Jolinar
3645.2K

Lucyferyczny plan zniszczenia Kościoła Katolickiego

Przedstawiamy poniżej oficjalne dyrektywy (uzyskane od egzorcystów) pochodzące z centralnego ośrodka walki z Kościołem Świętym. Ich wprowadzanie w życie rozpoczęło się w marcu 1962 r. Przypominają …More
Przedstawiamy poniżej oficjalne dyrektywy (uzyskane od egzorcystów) pochodzące z centralnego ośrodka walki z Kościołem Świętym. Ich wprowadzanie w życie rozpoczęło się w marcu 1962 r.
Przypominają się tu jakże aktualne dzisiaj następujące słowa św. Maksymiliana M. Kolbe z dnia 24.10.1937 r., które tak bardzo pokrywają się z „Mistrzowskim" i „Lucyferycznym planem": „... w pierwszych wiekach jeden święty widział kapitułę diabłów, w której uradzili, by do klasztorów nasyłać powołania chwiejne i słabe, które by później osłabiły i rozwaliły od wewnątrz życie zakonne (św. Maksymilian w wyjaśnieniu pisze, że tym świętym był święty Franciszek z Asyżu). Tacy być mogą i są a diabeł uradził niedawno taką kapitułę..., której uczestnicy uchwalili, żeby... wstępować do organizacji katolickich i udając wielkich pobożnisiów, rozsadzać je od wewnątrz".
W świetle tych punktów i innych przytoczonych tu faktów, jak na dłoni widać, na czym polega fałszywa odnowa Kościoła Św. i fałszywy ekumenizm, którym …More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
..
.
.
28.
Wybrać antypapieża. Wmawiać, iż przyprowadzi on protestantów na powrót do Kościoła i może nawet żydów.
.
Antypapież może być wybrany przez przyznanie prawa wybierania biskupom. Będzie wtedy tak wiele nowo mianowanych na papieży, że antypapież wystąpi jako papież kompromisowy.
.
.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
23. Bądźcie śmiali. Osłabiajcie papieża przez ustanowienie Synodu Biskupów.
.
Papież wówczas będzie figurantem, podobnie jak królowa angielska dzięki Izbie Lordów i Parlamentowi.
.
Kościół będzie wówczas otrzymywał rozkazy od Synodu Biskupów.
.
Następnie osłabić władzę biskupią przez ustanowienie odpowiednika synodu na poziomie księży.
Mówić, iż jest to forma wyrażenia uznania księżom,…
More
.
23. Bądźcie śmiali. Osłabiajcie papieża przez ustanowienie Synodu Biskupów.
.
Papież wówczas będzie figurantem, podobnie jak królowa angielska dzięki Izbie Lordów i Parlamentowi.
.
Kościół będzie wówczas otrzymywał rozkazy od Synodu Biskupów.
.
Następnie osłabić władzę biskupią przez ustanowienie odpowiednika synodu na poziomie księży.

Mówić, iż jest to forma wyrażenia uznania księżom, na jakie od dawna zasługiwali.
.
Potem zaś osłabić władzę księży przez utworzenie grup świeckich kierujących księżmi.
.
Będzie wówczas wspaniale rozwijać się nienawiść tak, iż nawet kardynałowie porzucą Kościół.
.
Głosić, że Kościół jest teraz demokratyczny.
...
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
.
30. Pozwolić kobietom i osobom świeckim na rozdawanie Komunii Św. Argumentować, iż mamy teraz czas świeckich.

Zacząć podawać Komunię Św. na rękę i na stojąco lub siedząco jak protestanci, zamiast na klęcząco; mówiąc, iż w ten sposób czynił sam Chrystus.
Zgromadzić opłatki dla mszy szatańskich. Następnie zamienić indywidualne przyjmowanie Hostii, stawiając naczynie z opłatkami, które będą …More
.
.

30. Pozwolić kobietom i osobom świeckim na rozdawanie Komunii Św. Argumentować, iż mamy teraz czas świeckich.


Zacząć podawać Komunię Św. na rękę i na stojąco lub siedząco jak protestanci, zamiast na klęcząco; mówiąc, iż w ten sposób czynił sam Chrystus.

Zgromadzić opłatki dla mszy szatańskich. Następnie zamienić indywidualne przyjmowanie Hostii, stawiając naczynie z opłatkami, które będą zbierane podczas opuszczania Kościoła.

Mówić, że będą one przynosić dary Boga w życiu codziennym.

Zainstalować maszyny automatyczne do wydawania Komunii, nazywając je tabernakulum.

...
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
1. Usunąć św. Michała, Opiekuna Kościoła Katolickiego z wszelkich modlitw odmawianych podczas Mszy Sw. oraz poza Mszą - raz na zawsze. Usunąć wszelkie jego figury. Mówić, że to z polecenia Chrystusa.
2. Znosić praktyki pokutne podczas Adwentu, takie jak nie jedzenie mięsa w piątki lub poszczenie. Wykluczyć jakikolwiek czyn samoponiżania się. Zastąpić go aktami radości, szczęścia i miłości …
More
.

1. Usunąć św. Michała, Opiekuna Kościoła Katolickiego z wszelkich modlitw odmawianych podczas Mszy Sw. oraz poza Mszą - raz na zawsze. Usunąć wszelkie jego figury. Mówić, że to z polecenia Chrystusa.

2. Znosić praktyki pokutne podczas Adwentu, takie jak nie jedzenie mięsa w piątki lub poszczenie. Wykluczyć jakikolwiek czyn samoponiżania się. Zastąpić go aktami radości, szczęścia i miłości bliźniego. Twierdzić, że Chrystus już zwyciężył i że niebo jest dla nas. I że wobec tego ludzkie wysiłki są bezużyteczne.

3. Angażować pastorów protestanckich dla deformacji i desakralizacji Mszy Św. Prowokować wątpliwości, że Eucharystia jest bliższa wierze protestanckiej i że jest to tylko chleb i symbol.

4. Usunąć całą łacinę z liturgii Mszy Św., modlitw i pieśni. Wnosi ona poczucie tajemnicy i szacunku. Ukazywać to jako zaklęcia wróżbitów. Ludzie wkrótce przestaną myśleć, że kapłani posiadają szczególną mądrość Bożą przewyższającą każdą inną.

5. Zachęcać kobiety do zdejmowania w kościele nakryć głowy, włosy są zmysłowe. I niech żądają one prawa do bycia kapłanami, lektorami i diakonami. Inicjować ruch wyzwolenia kobiet.

6. Zastopować przyjmowanie Komunii Św. na kolanach. Przykazać zakonnicom, aby nie pozwalały dzieciom trzymać złożonych rąk przed i po Komunii Św. Mówić im, że Bóg kocha je takimi, jakie są i pragnie je widzieć całkowicie zrelaksowane. Spowoduje to z czasem całkowity zanik poczucia sacrum. (Ten pogański sposób zachowania się jest również coraz
bardziej widoczny w Kościele polskim - przyp. Red.)

7. Zlikwidować kościelną muzykę organową i na jej miejsce wprowadzić gitary, lutnie, perkusje i przytupywanie. Zapobiegnie to jakimkolwiek modlitwom osobistym lub rozmowom z Jezusem. Uniemożliwia to relację osobową dzieci i młodzieży z Jezusem, co sprawi, że nie będzie religijnych powołań.

8. Profanować hymny do Matki Bożej i świętego Józefa. Mówić, że są zbyt bałwochwalcze. Zastąpić je pieśniami protestanckimi. To wprowadzi sugestię, iż Kościół Katolicki uznaje, że protestantyzm jest prawdziwą religią lub co najmniej równorzędną wobec religii Kościoła Katolickiego.

9. Zmienić nawet wszystkie hymny do Jezusa. One przypominają ludziom ich słodkie dzieciństwo, co w konsekwencji przypomina im o pokoju, jaki zyskuje się przez umartwienia i pokutę przed Bogiem. Wprowadzać nowe pieśni, by przekonać ludzi, że poprzednie obrzędy były błędne. Zadbać o to, by w każdej Mszy znalazła się co najmniej jedna pieśń, która nie wymienia imienia Jezusa, lecz tylko miłość do ludzi. Młodzi będą entuzjastami miłości bliźniego.

10. Usunąć wszystkie relikwie świętych z ołtarzy, a następnie zastąpić je ołtarzami pogańskimi, nie błogosławionymi, które będą używane do składania żywych ofiar w mszach szatańskich. Anulować prawo kościelne, które mówi, że Msza w kościele może być odprawiana tylko na ołtarzu zawierającym relikwie świętych.

11. Wstrzymać praktykę odprawiania Mszy przed Eucharystią w Tabernakulum. Nie dopuszczać żadnych tabernakulów na stołach używanych do odprawiania Mszy. Ołtarz powinien wyglądać jak stół w jadalni. Uczynić go przenośnym w celu zasugerowania, że nie jest on święty, lecz że może spełniać rozmaite zadania, jak np. stół konferencyjny lub stół do gry w karty. Za nim postawić co najmniej jedno krzesło. I niech ksiądz siada na nim po Komunii dla zaznaczenia jego odpoczynku po jedzeniu. Nigdy nie pozwolić księżom klęczeć podczas Mszy, jak również ludziom podczas podawania Komunii.

12. Usunąć z kalendarza kościelnego świętych, paru za jednym razem. Zabronić kapłanom mówienia o świętych, chyba że są wymieniani w Ewangelii. Mówić, że w świątyni mogą przebywać protestanci, którym mogłoby się to nie podobać.

13. Podczas czytania Ewangelii opuścić wyraz "Święty". Na przykład w Ewangelii wg świętego Jana po prostu mówić Ewangelia wg Jana. To będzie powodować likwidację ich czci przez ludzi. Tak długo przepisywać Biblię, aż stanie się identyczna z protestancką.

14. Usunąć i zniszczyć wszystkie osobiste książeczki do nabożeństwa. Położy to kres odmawianiu Litanii do Najświętszego Serca Jezusa, Błogosławionej Matki, świętego Józefa oraz utrudni przygotowanie do Komunii Świętej. Spowoduje to skrócenie, a z czasem całkowite zaniechanie dziękczynienia po Komunii Świętej.

15. Usunąć wszystkie figury i obrazy Aniołów. Po co mieć wokół wizerunki naszych wrogów? Nazywać to legendą lub historią złych czasów.

16. Wyeliminować Zakon Mniejszych Egzorcystów wyrzucających diabła. Szczególnie mocno nad tym pracować. Ugruntować przekonanie, że nie ma rzeczywistego diabła. Wmawiać, że jest to ewangeliczny sposób ukazywania zła i że nie może być dobrego opowiadania bez czarnego charakteru. W następstwie tego ludzie przestaną wierzyć także i w piekło i nie będą się obawiać tam iść.

17. Uczyć, że Jezus był tylko człowiekiem, że miał braci i siostry i nienawidził istniejących instytucji. Mówić, że lubił przebywać w towarzystwie prostytutek, szczególnie Marii Magdaleny. Opowiadać, że nie przebywał w Kościołach i Synagogach.

18. Pamiętaj, że możesz spowodować, by zakonnica porzuciła zakon, przez odwoływanie się do jej próżności, wdzięku i urody. Spowodujecie zrzucenie habitu, co doprowadzi automatycznie do odrzucenia modlitwy różańcowej. Pokazywać światu, że istnieją różnice zapatrywania w ichzakonie, a powołania wyschną.

19. Spalić wszystkie katechizmy. Powiedzieć nauczycielom, by uczyli miłości do ludzi, zamiast miłości do Boga. Mówić, że jest dojrzałością kochać otwarcie. Uczynić seks powszechnym wyrazem miłości na lekcjach religii. Uczynić seks nową religią.

20. Zamknąć wszystkie szkoły katolickie przez zredukowanie liczby powołań. Głosić, że zakonnice są niedopłaconymi pracownikami społecznymi i że Kościół bogaci się na nich.

21. Zniszczyć papieża, przez zniszczenie jego Imperium Uniwersytetów. Oddzielić Uniwersytety od papieża przez głoszenie, że rząd (państwo) chętnie przeznaczy na nie fundusze. Zmienić również nazwy religijnych instytucji na świeckie, jak np. Immaculate Conception School na Compton High School (Szkoła Niepokalanego Poczęcia na Wyższą Szkołę Komp-tona). Nazywać je ekumenicznymi (tj. wielowyznaniowymi).

22. Atakować władzę papieża przez nałożenie ograniczenia wieku w tej służbie. Granicę wieku stopniowo obniżać. Mówić, że to z troski, by nie był przepracowany.

23. Bądźcie śmiali. Osłabiajcie papieża przez
ustanowienie Synodu Biskupów. Papież wówczas będzie figurantem, podobnie jak królowa angielska dzięki Izbie Lordów i Parlamentowi. Kościół będzie wówczas otrzymywał rozkazy od Synodu Biskupów. Następnie osłabić władzę biskupią przez ustanowienie odpowiednika synodu na poziomie księży. Mówić, iż jest to forma wyrażenia uznania księżom, na jakie od dawna zasługiwali. Potem zaś osłabić władzę księży przez utworzenie grup świeckich kierujących księżmi. Będzie wówczas wspaniale rozwijać się nienawiść tak, iż nawet kardynałowie porzucą Kościół. Głosić, że Kościół jest teraz demokratyczny.

24. Zmniejszyć powołania kapłańskie przez utratę szacunku świeckich do stanu kapłańskiego. Chwalić wyrzuconych księży, którzy porzucili wszystko z miłości dla kobiety. Nazywać ich bohaterami. Honorować zeświecczonych księży jako prawdziwych męczenników, którzy byli tak prześladowani, iż nie mogli tego dłużej wytrzymać.

25. Zacząć zamykać kościoły z powodu braku księży. Nazywać to oszczędnością i dobrą praktyką biznesową. Mówić, że Bóg wszędzie słucha modlitw, a więc kościoły są ekstrawagancją, czyli zbytkiem.

26. Posługiwać się komisjami świeckich oraz księżmi o słabej wierze dla potępiania oraz dezaprobaty jakichkolwiek wizji Błogosławionej Matki czy też jakichkolwiek rzekomych cudów, szczególnie zaś świętego Michała Archanioła. Możecie być pewni, że żadna z tych rzeczy nigdy nie uzyska aprobaty po Drugim Soborze Watykańskim. Następnie nazwać to nieposłuszeństwem (buntowaniem się) wobec władzy, jeżeli ktokolwiek będzie postępował zgodnie z tymi objawieniami lub będzie je rozpowszechniał, czy też chociażby myślał o nich. (Przyp. red.: Widać to doskonale na przykładzie Medziugorje i innych objawień Matki Bożej).

27. Wprowadzić prawo rozwiązywania Kurii za każdym razem, gdy nastaje nowy papież. To spowoduje z całą pewnością, że Kuria będzie posiadać wielu radykałów i modernistów.

28. Wybrać antypapieża. Wmawiać, iż przyprowadzi on protestantów na powrót do Kościoła i może nawet Żydów. Antypapież może być wybrany przez przyznanie prawa wybierania biskupom. Będzie wtedy tak wiele nowo mianowanych na papieży, że antypapież wystąpi jako papież kompromisowy.

29. Wyeliminować spowiedź przed Pierwszą Komunią Św. dla klasy drugiej i trzeciej, tak iż nie będzie dzieciom przeszkadzać brak spowiedzi przed Komunią, kiedy przejdą do klas wyższych. Spowiedź wówczas zniknie.

30. Pozwolić kobietom i osobom świeckim na rozdawanie Komunii Św. Argumentować, iż mamy teraz czas świeckich. Zacząć podawać Komunię Św. na rękę i na stojąco lub siedząco jak protestanci, zamiast na klęcząco; mówiąc, iż w ten sposób czynił sam Chrystus. Zgromadzić opłatki dla mszy szatańskich. Następnie zamienić indywidualne przyjmowanie Hostii, stawiając naczynie z opłatkami, które będą zbierane podczas opuszczania Kościoła. Mówić, że będą one przynosić dary Boga w życiu codziennym. Zainstalować maszyny automatyczne do wydawania Komunii, nazywając je tabernakulum.

31. Po zapanowaniu antypapieża rozwiązać Synod Biskupów, związki księży, świeckie grupy doradców. Zabronić jakiejkolwiek osobie kościelnej angażowania się w politykę. Mówić, że Bóg kocha pokorę i nienawidzi szukających chwały.

32. Dać najwyższą władzę papieżowi do wybierania swego następcy. Nakazać pod groźbą ekskomuniki przyjąć znak bestii wszystkim prawdziwie kochającym Boga.

33. Ogłosić, że wszystkie dotychczasowe dogmaty są fałszywe, prócz dogmatu nieomylności. Oświadczyć, że Jezus Chrystus był rewolucjonistą, który dogmatów nie ustanawiał. Mówić, że prawdziwy Chrystus wkrótce nadejdzie.

34. Rozkazać wszystkim podległym papieżowi walczyć w Świętej Krucjacie dla rozprzestrzenienia jednej ogólnoświatowej religii.

Szatan wie, gdzie znajduje się całe zaginione złoto. Bezwzględnie zdobyć cały świat. Da to ludzkości to, za czym zawsze tęskniła: ZŁOTY WiEK POKOJU.
.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
'
26. Posługiwać się
komisjami świeckich oraz księżmi o słabej wierze dla potępiania oraz dezaprobaty jakichkolwiek wizji Błogosławionej Matki czy też jakichkolwiek rzekomych cudów, szczególnie zaś świętego Michała Archanioła.
'
Możecie być pewni, że żadna z tych rzeczy nigdy nie uzyska aprobaty po Drugim Soborze Watykańskim.
'
Następnie nazwać to nieposłuszeństwem (buntowaniem się) wobec …
More
'
26. Posługiwać się
komisjami świeckich oraz księżmi o słabej wierze dla potępiania oraz dezaprobaty jakichkolwiek wizji Błogosławionej Matki czy też jakichkolwiek rzekomych cudów, szczególnie zaś świętego Michała Archanioła.
'
Możecie być pewni, że żadna z tych rzeczy nigdy nie uzyska aprobaty po Drugim Soborze Watykańskim.
'
Następnie nazwać to nieposłuszeństwem (buntowaniem się) wobec władzy, jeżeli ktokolwiek będzie postępował zgodnie z tymi objawieniami lub będzie je rozpowszechniał, czy też chociażby myślał o nich.
'
(Przyp. red.: Widać to doskonale na przykładzie Medziugorje i innych objawień Matki Bożej).
.
.
Tadeusz Kaktus
Rewia chuci i poróbstwa jako nowa wartość kanoniczna ubogacająca Kościół.
Dziwi i przeraża nas ten zalew kryptosatanizmu pod różnymi postaciami: od preparatów produkowanych na ciałach zamordowanych w aborcji ludzi po manipulacje liturgią katolicką, od hanuki w czasie której świętować można tłumnie, do Bożego Narodzenia i Wielkanocy, na które zawsze śmieszne obostrzenia atakują z większą mocą.…More
Rewia chuci i poróbstwa jako nowa wartość kanoniczna ubogacająca Kościół.
Dziwi i przeraża nas ten zalew kryptosatanizmu pod różnymi postaciami: od preparatów produkowanych na ciałach zamordowanych w aborcji ludzi po manipulacje liturgią katolicką, od hanuki w czasie której świętować można tłumnie, do Bożego Narodzenia i Wielkanocy, na które zawsze śmieszne obostrzenia atakują z większą mocą. Satanizm połączony polityczno – obyczajowo – religijnie usiłuje zniszczyć wszystko, przede wszystkim to, co jest czystym Bożym kultem. Nie ma narzędzia profanacji lepszego niż połączenie sacrum z instynktami i żądzą. Być może zmiana prawa kanonicznego jest zachętą dla proboszczów i kapłanów żyjących w nieczystości, żeby ustanawiali lektorkami i akolitkami swoje konkubiny. Wtedy wszystko będzie grało. Profanacje ciała ludzkiego preparatem tworzonym na zamordowanych ludziach będą znakiem na ciele, profanacja Najświętszego Sakramentu w podawaniu Go na rękę będzie skazą na duszy i Liturgii, a połączenie chuci i poróbstwa przez podawanie przez kobiety Komunii Świętej z Liturgią, będzie kolejnym krokiem zniszczenia katolicyzmu w obrzędzie Kościoła.
Dlatego właśnie przeszkadzała Msza Wszechczasów, i ryty sakramentów nie skażone brudem i rozpustą reformacji. Ponieważ Kościół ma iść pod młotek nieczystości i zboczeń. Pod pozorem dobra i zdrowia wyciska się ludziom na ciele znak szatana, który ich zabija moralnie i fizycznie. Wprowadzając Komunię na rękę rozdawaną przez kobiety, wyciska się na obrzędzie Kościoła znamię nieczystości, dwuznaczności, znamię szatana, mieszając kontekst seksualny, erotyczny z sakralnym. Od mantylek i chustek, które pamiętają nasze mamy i babcie, do pań rozdających tipsami Komunię Świętą mężczyznom do ust i do rąk… czy to nie perwersja, na którą się cieszy każdy erotoman i fetyszysta? To właśnie Franciszek zrobił Kościołowi. Ilu biskupów przyjmie tę patologię? Ilu się ucieszy a ilu ze zgrozą zauważy ów niszczący erotyczny podtekst tej zmiany prawa kanonicznego?
W erze higienicznego puryzmu zadajemy sobie pytanie. Jak mogą być czyste dłonie kobiety uzbrojone w modne paznokcie, skoro są one przeszkodą w czystym korzystaniu z toalety? Kolor pokrywa te wszystkie niestosowności higieniczne, ale dopuszczenie kobiety do rozdawania Komunii Świętej, choćby wylały na swoje tipsy hektolitry płynu z Orlenu wcale naszej redakcji nie uspokajają.
I proszę nie pisać w komentarzach, że to jest obrzydliwe. To są fakty, oczywiste dla każdej modnisi. Nie jest to także awersja do modnych i długich paznokci. Ale one mają swoje miejsce poza miejscami Ofiary Mszy Świętej. Obrzydliwe jest to, żeby kobiety wpuścić do prezbiterium, do zakrystii, tam, gdzie kapłan ma się skupić na Bogu i Liturgii a nie na pupie i nogach lektorki. Do tej zmiany wprowadzonej przez Franciszka nie można się zastosować, bo jest to przepis, który nie zrujnuje pederasty wykonującego rolę kapłana, ale zrujnuje kapłaństwo normalnych mężczyzn. Być może właśnie tacy pisali Franciszkowi te zmiany w prawie kanonicznym, śmiejąc się do rozpuku z nowego dowcipu który zrobili Kościołowi.

W związku z tym rodzi się pytanie, jaki kolor paznokci, tipsów i nie tylko, będzie obowiązywał akolitki i lektorki w czasie ich „posługi”? Czy mają one mieć barwy zgodne z barwami okresów liturgicznych?
Czy queer girl także będą mogły skorzystać z tej śmiałej reformy prawa kanonicznego? Kto wówczas będzie nadzorował stosowność ubrania i stylu?
A jeśli może być kobieta, to czemu nie mężczyzna trans? Kto mu zabroni rozdawać Komunię w szpilkach?
Czy nikt nie widzi dokąd to podstępne luzowanie prawa kanonicznego prowadzi? Dziś, kiedy definicja kobiety i mężczyzny staje się niezdefiniowana i ten chaos autoryzują urzędnicy kościelni?
Czy ktoś będzie sprawdzał poprawność reszty odzienia, bielizny, dodatków, stosowność kolorystyczną i wszelką inną? Kto określi co jest kolczykiem liturgicznym a co nie? Kto określi szminkę liturgiczną i liturgiczne cienie do powiek? Czy będzie to robić jakiś beneficjent Fundacji Św. Józefa, Rycerz Kolumba, Rycerz Jana Pawła II, twardy animator wyjazdów do Medjugorie, prezes Akcji Katolickiej, prezes Totus Tuus? Czy będzie to sprawdzał sam proboszcz osobiście, czy wyznaczy do tego jakiś nowo-powstały inny urząd parafialny?
Czy jakieś przepisy będą regulować odzienie tego typu „aktywistek”, żeby z rozdawaniem sakramentów nie tworzyć perwersyjnej sytuacji, kiedy zamiast wywoływać skupienie na Bogu, pod nos wiernego podają Najświętszy Sakrament burdelowo pomalowane pazury kokoty, a przy okazji będzie można ocenić rozmiar miseczki stanika?
Wprowadzenie kobiet do prezbiteriów i do rozdawania Komunii Świętej jest tworzeniem patologii i kolejnym sposobem na poniżanie Najświętszego Sakramentu. Chodzi o to, żeby przy przygotowaniu do Mszy Świętej już na poziomie zakrystii rozpoczęła się destrukcja Mszy Świętej. Kobiety w zakrystii będą wypełniały sobą miejsce należne Bogu. Ich paznokcie, włosy, spódniczki, nogi, uśmiechy w momencie kiedy kapłan powinien z ministrantami i sam odmówić nakazane modlitwy i wzbudzić intencję odprawienia ważnej Mszy Świętej, być może będzie musiał panować nad popędami, które się specjalnie w nim wywoła, a nie mające nic wspólnego z liturgią. Jest to zbrodnia liturgiczna. Mężczyzna jest powołany przez Boga do kapłaństwa i do wszystkich czynności związanych z ołtarzem. Kobieta została stworzona w relacji, i szuka relacji. W miejscu, jakim jest prezbiterium, w którym odbywa się Liturgia, wykonywana w Imię Jezusa Chrystusa, także za kobietę, nie ma miejsca na to, żeby ktokolwiek szukał siebie, nie jest stosowne, żeby kobieta rozpraszała fakt odbywania Ofiary Chrystusa. Jest możliwe wprowadzenie kobiety tylko w przypadku, kiedy ofiarniczy charakter Mszy Świętej zastępuje się ucztą grupki ludzi, którym kobieta serwuje przekąski. Tylko wtedy jest możliwa jakakolwiek rola kobiety w prezbiterium czy zakrystii, gdy serwuje poczęstunek, przy rozdawaniu wafelka, ale nie w czasie rozdawania Ciała Pańskiego. Nie ma miejsca na spódniczki, wsuweczki, rajstopki, podwiązki, buciki i pazurki na ołtarzu albo wokół niego. Zaś ujednolicenie kobiet i mężczyzn i udawanie że to nie problem, usiłowanie „schłopienia”, ujednolicenia kobiet do wyglądu chłopców posługujących w prezbiterium jest apologią sodomii, zboczeniem, i tak samo nie powinno mieć miejsca w Kościele.
Wprowadzenie kobiet do posług które wykonują lektorzy i akolici jest łamaniem obyczaju, czyli przestępstwem. Zmiana literki na papierze nie zmieni faktu obecności tysiącletniego obyczaju w Polsce, który nie akceptuje protestanckiej zbrodni niszczenia kościelnych praw. Wprowadzenie kobiet do rozdawania Komunii Świętej to patologia, którą forsuje się od dawna, ale której przyjąć jako katolickiej nie sposób. Jest to promocja prostytucji sakralnej.
Jeśli kogoś razi styl w jakim napisaliśmy ten artykuł, jest on tylko projekcją zdroworozsądkowego widzenia sprawy kobiet rozdających Komunię Świętą. Jeśli nasza redakcja tak widzi te nowomodne pomysły, widzenie to jest sprowokowane i będzie obecne w sercu niejednego mężczyzny, który w kościele nie będzie w stanie przeżyć żadnego kontaktu w Bogiem, a księżom się ten kontakt z Liturgią bardzo utrudni albo wyeliminuje. I na to liczą ci, którzy sprytnie zmieniają kościelne prawa, by rewią chuci i poróbstwa, wpuszczając w prezbiteria kobiety, by uruchamiały wyobraźnię i instynkty kapłana i mężczyzn służących ołtarzowi, mimowolnie zniszczyły to, co z sacrum w Kościele odczuwalnie dla człowieka pozostało.
Jakże ważny jest powrót do Świętej Tradycji. Jakiekolwiek walczenie z kolejnymi reformami jest jak gaszenie pożaru, który strawił większość budynku, jest jak podtrzymywanie kolejnego walącego się filaru pośród ogólnej pożogi. Jest jak pożar Notre Dame po którym odbudowuje się katedrę jako świątynię globalizmu i ekologii. Takiego poniżenia Kościoła przez urzędników hierarchii od najwyższych kościelnych stanowisk świat nie widział. Żaden herezjarcha nie sprowadził Kościoła aż tak nisko, by go zanurzyć w żądzach, wymieszać liturgię z seksualnością, wymazać z serc katolików a szczególnie katoliczek naturalny wstyd i skromność, odczucie niestosowności łączenia kobiecości i męskości w prezbiterium w tak świętej sytuacji jak Ofiara Mszy Świętej. Kobieta jest w Kościele, nikt jej roli nie pomniejsza ani nie neguje, sam Chrystus ją dowartościował, jej piękno i wielkość ukazał. Gdybyśmy jednak naprawdę wiedzieli jaka to godność, nikt by nie miał potrzeby rujnować prawa kościelnego by cokolwiek komukolwiek udowadniać i wprowadzać kobietę tam, gdzie jest miejsce kapłana in persona Christi. Straszna jest ta niegodziwość, kiedy wpuszcza się zdeprawowane kobiety do prezbiteriów, bo inne, świadome tego nie przyjmą. W tym samym czasie eliminuje się wielu wiernych zakazem wchodzenia do kościoła, bo się przekroczyło limit … niezaszczepionych.
Utrudnia się ludziom wejście do kościoła, kiedy chcą sakramentów, a wprowadza praktyki niekatolickie na siłę i tylko po to, by zrujnować i wywrócić obyczaje i prawa kościelne trwające od zawsze. Dla normalnej, tradycyjnej pobożności kościoły się zamyka, dla patologii, wszelkich nadużyć kościoły mimo „pandemii” zawsze są otwarte, według instrukcji najwyższych szczebli hierarchii kościelnej. Wyjściem jest zupełne zlekceważenie tego typu zmian, gremialnie i całkowicie, przez proboszczów, kapłanów w swoich parafiach, przez biskupów w diecezjach. I do takiego szlachetnego buntu zachęcamy, wszystkich biskupów, proboszczów i wiernych.
Być może jednak wodorotlenek grafenu zawarty w szczepionkach reklamowanych przez liturgicznych i prawnych bandytów w Kościele, będzie szybszy w eliminacji ich wpływu, niż wprowadzenie ich zarządzeń. Bóg jest miłosierny ale i sprawiedliwy.
31.3K
Konfederacja Korony Polskiej
To już się dzieje realnie na naszych oczach .
PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
Dokonała tego w Watykanie i Episkopatach świata- posoborowa masoneria kościelna , ale zapomnieli o .......TRADYCJI !!!
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI,
Dokonała tego w Watykanie i Episkopatach świata- posoborowa masoneria kościelna , ale zapomnieli o .......TRADYCJI !!!
-------------------

Ale posoborowa masoneria kościelna, nie zapomniała też o tradycji!More
PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI,
Dokonała tego w Watykanie i Episkopatach świata- posoborowa masoneria kościelna , ale zapomnieli o .......TRADYCJI !!!
-------------------


Ale posoborowa masoneria kościelna, nie zapomniała też o tradycji!
woj_tek and one more user link to this post
Nemo potest duobus dominis servire !
28. Wybrać antypapieża. Wmawiać, iż przyprowadzi on protestantów na powrót do Kościoła i może nawet Żydów.
Antypapież może być wybrany przez przyznanie prawa wybierania biskupom. Będzie wtedy tak wiele nowo mianowanych na papieży, że antypapież wystąpi jako papież kompromisowy.More
28. Wybrać antypapieża. Wmawiać, iż przyprowadzi on protestantów na powrót do Kościoła i może nawet Żydów.

Antypapież może być wybrany przez przyznanie prawa wybierania biskupom. Będzie wtedy tak wiele nowo mianowanych na papieży, że antypapież wystąpi jako papież kompromisowy.
Nemo potest duobus dominis servire !
33. Ogłosić, że wszystkie dotychczasowe dogmaty są fałszywe, prócz dogmatu nieomylności. Oświadczyć, że Jezus Chrystus był rewolucjonistą, który dogmatów nie ustanawiał. Mówić, że prawdziwy Chrystus wkrótce nadejdzie.
9 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
Nemo potest duobus dominis servire !
32. Dać najwyższą władzę papieżowi do wybierania swego następcy. Nakazać pod groźbą ekskomuniki przyjąć znak bestii wszystkim prawdziwie kochającym Boga.
Nemo potest duobus dominis servire !
28. Wybrać antypapieża. Wmawiać, iż przyprowadzi on protestantów na powrót do Kościoła i może nawet Żydów. Antypapież może być wybrany przez przyznanie prawa wybierania biskupom. Będzie wtedy tak wiele nowo mianowanych na papieży, że antypapież wystąpi jako papież kompromisowy.
Nemo potest duobus dominis servire !
23. Bądźcie śmiali. Osłabiajcie papieża przez ustanowienie Synodu Biskupów.
Papież wówczas będzie figurantem, podobnie jak królowa angielska dzięki Izbie Lordów i Parlamentowi.
Kościół będzie wówczas otrzymywał rozkazy od Synodu Biskupów.
Następnie osłabić władzę biskupią przez ustanowienie odpowiednika synodu na poziomie księży.
Mówić, iż jest to forma wyrażenia uznania księżom, na jakie od …
More
23. Bądźcie śmiali. Osłabiajcie papieża przez ustanowienie Synodu Biskupów.

Papież wówczas będzie figurantem, podobnie jak królowa angielska dzięki Izbie Lordów i Parlamentowi.

Kościół będzie wówczas otrzymywał rozkazy od Synodu Biskupów.

Następnie osłabić władzę biskupią przez ustanowienie odpowiednika synodu na poziomie księży.

Mówić, iż jest to forma wyrażenia uznania księżom, na jakie od dawna zasługiwali.

Potem zaś osłabić władzę księży przez utworzenie grup świeckich kierujących księżmi.

Będzie wówczas wspaniale rozwijać się nienawiść tak, iż nawet kardynałowie porzucą Kościół.

Głosić, że Kościół jest teraz demokratyczny.
Nemo potest duobus dominis servire !
Lucyferyczny plan zniszczenia Kościoła Katolickiego:
8. Profanować hymny do Matki Bożej i świętego Józefa. Mówić, że są zbyt bałwochwalcze.
Zastąpić je pieśniami protestanckimi.
To wprowadzi sugestię, iż Kościół Katolicki uznaje, że protestantyzm jest prawdziwą religią lub co najmniej równorzędną wobec religii Kościoła Katolickiego.
More
Lucyferyczny plan zniszczenia Kościoła Katolickiego:

8. Profanować hymny do Matki Bożej i świętego Józefa. Mówić, że są zbyt bałwochwalcze.

Zastąpić je pieśniami protestanckimi.

To wprowadzi sugestię, iż Kościół Katolicki uznaje, że protestantyzm jest prawdziwą religią lub co najmniej równorzędną wobec religii Kościoła Katolickiego.
Nemo potest duobus dominis servire !
14. Usunąć i zniszczyć wszystkie osobiste książeczki do nabożeństwa. Położy to kres odmawianiu Litanii do Najświętszego Serca Jezusa, Błogosławionej Matki, świętego Józefa oraz utrudni przygotowanie do Komunii Świętej.
Spowoduje to skrócenie, a z czasem całkowite zaniechanie dziękczynienia po Komunii Świętej.More
14. Usunąć i zniszczyć wszystkie osobiste książeczki do nabożeństwa. Położy to kres odmawianiu Litanii do Najświętszego Serca Jezusa, Błogosławionej Matki, świętego Józefa oraz utrudni przygotowanie do Komunii Świętej.

Spowoduje to skrócenie, a z czasem całkowite zaniechanie dziękczynienia po Komunii Świętej.
Nemo potest duobus dominis servire !
26. Posługiwać się komisjami świeckich oraz księżmi o słabej wierze dla potępiania oraz dezaprobaty jakichkolwiek wizji Błogosławionej Matki czy też jakichkolwiek rzekomych cudów, szczególnie zaś świętego Michała Archanioła.
Możecie być pewni, że żadna z tych rzeczy nigdy nie uzyska aprobaty po Drugim Soborze Watykańskim.
Następnie nazwać to nieposłuszeństwem (buntowaniem się) wobec władzy, …
More
26. Posługiwać się komisjami świeckich oraz księżmi o słabej wierze dla potępiania oraz dezaprobaty jakichkolwiek wizji Błogosławionej Matki czy też jakichkolwiek rzekomych cudów, szczególnie zaś świętego Michała Archanioła.

Możecie być pewni, że żadna z tych rzeczy nigdy nie uzyska aprobaty po Drugim Soborze Watykańskim.

Następnie nazwać to nieposłuszeństwem (buntowaniem się) wobec władzy, jeżeli ktokolwiek będzie postępował zgodnie z tymi objawieniami lub będzie je rozpowszechniał, czy też chociażby myślał o nich. (Przyp. red.: Widać to doskonale na przykładzie Medziugorje i innych objawień Matki Bożej).
Nemo potest duobus dominis servire !
Lucyferyczny plan zniszczenia Kościoła Katolickiego:
6. Zastopować przyjmowanie Komunii Św. na kolanach.
Przykazać zakonnicom, aby nie pozwalały dzieciom trzymać złożonych rąk przed i po Komunii Św. Mówić im, że Bóg kocha je takimi, jakie są i pragnie je widzieć całkowicie zrelaksowane.
Spowoduje to z czasem całkowity zanik poczucia sacrum. (Ten pogański sposób zachowania się jest również coraz …
More
Lucyferyczny plan zniszczenia Kościoła Katolickiego:

6. Zastopować przyjmowanie Komunii Św. na kolanach.

Przykazać zakonnicom, aby nie pozwalały dzieciom trzymać złożonych rąk przed i po Komunii Św. Mówić im, że Bóg kocha je takimi, jakie są i pragnie je widzieć całkowicie zrelaksowane.

Spowoduje to z czasem całkowity zanik poczucia sacrum. (Ten pogański sposób zachowania się jest również coraz
bardziej widoczny w Kościele polskim - przyp. Red.)
Nemo potest duobus dominis servire !
Lucyferyczny plan zniszczenia Kościoła Katolickiego:
2. Znosić praktyki pokutne podczas Adwentu, takie jak nie jedzenie mięsa w piątki lub poszczenie. Wykluczyć jakikolwiek czyn samoponiżania się. Zastąpić go aktami radości, szczęścia i miłości bliźniego. Twierdzić, że Chrystus już zwyciężył i że niebo jest dla nas. I że wobec tego ludzkie wysiłki są bezużyteczne.More
Lucyferyczny plan zniszczenia Kościoła Katolickiego:

2. Znosić praktyki pokutne podczas Adwentu, takie jak nie jedzenie mięsa w piątki lub poszczenie. Wykluczyć jakikolwiek czyn samoponiżania się. Zastąpić go aktami radości, szczęścia i miłości bliźniego. Twierdzić, że Chrystus już zwyciężył i że niebo jest dla nas. I że wobec tego ludzkie wysiłki są bezużyteczne.
Nemo potest duobus dominis servire !
Lucyferyczny plan zniszczenia Kościoła Katolickiego:
7. Zlikwidować kościelną muzykę organową i na jej miejsce wprowadzić gitary, lutnie, perkusje i przytupywanie.
Zapobiegnie to jakimkolwiek modlitwom osobistym lub rozmowom z Jezusem.
Uniemożliwia to relację osobową dzieci i młodzieży z Jezusem, co sprawi, że nie będzie religijnych powołań.
More
Lucyferyczny plan zniszczenia Kościoła Katolickiego:

7. Zlikwidować kościelną muzykę organową i na jej miejsce wprowadzić gitary, lutnie, perkusje i przytupywanie.

Zapobiegnie to jakimkolwiek modlitwom osobistym lub rozmowom z Jezusem.

Uniemożliwia to relację osobową dzieci i młodzieży z Jezusem, co sprawi, że nie będzie religijnych powołań.