Christmas Campaign: Financial Insights
Mennyország, Mennyország
1830. november 27-én Labouré Szent Katalin a közös elmélkedés alkalmával látta a Szűzanyát...More
1830. november 27-én Labouré Szent Katalin a közös elmélkedés alkalmával látta a Szűzanyát...
A Csodásérem története. A "Szűzanya korunkra vonatkozó üzenetei" c. előadássorozat (ERöMŰVHÁZ, 1077 Budapest, Wesselényi u. 17.) 3. előadás (2017. március 24. )More
A Csodásérem története.
A "Szűzanya korunkra vonatkozó üzenetei" c. előadássorozat
(
ERöMŰVHÁZ, 1077 Budapest, Wesselényi u. 17.)
3. előadás (2017. március 24. )
01:19:02
Egy beteljesülő prófécia (Ralph Martin 1975-ben kapott próféciája): {Jézus:} „Mivel szeretlek benneteket, meg akarom nektek mutatni, mi az, amit ma a világban véghezviszek. Föl akarlak benneteket …More
Egy beteljesülő prófécia (Ralph Martin 1975-ben kapott próféciája):
{Jézus:} „Mivel szeretlek benneteket, meg akarom nektek mutatni, mi az, amit ma a világban véghezviszek. Föl akarlak benneteket készíteni arra, ami elkövetkezik. A sötétség napjai jönnek a világra, gyötrelmes napok. Épületek, amelyek ma állnak, akkor nem fognak állni. Ami segítség népem rendelkezésére áll most, akkor hiányozni fog. Szeretnélek felkészíteni benneteket, én népem, hogy csak engem ismerjetek és ragaszkodjatok hozzám, és olyan mélyen kötődjetek hozzám, ahogy még soha. Akkor elvezetlek benneteket a sivatagba. Lehántok rólatok mindent, amitől most függtök, hogy csak éntőlem függjetek. A világba a sötétség korszaka érkezik, de Egyházamra a dicsőség időszaka érkezik el, csakúgy, mint népemre. Akkor majd kiárasztom rátok Lelkem valamennyi ajándékát. Felvértezlek benneteket a szellemi harcra. Felkészítelek benneteket egy olyan evangelizációs időszakra, amilyet a világ még nem látott. Amikor nem marad más …More
01:45:52
KYRIE Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!More
KYRIE
Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
lowoa
TÍZPARANCSOLAT Az 1. parancsolat: MTörv 5,9; 6,13; Mt 4,10–Isten az első parancsolattal azt parancsolja, hogy őt megismerjük, egyedül őt imádjuk,…More
TÍZPARANCSOLAT
Az 1. parancsolat: MTörv 5,9; 6,13; Mt 4,10–Isten az első parancsolattal azt parancsolja, hogy őt megismerjük, egyedül őt imádjuk, és neki szolgáljunk. Akkor imádjuk Istent, ha őt legfőbb Urunknak elismerjük. Akkor szolgálunk Istennek, ha az ő szándékai szerint teljesítjük kötelességeinket. –Isten imádása ellen az vétkezik: aki nem törekszik Isten megismerésére; aki megtagadja Istent és vallási kötelességeit; aki nem imádkozik. –Amikor imádkozunk, Istennel beszélgetünk(reggel, este, evés előtt és után).–Az imádság fő céljai: az imádás, hálaadás, engesztelés, kérés és fölajánlás.–Azért imádkozunk, mert Jézus példát adott rá, megparancsolta és az imádság Istenhez kapcsolja életünket.–A legszentebb imádság a Miatyánk, amelyre Jézus tanított minket.–Babonával az vétkezik, aki valamely dolognak olyan erőt tulajdonít, amelyet Isten nem adott annak. Bálványimádónak azt nevezzük, aki valamely teremtményt Isten gyanánt imád.
szemlelek.net/…0/29/pachamama_szoknyaja_korul
More
charisma
FELELŐSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT „Minden általa és érte teremtetett…” (Kol 1,16) A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a teremtett …More
FELELŐSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT
„Minden általa és érte teremtetett…” (Kol 1,16)
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a teremtett világ védelméről (2008)
(részlet)
78. A természeti környezet, az ember és Isten között meglévő alapvető különbségek kozmocentrikus összemosása, amely a New Age panteisztikus világának sajátja, igen távol áll a keresztény embertől. Az ezoterika elemei az egyes ökológiai és környezetvédő mozgalmakban is jelen vannak. A mélyökológiában a biocentrizmus hangsúlyozása tagadja a Biblia antropológiai szemléletét, amelyben az ember van a világ középpontjában, hiszen minőségileg magasabb rendűnek tartják más természeti formáknál.[66] A mozgalom legnagyobb sikere az ökológia általánosítása volt: a természet, mint legfőbb érdeklődési terület, a föld – Földanya vagy Gaia – reszakralizálása, a zöld politikusokra jellemző misszionáriusi hevülettel. […] Az istenségével az egész teremtést átható Földanya melegétől várják, hogy áthidalja a szakadékot a …More
View one more comment
1964. november 13-án megszűnt a szegénység...., vagy mégsem? Ma 56 éve 1964. november 13-án VI. Pál pápa a Szent Péter Bazilikában a szegényeknek adományozta a pápai tiarát... 😡 VI. Pál pápa szakíto…More
1964. november 13-án megszűnt a szegénység...., vagy mégsem?
Ma 56 éve 1964. november 13-án VI. Pál pápa a Szent Péter Bazilikában a szegényeknek adományozta a pápai tiarát... 😡 VI. Pál pápa szakított ezzel a tradícióval. Ezüst- és aranyszínű, milánói mesterek által készített modern tiaráját a szegényeknek ajándékozta, így ő volt az utolsó katolikus egyházfő, aki ezt a fejdíszt viselte. A tiarát, amivel négy hónappal azelőtt koronázták meg, jótékonysági céllal áruba bocsátotta, és használatát a mitrával váltotta ki. (II. János Pál óta pedig a pallium tölti be a tiara hajdani szerepét a koronázás szertartásában.) magyarkurir.hu/…rol-hogy-szegenyeket-tamogassa
00:21
Misztérium Kegyelem - hagyományos rítusú liturgia a gödöllői premontreiekkel. A SZENTMISEMore
Misztérium Kegyelem - hagyományos rítusú liturgia a gödöllői premontreiekkel.
A SZENTMISE
12:32
Szavazó halottak -The Voting Dead. A 2020-as amerikai elnökválasztás politikailag korrekt volt, nem volt kirekesztő, mert még a halottak is leadhatták voksukat: youtube.com/watch?v=qJB9UyksIusMore
Szavazó halottak -The Voting Dead.
A 2020-as amerikai elnökválasztás politikailag korrekt volt, nem volt kirekesztő, mert még a halottak is leadhatták voksukat: youtube.com/watch?v=qJB9UyksIus
charisma
Dies Irae
Dies irae... Dies irae (magyarul a harag napja) Szerzője valószínűleg a Celano városában (Abruzzók) született Tamás nevű ferences rendi szerzetes (Thomas Celanus, meghalt 1255 körül). /Sík Sándor …More
Dies irae...
Dies irae (magyarul a harag napja)
Szerzője valószínűleg a Celano városában (Abruzzók) született Tamás nevű ferences rendi szerzetes (Thomas Celanus, meghalt 1255 körül).
/Sík Sándor fordítása/
06:52
Fekete István: Nagyanyám (felolvassa: Barsi Balázs OFM) Mindenszentek/Halottak napjára "Mert a gyermekek és a haldoklók nem hazudnak." Forrás: Ars Moriendi - A meghalás művészeteMore
Fekete István: Nagyanyám (felolvassa: Barsi Balázs OFM)
Mindenszentek/Halottak napjára
"Mert a gyermekek és a haldoklók nem hazudnak."
Forrás: Ars Moriendi - A meghalás művészete
06:41
Homoszexualitás katolikus szemmel. ppek.hu/…alitas_katolikus_szemmel_1.pdfMore
Homoszexualitás katolikus szemmel.
ppek.hu/…alitas_katolikus_szemmel_1.pdf
Kovács Ervin Gellért OPraem: Az iszlám. Az iszlám vallás és annak kialakulása, története. Kovács Ervin Gellért premontrei atya előadása, melyet 2017. májusában tartott a pesti ferencesek közösségi …More
Kovács Ervin Gellért OPraem: Az iszlám.
Az iszlám vallás és annak kialakulása, története. Kovács Ervin Gellért premontrei atya előadása, melyet 2017. májusában tartott a pesti ferencesek közösségi termében.
47:46
Joseph Ratzinger (1960): "A keresztény testvériesség alapja a hit" "Az európai felvilágosodás gondolkodása szorosan összefügg az egyetlen, mindent átfogó testvérségeszmével, sőt, azt mondhatjuk, …More
Joseph Ratzinger (1960): "A keresztény testvériesség alapja a hit"
"Az európai felvilágosodás gondolkodása szorosan összefügg az egyetlen, mindent átfogó testvérségeszmével, sőt, azt mondhatjuk, hogy az említett eszméket itt radikalizálták és tették széleskörűen hatékonnyá. Liberté, égalité, fraternité – írja zászlajára a francia forradalom, és ezáltal minden ember egyenrangú testvérségének eszméjét politikai-forradalmi programmá teszi. A felvilágosodásban e testvérségnek a közös isteni Atyától való származása erősen háttérbe szorul."
"A keresztény testvériesség – a marxizmus merőben evilági testvériességével ellentétben – mindenekelőtt Isten közös atyaságán alapul. A sztoa személytelen Isten-atya-fogalmával és a felvilágosodás bizonytalan-amorf atyafogalmával ellentétben Isten atyaságát a Fiú közvetíti; ez foglalja magában a Fiúban való testvéri egységet. Hogy a keresztény testvériességet valóban megélhessük, ahhoz mindenekelőtt Isten atyaságát kell szívünkbe zárnunk, eleven …More
Mennyország, Mennyország
Mindnyájan testvérek (Fratelli tutti)? Mindnyájan testvérek – Ferenc pápa új enciklikája FERENC PÁPA – 2020. október 4., vasárnap | 17:00 A testvériség és a társadalmi barátság útjai vezetnek egy …More
Mindnyájan testvérek (Fratelli tutti)?
Mindnyájan testvérek – Ferenc pápa új enciklikája
FERENC PÁPA – 2020. október 4., vasárnap | 17:00
A testvériség és a társadalmi barátság útjai vezetnek egy jobb világ építéséhez – fejti ki nyolc fejezetből álló új, szociális enciklikájában Ferenc pápa. Ismételten és erőteljesen nemet mond a háborúra és a közöny globalizációjára. A Mindnyájan testvérek (Fratelli tutti) kezdetű enciklikáról Isabella Piro összefoglalását olvashatják, melyet Vertse Márta fordított magyarra.
(
magyarkurir.hu/…rek-ferenc-papa-uj-enciklikaja)
One page
Dana22
"Nem halok meg, hanem az Életbe lépek” (magyarkurir.hu/…ent-terez-szuz-es-egyhaztanito)More
"Nem halok meg, hanem az Életbe lépek”
(magyarkurir.hu/…ent-terez-szuz-es-egyhaztanito)
Mennyország, Mennyország
Sofia1972
A halál nem a vég, hanem valami újnak, jobbnak, tökéletesebbnek a kezdete, ha te is úgy akarod. Isten senkire sem erőlteti az örök boldogságot …More
A halál nem a vég, hanem valami újnak, jobbnak, tökéletesebbnek a kezdete, ha te is úgy akarod. Isten senkire sem erőlteti az örök boldogságot vagyis az örök életet.
Az ördög fél Pio atyától. Szeptember 23. szerda: PIETRELCINAI SZENT PIO emléknapja Az ördög fél Pio atyától – Egy olasz ördögűző vallomása magyarkurir.hu/…a-segitsegul-az-olasz-ordoguzoMore
Az ördög fél Pio atyától.
Szeptember 23. szerda: PIETRELCINAI SZENT PIO emléknapja
Az ördög fél Pio atyától – Egy olasz ördögűző vallomása
magyarkurir.hu/…a-segitsegul-az-olasz-ordoguzo
07:19
Szent Ferenc Alverna hegyén elnyeri a szent sebhelyeket (1223. szeptember 17.) (Forrás: ferencesek.hu/…sztf-virgoskertje-fioretti.doc)More
Szent Ferenc Alverna hegyén elnyeri a szent sebhelyeket (1223. szeptember 17.)
(Forrás: ferencesek.hu/…sztf-virgoskertje-fioretti.doc)
3 pages
A Szentlélek kegyelmei és ajándékai közül a legnagyobb. (forrás: Assisi Szent Ferenc Virágoskertje Fioretti www.forrasok.ferences.eu/Fior.html)More
A Szentlélek kegyelmei és ajándékai közül a legnagyobb.
(forrás: Assisi Szent Ferenc Virágoskertje
Fioretti www.forrasok.ferences.eu/Fior.html)
One page
"Kétezer évenként megújítom a föld színét...most...lesz egy harmadik megújulás" Készült Daniel O'Connor előadásának és Luisa Piccarreta naplójának (Book of Heaven) felhasználásával. Források: www.…More
"Kétezer évenként megújítom a föld színét...most...lesz egy harmadik megújulás"
Készült Daniel O'Connor előadásának és Luisa Piccarreta naplójának (Book of Heaven) felhasználásával.
Források:
www.youtube.com/watch
bookofheaven.org/the-book-of-hea…
16:56
Mennyország, Mennyország
Mennyország, Mennyország
Boldogemlékű Luisa Piccarreta misztikája www.galpeteratya.hu/konyvek/11-luisa_piccar…
View one more comment
Mené, mené, tekél és parszin. A Francia Nemzetgyűlés számos módosítást jóváhagyott a nemzet bioetikáról szóló törvényében, amelyek egyike az igény szerinti abortuszt legalizálja születéséig (www.…More
Mené, mené, tekél és parszin.
A Francia Nemzetgyűlés számos módosítást jóváhagyott a nemzet bioetikáról szóló törvényében, amelyek egyike az igény szerinti abortuszt legalizálja születéséig (www.breitbart.com/…/french-national…)
Miserere_nobis
Uram, áraszd ki Szentlelked fényèt, hogy világosság legyen ott, ahol most sötétség van...🙏🏻🙏🏻🙏🏻