Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
pl.news
994.4K

Moderniści latają z monstrancją po kościele

Od wielkanocnego poranka wideo z tzw. Procesji Eucharystycznej w parafii Gerard Majella w archidiecezji Sorocaba (Brazylia) bije rekordy popularności. …
wacula25wp.pl
Jantran A gdyby tak ksiądz monstrancją na osiołku wjechał do kościoła co by się stało wtedy . Bo przecież Jezus wjechał do Jerozolimy na osiołku. Co ty na to
Jantran
W główkach się posrało księdzu i ludziom.
Nemo potest duobus dominis servire !
Św. Franciszek z Asyżu (1181-1226)
w jednym z listów tak pisze o Realnej Obecności Chrystusa w pokornej Hostii św.: Wszystko w człowieku powinno zamierać z podziwu - niech cała ziemia drży i całe Niebiosa triumfują, gdy Chrystus, Syn Boga żywego, przychodzi na ołtarz przez ręce kapłana.
Dla św. Franciszka żadna godność nie mogła się równać z godnością kapłańską, z powodu jej wzniosłej chwały …More
Św. Franciszek z Asyżu (1181-1226)

w jednym z listów tak pisze o Realnej Obecności Chrystusa w pokornej Hostii św.: Wszystko w człowieku powinno zamierać z podziwu - niech cała ziemia drży i całe Niebiosa triumfują, gdy Chrystus, Syn Boga żywego, przychodzi na ołtarz przez ręce kapłana.

Dla św. Franciszka żadna godność nie mogła się równać z godnością kapłańską, z powodu jej wzniosłej chwały Konsekrowania Ciała i Krwi Chrystusa.
Nemo potest duobus dominis servire !
Czy Wy, pasterze nasi, wierzycie jeszcze w obecność Chrystusa w Eucharystii ?!
wacula25wp.pl
yuitrel Piszesz że -[mszę należy odprawiać wyłącznie w języku rodzimym; ......- niech będzie wyklęty
Jeśli ktoś twierdzi że Kanon Mszy zawiera błędy i że dlatego winien być zmieniony- niech będzie wyklęty.]--Tooo mnie zastanowiło mój drogi i dlatego to chciałem uwypuklić
yuitrel
@wacula25@wp.pl Proszę mnie skorygować jak napisałem cos złego
wacula25wp.pl
yuitrel Ty patrz co uczynił sam Bóg J.CH. A może zacznę od Bożej prawdy Bożego sensu ponieważ on jest wykładnią BOSKĄ .Zesłanie Ducha Świętego według Dziejów Apostolskich wydarzenie, które miało miejsce 50 dni po Święcie Paschy (48 dni po Wielkiej Nocy). Na zebranych w wieczerniku apostołów, Maryję i niewiasty zstąpił Duch Święty. Apostołowie zaczęli przemawiać w wielu językach oraz otrzymali …More
yuitrel Ty patrz co uczynił sam Bóg J.CH. A może zacznę od Bożej prawdy Bożego sensu ponieważ on jest wykładnią BOSKĄ .Zesłanie Ducha Świętego według Dziejów Apostolskich wydarzenie, które miało miejsce 50 dni po Święcie Paschy (48 dni po Wielkiej Nocy). Na zebranych w wieczerniku apostołów, Maryję i niewiasty zstąpił Duch Święty. Apostołowie zaczęli przemawiać w wielu językach oraz otrzymali inne dary .Wokół uczniów, którzy zaczęli głosić Słowo Boże w różnych językach zgromadzili się zdziwieni Żydzi .POMYŚL nad sobą co piszesz przyjacielu ..
Nemo potest duobus dominis servire !
"Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój?
Nie, powiadam wam, lecz rozłam.
Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu:
troje stanie przeciw dwojgu,
a dwoje przeciw trojgu;
ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu;
matka przeciw córce, a córka przeciw matce;
teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej".
/Łk 12, 51-53/
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla …
More
"Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój?

Nie, powiadam wam, lecz rozłam.

Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu:

troje stanie przeciw dwojgu,

a dwoje przeciw trojgu;

ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu;

matka przeciw córce, a córka przeciw matce;

teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej".
/Łk 12, 51-53/

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.

Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. /Mt 5,10-12/
yuitrel
Starczy, dzięki. Zatem posłuchajmy co mówią sobory:
Sobór Trydencki:
9. Gdyby ktoś mówił, że obrządek Kościoła rzymskiego, w którym część kanonu i słowa konsekracji wymawia się po cichu, należy potępić; albo że mszę należy odprawiać wyłącznie w języku rodzimym; ......- niech będzie wyklęty
Jeśli ktoś twierdzi że Kanon Mszy zawiera błędy i że dlatego winien być zmieniony- niech będzie wyklęty. …More
Starczy, dzięki. Zatem posłuchajmy co mówią sobory:

Sobór Trydencki:

9. Gdyby ktoś mówił, że obrządek Kościoła rzymskiego, w którym część kanonu i słowa konsekracji wymawia się po cichu, należy potępić; albo że mszę należy odprawiać wyłącznie w języku rodzimym; ......- niech będzie wyklęty
Jeśli ktoś twierdzi że Kanon Mszy zawiera błędy i że dlatego winien być zmieniony- niech będzie wyklęty.

Sobór Watykanski I

Duch Święty został bowiem obiecany następcom św. Piotra nie dlatego, aby z pomocą Jego objawienia ogłaszali nową naukę, ale by z Jego pomocą święcie strzegli i wiernie wyjaśniali Objawienie przekazane przez apostołów, czyli depozyt wiary.....Gdyby zaś ktoś, nie daj Boże, odważył się sprzeciwiać tej naszej definicji - niech będzie wyklęty.
Nemo potest duobus dominis servire !
„Rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie” (Joz 24, 15).
Deformatorzy naszej katolickiej wiary i profanatorzy Najświętszego Sakramentu nie próżnują. Diabeł uwziął się na Polskę i znajduje w niej popleczników niemało – różnych stanów i płci obojga. Precyzyjnie: diabeł chce uczynić z polskiej ziemi teren
sprofanowany powszechnie, z wiarą katolicką całkowicie wyrugowaną. Z pomocą dorosłych …More
„Rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie” (Joz 24, 15).

Deformatorzy naszej katolickiej wiary i profanatorzy Najświętszego Sakramentu nie próżnują. Diabeł uwziął się na Polskę i znajduje w niej popleczników niemało – różnych stanów i płci obojga. Precyzyjnie: diabeł chce uczynić z polskiej ziemi teren
sprofanowany powszechnie, z wiarą katolicką całkowicie wyrugowaną. Z pomocą dorosłych wciąga dzieci i młodzież w destrukcyjny proceder.

Przypomnijmy trzeźwo, by nie było nieporozumień: to, co się dzisiaj w posoborowym
establishmencie podaje jako wiarę katolicką, w niejednym punkcie odbiega od katolickiej wiary, którą Kościół wiernie przez wieki przekazywał.

Powtórzmy: to, co się dzisiaj w posoborowym
establishmencie podaje jako wiarę katolicką, w niejednym punkcie odbiega od katolickiej wiary, którą Kościół wiernie przez wieki przekazywał.

Trzeba więc się w końcu zdecydować, komu chcemy służyć i w czym chcemy uczestniczyć. Nadszedł czas decyzji wyraźnych!

Rzymski katolik to rozumie i tak praktykuje:

Trzeba postawić zdecydowany opór wszystkim przejawom odkształcania katolickiego depozytu wiary.

Rzymski katolik nie uczęszcza tam, gdzie odkształca się katolicki depozyt wiary.
Rzymski katolik nie daje żadnych pieniędzy tym, którzy współpracują w destrukcyjnym dziele odkształcania katolickiego depozytu wiary.

Trzeba postawić zdecydowany opór wszystkim przejawom nieuszanowania Najświętszego Sakramentu.

Rzymski katolik nie uczęszcza tam, gdzie nie szanuje się Najświętszego Sakramentu.
Rzymski katolik nie daje żadnych pieniędzy tym, którzy nie szanują Najświętszego Sakramentu.

Kto ma w sercu jeszcze szczyptę katolickiej wiary, ten powagę – grozę! – sytuacji rozumie i działania odpowiednie podejmie!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyacinthus
Nemo potest duobus dominis servire !
Jeśli kto nie miłuje Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęty.
(Św. Paweł Apostoł, Pierwszy List do Koryntian 16, 22).More
Jeśli kto nie miłuje Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęty.

(Św. Paweł Apostoł, Pierwszy List do Koryntian 16, 22).
yuitrel
@Quel kodeks dokumentów?, proszę o konkrety i źródła
yuitrel
@Quel "10 Przykazań" to zbiór podstawowych nakazów moralnych czyż nie ?
Gdzie jest nakaz przyjęcia SWII? jeśli tak to co mamy przyjąć?
Nemo potest duobus dominis servire !
Św. Franciszek z Asyżu (1181-1226)
w jednym z listów tak pisze o Realnej Obecności Chrystusa w pokornej Hostii św.: Wszystko w człowieku powinno zamierać z podziwu - niech cała ziemia drży i całe Niebiosa triumfują, gdy Chrystus, Syn Boga żywego, przychodzi na ołtarz przez ręce kapłana.
Dla św. Franciszka żadna godność nie mogła się równać z godnością kapłańską, z powodu jej wzniosłej chwały …More
Św. Franciszek z Asyżu (1181-1226)

w jednym z listów tak pisze o Realnej Obecności Chrystusa w pokornej Hostii św.: Wszystko w człowieku powinno zamierać z podziwu - niech cała ziemia drży i całe Niebiosa triumfują, gdy Chrystus, Syn Boga żywego, przychodzi na ołtarz przez ręce kapłana.

Dla św. Franciszka żadna godność nie mogła się równać z godnością kapłańską, z powodu jej wzniosłej chwały Konsekrowania Ciała i Krwi Chrystusa.
Nemo potest duobus dominis servire !
„O Ojcze święty, ile profanacji, ile świętokradztw musi znosić Twoje łaskawe serce! Któż więc, Boże, stanie w obronie tego łagodnego Baranka, który nigdy nie otworzył ust swoich w swojej sprawie, lecz zawsze tylko w naszej?” (tak modlił się o. Pio).
Ujawnia się przerażająca prawda, że kobiety – w tym zakonnice – rozdają w Polsce Komunię Świętą.
Naprawdę, czas wielki, aby modlić się o powrót …
More
„O Ojcze święty, ile profanacji, ile świętokradztw musi znosić Twoje łaskawe serce! Któż więc, Boże, stanie w obronie tego łagodnego Baranka, który nigdy nie otworzył ust swoich w swojej sprawie, lecz zawsze tylko w naszej?” (tak modlił się o. Pio).

Ujawnia się przerażająca prawda, że kobiety – w tym zakonnice – rozdają w Polsce Komunię Świętą.
Naprawdę, czas wielki, aby modlić się o powrót katolickiej wiary i wynagradzać Panu Jezusowi za wszystkie profanacje i uzurpacje, jakie mają miejsce na polskiej ziemi.


– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyacinthus
yuitrel
@Quel gdzie pisze ze wszyscy katolicy maja przyjąć Sobor Watykanski II?
Nemo potest duobus dominis servire !
„Syn powinien czcić ojca, a sługa swego pana. Lecz skoro Ja jestem Ojcem, gdzież jest cześć moja, a skoro Ja jestem Panem, gdzież szacunek dla Mnie? To mówi Pan Zastępów do was, o kapłani:
Lekceważycie imię moje, a jednak pytacie: Czym to okazaliśmy lekceważenie Twemu imieniu?
Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie: Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego,…More
„Syn powinien czcić ojca, a sługa swego pana. Lecz skoro Ja jestem Ojcem, gdzież jest cześć moja, a skoro Ja jestem Panem, gdzież szacunek dla Mnie? To mówi Pan Zastępów do was, o kapłani:

Lekceważycie imię moje, a jednak pytacie: Czym to okazaliśmy lekceważenie Twemu imieniu?

Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie: Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, iż macie oddawać cześć memu imieniu, mówi Pan Zastępów, to rzucę na was przekleństwo i przeklnę wasze błogosławieństwo, a przeklnę je dlatego, że sobie nic nie bierzecie do serca” (Ml 1, 6; 2, 1-2).

Pierwszym zadaniem kapłana jest oddawać cześć Panu Bogu.

Najdoskonalej czyni to przez składanie Najświętszej Ofiary Mszy Świętej.

W Kościele powołuje się – spośród kapłanów diecezjalnych i zakonnych – ludzi na funkcje, godności i urzędy. Różne są kryteria promowania ludzi na funkcje, godności i urzędy.

Pytamy poważnie:

Czy w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce ktoś został awansowany ze względu na wybitne zasługi w szerzeniu czci i kultu Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie?

Czy w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce ktoś został awansowany ze względu na wybitne zasługi w obronie królewskiego zwyczaju przyjmowania Komunii Świętej w postawie klęczącej – w jedności z naszym Ojcem Świętym Benedyktem XVI?

A jeśli ktoś dostąpił tego zaszczytu, to niechaj wystąpi i da świadectwo!

Ilu jest takich kapłanów i zakonników między nami?

- - -

całość: sacerdoshyacinthus.com/2012/08/30/pytanie-o-kryteria/
stanislawp
Zbliża się następna rocznica miesięcznica
I co ty zarzydzony @biniobill wypisujesz na tym forum?
Na tym forum debilu fałszywie oskarżasz p Putina że zestrzelił samolot...
Rzydzi by tak chcieli... wyrzucić Putina i wrócic do władzy w Moskwie
Za mały móżdżek masz Zbysiu i wasze rzydowskie marzenia się nie spełnią bo bluźnicie przeciw Bogu, przeciw Jego Synowi Jednorodzonemu Jezusowi..nie chcecie …More
Zbliża się następna rocznica miesięcznica
I co ty zarzydzony @biniobill wypisujesz na tym forum?
Na tym forum debilu fałszywie oskarżasz p Putina że zestrzelił samolot...
Rzydzi by tak chcieli... wyrzucić Putina i wrócic do władzy w Moskwie
Za mały móżdżek masz Zbysiu i wasze rzydowskie marzenia się nie spełnią bo bluźnicie przeciw Bogu, przeciw Jego Synowi Jednorodzonemu Jezusowi..nie chcecie Mu należnej Czci oddac w Najświętszym Sakramencie...
Podrzucać fałszywki jak ta ostatnia w Anglii
Oskarżyli p Putina o zatrucie agenta..
a czemu nie agentów mosadu?
a gdyby się przyjrzeć Smoleńskowi, to widać Zbychu że to twoi bracia we wierze maczali palce i chcą wojny polsko-rosyjskiej z tego powodu..
2.5 roku przy władzy i ja nie słyszałem aby rząd PiS przesłuchiwał polityków odpowiedzialnych za przygotowanie lotu do Smoleńska, kto i jak przyjechał na lotnisko, kto był w samolocie a kto w ostatniej chwili zrezygnował z samolotu i pojechał pociągiem a potem został ministrem obrony i sprowadził wrogie wojska na teren Polski
Pan Macierewicz wszystko zamiata pod dywan aby prawda o Smoleńsku nie wyszła do wierzchu
Sprawa Smoleńska to podwójna gra pana Macierewicza...
Jeden uczciwy Polak już dawno by wykrył co sie stało w Smoleńsku
Uczciwy Polak jako minister w rządzie już dawno by wykrył co się stało dn 9/11 2001
Uczciwy Polak już dawno by znalazł sprawców trucia ludności w chemtrails..
wacula25wp.pl
stanislawp A ty nie jesteś w stanie sprostać inteligencją intelektualną biniobill pastwisz się nad nim nie potrzebnie i próbujesz z pustych plew otrzymać ziarno ale wstyd 🤦 🤬
stanislawp
biniobill
Spoufalić z heretykiem, opętanym antychrystem który od 7 lat niszczy Katolików na tym forum i okazuje się od wczoraj że wierzy w tego samego boga co rzydzi wiarołomni, antychryści...
Włąśnie ci rzydzi, ci antychryści wydali nakazy ekskomunikowania Katolików... nie dalej jak w styczniu wasz naczelny rabin w Polsce sugerował biskupom kary dla Katolików którzy nie chcą uznać że religia …More
biniobill
Spoufalić z heretykiem, opętanym antychrystem który od 7 lat niszczy Katolików na tym forum i okazuje się od wczoraj że wierzy w tego samego boga co rzydzi wiarołomni, antychryści...
Włąśnie ci rzydzi, ci antychryści wydali nakazy ekskomunikowania Katolików... nie dalej jak w styczniu wasz naczelny rabin w Polsce sugerował biskupom kary dla Katolików którzy nie chcą uznać że religia rzydowska jest prawdziwa a oni chcą aby się rzydzi nawrócili..
To szuje tacy jak ty wspierają tych rzydów w Polsce a ci sięgają Polakom do kieszeni po 300 miliardów!
Ile ty jeszcze herezji przeciw Bogu ogłosisz?
Spoufalić się chciałeś?
Udawałeś tylko zainteresowanie nauką ale się okazało że ty debilu nie jesteś w stanie ani czytać, ani obejrzeć materiały, ani nie masz zdolności logicznego myślenia...
a wszystko co robisz to z nienawiści do Prawdy
Zostało ci niewiele czasu do opamiętania i nawrócenia...