Dnes je "módní" neočkovat děti a někteří toho využili. Také zde na GTV bylo hodně pojednání o škodlivosti
očkování a neblahé následky po očkování. Vždyť to vůbec není křesťanský přístup, mít z čehokoliv strach.
Sulika
Otevřenost všemu a všem
"Od této chvíle budeme ve všem zlém, které pro nás svět chystá, hledat dobro, kterým nám Bůh pomáhá."
😲 Nezbývá než hledat v tom dobro, které mi lempi odpůrce svého papeže a svých nadřízených připravil.
Něco mě už napadá 🙏 ale musím to nechat uzrát.No a ještě mu pošlu požehnání a poprosím ,aby chodil
častěj, ne jako nějaký staelit. 😇 🙏
Sulika
lempi
Je to hanebné , účastnit se na mši v duchovní jednotě s papežem a potom ho a svoji církev takto svinit.To nedělají ani homouši.
Otevřenost všemu a všem