Abp Viganò wzywa biskupów do obrony małżeństwa, przeciwstawienia się błędom Amoris laetitia

.

Abp Viganò wzywa biskupów do obrony małżeństwa, przeciwstawienia się błędom Amoris laetitia

Pomyślcie, że wasze milczenie odbiera Chwałę Nieba dusze powierzone wam przez Najwyższego Pasterza, któremu nawet ten, który siedzi w Rzymie, pewnego dnia odpowie.

.

.
Arcybiskup Viganò odmawia różaniec podczas Marszu Życia w Rzymie w 2017 r.Claire Chretien / LifeSiteNews


(LifeSiteNews) — W chwalebnych męczennikach Kościół Święty daje nam przykłady heroiczności cnót do naśladowania, ukazując nam, jak łaska Boża pomaga tym, którzy Go kochają, aż do udręki i śmierci. I podczas gdy niegodziwi szaleją na próżno przeciwko ciałom męczenników, aby dotknąć ich nieśmiertelne dusze, święci triumfują z Chrystusem właśnie w dawaniu świadectwa o prymacie Prawdy Wcielonej nad błędem i Ofiarowanej Miłości nad zwiedzeniami świata. Palma Męczeństwa czerpie sok z drzewa krzyża, a korona męczenników jaśnieje promieniami Odkupieńczej Ofiary naszego Pana.

Rozważmy przykład Πρόδρομος, Poprzednika, św. Jana Chrzciciela, który poprzedził swego Boskiego Mistrza nie tylko w ogłaszaniu Jego przyjścia i chrztu na odpuszczenie grzechów, ale także w obliczu śmierci z rąk tetrarchy Galilejskiego, Heroda Antypasa, którego Jan upomniał za skandal, który dał ludowi Izraela, dotrzymując publicznego towarzystwa żonie Heroda Wielkiego. brat, Herodiada.

Wydarzenia te, udokumentowane przez historyków, są wspomniane w Ewangelii wraz z rolą, jaką odegrała Salomé, prosząc ojczyma o głowę Chrzciciela. Św. Ambroży komentuje: Ab adulteris justus occiditur, et a reis in judicem capitalis sceleris pœna convertitur. Sprawiedliwy człowiek zostaje zabity przez cudzołożników, a wyrok śmierci jest ogłaszany przez winnego przeciwko ich sędziemu. Clauduntur lumina non tam mortis necessitate quam horrore luxuriæ: Oczy baptystów zamknęły się nie tyle z powodu śmierci, ile z powodu grozy pożądania. Os aureum illud exsangue, cujus sententiam ferre non poteras, conticescit, et adhuc timetur: Jego złote usta, teraz bezkrwawe, których wyroku Herod nie mógł znieść, milkną, ale wciąż się go boisz.

Jak wasz głos może milczeć, drodzy bracia, w obliczu legitymizacji cudzołóstwa? Czy zdecydujecie się stać się wspólnikami tych, którzy kłaniają się duchowi świata i okazują posłuszny szacunek możnym, posuwając się nawet do dopuszczenia do Stołu Eucharystycznego tych, którzy swoim postępowaniem łamią przykazania Boże, gardzą prawem Kościoła i wywołują zgorszenie wiernych?

.

Jak długo jeszcze pozwolicie, aby świętość małżeństwa i świadectwo św. Jana Chrzciciela były deptane? Jak długo jeszcze będziecie ignorować słowa św. Ambrożego, na którego katedrze zasiada dziś następca, który mruga do konkubinarzy, aby stać się przyjemnym dla gości nowego Heroda? (tutaj i tutaj)

Prekursor nie bał się podnieść głosu przeciwko Herodowi, stając w obliczu śmierci ze spokojnym oddaniem sprawiedliwych woli Bożej. Czy będziecie się bali głosić Słowo, nalegać w porę i nie w porę, poprawiać, ganić, napominać z całą cierpliwością i doktryną (2 Tm 4, 2), kiedy błędy i oszustwa Amoris Lætitia są inspirowane bardziej przez Salomé niż przez Poprzednika? Kiedy autor Amoris Lætitia może w najgorszym razie usunąć cię z katedry z powodu twojej wierności Chrystusowi? A nawet gdybyś został postawiony przed sądem, czy zgodziłbyś się wyrzec głoszenia Chrystusa i Chrystusa ukrzyżowanego (1 Kor 2, 2), aby ocalić swoje ziemskie życie i stracić życie wieczne?

Zachęcam was, najukochańsi bracia, wy, którzy jesteście następcami apostołów, sługami Chrystusa i szafarzami tajemnic Bożych (1 Kor 4, 1), abyście rozważyli swoją odpowiedzialność za wspieranie doktrynalnych i moralnych odchyleń tych, którzy nadużywają swojej roli i władzy, aby siać błąd, obrażać Majestat Boży, upokarzać Kościół święty i tracić dusze.

Wzywam was, przez Rany Chrystusa: obudźcie się z letargu, który czyni was wspólnikami zdrady, z której będziecie musieli zdać sprawę Sprawiedliwemu Sędziemu w dniu waszej śmierci. Pomyślcie, że wasze milczenie odbiera Chwałę Nieba dusze powierzone wam przez Najwyższego Pasterza, któremu nawet ten, który siedzi w Rzymie, pewnego dnia odpowie. Nie sprawcie, aby męka Odkupiciela była daremna, ponieważ On przelał Swoją Najdroższą Krew, aby zbawić skruszonych grzeszników, a nie po to, aby utwierdzić ich w grzechu.

Pan prosi cię, abyś był przewodnikiem trzody Pańskiej, używając swojego pastorału, aby poprowadzić owce na pastwiska Nieba. Twoim przeznaczeniem jest towarzyszyć im z Miłością do Wiecznej Chwały, dla której zostali stworzeni i odkupieni, a nie poprzedzać ich w płomieniach piekła.

Carlo Maria Viganò, arcybiskup

29 sierpnia 2022 r
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
.
Czy będziecie się bali głosić Słowo, nalegać w porę i nie w porę, poprawiać, ganić, napominać z całą cierpliwością i doktryną (2 Tm 4, 2), kiedy błędy i oszustwa
Amoris Lætitia są inspirowane bardziej przez Salomé niż przez Poprzednika?
.
Kiedy autor
Amoris Lætitia może w najgorszym razie usunąć cię z katedry z powodu twojej wierności Chrystusowi?
.
A nawet gdybyś został postawiony …
More
.
.
Czy będziecie się bali głosić Słowo, nalegać w porę i nie w porę, poprawiać, ganić, napominać z całą cierpliwością i doktryną (2 Tm 4, 2), kiedy błędy i oszustwa
Amoris Lætitia są inspirowane bardziej przez Salomé niż przez Poprzednika?
.
Kiedy autor
Amoris Lætitia może w najgorszym razie usunąć cię z katedry z powodu twojej wierności Chrystusowi?
.
A nawet gdybyś został postawiony przed sądem, czy zgodziłbyś się wyrzec głoszenia Chrystusa i Chrystusa ukrzyżowanego (1 Kor 2, 2), aby ocalić swoje ziemskie życie i stracić życie wieczne?
.
.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
.
Jak wasz głos może milczeć, drodzy bracia, w obliczu
legitymizacji cudzołóstwa?
.
Czy zdecydujecie się stać się
wspólnikami tych, którzy kłaniają się duchowi świata i okazują posłuszny szacunek możnym, posuwając się nawet do dopuszczenia do Stołu Eucharystycznego tych, którzy swoim postępowaniem łamią przykazania Boże, gardzą prawem Kościoła i wywołują zgorszenie wiernych?
.
.
More
.
.

Jak wasz głos może milczeć, drodzy bracia, w obliczu
legitymizacji cudzołóstwa?

.

Czy zdecydujecie się stać się
wspólnikami tych, którzy kłaniają się duchowi świata i okazują posłuszny szacunek możnym, posuwając się nawet do dopuszczenia do Stołu Eucharystycznego tych, którzy swoim postępowaniem łamią przykazania Boże, gardzą prawem Kościoła i wywołują zgorszenie wiernych?

.
.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
sYN sZATANA - BERGOG - STAWIA SIĘ PONAD BOGIEM i JEGO PRAWEM - STAWIAJĄC NA SWOIM:
.
sZATŃSKA: Amoris Lætitia
.
.

.
.
.More
.
sYN sZATANA - BERGOG - STAWIA SIĘ PONAD BOGIEM i JEGO PRAWEM - STAWIAJĄC NA SWOIM:
.
sZATŃSKA: Amoris Lætitia

.
.


.

.

.
One more comment from CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
2294
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
.
Wzywam was, przez Rany Chrystusa:
.
obudźcie się z letargu, który czyni was wspólnikami zdrady, z której będziecie musieli zdać sprawę Sprawiedliwemu Sędziemu w dniu waszej śmierci.
.
Pomyślcie, że wasze milczenie odbiera Chwałę Nieba duszom powierzonym wam przez Najwyższego Pasterza, któremu nawet ten, który siedzi w Rzymie, pewnego dnia odpowie.
.
Nie sprawcie, aby męka Odkupiciela…
More
.
.
Wzywam was, przez Rany Chrystusa:
.
obudźcie się z letargu, który czyni was wspólnikami zdrady, z której będziecie musieli zdać sprawę Sprawiedliwemu Sędziemu w dniu waszej śmierci.
.
Pomyślcie, że wasze milczenie odbiera Chwałę Nieba duszom powierzonym wam przez Najwyższego Pasterza, któremu nawet ten, który siedzi w Rzymie, pewnego dnia odpowie.
.
Nie sprawcie, aby męka Odkupiciela była daremna, ponieważ On przelał Swoją Najdroższą Krew, aby zbawić skruszonych grzeszników, a nie po to, aby utwierdzić ich w grzechu.

.
Pan prosi cię, abyś był przewodnikiem trzody Pańskiej, używając swojego pastorału, aby poprowadzić owce na pastwiska Nieba.
.
Twoim przeznaczeniem jest towarzyszyć im z Miłością do Wiecznej Chwały, dla której zostali stworzeni i odkupieni, a nie poprzedzać ich w płomieniach piekła.

.
Carlo Maria Viganò, arcybiskup
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
.
Zachęcam was, najukochańsi bracia, wy, którzy jesteście następcami apostołów, sługami Chrystusa i szafarzami tajemnic Bożych (1 Kor 4, 1),

.
abyście rozważyli swoją odpowiedzialność za wspieranie doktrynalnych i moralnych odchyleń tych, którzy nadużywają swojej roli i władzy,
.
aby siać błąd,
.

obrażać Majestat Boży,
.
upokarzać Kościół święty
.
i

.
tracić
dusze.
.
.