alino
381.5K
One page
Pro nevěřící Janku cpž. Nestačí prehlásiť že: janka cpž 13:36 On líbal Korán? To se mi nechce věřit.More
Pro nevěřící Janku cpž.
Nestačí prehlásiť že:
janka cpž 13:36
On líbal Korán? To se mi nechce věřit.
pokrk
Samson1 ,kedy už konečne dospeješ a budeš pripravený na hutný pokrm?Nemel stále dookola o daroch,jazykoch a uzdraveniach.
Apropos uzdravenia a jazyky-charizmatici tvrdia,že sú od Boha,podľa skutkov apoštolov.Ale napr.apoštol Pavol mal od Boha vzkriesiť človeka.Už si videl u vašich liečiteľov vzkriesenie?Ak nie tak to čo robia je diablova robota a nie je to žiadne kiečenie,ale presúvanie nemocí,…More
Samson1 ,kedy už konečne dospeješ a budeš pripravený na hutný pokrm?Nemel stále dookola o daroch,jazykoch a uzdraveniach.
Apropos uzdravenia a jazyky-charizmatici tvrdia,že sú od Boha,podľa skutkov apoštolov.Ale napr.apoštol Pavol mal od Boha vzkriesiť človeka.Už si videl u vašich liečiteľov vzkriesenie?Ak nie tak to čo robia je diablova robota a nie je to žiadne kiečenie,ale presúvanie nemocí,ako sa to už párkrát stalo.
Samson1
Tu jsem něco našel. Budou sedět?
6 A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu: „Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí.
7 Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila
8 a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla.“ Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých.
9 Tehdy mi řekl: „…More
Tu jsem něco našel. Budou sedět?

6 A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu: „Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí.

7 Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila

8 a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla.“ Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých.

9 Tehdy mi řekl: „Piš: Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu.“ A řekl mi: „Toto jsou pravá slova Boží.“
No, ale toto už vážně. Ju 🤗
Samson1
Hento podíám se do skříně 😀
One more comment from Samson1
Samson1
To jo. Mně je to jedno, ale bude to lepší 👍
Ostrik
Jitrnice ale podávat nebudou, Samsone. 😀
Samson1
Ostrik, ty se budeš asi u věčné svatební hostiny upejpat. Samson1 ne 😊
Samson1
Ostrik tak ta byla tak dobrá, jak kdysi doma, když byla zabíjačka. Už tě chápu, že se nade mnou pohoršuješ. Tobě se zvedá žaludek a mně chutná. 😀
Ostrik
Nezávidím, bratře Samsone. Jitrnice je něco, co mi zvedá žaludek, jen pomyslím. 🤮
Samson1
Ostrik já se ještě podělil s kocůrem 😀 Já se necítím být povolán být asketou. 👍 Ty mi závidíš i obyčejný oběd. Přece je psáno, že ten kdo s díkem jí, nedělá nic zlého a kdo jsi ty, že soudíš svého bratra. Mne ke svému obrazu nepředěláš 😡 Správně hento díš, že nic nečistého do nebe nevejde a to je i o posuzování jiných. Já jdu na svatbu Ježíšovu s Církví. Ono to tak vypadá, že …More
Ostrik já se ještě podělil s kocůrem 😀 Já se necítím být povolán být asketou. 👍 Ty mi závidíš i obyčejný oběd. Přece je psáno, že ten kdo s díkem jí, nedělá nic zlého a kdo jsi ty, že soudíš svého bratra. Mne ke svému obrazu nepředěláš 😡 Správně hento díš, že nic nečistého do nebe nevejde a to je i o posuzování jiných. Já jdu na svatbu Ježíšovu s Církví. Ono to tak vypadá, že ostrik jde na svatbu Ježíše a Maří. Podle Ostrikových propočtů O,O1 zůstal toliko Ostrik sám, ale Bůh měl i u Eliáše 7000 spravedlivých. možná, že jsem mezi nimi 👍
Ostrik
Přesně tak. Pán Ježíš ukázal pravým křesťanům, jaké úsilí mají vynaložit na modlitbách, aby jim bylo odpuštěno. Někteří leniví rádobykřesťané se nacpou jitrnicemi a myslí, že jim spasení spadne samo automaticky do klína. 🤦
Ostrik
Lidé, jak se zdá, nemají na to, aby přemýšleli. Pouze přejímají cizí názory a vytvářejí fan kluby. Rádi se nechávají unést davovým šílenstvím, považují to za duchovní zážitek. Takže se po tisíce let může lidem říkat kdejaký nesmysl a ti to budou opakovat do omrzení, aniž by se nad čímkoliv vůbec někdy zamysleli.
Proč by se asi měl Ježíš bát smrti, když dobře věděl, že třetího dne …More
Lidé, jak se zdá, nemají na to, aby přemýšleli. Pouze přejímají cizí názory a vytvářejí fan kluby. Rádi se nechávají unést davovým šílenstvím, považují to za duchovní zážitek. Takže se po tisíce let může lidem říkat kdejaký nesmysl a ti to budou opakovat do omrzení, aniž by se nad čímkoliv vůbec někdy zamysleli.
Proč by se asi měl Ježíš bát smrti, když dobře věděl, že třetího dne vstane z mrtvých? Ježíš je přeci Synem Božím, věčně živým. Tady vidíme, že lidské výklady selhávají. Ten, kdo toto začal šířit, nerozuměl Pánu ani za mák. Stejně, jako 999 z tisíce dalších. 😀
One more comment from Ostrik
Ostrik
Samsone, nevíš, co píšeš. Zase tradované papouškoviny. Představuješ tu Pána jako bázlivého člověka, bojícího se smrti. To by potom kdejaký gauner nebo třeba i kdejaký voják na bojišti měl silnější charakter. Tak to ale není. Když nevíš o co šlo, tak raději pomlč. 🤗
Samson1
Duch je ochotný, tělo je slabé. I Ježíš se krví potil, trpěl úzkost ze smrti a bolesti která ho čeká a andělé ho posilovali. Smrt může být bolestná a závěrečná část života.
Jediný strach může mít křesťan z hříchu či z odpadu od Krista a z pekla.
Všechen ostatní strach, který nám svět pobízí je jen "past" satanova na ochromení sil.
Ostrik likes this. 10:46More
Duch je ochotný, tělo je slabé. I Ježíš se krví potil, trpěl úzkost ze smrti a bolesti která ho čeká a andělé ho posilovali. Smrt může být bolestná a závěrečná část života.

Jediný strach může mít křesťan z hříchu či z odpadu od Krista a z pekla.
Všechen ostatní strach, který nám svět pobízí je jen "past" satanova na ochromení sil.

Ostrik likes this. 10:46
Ostrik
V lásce není strachu. Když Satan rozsévá strach, zbavuje nás lásky. Všechny starosti o tento svět a věci tohoto světa nás vzdalují od Boha. Henta dobře píše, že jde o ochromení sil, protože všechna síla křesťanů je v Bohu. 🤗
Sulika
lempi ....i to dobro z tvého aktu jsem už našla 👏 nestačím děkovat 🙏
Sulika
Ministerstvo zdravotnictví ,pod nemalou pokutou zavazuje rodiče, naočkovat všechny děti. Skuteční křesťané by
s tím neměli mít problém a s důvěrou ve svého Pána by se měli podřídit.
4 more comments from Sulika
Sulika
Jestliže by co jedovatého pili .....neuškodí jim to....žeby uškodilo očkování těm kteří mají Boha nadevše?
________________________________________________________________________________________
Znamení pak ti, kteříž uvěří, tato míti budou: Ve jménu mém ďábly budou vymítati, jazyky novými mluviti. Hady bráti; a jestliže by co jedovatého pili, neuškodíť jim; na nemocné ruce vzkládati …
More
Jestliže by co jedovatého pili .....neuškodí jim to....žeby uškodilo očkování těm kteří mají Boha nadevše?
________________________________________________________________________________________

Znamení pak ti, kteříž uvěří, tato míti budou: Ve jménu mém ďábly budou vymítati, jazyky novými mluviti. Hady bráti; a jestliže by co jedovatého pili, neuškodíť jim; na nemocné ruce vzkládati budou, a dobře se míti budou
.
Sulika
K této níže radostné zprávě:
R 8:28 Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.
_________________________________________________________________________________________
Dnes je "módní" neočkovat děti a někteří toho využili. Také zde na GTV bylo hodně pojednání o škodlivosti
očkování a neblahé následky po očkování. Vždyť to vůbec …
More
K této níže radostné zprávě:
R 8:28 Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.
_________________________________________________________________________________________
Dnes je "módní" neočkovat děti a někteří toho využili. Také zde na GTV bylo hodně pojednání o škodlivosti
očkování a neblahé následky po očkování. Vždyť to vůbec není křesťanský přístup, mít z čehokoliv strach.
Sulika
Otevřenost všemu a všem
"Od této chvíle budeme ve všem zlém, které pro nás svět chystá, hledat dobro, kterým nám Bůh pomáhá."
😲 Nezbývá než hledat v tom dobro, které mi lempi odpůrce svého papeže a svých nadřízených připravil.
Něco mě už napadá 🙏 ale musím to nechat uzrát.No a ještě mu pošlu požehnání a poprosím ,aby chodil
častěj, ne jako nějaký staelit. 😇 🙏
Sulika
lempi
Je to hanebné , účastnit se na mši v duchovní jednotě s papežem a potom ho a svoji církev takto svinit.To nedělají ani homouši.
Otevřenost všemu a všem