Bazsó-Dombi Attila
Bazsó-Dombi Attila

A Katolikus Egyház és a COVID – 19 elleni vakcina

Isten jutalmazza meg az összeállító munkáját!
Bazsó-Dombi Attila

Liberális kamikaze

Vajon miért japán zászlóval ugrik kínai helyett?
Bazsó-Dombi Attila

A COVID -19 demonológiai háttere

Megfontolandó megközelítés, Isten fizesse!
Bazsó-Dombi Attila

Beliál fiai

Isten fizesse! Valódi égi vezetettségű összeállítás!
Bazsó-Dombi Attila

Only vaccinated people allowed at Pope’s upcoming Mass in Slovakia

Full relax, it's just a shared reflection.
Bazsó-Dombi Attila

Mi a nők szerepe az Egyházban?

A társadalmilag manipulált patológiás folyamat megjelenése még a Szentírás modern-kori magyar nyelvű fordításaiban is tetten érhető (Mt 19,12):

Békés-Dalos Újszövetségi Szentírás, 1951.
(első kiadás): „Van, aki anyja méhéből úgy született, hogy képtelen házasságra, van, akit az emberek tettek képtelenné rá, de van, aki a mennyek országáért önként lemond róla. Aki föl tudja fogni, fogja föl!"
More
A társadalmilag manipulált patológiás folyamat megjelenése még a Szentírás modern-kori magyar nyelvű fordításaiban is tetten érhető (Mt 19,12):

Békés-Dalos Újszövetségi Szentírás, 1951.
(első kiadás): „Van, aki anyja méhéből úgy született, hogy képtelen házasságra, van, akit az emberek tettek képtelenné rá, de van, aki a mennyek országáért önként lemond róla. Aki föl tudja fogni, fogja föl!"
Szent István Társulati Biblia, 1973. (első kiadás): „Van, aki azért képtelen a házasságra, mert úgy született. Van, akit az emberek tettek a házasságra alkalmatlanná. Végül van, aki a mennyek országáért önként mond le a házasságról. Aki fel tudja fogni, az fogja fel!"
Káldi-Neovulgáta 1997. (első kiadás): „Vannak ugyanis eunuchok, akik anyjuk méhéből így születtek; aztán vannak eunuchok, akiket az emberek tettek ilyenné, és vannak olyan eunuchok is, akik önmagukat férfiatlanították a mennyek országáért. Aki meg tudja érteni, értse meg."
Bazsó-Dombi Attila

Mi a nők szerepe az Egyházban?

A kereszténység férfiatlanodása – egy keresztény antropológiai megközelítés

Régen szokás volt a Biblia szavait komolyan venni. Ha azt írta, hogy pap csak férfi lehet, akkor pap csak férfi lehetett. Ha azt írta, hogy a család feje a férfi, akkor a család feje a férfi volt. Mindez manapság mintha… “rugalmasabb” lenne. Nyilván a katolikus felekezetben még nincsenek női papok, de sok helyen megvan …More
A kereszténység férfiatlanodása – egy keresztény antropológiai megközelítés

Régen szokás volt a Biblia szavait komolyan venni. Ha azt írta, hogy pap csak férfi lehet, akkor pap csak férfi lehetett. Ha azt írta, hogy a család feje a férfi, akkor a család feje a férfi volt. Mindez manapság mintha… “rugalmasabb” lenne. Nyilván a katolikus felekezetben még nincsenek női papok, de sok helyen megvan már a törekvés, hogy lehessenek. Ugyanígy a férfi családfősége is egyre kérdésesebb – egyre több az olyan hang, ami szerint a Biblia “azt nem úgy értette”. Valójában a nő a főnök, és a férfi kötelessége a nőt szolgálni.
Csakhogy van ezzel néhány probléma. Az egyik rögtön az, hogy ha egy pap a férfiak családfősége ellen beszél, akkor a férfi hívek könnyen elpártolhatnak tőle (és vele együtt akár a kereszténységtől is). Egy másik – manapság nehezen tárgyalható, mert a liberálisok által könnyen félremagyarázott – probléma az, hogy a női irányítás nem működik. Isten azért teszi meg a férfit családfőnek, mert a férfiak és a nők nem ugyanolyanok, és különbözőségük egyik következménye, hogy a férfiak jobb irányítók. Miért? Racionálisabban gondolkodnak. Igazságosabbak. Kevésbé rabjai az érzelmeiknek. Biztonságot adnak a családnak.
Fontos megértenünk, hogy ettől a nők nem “rosszak” és a férfiak sem szükségképpen “jók”. Ezek csak bizonyos emberi tulajdonságok, amiket kiegészít sok másik. Tehát nem arról van szó, hogy a férfiak felsőbbrendűek lennének, hanem csak arról, hogy alkalmasabbak a családfői szerepre.
A következő oka a férfi családfőségének az, hogy rajta múlik a család megélhetése. Manapság persze változnak a munkahelyi viszonyok, és nő is kereshet jól, de ez nem forgatja fel teljesen a természet rendjét. Az pedig azt mondja, hogy csak a nő tud szülni, és amikor az áldott állapot utolsó, vagy a szülés utáni első hónapokban van, akkor nem feltétlenül tud úgy gondoskodni magáról – és a gyerekről – ahogy arra szükség lenne. Egy igazgatónővel is megeshet, hogy pár hétig-hónapig kiesik a munkából, és akkor szüksége van arra, hogy valaki gondoskodjon róla. (Manapság az állam egyre több téren átveszi a férfiak családfői és családfenntartói szerepét, ezzel is aláásva “pozíciójukat”. Ha az állam adja a pénzt, akkor a férjre már nincs is olyan nagy szükség, ugyebár. És hogy az állam miből adja azt a pénzt? Az adóból, amit a férjtől elvesz.) A férfi szerepe a családban a női munkavállalás és az állami támogatások miatt egyre gyengül, de ezt az egyház ellensúlyozni tudná az eredeti ige hirdetésével.
Végül megemlítenék még egy okot, ami a férfiak vezető szerepe mellett szól: ez pedig a női természet. Míg egy férfi képes arra, hogy az egész családját “atyailag” szeresse, beleértve a feleségét is, addig a nőnek sokkal problémásabb a férjét “anyailag” szeretni. Egy nő csak olyan férfit szerethet igazán, akit tisztel és akire felnéz. Egy családfő esetén ez nem nehéz, hiszen tiszteletreméltó dolog, hogy bölcsen és erős kézzel vezeti a családját. Ugyanakkor ha gyenge kezű és gyenge jellemű, ami azt eredményezi, hogy a nő átveszi a vezetést, akkor a nő nem fogja tudni ugyanúgy tisztelni. Erről kevés szó esik, de a tisztelet csökkenésével együtt jár a házas felek érzelmi és szexuális életének romlása is.
Sajnos modern korunkban a legtöbb nőt eleve úgy nevelik, hogy lázadjon a férfiak családfősége ellen. Ezzel nem csak a mindennapi családi együttműködést nehezítik meg, állandó vitákkal terhelve a kapcsolatot (olykor a gyermekek előtt is, ami különösen romboló hatással van a személyiségükre), hanem a házaséletet is, ugyanis ha egy nő állandóan kakaskodik a férjével, ha folyamatosan megy a harc, hogy ki viselje a nadrágot, akkor a nő eltévelyedik a nemi szerepekkel kapcsolatban is. A női szexualitás alapvetően passzív, vagyis a legtöbb nő a lelke mélyén arra vár, hogy levegyék a lábáról. Ez hogyan lehetséges egy olyan férfival, akiről tudja, hogy bármikor uralkodhat fölötte egy kis hisztivel, zsarolással, vagy akár szimplán csak nagyobb akaraterővel? Sehogy, vagy nagyon nehezen. Némi képies hasonlattal: ha a nő viseli a nadrágot, akkor a férfi a szoknyát – és ilyenkor a nő nem érzi magát nőiesnek, a párját pedig férfiasnak, tehát jön a magyarázkodás, hogy “most ne, fáj a fejem”. Mindez jobbára elkerülhető, ha a férfi szilárdan áll a családfői pozíciójában.
Az egyház is felismerte a családi szerepekben felmerült problémákat, de nem jó választ adott rájuk. Nem világos, hogy “lovagias erkölcsiségből”, vagy a modern feminizmus hatására, de a papság alapvetően a férfiakat hibáztatja. Jelen esetünkben ez így néz ki:
“Baj van akkor, ha történetesen a nő lesz a család feje. Ennek két alapvető esete van: 1. a válás;
2. amikor a férfi nem akarja betölteni Istentől kapott feladatát, és papucsférj lesz.”
Tehát nem arról van szó, hogy feminista lázadás zajlik a keresztényi rend ellen, és a nők “rabigának” csúfolva ledobják magukról a férfiak irányítását, hanem arról, hogy a férfiak nem jól csinálnak valamit. A férfival kell hogy legyen a baj: biztos ő nem akar családfő lenni. Buta illúzió ez, amit bárki felismerhet, ha veszi a bátorságot kinézni az ablakon. És éppen ezért amire szükség lenne, az nem a férfiak további szidása, hanem a probléma valódi feltárása. Így az egyház csak további férfi híveket fog veszíteni – igaz, hogy közben a nők tapsolni fognak elégedettségükben, de ez talán mégsem az az eredmény, amire a keresztény egyháznak pályáznia kellene.
(Ne higgyük, hogy a probléma arra a felekezetre korlátozódik, amelyikből az idézet származik! És az igazság kedvéért meg kell jegyezni, hogy az illető a továbbiakban igen szépen felrajzolja a nők férfiasodásának problémáját is. Csak azt nem értem, miért ilyen alapokra építkezik… A helyzet az, hogy szerencsénkre Magyarországon még nem olyan súlyos a helyzet, mint tőlünk nyugatabbra. Hozhatnék számtalan külföldi példát, de inkább beérem a kisebb számú itthonival, még akkor is, ha így nehezebb az állításaimat alátámasztani. Viszont sajnos követjük a nyugatot, bármerre is menjen, és így várható, hogy hazánkban is romlani fog a helyzet.)
És most visszatérek az alapkérdéshez: az egyház egyre kevésbé támogatja a férfiakat, és egyre inkább teret enged a nők követeléseinek, amivel nem csak a saját hitelvi alapjait adja fel, hanem a társadalmi rend megbontásához is segítő kezet nyújt. Minden egyes gyakorló kereszténynek feladata, hogy megkövetelje az eredeti igék komolyan vételét, az egyház feminizálódásának megállítását. Akinek eredeti formájában nem tetszik a kereszténység, az ne akarjon változtatni rajta, hanem keressen más vallást! Ilyen egyszerű az egész. Persze, hogy jó érzés ha sokan vannak a hívek, de inkább legyen pár foghíj a templomi padsorokban, mint hogy olyanokkal legyenek feltöltve, akik aláássák és belülről támadják a közösséget.

Forrás:
ferfiaklapja.hu/csaladfo/ (részlet)

Lásd még:
Cardinal Raymond Leo Burke on the Catholic “Man-crisis” and what to do about it
newemangelization.com/…n-the-catholic-man-crisis-and-what-to-do-about-it/
Bazsó-Dombi Attila

A Gyűrűk Ura / részlet: Fussatok bolondok!

Ez duplán van...
Bazsó-Dombi Attila

KEDVES FERENC PÁPA!

„Zeng zúg a mozdonyok sípja:
Minden szavát a szívünkbe írta. […]
Emeld csak hangod mozdonyom, emeljed!
Szavadtól sunynak a burzsujok
palotájukba reszketve, félve,
zúgjad, csak zúgjad: Sztálin él!
Sztálin a népek szemefénye."
(Kövesi Endre: Mozdonyok sípja
1953. március 10, Szabad Nép)
Bazsó-Dombi Attila

HÍVEK REAKCIÓI: „FERENC, MIÉRT HAGYTÁL EL MINKET?

Mk 14,21 / Mt 26,24
Bazsó-Dombi Attila

Mi a nők szerepe az Egyházban?

Szakrális antropológiai szereptévesztés!
Egyike a helyes katolikus biblikus antropológiai megközelítéseknek:
Bazsó-Dombi Attila

Akinek a reggeli harangszó sérti a fülét a müezzin éneke alatt fog nyögni

Azt nem értettem amit egyetlen tőmondatban tisztázni lehetett volna, pl. így:
"Az ítéletidő által sújtott települések sora", vagy ha mást kell érteni akkor azt amit...
Bazsó-Dombi Attila

Akinek a reggeli harangszó sérti a fülét a müezzin éneke alatt fog nyögni

Mit kellene érteni a listából?
Bazsó-Dombi Attila

Búcsú imádságok bevezetés

Köszönöm szépen!
Bazsó-Dombi Attila

Búcsú imádságok bevezetés

Helytelen link.