Znamenie šelmy - covid pas ,potvrdenie o očkovaní,ID 2020 Barcode

050. Poselství Ježíše ze dne 3. března 2011 v 23:30.

ZÁNIK DEMOKRACIE – KNĚŽÍ BUDOU SOUŽENI

Ó, vroucně milovaná dcero, jsem rád, že Mi dnes večer věnuješ svou pozornost. Tvá nepřítomnost Mě trochu bolela, ale věděl jsem, že se ke Mně brzy vrátíš.
Poslouchej, prosím, pozorně. Přestože si uvědomuji, že jsi zaneprázdněná svým životem, musíš pochopit naprostou důležitost těchto poselství. Dostáváš moje Slovo v nejhistoričtější epoše od počátku dějin. Protože teď, v této době, zažije svět takové změny, jaké lidstvo dosud nevidělo.
Připravte se, děti moje, ať už jste na světě kdekoliv. Neboť už velmi brzy dostane každý z vás jeden z nejvzácnějších darů mého milosrdenství. Moje Varování, které dostanete, všude rozšíří obrácení. Až to nastane, ve chvíli, kdy se dění na zemi zastaví, se přijetím Pravdy všude rozšíří Láska.
Pro lásku a světlo, které skrze vás budou vyzařovat, bude pro Satanovy přívržence těžké obhájit svoje zlé jednání. I když tato velká událost, která vás vyděsí, přinese mnoho obrácení, je ještě třeba, abyste se na ni připravili.
Přijměte skutečnost, že se toto proroctví naplní. Jen málokteří je budou popírat v čase, kdy nastane, i po něm. A přece se ještě najdou mnozí, kteří se budou i nadále ode Mne odvracet. Velké pronásledování bude následovat.
Kněží budou trpět
Moje armáda milovaných následovníků statečně povstane, aby obhajovala moji existenci. A přece ti, u nichž byste to nejméně očekávali, včetně vůdců mé křesťanské církve, se přidají na stranu Zlého a jeho parazitů. Budou svedeni pro svou slabou víru. Zjistíte, že moji svatí zástupci, moji oddaní, posvěcení služebníci, budou muset obhajovat svoji víru. Krutost, jaké budou vystaveni, bude podobná té, jakou jsem zakusil Já od svých katů. Neztrácejte to ze zřetele, vy všichni, kteří Mě následujete. Odolejte pokušení a nedejte se svést na cestu zrádců, i když máte strach. Nikdy se nedejte zlákat falešnými sliby. Buďte stateční. Modlete se, abyste byli posilněni.
Pronásledování nebude trvat dlouho
Věřící, dodávejte si sílu navzájem, protože i ti, kteří jsou vám nejbližší, se odvrátí od víry. Budete si připadat osamělí, znevážení a veřejně zesměšnění. Nevšímejte si jejich posměšků. Já vás všechny povedu a ochráním, protože tento čas nebude trvat dlouho. Nejbolestivější utrpení, které zakusíte, bude jejich nevěra ke Mně, k Pravdě.
Nekřesťanské národy budou vykonávat kontrolu
Modlitba pomůže zeslabit některé z katastrofických událostí, které se mají stát. Pronásledování, které bude uvaleno na ty, kdo věří ve Mne a v mého Věčného Otce, bude vycházet z národů, jimž chybí láska. Láska k Bohu. Jediná láska, kterou udržují ve svých srdcích, patří moci nad méně šťastnými zeměmi. Kontrola a vláda je jejich prvořadým cílem. Sláva a úsilí o bohatství a vlastnictví nad vámi, vaší zemí a těmi, kteří Mě odmítají odsoudit. Když se vzdáte, moje děti, tak zjistíte, že je velmi těžké se vrátit na původní cestu, nebo opět nasměrovat svoje kroky ke Mně. Bude si to vyžadovat výjimečnou odvahu vzhledem k velmi mocnému protivenství. Ale vy zvítězíte. Pokud trpíte proto, že ve svých srdcích cítíte vášnivou lásku k Bohu, mému Věčnému Otci, potom to přijmete s radostí ve vašich duších.
Vzestup nových diktátorů
Náhlé změny v globální situaci, které se až dosud zdály jako nevýznamné nepokoje, přerostou do skutečných válek. Války povedou k nedostatku potravin. Demokracie bude rychle na ústupu a vyvstanou zlověstné diktatury. Ale tyto diktatury budou velmi obezřetné s ohledem na to, jak budou vnímány. Přijdou jako zprostředkovatelé míru a "zachránci". Jako protihodnotu za to, že vám nakrmí ústa, budou mít pod kontrolou vaše vlastnictví, které pak bude patřit jim. Budete si muset vyžádat povolení, abyste nasytili svoje rodiny. Abyste mohli cestovat, budete potřebovat speciální formu identifikace a bude od vás požadováno, abyste přijali značku – značku šelmy. Utečte, moje děti. Schovejte se. Neboť to není ještě všechno. Budou vám diktovat, jak se máte modlit, protože to není Bůh, k němuž se obracejí. Ti jsou, děti moje, armádou Satana, která vám chce ukrást vaše duše.
Vy, kdo věříte ve Mne, připravte se. Okamžitě se vraťte do vašich kostelů. Modlete se k Bohu, Věčnému Otci. Shromážděte se do skupin a modlete se, modlete se, modlete se. Žádejte o svátost smíření, abyste potom, co uvidíte Varování, přijali s pokorou stav svých duší. Nemáte se čeho obávat.
Modlete se za vaši rodinu a přátele. Za vaše děti, za vaše sousedy. Je zapotřebí, abyste se všichni připravili. Tak mnoho z vás se potom obrátí, až se stanou svědky pravdy o mé existenci. Tak mnoho nebude schopno snést šok, až uvidí, jak Mě urazili. Ostatním to bude jen lhostejné. Hodiny teď tikají.
Proste Mě o pomoc
Všechna předpověděná znamení jsou kolem vás, děti. Všímejte si jich a přijměte je za to, čím jsou. Revolty. Zemětřesení. Záplavy. Klimatické změny. Tyto události budou přibývat. Peníze se teď stávají vzácnější a stejně tak to bude i s vaší potravou. Nemyslete si, že všechno je ztraceno, neboť když Mě budete prosit o pomoc, budou vaše modlitby vyslyšeny. Všechny vás budu držet za ruku a pomůžu vám dostat se přes tento chaos. Musíte však otevřít svá srdce. Zmařte každý pokus Zlého, aby vás nesvedl a nevtáhl do svých zlověstných plánů. Zachovejte si čistotu srdce a mysli. Buďte pokorní ve svých postojích. Nikdy však nemějte strach hájit vaše právo věřit ve Mne.
Čas připravit si duše
Nastal čas. Děti moje, teď jděte a připravte si své duše. Skrze svátosti hledejte potřebné milosti k posvěcení svých duší. Potom Mě požádejte, abych vás vzal do své náruče a proste Mě o spásu. Má láska a soucit, které chovám ke každému jednomu z vás, jsou mimo vaše chápání. Varování, jeden z nejmilostivějších darů, jaký vám všem mohu dát, než se uskuteční poslední soud, musíte přivítat. Děkujte, že vám byl dán tento úžasný dar. Protože, až nastane obrácení v každém koutu světa, budete skutečně připraveni na nové nebe a zemi, které potom splynou v jedno – můj ráj a nádherné dědictví, na které má nárok každý jeden z vás – pokud se tak rozhodnete.
Očekávejte teď moje Varování, mé děti, protože čas je už velmi blízko.

Váš milující Spasitel, spravedlivý soudce a milosrdný Ježíš Kristus
Milada Pišteková shares this
41
Pravda bude skryta
Barcode a ID číslo je predstavené tu: Bill Gates sa priznáva k mikročipom ! – gloria.tv
Takže najprv vás pohryzie had ,máte potvrdenie o očkovaní a môžete cestovať,ako v posolstve hore.
Scan prostredníctvom Luciferiázy v špeciálne upravenom smartfóne.
Tohle by měl každý vidět- vakcinačná diktatúra
Presne ako na tom obrázku hore.More
Barcode a ID číslo je predstavené tu: Bill Gates sa priznáva k mikročipom ! – gloria.tv
Takže najprv vás pohryzie had ,máte potvrdenie o očkovaní a môžete cestovať,ako v posolstve hore.
Scan prostredníctvom Luciferiázy v špeciálne upravenom smartfóne.

Tohle by měl každý vidět- vakcinačná diktatúra

Presne ako na tom obrázku hore.
Pravda bude skryta
Problém s týmito vakcínami proti Covid19 sú štyri:z potratených detí, sú RNA vakcíny, je tam enzým luciferáza, sú tam nanočipy tzv. hydrogel.
RNA vakcína mení genóm človeka a už sa to nedá vrátiť späť. Človek sa stáva niekým iným, ako bol - geneticky modifikovaný. Ak sa zmení genóm a pôjde to zle (ako napr.siamské dvojčatá, retardovanosť a tak) tak sa to nedá vrátiť späť, lebo už sa …More
Problém s týmito vakcínami proti Covid19 sú štyri:z potratených detí, sú RNA vakcíny, je tam enzým luciferáza, sú tam nanočipy tzv. hydrogel.

RNA vakcína mení genóm človeka a už sa to nedá vrátiť späť. Človek sa stáva niekým iným, ako bol - geneticky modifikovaný. Ak sa zmení genóm a pôjde to zle (ako napr.siamské dvojčatá, retardovanosť a tak) tak sa to nedá vrátiť späť, lebo už sa to replikuje v genóme samo. Je to nezvratný proces.
Luciferáza je voľným okom neviditeľný enzým, ktorý ukazuje, že človek bol očkovaný napr.čiarovým kódom, číslom či znakom, viditeľné je to iba prístrojom pod určitým infračerveným svetlom.
Hydrogel sú nanotechnológie, ktoré v tele človeka prijímajú a vysielajú stav napríklad cukrov, menštruačný cyklus, tlkot srdca, tlak atď. Takto z vonku niekto môže ovplavňovať celkový stav človeka, lebo nanotechnológie môžu ako nanorobiti ničiť cukry, či pridať cholesterol, či zabiť nadiaľku človeka, či ovplyvniť náladu a zdravie nadiaľku.
Coburg
Prečo nepíšete odkaz na prameň - posolstvo komu a kde?
agnesino
To je posolstvo MBM z Knihy pravdy, ktorej mnohí neveria ale všetko ide ako bolo povedane
agnesino
No a kto vám ich vnucuje??? Keď vás nezaujímajú tak idem ďalej a venujem sa tomu, čo má zaujíma. Ja tu tiež prejdem všetko a pozastavim sa len tam kde má niečo zaujme a ostatné neriešim.😉
Jan defendel defendel
Takze nas nasilu ocipuju
Laco Bajzo
Jan defendel- Aj zaočkujú ,ale potom vás podľa "svätého proroka Malachiáša" -bývalého Matesa čaká 30- 40 vláda dobrého Henryho ,vláda pokoja a "spoločenskej vlády Krista na zemi :):):) Tak žiadne obavy :)
Jan defendel defendel
Velke obavi su velke
Pravda bude skryta
Žiaden Henry. Znamenie šelmy rýchlo prinesie smrť tela a aj duše - zatratenie. Ten kto má Božiu pečať ochrany, toho sa to nebude týkať.
Peter(skala)
akože nie, ved Henriho predpovedala bl.Emerichova
Peter(skala)
a ct.Hozhauser
Pravda bude skryta
Vakcína bude nadväzovať na znamenie šelmy. Po tom čipovaní bude Nové nebo a Nová Zem.
Peter(skala)
to je zaujimave na niektorých katolikov: neveria startým známym svätým prorokom, ale uveria kadejakým novodobým pochybným prorokom.
Ako hovorí Písmo: keby ste verili Písmu, tak by ste verili aj Synovi človeka.
Ináč povedané: keby ste verili starým svätým prorokom (lebo Starý Zakon je o starých svätých prorokov) tak by ste neverili novým pochybným prorokom. Ved ked si navzajom odporuju v proroctvach …More
to je zaujimave na niektorých katolikov: neveria startým známym svätým prorokom, ale uveria kadejakým novodobým pochybným prorokom.

Ako hovorí Písmo: keby ste verili Písmu, tak by ste verili aj Synovi človeka.

Ináč povedané: keby ste verili starým svätým prorokom (lebo Starý Zakon je o starých svätých prorokov) tak by ste neverili novým pochybným prorokom. Ved ked si navzajom odporuju v proroctvach, tak je jasné, že starí proroci sa nemýlia, lebo su svätí, ale tí noví pochybní proroci sa mýlia.
Pravda bude skryta
Skala prosím netrep. Práveže citujem z písma. Antikrist a falošný prorok idú do ohnivého jazera po čipovaní a prichádza pán Ježiš a Nové Nebo a Nová Zem.
Peter(skala)
a čo starí známi svätí proroci ako Emerichova a Holzhauser ?
🤔
Pravda bude skryta
písmo Henryho nespomína a ani sv.Malachiáš.Ani MBM.
I písmo hovorí iba o 8 králoch a teraz kraluje ôsmy.Tá vakcinácia je už na spadnutie,toto ide do Veľkého súženia,ktoré má trvať do 3 a pol roka.
Pravda bude skryta
Neveríš ,že toto je koniec časov?? Však preto som sem dal toto posolstvo.Hovorí 9 rokov dopredu : Abyste mohli cestovat, budete potřebovat speciální formu identifikace a bude od vás požadováno, abyste přijali značku – značku šelmy. Utečte, moje děti.
Po tomto može byť už len ohnivé jazero, a skrátené dni,inak by sa nik nezachránil.A mnohí z Vás očakávajú 30 rokov ešte.More
Neveríš ,že toto je koniec časov?? Však preto som sem dal toto posolstvo.Hovorí 9 rokov dopredu : Abyste mohli cestovat, budete potřebovat speciální formu identifikace a bude od vás požadováno, abyste přijali značku – značku šelmy. Utečte, moje děti.

Po tomto može byť už len ohnivé jazero, a skrátené dni,inak by sa nik nezachránil.A mnohí z Vás očakávajú 30 rokov ešte.