Ostrik
Ostrik

Prečo médiá neukážu celú pravdu o ´utečencoch´ ?

Drahá sestra Lubica, ve svojom uvítacom hesle píšeš:

ANI KROK BEZ BOŽEJ VÝZBROJE: / EF 6,11-18/

11Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.

12Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.

13Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť!

More
Drahá sestra Lubica, ve svojom uvítacom hesle píšeš:

ANI KROK BEZ BOŽEJ VÝZBROJE: / EF 6,11-18/

11Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.

12Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.

13Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť!

14Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti

15a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja!

16Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha!

17A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo!

18Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých!


Urob niečo pre svoju dušu! Prečítaj si na čo odkazuješ a zistíš, že sa nechováš, ako si si predsavzala. Zmeníš si uvítací heslo tak, aby zodpovedalo pravde? Nič z toho textu u teba nevidím!
Ostrik

Hlubiny Božího Slova 23.část

Jaké tajemství bys chtěla vyzrazovat, drahá sestro Hento? Klidně vyzrazuj, co považuješ za tajemství. Nemám s tvými tajemstvími problémy. Že by zase nějaké formy?
Ostrik

Hlubiny Božího Slova 23.část

Dobrou noc, drahá sestro Hento. Jsem potěšen, že jsem ti mohl předvést pravdu. Dělám pro tvou duši opravdu rád.
Ostrik

Prečo médiá neukážu celú pravdu o ´utečencoch´ ?

Drahá sestro Lubico, Kolik je ve svaté církvi duší?
P.S. Ale je dobré, že sis alespoň na něco z Písma svatého vzpomněla.
Ostrik

Hlubiny Božího Slova 23.část

Ráda sedíš s bezdomovci? To je dobře, pak zajisté pochopíš starost Svatého otce Františka o lidi bez domova.
Ostrik

Hlubiny Božího Slova 23.část

Řekl jsem to uváženě a nelituji toho. Nemám problém s ničím, co jsem kdy napsal. Je mi skutečně nepříjemné, co na sebe lepíš. Mnohého se štítím. Není to nic nekřesťanského.
Juda 1:21-23
21zachovejte se v Boží lásce a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. 22A nad některými, kteří pochybují, se slitovávejte, 23některé zachraňujte, vytrhujíce je z ohně, a nad …More
Řekl jsem to uváženě a nelituji toho. Nemám problém s ničím, co jsem kdy napsal. Je mi skutečně nepříjemné, co na sebe lepíš. Mnohého se štítím. Není to nic nekřesťanského.
Juda 1:21-23
21zachovejte se v Boží lásce a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. 22A nad některými, kteří pochybují, se slitovávejte, 23některé zachraňujte, vytrhujíce je z ohně, a nad některými se slitovávejte v bázni, majíce v nenávisti i košili poskvrněnou od těla.

Ostrik

Hlubiny Božího Slova 23.část

Vezmu si rukavice.
1Kor 15:50Toto vám říkám, bratři, že tělo a krev nemůže být dědicem Božího království ani porušitelné nebude dědicem neporušitelného.
Jak by mohl být Kristus formován? Navíc do porušitelného těla? Nedává to smysl. Je vždy lépe mlčet, než neuváženě mluvit, drahá sestro Hento!
Ostrik

Hlubiny Božího Slova 23.část

henta 23:28

tak už asi fakt končím, vím, že jsem vůl ale moc mi nelahodí když mi to stále někdo připomíná. Promiň musím ti napsat pravdu vole.
______________________________________________________________________________________________
Pravda se musí hledat, tu nevykouzlíme ve fantazii. Někdy bývá nepříjemná, ale je povinností křesťanů podat ruku těm, kteří se (třeba i dobrovolně) válí v …More
henta 23:28

tak už asi fakt končím, vím, že jsem vůl ale moc mi nelahodí když mi to stále někdo připomíná. Promiň musím ti napsat pravdu vole.
______________________________________________________________________________________________
Pravda se musí hledat, tu nevykouzlíme ve fantazii. Někdy bývá nepříjemná, ale je povinností křesťanů podat ruku těm, kteří se (třeba i dobrovolně) válí v blátě. Bůh ti žehnej, drahá sestro Hento!
Ostrik

Utečenci, vitajte!

1Tim 6:6-12
6Opravdu velkým pramenem zisku je totiž zbožnost, která se spokojí s tím, co má. 7Nic jsme si přece na svět nepřinesli a je jasné, že si z něho také nemůžeme nic odnést. 8Máme-li však jídlo a oděv, spokojíme se s tím. 9Ti, kdo chtějí být bohatí, upadají do pokušení a do léčky a do mnoha nerozumných a škodlivých žádostí, které je vtahují do zkázy a záhuby. 10Neboť kořenem všeho zlého…More
1Tim 6:6-12
6Opravdu velkým pramenem zisku je totiž zbožnost, která se spokojí s tím, co má. 7Nic jsme si přece na svět nepřinesli a je jasné, že si z něho také nemůžeme nic odnést. 8Máme-li však jídlo a oděv, spokojíme se s tím. 9Ti, kdo chtějí být bohatí, upadají do pokušení a do léčky a do mnoha nerozumných a škodlivých žádostí, které je vtahují do zkázy a záhuby. 10Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům; a někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolestí. 11Ale ty, Boží člověče, před tím utíkej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. 12Bojuj dobrý boj víry, chop se věčného života, k němuž jsi byl povolán a pro nějž jsi učinil dobré vyznání před mnoha svědky.
Ostrik

Hlubiny Božího Slova 23.část

henta 21:32
"Dědictví dostává ten, kdo je opravdu dospělý v němž je zformován Kristus."

henta 23:18

OSTRIKU, JEDINÁ FORMA JE KRISTŮV KŘÍŽ. PROMIŃ , NEPLE´T SI TO.
Copak ty jsi kříž? Už nevíš, jak by ses vymluvila. Kristus se nemůže formovat. Omlouvám se ti, když ti na tom záleží. Napsat pravdu ale musím.
Ostrik

Utečenci, vitajte!

No a co ty, ceskoslo, zdravý bělošský hochu. Proč tě zajímá, kdo co financuje?
Ostrik

Prečo médiá neukážu celú pravdu o ´utečencoch´ ?

Drahá sestro Lubico, informace, které přinášíš, si každý na internetu dokáže nahledat. Zkus se někdy podělit o vlastní zkušenosti z cesty za Kristem. Zkus nás potěšit, povzbudit. Modli se za nás. Jsme Kristova církev a jsme na cestě do nebeského království. Bůh ti žehnej, drahá sestro Lubico.
Ostrik

Hlubiny Božího Slova 23.část

henta 21:32

"Dědictví dostává ten, kdo je opravdu dospělý v němž je zformován Kristus."
Kdyby se měl ve mně formovat Kristus, musel by se on přizpůsobovat mně. To by nebylo vhodné, myslím. Co si myslíš o tom, co si já myslím, drahá sestro Hento?

P:S: Mystika a fantazie o formování Krista není jedno a totéž. Omlouvám se ti za to, že jsem ti musel napsat pravdu.
Ostrik

Hlubiny Božího Slova 23.část

Takže si představuješ formování Krista velmi tajemně? Některé lidské představy velmi tajemně přesahují realitu...
Ostrik

Hlubiny Božího Slova 23.část

Drahá sestro Hento, jak si vlastně představuješ formování Krista?
Ostrik

Povídá přítel příteli

V tom máš pravdu, Beno. Stačí se podívat, co sem kdo vnáší. Stačí nahlédnout, za kým tu co zůstává. Každý z nás tu vydáváme svědectví o sobě. Modleme se, abychom raději vydávali svědectví o Bohu - Lásce v našich srdcích.

P.S. Každý váš vklad svědčí o tom, co na internetu vyhledáváte, čím se živíte! Boží Slovo to ale bývá jen velice zřídka.
Ostrik

Kde nalezneme pro zrno dobrou zemi?

1J 4:8 :V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.

Vaše komentáře jsou důkazem o tom, že nemilujete. Nemilujete, protože se bojíte. Vaše srdce jsou plná strachu. Je to stejný strach, který zabil Krista, Štěpána i Husa. Je to ten strach, který vás drží v otroctví! Vaším otrokářem je Satan.
Je tu řešení, přijměte do …More
1J 4:8 :V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.

Vaše komentáře jsou důkazem o tom, že nemilujete. Nemilujete, protože se bojíte. Vaše srdce jsou plná strachu. Je to stejný strach, který zabil Krista, Štěpána i Husa. Je to ten strach, který vás drží v otroctví! Vaším otrokářem je Satan.
Je tu řešení, přijměte do svých srdcí Zrno od Rozsévače. Přijměte Krista a nechte se vést jeho láskou. V Kristu prožijete velké osvobození.
Budete se radovat z lásky, na každého člověka budete hledět s láskou. Už nikdy nebudete nástrojem Zlého.
Ostrik

Kde nalezneme pro zrno dobrou zemi?

Kdo přijal Zrno od Rozsévače do dobré země, ten se nebojí. Láska strach vyhání a my víme, že Pán Ježíš osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti drženi po celý život v otroctví Zd 2:15.

Proto může apoštol směle a beze strachu svědčit:

1J 4:8 :V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.

A tak jeden každý svědčí …More
Kdo přijal Zrno od Rozsévače do dobré země, ten se nebojí. Láska strach vyhání a my víme, že Pán Ježíš osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti drženi po celý život v otroctví Zd 2:15.

Proto může apoštol směle a beze strachu svědčit:

1J 4:8 :V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.

A tak jeden každý svědčí svými slovy, svými skutky o tom, čím je naplněn. Buďto láskou nebo strachem. Obojí mít v srdci nemůže.

Bůh žehnej všem, kteří Boží Slovo slyší!
Ostrik

Nebojte se

Pamatujte, že tělo - chrám pro Ducha svatého, obdrželi všichni lidé.
1. ČTENÍ 1Král 8,41-43
Jestliže přijde cizinec, vyslyš ho!

Čtení z první knihy Královské.
Šalomoun se modlil v chrámě:

Vyslyš, Hospodine, i cizince, který není z tvého izraelského lidu, jestliže přijde z daleké země kvůli tvému jménu - neboť uslyší o tvém velikém jménu, o tvé mocné ruce a o tvém napřaženém rameni - jestliže …More
Pamatujte, že tělo - chrám pro Ducha svatého, obdrželi všichni lidé.
1. ČTENÍ 1Král 8,41-43
Jestliže přijde cizinec, vyslyš ho!

Čtení z první knihy Královské.
Šalomoun se modlil v chrámě:

Vyslyš, Hospodine, i cizince, který není z tvého izraelského lidu, jestliže přijde z daleké země kvůli tvému jménu - neboť uslyší o tvém velikém jménu, o tvé mocné ruce a o tvém napřaženém rameni - jestliže přijde prosit do tohoto domu, vyslyš ho v nebi, v místě, kde přebýváš. Učiň všechno, o co tě bude cizinec prosit, aby všechny národy země poznaly tvoje jméno, aby se tě bály jako tvůj izraelský lid a aby poznaly, že byl tento dům, který jsem vystavěl, pojmenován tvým jménem.
Ostrik

Myrna Nazzour na Slovensku: Jednota, láska, pokoj

Ještě nikdy jsem neslyšel tak zákeřné řeči o Pánu Ježíši, jaké tu vede nekatolík ceskoslo. Je to totiž PÁN JEŽÍŠ KRISTUS, kdo nám říká: NEBOJTE SE!

Mt 10:28 :A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo - duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo.

Mt 14:27 :Ježíš však na ně hned promluvil: »Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!

Mt 17:7 :Ježíš přistoupil, dotkl se …More
Ještě nikdy jsem neslyšel tak zákeřné řeči o Pánu Ježíši, jaké tu vede nekatolík ceskoslo. Je to totiž PÁN JEŽÍŠ KRISTUS, kdo nám říká: NEBOJTE SE!

Mt 10:28 :A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo - duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo.

Mt 14:27 :Ježíš však na ně hned promluvil: »Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!

Mt 17:7 :Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: »Vstaňte, nebojte se!

Mt 28:10 :Tu jim Ježíš řekl: »Nebojte se! Jděte a oznamte mým bratřím, ať odejdou do Galileje. Tam mě uvidí.

Mk 6:50 :Všichni ho totiž viděli a zděsili se. On však na ně hned promluvil a řekl jim: »Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!

L 12:4 :Říkám vám, moji přátelé: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale potom už nemají, co by ještě udělali.

L 12:7 :U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se! Máte větší cenu než všichni vrabci!

J 6:20 :On však na ně zavolal: »To jsem já, nebojte se

Slova svatého Petra rovněž platí pro všechna pokolení. Když jste se rozhodli pro Ježíše, rozhodli jste se pro pronásledování. Proč tedy naříkáte, když přišla malá zkouška?

1P 3:14 :I kdybyste museli trpět pro spravedlnost, blaze vám! Nebojte se jich, když vám vyhrožují, a nedejte se zneklidnit.
Ostrik

Nebojte se

Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen.
Požehnaný den vespolek.
L 2:14Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení!
Ostrik

Falošný humanizmus pápeža Františka a tzv. kresťanských pravdoláskarov

Řiďme se tedy tím, co učil Ježíš a věrně naplňoval Pavel.
dokud máme čas, čiňme dobro všem
Když všem, tak všem!
Vždyť i žena pohanka nakonec nedostala drobky spadlé pod stůl, ale pořádný kus chleba! Její dceru Pán uzdravil.
Ó ženo, tvá víra je veliká. Staň se ti, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera uzdravena.
_______________________________________________________________________________…
More
Řiďme se tedy tím, co učil Ježíš a věrně naplňoval Pavel.
dokud máme čas, čiňme dobro všem
Když všem, tak všem!
Vždyť i žena pohanka nakonec nedostala drobky spadlé pod stůl, ale pořádný kus chleba! Její dceru Pán uzdravil.
Ó ženo, tvá víra je veliká. Staň se ti, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera uzdravena.
________________________________________________________________________________________________________________

Je lépe svěřit výklad Písma těm, kteří jsou povoláni a nesbírat pochybné výklady po internetu, ať se vám líbí sebevíc!
Bůh ti žehnej, drahá sestro Lubico!
Ostrik

Falošný humanizmus pápeža Františka a tzv. kresťanských pravdoláskarov

Drahá sestra Lubica zde citovala z blogu jakéhosi Martina Kavky, který trochu zažongloval s verši Písma svatého, aby podpořil svůj útok na Svatého otce Františka.

Martin Kavka „Neřekl snad apoštol Pavel; Pokud budete moci, pomáhejte, ale především těm ve víře?“ „A neřekl snad Kristus; Kdo by vzal chléb svým dětem a hodil jej psům?“

_______________________________________________________________…More
Drahá sestra Lubica zde citovala z blogu jakéhosi Martina Kavky, který trochu zažongloval s verši Písma svatého, aby podpořil svůj útok na Svatého otce Františka.

Martin Kavka „Neřekl snad apoštol Pavel; Pokud budete moci, pomáhejte, ale především těm ve víře?“ „A neřekl snad Kristus; Kdo by vzal chléb svým dětem a hodil jej psům?“

______________________________________________________________________________________________________________________________________

První citát zní ve skutečnosti takto:

Ga 6:10Tak tedy dokud máme čas, čiňme dobro všem, zvláště však těm, kteří patří do rodiny víry.

Zde jde apoštolovi o to, aby příslušníci nově vznikajících církevních obcí konali vůli Boží, tedy projevovali dobro. A to nejen lidem ve světě, ale zvláště těm, kteří patří Kristu. Každý takový skutek v rámci církevní obce vede k posílení víry u těch, kteří jsou potřební.

Druhý citát je zde:

Mt 15:26On odpověděl: Není správné vzít chléb dětem a hodit jej psům.

Tento výrok je však uprostřed známých souvislostí. Ježíš sice ženě odpovídá v duchu židovských tradic, ale pro silnou víru kananejské ženě nejen vyhoví, ale dokonce její víru (víru pohanky) dá svým učedníkům za vzor.

Vždy je tedy třeba všechny výroky uvažovat v širokých souvislostech, abychom se nedostali, jako pan autor, k bludnému závěru.

Bližním jsme tedy každému, kdo naši pomoc potřebuje, bez ohledu na to, jestli nás dříve pronásledoval nebo hrozí, že nás v budoucnu pronásledovat bude. Vzpomeňte životní příběh obráceného Saula (svatého Pavla). Soud nechejme Bohu.
Ostrik

Falošný humanizmus pápeža Františka a tzv. kresťanských pravdoláskarov

Každá společnost na světě se skládá z pronásledovatelů a z pronásledovaných. Tak tomu je od dob první bratrovraždy. Toho si je samozřejmě vědom i Svatý otec František. Jeho nepřátelé ve svých iracionálních vyjádřeních ale nikoliv.
Ostrik

Povídá přítel příteli

Myslím, že je čas, abychom se zamysleli nad tím, kde jsou meze našeho světského strachu a sbírání žhavých novinek. Do jaké míry můžeme být obyčejnými ustrašenými lidmi? A kdy vlastně začneme být křesťany, tedy těmi, co se řídí Božími přikázáními? Jak se lišíme ve svých verbálních projevech od nevěřících? Můžeme se otočit zády k příkazům lásky, když hájíme své světské pozice?
Všimli jste si, že …More
Myslím, že je čas, abychom se zamysleli nad tím, kde jsou meze našeho světského strachu a sbírání žhavých novinek. Do jaké míry můžeme být obyčejnými ustrašenými lidmi? A kdy vlastně začneme být křesťany, tedy těmi, co se řídí Božími přikázáními? Jak se lišíme ve svých verbálních projevech od nevěřících? Můžeme se otočit zády k příkazům lásky, když hájíme své světské pozice?
Všimli jste si, že ve svých komentářích nezmiňujete Boha? Všechno se v posledních dnech točí kolem strachu před neznámými lidmi. Zbyde vám někdy čas na modlitbu? Čas na rozjímání při četbě Písma svatého? Proč se tolik štětíte, když vám připomínám slova Pána Ježíše nebo svatých apoštolů? Nechcete to slyšet, protože vám mluvím do svědomí?
Odpovězte upřímně!
Ostrik

Podkopnutý terorista?

Uklidni se, mike. Ty plácáš hlouposti, když jsi relativně klidný, natož ve stavu silného rozrušení...
Víš co? Postav se před věznici, až budou mít vězni návštěvy a kopej do jejich dětí, jsou to děti zločinců ne? Až budou propouštět nějaké vězně, kopni si i do nich. Je to podle tebe katolické nebo snad ne? Je to projev lásky k bližnímu, podle tebe.
Ostrik

Podkopnutý terorista?

Rádi byste si kopli i do svatého Pavla?
Ostrik

Podkopnutý terorista?

Saul před svým obrácením vodil křesťany do vězení, na smrt. Přesto byl vyvolen, aby zformoval církev, jako apoštol Ježíše Krista. Prosím, nejdříve se myslí, pak píše. Dvakrát měř, jednou řež!!!
Ostrik

Homília o. Cyrila Vasiľa, Šaštín ,15. septembra 2015

Jsem velmi potěšen, drahá sestro Lubico, že sis zamilovala Svatého otce Benedikta XVI. Mám ho také moc rád, je to ten Svatý otec, co ukončil kariéru nehodného arcibiskupa. Již tehdy jsi se vyjadřovala záporně vůči KBS. Takže to, co nyní předvádíš, není náhlé hnutí mysli. Přesto věřím, že najdeš cestu k Lásce.

Falošný humanizmus pápeža Františka a tzv. kresťanských pravdoláskarov

More
Jsem velmi potěšen, drahá sestro Lubico, že sis zamilovala Svatého otce Benedikta XVI. Mám ho také moc rád, je to ten Svatý otec, co ukončil kariéru nehodného arcibiskupa. Již tehdy jsi se vyjadřovala záporně vůči KBS. Takže to, co nyní předvádíš, není náhlé hnutí mysli. Přesto věřím, že najdeš cestu k Lásce.

Falošný humanizmus pápeža Františka a tzv. kresťanských pravdoláskarov

ľubica 20:07

Koľko falošnosti je za týmito jeho slovami:
„Tváří v tvář tragédii desetitisíců uprchlíků prchajících před válkou, smrtí, hladem, na cestě k nadějnému životu, Evangelium nás volá, být blízko k slabým a opuštěným,“ prohlásil papež.

Papež František otevírá dveře Vatikánu pro migranty a vyzývá evropské církve, aby také tak učinily
Ostrik

Podkopnutý terorista?

Možná příští apoštol... jako svatý Matouš...
Ostrik

Novinári v akcii ... madarska novinarka podkopáva nohy deťom...

Takže se sebereme a podkopneme nohu Pontskému Pilátovi... a potom každému z nějakého důvodu (vždy se najde), jen abychom si mohli nalhat, že to nebyl člověk - Boží stvoření - bližní. Jsme přeci LEPŠÍ, jsme KŘESŤANÉ!
Ostrik

Falošný humanizmus pápeža Františka a tzv. kresťanských pravdoláskarov

Možná znáš toto lidové přísloví: Dvakrát měř, jednou řež!
Ostrik

Homília o. Cyrila Vasiľa, Šaštín ,15. septembra 2015

Sto lidí, sto názorů. Bůh mu žehnej, ale ventiloval své strachy.
Ostrik

Homília o. Cyrila Vasiľa, Šaštín ,15. septembra 2015

On neklamal, len udal iný dôvod. Neprestáva ma šokovať, ako tolerantní dokážete byť ku lži. Ono sa trošička klame, ale nič to nie je. A to vám nevadí, že Ježiš je Pravda?
Zj 22:15Vonku zostanú psi, traviči, nemravníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje lož a dopúšťa sa jej.
Ostrik

Utečenecké tábory v Európe

Tady probíhá nějaká soutěž v tom, kdo vyzobne větší vtip z internetu?
Ostrik

Homília o. Cyrila Vasiľa, Šaštín ,15. septembra 2015

Caesare, Svatý otec Benedikt XVI podle svých slov odstoupil z úřadu ze zdravotních důvodů. Chceš ho obvinit ze lži a zbabělosti? To by mne opravdu ranilo.
Ostrik

Homília o. Cyrila Vasiľa, Šaštín ,15. septembra 2015

Autoritu je třeba vždy ctít a uznávat. A to i v případě, že osoby do moci postavené upadnou do hříchu. Nelíbí se mi třeba, že církevní představitelé nechali upálit svatého kněze Jana Husa. To je samozřejmě nekřesťanský skutek, ale neznamená to, že by takový skutek v mých očích zbavil zodpovědné cti, která autoritě náleží. Vždyť víš, že mše svatá je platná bez ohledu na bujnou lidskou představivos…More
Autoritu je třeba vždy ctít a uznávat. A to i v případě, že osoby do moci postavené upadnou do hříchu. Nelíbí se mi třeba, že církevní představitelé nechali upálit svatého kněze Jana Husa. To je samozřejmě nekřesťanský skutek, ale neznamená to, že by takový skutek v mých očích zbavil zodpovědné cti, která autoritě náleží. Vždyť víš, že mše svatá je platná bez ohledu na bujnou lidskou představivost o vlastních soudcovských schopnostech.
Ostrik

Homília o. Cyrila Vasiľa, Šaštín ,15. septembra 2015

Tak vidíš, Caesare, to podstatné už za mne napsal Peter.
Když na takovou dezinformaci řádně posvítíš z jiného úhlu, snadno prohlédneš nedostatky, které má každá lež. Proto se také říká, že lež má krátké nohy.
Ostrik

Utečenecké tábory v Európe

mirael 15:45

Irák: "Můj syn je už v Německu, hovořili jsme telefonem. dali mu peníze,byt. Němci pro nás postaví domy, tohle mi řekl. Brzy se tam všichni přestěhujeme."
_______________________________________________________________________________________________
A k čemu má vést tento tvůj komentář? Má vzbudit u čtenářů závist? Závist byla příčinou první bratrovraždy. Co je svět světem, stále …More
mirael 15:45

Irák: "Můj syn je už v Německu, hovořili jsme telefonem. dali mu peníze,byt. Němci pro nás postaví domy, tohle mi řekl. Brzy se tam všichni přestěhujeme."
_______________________________________________________________________________________________
A k čemu má vést tento tvůj komentář? Má vzbudit u čtenářů závist? Závist byla příčinou první bratrovraždy. Co je svět světem, stále bratr vraždí bratra. Možná bys měl přeci jen věnovat více pozornosti textům z Písma svatého, které sem vkládám pro upamatování zbloudilých.
Ostrik

Nekašlú sa - moslimská hliadka v Londýne

Opilství a noční opilecké hulákání také nejsou Boží oslavou, Caesare.
Ostrik

Utečenecké tábory v Európe

Jak vidím, Miraeli, nejsi schopen racionálně osvětlit motivaci, se kterou jsi vložil citát o penězích, bytech a domech v Německu. Ceskoslo a mike ti rozumí i beze slov, to je ti však spíše ku škodě, než k užitku. Podívej se na věc z jiného úhlu. Třeba poděkuj milosrdnému Bohu, který vše dobře řídí. Jistě počítal s tím, že v zemích bývalého Československa žijí lidé nepřející a lakotní. Tak je …More
Jak vidím, Miraeli, nejsi schopen racionálně osvětlit motivaci, se kterou jsi vložil citát o penězích, bytech a domech v Německu. Ceskoslo a mike ti rozumí i beze slov, to je ti však spíše ku škodě, než k užitku. Podívej se na věc z jiného úhlu. Třeba poděkuj milosrdnému Bohu, který vše dobře řídí. Jistě počítal s tím, že v zemích bývalého Československa žijí lidé nepřející a lakotní. Tak je nechal vstoupit do EU jako občany páté kategorie. A právě díky méně štědrému sociálnímu systému a podstatně nižším mzdám se budou běženci v těchto zemích jen velmi neochotně usazovat. Vše špatné pro něco dobré, že? Co na to odpovíš?
Ostrik

Utečenecké tábory v Európe

Nejde jen o mne, ale o to, jaký obraz poskytuješ o křesťanech. Křesťané se projevují láskou k bližnímu. Co si pomyslí člověk, který sem nahlédne? Jak vlastně evangelizuješ? Neměl bys jít příkladem alespoň v komentářích? Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. To stále platí.
P.S. Jestli nejsi křesťan, měl bys to napsat, abys nemátl potenciální konvertity.
Ostrik

Utečenecké tábory v Európe

Miraeli, co ti na tom vadí, že někdo chce do Německa? Závidíš, že tam dostanou peníze a byty? Nebo jakou motivaci jsi měl k tomu, abys nakopíroval právě tato slova? Zkus to rozumně vysvětlit, pokud to dokážeš.
Ostrik

Pane,prechádzaj cezo mňa!

Peter a všichni tobě podobní! Kam chodíte na takové zaručené zprávy? Není to náhodou zase o třísce a břevnu v oku? Všichni lidé jsou hříšníci, dobře uděláš, když se za všechny lidi budeš modlit. Jestli ale chceš být klepna jako ceskoslo, tak vydáváš svědectví především o svém hříchu.
Ostrik

Něco o Putinovi.

Úcta k autoritám je součástí naší víry. V Písmu svatém je doloženo, že svatý apoštol respektoval úřad velekněze i po ukřižování Krista. Mnozí zdejší rádoby myslitelé ustrnuli v čase ukřižování a iracionálně v sobě nosí od Zlého naočkovanou potřebu msty. Nedokáží totiž myslet v souvislostech. Ježíš totiž zemřel pro nás a Jeho vítězství nad smrtí je vítězstvím pro ty, kteří milují. Ne pro ty, …More
Úcta k autoritám je součástí naší víry. V Písmu svatém je doloženo, že svatý apoštol respektoval úřad velekněze i po ukřižování Krista. Mnozí zdejší rádoby myslitelé ustrnuli v čase ukřižování a iracionálně v sobě nosí od Zlého naočkovanou potřebu msty. Nedokáží totiž myslet v souvislostech. Ježíš totiž zemřel pro nás a Jeho vítězství nad smrtí je vítězstvím pro ty, kteří milují. Ne pro ty, kteří se živí pomstychtivostí. Ta totiž nemá v křesťanském náboženství místo. Skuteční následovníci Krista se radují z Jeho vítězství nad smrtí a peklem. Duše v moci Ďábla se užírají nenávistí k vyvolenému národu. Dokud je Bůh neosvobodí, nepochopí nic z Ježíšova učení.
Pan Putin je také autorita. Ale chraňme se toho, abychom doufali v pozemské autority namísto doufání v Boha! Jedině v Bohu je spása, nikoli ve zběsilém surfování po internetu a ve vršení informací, které stejně většina lidí nemá kam zařadit.
P.S. Děkujme Bohu, že se děje Jeho svatá vůle. Děkujme Bohu, že dal svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.
Ostrik

Homília o. Cyrila Vasiľa, Šaštín ,15. septembra 2015

Mou drahou sestru Hentu si nedobírej, Samsone. V posledních dnech jí svedla na scestí drahá sestra Lubica, která si o sobě myslí, že je odvážná, když se veřejně postavila proti Svatému otci Františkovi. Hloupě tak podpořila nešťastný omyl drahé sestry Henty.
Ostrik

Něco o Putinovi.

Můžeš se mne zeptat i na pana Putina, Samsone. Je součástí jednoho světového systému, takže tvé doufání v člověka vyjde opět nazmar. Co je to s vámi, že raději člověka, než Boha?
Ostrik

Víra

Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen!
Požehnané odpoledne vespolek. Blaze každému, kdo kráčí po Božích stezkách!
Ostrik

Spravedlivý Lot

Ostrik

Homília o. Cyrila Vasiľa, Šaštín ,15. septembra 2015

Keby vám sám Pán Ježiš prišiel kázať o láske, vy by ste viedli hlúpe reči o tom, že je mimo realitu. Úbožiaci.