மொழி
594

போப் பிரன்சிஸ் (4 நிமிடங்கள்) சந்திக் …

05:00
உலகம் முழுவதும் கத்தோலிக்கர்கள் இப்போது ஜர்ஜ் மரியோ Bergolgio, போப் பிரன்சிஸ் பற்றி மேலும் அறிய உதவும் பொருட்டு, நம் 15 மொழிகளில் இந்த வீடியோ … மேலும்
ஒரு கருத்து எழுத …
1 1 72

St. Rita of Cascia, Widow (c. 1386-1456) - May 22

01:17
St. Rita of Cascia, whose feast is celebrated on May 22, was born at Rocca Porena, Italy, about the year 1386, and died at Cascia in the year 1456. Her parents opposed her desire to become a nun, … மேலும்
ஒரு கருத்து எழுத …
Irapuato
3 269

Hero Mary Wagner pleads with Ireland to reject abortion

Ireland will vote on May 25th on whether to repeal their 8th Amendment that protects the life of the unborn. "Until this very day, Ireland has stood out brightly among most other western by continuin…
ஒரு கருத்து எழுத …
1.2ஆ
01:56:36

The Story of Jesus - Tamil Aravind / Tamalsan / Tambul / Tamili / Tamal இயேசு கதை

The Story of Jesus - Tamil Aravind / Tamalsan / Tambul / Tamili / Tamal இயேசு கதை இயேசு கிறிஸ்து (தேவனுடைய குமரன்) வழ்க்கை மற்றும் டைம்ஸ் கதை. லூக்க நற்செய்தி கூறுகிற… மேலும்
ஒரு கருத்து எழுத …
2
catholicherald.co.uk

Abortion is a sin, says Jeremy Irons | CatholicHerald.co.uk

The actor discussed the Catholic Church in an interview with the Guardian Oscar-winning actor Jeremy Irons has declared that he thinks abortion is a …
http://www.catholicherald.co.uk/news/2016/03/30/abortion-is-a-sin-says-jeremy-irons/
ஒரு கருத்து எழுத …
1
catholicherald.co.uk

Pope Francis now faces a terrible dilemma over Chile | CatholicHerald.co.uk

Whether or not he accepts the bishops' resignations, the problem will not go away With their resignation en masse late last week, the bishops of Chil…
http://www.catholicherald.co.uk/commentandblogs/2018/05/21/pope-francis-now-faces-a-terrible-dilemma-over-chile/
ஒரு கருத்து எழுத …
Prayhard
No dilemma, just how to carry out the latest Conciliar abuse cover-up #9854 without a hitch.
54

Mater Ecclesiæ

"Receiving your Word in her Immaculate Heart, she was found worthy to conceive him in her virgin’s womb and, giving birth to the Creator, she nurtured the beginnings of the Church. Standing beside … மேலும்
ஒரு கருத்து எழுத …
1 2 2.8ஆ

Abolishing Celibacy: Break With Apostolic Tradition – Cardinal Sarah

Cardinal Robert Sarah criticized in a homily in Chartres (May 21), that “some” [Pope Francis and his allies] are engaging in abolishing celibacy due to “pastoral reasons”. According to Sarah, a marri…
ஒரு கருத்து எழுத …
HerzMariae
Cardinal Sarah's sermon at the Chartres Pilgrimage: "Dear French pilgrims, look at this cathedral: your ancestors built it to proclaim their Faith, … மேலும்
1 1 2.5ஆ

Youth Synod Will Be Manipulated To Drive An Agenda – Cardinal Burke

Cardinal Raymond Burke was asked at the Rome Life Forum (March 18) by a participant what can be expected from the synod on the youth in October. According to lifesitenews, he answered that he is …
ஒரு கருத்து எழுத …
Catholicism101
He is absolutely correct. I wish he would publicly admit that it is THE POPE who has his foot on the gas pedal behind all this.
2 3
lifesitenews.com

Becoming a saint today means ‘resisting’ erring religious leaders: Catholic historian

'To become saints means doing the will of God, doing the will of God means obeying His law always, in particular when this is difficult.'
https://www.lifesitenews.com/news/becoming-a-saint-today-means-resisting-erring-religious-leaders-catholic-hi
ஒரு கருத்து எழுத …
Gesù è con noi
"Hacer el mal, sea quien fuere el que lo mande, no tanto será obediencia, cuanto desobediencia -porque se falta a lo que debemos a Dios" - San … மேலும்
Anne T.
Yes,We must obey Gods Law !! We must be obedient to Christ not to man made heretic acts,rules......Keeping Christs Commandments,obeying Him...means … மேலும்
2 313

Veni Creator Spiritus - Invocation of the Holy Spirit

05:18
Veni Creator Spiritus ("Come Creator Spirit") is a hymn believed to have been written by Rabanus Maurus in the 9th century. When the original Latin text is used, it is normally sung in Gregorian … மேலும்
ஒரு கருத்து எழுத …

Mughal Pentecost

"Lord God, you sanctify your Church in every race and nation by the mystery we celebrate on this day. Pour out the gifts of the Holy Spirit on all mankind, and fulfil now in the hearts of your … மேலும்
ஒரு கருத்து எழுத …

Interview: Bishop Schneider Addresses a New “Syllabus of Errors” for the Modern Church

Maike Hickson, May 17, 2018 (OnePeterFive) It is with much gratitude that we present today to our readers a lengthy, original interview with Bishop Athanasius Schneider of the Archdiocese of …
ஒரு கருத்து எழுத …
sunalos
God bless you Bishop Schneider!
AJPM
Je parle sérieusement ? Ne me prenez pas au sérieux ! Je ne parle pas sérieusement ? Dès lors, vous me croyez sérieux ! Voyez-vous la contradiction ? … மேலும்
1 2
blogspot.com

German bishop Georg Bätzing who opposes the crucifixes allowed the desecration of the Marian Shrine…

In 2016, Georg Bätzing was elected by the Limburg Cathedral chapter (Domkapitel) to succeed Franz-Peter Tebartz-van Elst as bishop ...
http://4christum.blogspot.com/2018/05/german-bishop-georg-batzing-who-opposes.html
ஒரு கருத்து எழுத …
Atanasio de Trento
Let us make reparation for this sacrilege
catholicherald.co.uk

The unorthodox nuns who taught Meghan Markle | CatholicHerald.co.uk

Meghan Markle was educated by the Immaculate Heart Sisters of California - as I was. But the religion we were taught was quite different The United …
http://catholicherald.co.uk/issues/january-19th-2018/the-unorthodox-nuns-who-taught-meghan-markle/
ஒரு கருத்து எழுத …