Nemo potest duobus dominis servire !
Nemo potest duobus dominis servire !

Duch ludzki i Lucyfer. Wolna wola.

.
Dość dużo ze szpetoty Lucyfera odnaleźć możemy w reakcjach ludzi totalnie obłąkanych, którzy całymi dniami śmieją się hałaśliwie ze swych własnych aberracji - z napadów agresji, z miłości do brudu i z samookaleczeń.

Żałujemy ich jako ludzi nie panujących nad sobą, jako zagubionych i nieświadomych swego tragicznego losu. Ale i u nich, i w każdym uśmieszku, jaki wywołuje w nas cudze nieszczęście…
More
.
Dość dużo ze szpetoty Lucyfera odnaleźć możemy w reakcjach ludzi totalnie obłąkanych, którzy całymi dniami śmieją się hałaśliwie ze swych własnych aberracji - z napadów agresji, z miłości do brudu i z samookaleczeń.

Żałujemy ich jako ludzi nie panujących nad sobą, jako zagubionych i nieświadomych swego tragicznego losu. Ale i u nich, i w każdym uśmieszku, jaki wywołuje w nas cudze nieszczęście, możemy odkryć echo półtonów Lucyfera, jego sygnaturę, echo niepohamowanego i bezsensownego śmiechu, drwiny z własnego złudnego i dobrowolnie wybranego stanu absolutnej nienawiści.
Nemo potest duobus dominis servire !

Gdyby nie „nieposłuszny” abp Lefebvre, odebrano by nam katolikom na zawsze prawdziwą Mszę św

Przepiękny film, który można także odczytać jako przestrogę przed przejawami destrukcji. Porusza subtelny problem relacji między posłuszeństwem a powinnością obrony Tradycji, obrony katolickiej wiary. Film może kogoś obudzić do myślenia w kategoriach prawdy i dostrzeżenia, że i nie w bajce nie wszystko jest dzisiaj „w najlepszym porządku”…
Film „Katolicy” w reżyserii Jacka Golda. Zrealizowany …More
Przepiękny film, który można także odczytać jako przestrogę przed przejawami destrukcji. Porusza subtelny problem relacji między posłuszeństwem a powinnością obrony Tradycji, obrony katolickiej wiary. Film może kogoś obudzić do myślenia w kategoriach prawdy i dostrzeżenia, że i nie w bajce nie wszystko jest dzisiaj „w najlepszym porządku”…
Film „Katolicy” w reżyserii Jacka Golda. Zrealizowany w 1973 r., w dwa lata po wprowadzeniu przez papieża Pawła VI nowego rytu mszy, jest odbiciem tej najdramatyczniejszej w dziejach katolicyzmu epoki, która wzbudziła zainteresowanie nawet niekatolików. W filmie występują Trevor Howard, Martin Sheen, Cyril Cusack, Andrew Keir i Michael Gambon. Jednak gra aktorska jest tylko tłem dla skontrastowania przeciwstawnych postaw. Już pierwsze ujęcie wprowadza napięcie, które będzie towarzyszyć widzowi aż do końca. Na irlandzkim wybrzeżu zakonnicy z położonego na wyspie klasztoru odprawiają tradycyjną, trydencką Mszę św.. Widz odbiera scenę jak z czasów prześladowań Cromwella, kiedy katolicy irlandzcy zbierali się w ukrytych miejscach, nocą, na Świętą Liturgię.Przebywający w Rzymie przełożony zakonu, któremu podlega nieposłuszny klasztor, wysyła specjalnego wysłannika dla wprowadzenia posoborowych zmian. Przełożony wyszydza starą Mszę jakby to był przeżytek, nic już dla współczesności nie znaczący anachronizm (spółczenie jest podobnie). Wysłannik, ksiądz grany przez Martina Sheena, dla skontrastowania ze swymi zakonnymi adwersarzami jest ubrany po cywilnemu i wydaje się być człowiekiem całkowicie zeświecczonym. Jest zresztą brany przez ludność za dziennikarza, któremu nie należy pomagać. Kiedy zdeterminowany (nasuwa się tutaj analogia do współczesnych znanych nam modernistów) przy pomocy śmigłowca dotrze w końcu ze swymi poglądami do bogobojnych mnichów, będą to dwa przeciwstawne światy. Z jednej strony głęboka wiara i troska o zbawienie dusz poprzez udzielanie im sakramentalnej posługi, z drugiej natomiast służba, jak sam wysłannik przyznaje, ludzkości – łącznie z pełną akceptacją rewolucyjnej działalności w Ameryce Łacińskiej. I co najbardziej zdumiewające, nie wierzy on w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, co jest jakby dyrektywą płynącą z samego Rzymu. Kluczową postacią w dramacie jest konserwatywny opat, już kilkakrotnie przeciwstawiający się zmianom prowincjała. Ale w decydującym momencie przyznaje, że już od pewnego czasu stracił wiarę (!) – i on właśnie przechodzi na stronę apostazji. Jest to bardzo symptomatyczny sojusz modernistów i tych co stracili wiarę. W ostatniej sekwencji opat zaczyna wyznawać protestancką definicję obecności Pana Jezusa przez sam fakt wspólnotowej modlitwy. Przy pomocy nakazu posłuszeństwa opat chce wprowadzić modernistyczne nowinki. Tego jednak w filmie już nie zobaczymy. Znając historię możemy się tylko domyślać, jaki los spotkał tę monastyczną wspólnotę, której końcem będzie zeświecczenie, utrata powołań i opuszczenie na zawsze klasztoru na wyspie. Mechanizm zniszczenia był wszędzie podobny. Posługując się zaprzeczeniem zasady posłuszeństwa, która jest tylko w służbie Prawdy, a nigdy odwrotnie, dokonano demontażu Tradycji w Kościele
Pesymistyczne zakończenie można odczytać jako poważne przynaglenie do troski o wiarę. W każdym powołaniu trzeba się troszczyć o wytrwanie w wierze. „Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi wierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają” (Hbr 11, 6). „Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 24, 13).
Nemo potest duobus dominis servire !

Kardynał Kurii: Franciszka kochają wrogowie poprzednich papieży

.
NIE MAJĄ WYJŚCIA... KOCHAJ, ALBO GIŃ:


Le Pape François
Nemo potest duobus dominis servire !

Kilka słów dla kobiet, które chcą się uwolnić z sideł ukrytego feminizmu – Dr Henry Makow

.
Feminizm nie był spontanicznym, oddolnym zjawiskiem społecznym.
Była to odgórna elitarna inżynieria społeczna, tj. modyfikacja zachowań zaaranżowana za pomocą środków masowego przekazu, rządu i edukacji. Została w całości sponsorowana przez iluminackich (satanistycznych) bankierów centralnych, aby kobiety miały kariery zamiast rodzin.
Nemo potest duobus dominis servire !

,,KOŚCIÓŁ TONIE ... a orkiestra gra dalej" - ks.dr Paweł Murziński

.
A KIEDY ZACZĄŁ TONĄĆ ŚWIĘTY PIOTR NA JEZIORZE ?
Nemo potest duobus dominis servire !

SKANDAL! Amerykańscy ŻYDZI zaatakowali Polskę ! (NAPISY PL)

.
najlepsi przyjaciele duda i kaczyńskiej..
Nemo potest duobus dominis servire !

Ukarano o.Pelanowskiego ! Antykościół w natarciu

.

" Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia.

Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić.

Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu.

Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

A ta Ewange…
More
.

" Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia.

Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić.

Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu.

Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. "
Nemo potest duobus dominis servire !

Ukarano o.Pelanowskiego ! Antykościół w natarciu

.
"Jako błyskawica wychodzi od wschodu słońca, a okazuje się aż na zachodzie, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego"

Ew. u św. Mat. r. 24, w. 27.
Nemo potest duobus dominis servire !

Abp Fulton J. Sheen - o Antychryście - znaki naszych czasów

.
św. Paweł Apostoł mówi co następuje:

Zanim nadejdzie koniec świata, zapanuje powszechny bunt (apostazja) przeciw Bogu i "...będzie objawiony człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi się ponad wszystko, co nazywają Bogiem, albo czemu cześć oddają, tak że usiądzie w świątyni Boga, okazując się jakby był Bogiem.,,
Nemo potest duobus dominis servire !

Nie pływajcie w mętnej wodzie ! Trzymajcie się Tradycji Kościoła

.
LUBIĘ TO i GORĄCO POLECAM !
Nemo potest duobus dominis servire !

Zasady prawidłowego bicia żony...

.
PAN FRANCISZEK Z WATYKANU MÓWI, ŻE ISLAM DOBRY.. WIDAĆ WIE CO MÓWI..
Nemo potest duobus dominis servire !

Kościół bez dogmatów ?! Po co nam taki Kościół !!!

.
KOŚCIÓŁ BEZ DOGMATÓW, TO NIE KOŚCIÓŁ.. ALE JASKINIA ZBÓJCÓW..

PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ GŁOSI NAUKĘ CHRYSTUSOWĄ, NIEZMIENNIE I DO KOŃCA CZASÓW..
Nemo potest duobus dominis servire !

ks. Piotr Natanek - 25.04.2019r

.
ej.. no ludzie.. ale żeby skasować:


,,KRÓLUJ NAM CHRYSTE !,,
Nemo potest duobus dominis servire !

Niemcy niegodnie przystępują do Komunii świętej. Zanikła świadomość grzechu.

.
PROBLEM DOTYCZY KWESTIONOWANIA ISTNIENIA ZŁA OSOBOWEGO, WYPIERANIA ISTNIENIA PIEKŁA, sZATANA, GRZECHU, BOGA - JAKO SĘDZIEGO, KTÓRY ZA DOBRE WYNAGRADZA, A ZA ZŁE KARZE..

SĄ TO WSZYSTKO OWOCE MODERNIZMU - ŚCIEKU HEREZJI WSZELAKIEJ, A REZULTATEM - GNIEW BOGA NA ŚWIĘTOKRADZTWO i BLUŹNIERSTWO.
Nemo potest duobus dominis servire !

Diabeł nienawidzi Mszy trydenckiej!

Józef kard. Ratzinger:

...To, co zaszło po Soborze,{...}– w miejsce liturgii będącej owocem ciągłego rozwoju, wstawiono liturgię sfabrykowaną.

Odeszło się od żywego procesu przemiany oraz wzrostu i zastąpiono go wytwarzaniem.

Nie chciano kontynuować owej wielowiekowej, żywej przemiany i organicznego dojrzewania, natomiast, zupełnie jak przy produkcji przemysłowej, zastąpiono je fabrykatem, …
More
Józef kard. Ratzinger:

...To, co zaszło po Soborze,{...}– w miejsce liturgii będącej owocem ciągłego rozwoju, wstawiono liturgię sfabrykowaną.

Odeszło się od żywego procesu przemiany oraz wzrostu i zastąpiono go wytwarzaniem.

Nie chciano kontynuować owej wielowiekowej, żywej przemiany i organicznego dojrzewania, natomiast, zupełnie jak przy produkcji przemysłowej, zastąpiono je fabrykatem, banalnym wytworem chwili...


Józef kard. Ratzinger, wstęp do francuskiego wydania książki La Réforme liturgique en question (Ostatnia reforma liturgii, niem. Die Reform der Römischen Liturgie) ks. Klausa Gambera, wyd. Editions Sainte-Madeleine. Le Barroux, 1992.
Nemo potest duobus dominis servire !

Bełkoczącym językami in memoriam..

.
CAŁY CZAS AKTUALNE :)
Nemo potest duobus dominis servire !

Abp Kondrusiewicz o Synodzie: Boga nie da się oszukać

.
Abp Tadeusz Kondrusiewicz

„Boga nie da się oszukać, bo prawda o rodzinie jest jedna,,. - LUBIĘ TO !
Nemo potest duobus dominis servire !

Zbóje. Belgijski znaczek pocztowy na rok 2016: biskup (Bonny), rabin (Guigui) i imam (Benhaddou). …

.
Prawdziwa Religia jest najpewniejszą i jedyną drogą do wiecznej szczęśliwości, od której to Religii jeśli ktoś odstąpi, z całą pewnością wpadnie w wieczne zatracenie.

Zaś dogmatem ateizmu jest, że każdy w swej Religii może się zbawić.

Albowiem tak jak jeden jest Bóg, jedna prawda, jedna słuszność, jedna sprawiedliwość, tak też jedna jest wiara, i Religia, i jeden Boży, i Chrystusowy Kośc…
More
.
Prawdziwa Religia jest najpewniejszą i jedyną drogą do wiecznej szczęśliwości, od której to Religii jeśli ktoś odstąpi, z całą pewnością wpadnie w wieczne zatracenie.

Zaś dogmatem ateizmu jest, że każdy w swej Religii może się zbawić.

Albowiem tak jak jeden jest Bóg, jedna prawda, jedna słuszność, jedna sprawiedliwość, tak też jedna jest wiara, i Religia, i jeden Boży, i Chrystusowy Kościół, czyli Zjednoczenie, poza którym nie może być zbawienia.


(O. Leonard Lessius SI († 1623), Narada, Której Wiary i Religii trzymać się mamy).
Nemo potest duobus dominis servire !

Sobór ekumeniczny i jego owoce..

a więc tak: skasowano mój wpis.. cytuję:

,,JEDNO ZDJĘCIE, TYSIĄC SŁÓW WARTE..,,
Nemo potest duobus dominis servire !

Zadoptuj modernistę...

.

TRZEBA SOBIE ZADAĆ PYTANIA:


CZY TO JEST WZÓR KAPŁANA ?

CZY TO JEST WZÓR ŚWIĘTEJ LITURGII ?
Nemo potest duobus dominis servire !

Kilka słów dla kobiet, które chcą się uwolnić z sideł ukrytego feminizmu – Dr Henry Makow

.
Jesteśmy atakowani przez szatana.

Płonące kościół i bombardowania to tylko zewnętrzne manifestacje.

Feminizm jest mentalnym atakiem.

Przekonało kobiety do wykorzystywania swojej seksualności, która stała się rozwiązła – zamiast poświęcić się mężowi i rodzinie.

Ruch dla „wyzwolenia” kobiet zniszczył kobiecość i sprawił, że prawdziwe kobiety są co raz rzadziej spotykane.
Nemo potest duobus dominis servire !

Kilka słów dla kobiet, które chcą się uwolnić z sideł ukrytego feminizmu – Dr Henry Makow

.
„ Feminizm zniszczył rzeczy, których najbardziej pragniesz, mianowicie miłość, zaloty, małżeństwo i dzieci”.
Nemo potest duobus dominis servire !

Wojujący Sekularyzm w Europie-abp Wielgus

.
ZAATAKOWALI, BO OŚMIELIŁ SIĘ WYSTĄPIĆ PRZECIW MASONERII, WIĘC MUSIAŁ ZOSTAĆ PRZYKŁADNIE UKARANY, JAKO OSTRZEŻENIE DLA INNYCH NIEPOKORNYCH..

JAK WIDAĆ OSTRZEŻENIE PODZIAŁAŁO..

KAPŁANY NABRAŁY WODY W USTA..

poza nielicznymi wyjątkami..
Nemo potest duobus dominis servire !

Potępienia heretyków przez Sobór Trydencki są ważne!

.
A co to za kasowanie komentarzy ? Co takiego źle napisałem ?

,,Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Holandii zdominowała polemika wokół słów katolickiego prymasa tego kraju, kard. Willema Eijka. Oświadczył on, że potępienie nauczania Marcina Lutra na Soborze Trydenckim, np. na temat Eucharystii, jest zawsze aktualne. Dlatego także dzisiaj protestanci nie mogą przyjmować Komunii św. w …
More
.
A co to za kasowanie komentarzy ? Co takiego źle napisałem ?

,,Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Holandii zdominowała polemika wokół słów katolickiego prymasa tego kraju, kard. Willema Eijka. Oświadczył on, że potępienie nauczania Marcina Lutra na Soborze Trydenckim, np. na temat Eucharystii, jest zawsze aktualne. Dlatego także dzisiaj protestanci nie mogą przyjmować Komunii św. w Kościele katolickim.,,
Nemo potest duobus dominis servire !

PiS przehandluje nawet tradycję, byleby przypodobać się Żydom | K. Łuksza

.
PIENIĄDZE TO NARZĘDZIE MAMIENIA SŁABYCH UMYSŁÓW.
Nemo potest duobus dominis servire !

PILNE!!!!! - ATAK na telewizję W Realu 24!!! NIE ZAMKNIECIE NAM UST !!!

hmm.. gdyby chciano unieruchomić studio - to wchodzą dwie osoby, jedna przecina wszystkie kable, w kilku miejscach, oczywiście, druga stuka młotkiem po każdej kamerze-obiektywie, lub traktuje ją paralizatorem po wejściach, to drugie rozwiązanie cichsze.. tak sobie myślę, że duży magnes neodymowy też by zniszczył całą elektronikę i to po cichutku.. jednym słowem amatorka, lub miało tak wyglądać.. …More
hmm.. gdyby chciano unieruchomić studio - to wchodzą dwie osoby, jedna przecina wszystkie kable, w kilku miejscach, oczywiście, druga stuka młotkiem po każdej kamerze-obiektywie, lub traktuje ją paralizatorem po wejściach, to drugie rozwiązanie cichsze.. tak sobie myślę, że duży magnes neodymowy też by zniszczył całą elektronikę i to po cichutku.. jednym słowem amatorka, lub miało tak wyglądać.. takie delikatne ostrzeżenie ? albo okazja, czyni złodzieja ?

Mam nadzieję, że sprawa się wyjaśni.. Póki co radzę zamontować monitoring.

ps.

wystarczyłoby też polać kamery rozpuszczalnikiem NITRO, aby każda z nich była NIENAPRAWIALNA.

lub też potraktować klejem - POPULARNĄ KROPELKĄ.. SUPER GLUE, czy czymś podobnym..
Nemo potest duobus dominis servire !

Plagi Apokalipsy - ks. dr Paweł Murziński

.
W POLSCE PIACH Z PUSTYNI.. JEDEN ZE ZNAKÓW ? PARASOL OCHRONNY NAD POLSKĄ ZAMKNĄŁ SIĘ ? BĘDZIE BOLAŁO NARÓD NIEWIERNY ?
Nemo potest duobus dominis servire !

Film kiki85uuu, który został uznany za obraźliwy dla innych

.
TROCHĘ PRAWDY I OD RAZU OBRAŹLIWY..
Nemo potest duobus dominis servire !

Czy Francziszek I jest wrogiem swojego Kościoła?

.
POLSCY ? CZY JUDEO CHRZEŚCIJAŃSCY ? PRZY CZYM SŁOWO JUDEO, WYKLUCZA KATOLICKOŚĆ..
Nemo potest duobus dominis servire !

Stanisław Michalkiewicz. Niech Pan prezydent Duda przejdzie na judaizm i nie zawraca nam głowy + …

.
HMM.. CO BYM W TYM TEMACIE NIE NAPISAŁ ZOSTANIE SKASOWANE :)